Урок "Узагальнення знань з тем «Розмноження організмів» та «Індивідуальний розвиток організмів»"

Про матеріал
Розробка конспекту уроку узагальнення знань з тем «Розмноження організмів» та «Індивідуальний розвиток організмів» з біології для 11 класу.
Перегляд файлу

Біологія 11 клас                                                                                         Дата:

 

Тема: Узагальнення знань з тем «Розмноження організмів» та «Індивідуальний розвиток організмів»

Мета: узагальнити й закріпити знання про розмноження організмів, особливості розвитку живих організмів, їх життєві цикли й сучасні ембріотехно­логії та технології клонування; розви­вати вміння практичного використання одержаних знань; виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важ­ливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит. Базові поняття й терміни: онтогенез, ембріональний розвиток, постембріональний розвиток, стадії роз­витку, життєвий цикл, зміна поколінь, ембріотехнології, клонування.

Очікувані результати:

  1.               Учні зможуть назвати типи розмноження живих організмів та охарактеризувати їх особливості.
  2.               Знатимуть періоди онтогенезу живих організмів.
  3.               Зможуть описати загальні особливості життєвих циклів у рослин і тварин.
  4.               Матимуть уявлення про ембріотехнології та клонування.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань

Міжпредметні зв’язки: з основами здоров’я  

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

- Девізом нашого сьогоднішнього уроку будуть слова Оноре де Бальзака «Щоб дійти до мети, треба перш за все йти»

- Як ви вважаєте, чому я обрала ці слова?

- Як ви їх розумієте?

- А до якої мети нам з вами потрібно дійти? (До мети: знати біологію та успішно здати ЗНО)

II. Оголошення теми та завдань уроку

  • Тема нашого сьогоднішнього уроку «Узагальнення знань з тем «Розмноження організмів» та «Індивідуальний розвиток організмів»».
  • Сьогодні ми узагальнимо та закріпимо ваші знання про розмноження організмів, особливості розвитку живих організмів, їх життєві цикли й сучасні ембріотехно­логії та технології клонування.
  • Наш урок пройде у вигляді уявної подорожі по таких станціях:

1. Розмноження організмів.

2. Онтогенез багатоклітинних організмів.

3. Вади розвитку.

4. Життєві цикли.

5. Ембріотехнології та клонування.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Трудіться, учні дорогі, до сьомого поту

Та дістаньте нагороду за свою роботу.

Пам'ятайте, нагорода — це оцінка гарна,

Здобута працею ста­ранною.

- Сьогодні в ході нашої уявної подорожі ви виконаєте багато різнорівневих завдань і отримаєте за них відповідні бали.

IV. Узагальнення і систематизація знань 

1 станція «Розмноження організмів»

- Що таке розмноження?

- А які види розмноження багатоклітинних організмів вам знайомі? (Статеве, нестатеве, вегетативне).

- Яке значення розмноження для живих організмів?

 

- Виберіть одну правильну відповідь.

Наша самостійна робота – це тестування.

Зосередься, геть вагання.

Будь уважним, часу не гай,

Правильну відповідь скоріш  обирай!

1. Назва процесу злиття жіночої та чоловічої статевих клітин:

A) оогенез;

B) гаметогенез;

В) запліднення;

Г) сперматогенез.

2. Партеногенез — це:

A) процес утворення органів;

Б) процес утворення тканин;

B) індивідуальний розвиток організму;

Г) розвиток з незаплідненої яйцеклітини.

3. Установіть відповідність між описом способу розмноження та його назвою.

A) при злитті гамет утворюється зигота; 2

Б) утворення з частини організму нової особини; 3

B) поділ клітини навпіл. 1

1. Нестатевий;

2. статевий;

3. вегетативний.

 4. Укажіть послідовність стадій ембріонального розвитку.

A) бластула; 2

Б) нейрула; 4

B) гаструла; 3

Г) дроблення. 1

- Складіть схему класифікації форм розмноження з окремих пазлів.

2 станція «Онтогенез багатоклітинних організмів»

- Що таке онтогенез? (Індивідуальний розвиток організмів)

- На які 2 періоди він поділяється? (Ембріональний і постембріональний)

- Які основні стадії виділяють у ембріональному періоді? (Стадія зиготи, дробіння, гаструляція, гістогенез та органогенез)

- Давайте коротко охарактеризуємо кожен з них. (Витягують картки з назвою стадії)

Картинки по запросу стадії ембріонального розвитку

- На які етапи поділяється постембріональний період?

1

Новонародженість

1-10 днів

2

Грудний вік

10 днів - 1 рік

3

Раннє дитинство

1-3 роки

4

Перше дитинство

4-7 років

5

Друге дитинство

8-12 років (хлопчики), 8-11 років (дівчатка)

6

Підлітковий вік

13-16 років (хлопчики), 12-15 років (дівчатка)

7

Юнацький вік

17-21 рік (хлопчики), 16-20 років (дівчатка)

8

Зрілий вік І

22-35 років (чоловіки), 21-35 років (жінки)

9

Зрілий вік 2

36-60 років (чоловіки), 36-55 років (жінки)

10

Літній вік

61-74 років (чоловіки), 56-74 років (жінки)

11

Старечий вік

75-90 років

12

Довгожителі

90 років і старше

3 станція «Вади розвитку»

- Що таке вади розвитку? (Вади розвитку — це природжені відхилення за межі нор­мальних варіантів у анатомічній будові (формі, розмірах, числі) тканин та органів людини, які здебільшого супроводжуються по­рушеннями їх функцій чи навіть загрожують життєздатності ор­нанізму).

- Як називається наука, що вивчає вади розвитку? (Тератологія)

- На які види поділяють вади в залежності від локалізації в організмі? (Зовнішні; внутрішні; комбіновані, чи змішані)

- Назвіть відомі вам порушення процесів розвитку тканин і органів, які призводять до вад розвитку в людини.

Порушення

Вада розвитку

Агенезія й аплазія

Повна відсутність органа

Гіпоплазія

Недостатній розвиток маси органа, окремих його частин або всього тіла

Гіпертрофія

Надмірний розвиток органа за рахунок збільшення його об’єму або кількості клітинної маси

Гетеротопія

Наявність комплексу клітин, частин тканин або органа в інших тканинах чи органах

Ектопія та дистопія

Ненормальна локалізація органа

Стеноз

Звуження діаметра каналу чи порожнини легене­вої артерії, стравоходу, кишки тощо

Атрезія

Зарощення отворів чи каналів органів

Персистування

Збереження після народження проток, які зазви­чай функціонують лише в ембріональний період (відкрита артеріальна протока між аортою та леге­невою артерією)

Атавізм

Поява в людини тканинних структур у місцях, де вони є у тварин

 

- Назвіть групи зовнішніх чинників, що є причинами вад розвитку людини.

Тип чинників

Чинники вад розвитку

Фізичні

Рентгенівське та радіоактивне опромінення, гіпоксія плоду, механічні впливи на плід

Хімічні

Етиловий спирт, антиметаболіти, цитостатики, інсекти­циди, оксиданти, сполуки Арсену, Хрому, наркотики, транквілізатори, гормональні препарати

Біологічні

Грип, кір, корова краснуха, токсоплазмоз, епідемічний паротит, гепатит, ревмокардит

 

4 станція «Життєві цикли»

Вкажіть вірне твердження + , а не вірне -

 

1. На гаметофітах розвиваються спорангії. -

2. Простий життєвий цикл є відрізком життєвого шляху організму від зиготи до статевої зрілості. +

3. Складний життєвий цикл передбачає чергування поколінь. +

4. У літній цикл нестатеве розмноження чергується зі статевим. -

5. У мохоподібних спорофіт переважає над гаметофітом. -

6. Онтогенез і життєвий цикл - це  однакові поняття. +

7. В простому життєвому циклі нова генерація будовою чи способом розмноження істотно відрізняється від попередньої. -

8. Чергування поколінь означає , що у життєвому циклі організму є статеві та нестатеві фази. +

9. На гаметофітах розвиваються статеві органи – гаметангії. +

10. У папоротей недовговічний гаметофіт розвивається на спорофіті. -

11. Стадія поліпа є статевою фазою життєвого циклу. -

12. Життєвий цикл вищих рослин – це чергування двох поклінь організмів. +

 

5 станція «Ембріотехнології  та клонування»

- Висловіть свою думку щодо розвитку ембріотехнологій та клонування. Які ви вбачаєте позитивні та негативні сторони їх застосування?

 

V. Домашнє завдання

Повторити §1-4, 21-27

 

 

 

 

Самостійна робота

По 0,5 бала (2б.)

1. Назва процесу злиття жіночої та чоловічої статевих клітин:

A) оогенез;

B) гаметогенез;

В) запліднення;

Г) сперматогенез.

2. Партеногенез — це:

A) процес утворення органів;

Б) процес утворення тканин;

B) індивідуальний розвиток організму;

Г) розвиток з незаплідненої яйцеклітини.

3. Установіть відповідність між описом способу розмноження та його назвою.

A) при злитті гамет утворюється зигота;

Б) утворення з частини організму нової особини;

B) поділ клітини навпіл.

1. Нестатевий;

2. статевий;

3. вегетативний.

 

 4. Укажіть послідовність стадій ембріонального розвитку.

A) бластула;

Б) нейрула;

B) гаструла;

Г) дроблення.

 

- Складіть схему класифікації форм розмноження з окремих пазлів. (0,5 бала, якщо без помилок склали)

 

По 0,5 бала за кожну правильну відповідь

- Що таке онтогенез?

- На які 2 періоди він поділяється?

- Які основні стадії виділяють у ембріональному періоді?

 

- Давайте коротко охарактеризуємо кожен з них. (Витягують картки з назвою стадії) (1 б.)

 

По 0,5 бала за кожну правильну відповідь

- Що таке вади розвитку?

- Як називається наука, що вивчає вади розвитку?

- На які види поділяють вади в залежності від локалізації в організмі?

 

- Вкажіть вірне твердження + , а не вірне -) По 0,5 бала (6б.)

1. На гаметофітах розвиваються спорангії.

2. Простий життєвий цикл є відрізком життєвого шляху організму від зиготи до статевої зрілості.

3. Складний життєвий цикл передбачає чергування поколінь.

4. У літній цикл нестатеве розмноження чергується зі статевим.

5. У мохоподібних спорофіт переважає над гаметофітом.

6. Онтогенез і життєвий цикл - це  однакові поняття.

7. В простому життєвому циклі нова генерація будовою чи способом розмноження істотно відрізняється від попередньої.

8. Чергування поколінь означає , що у життєвому циклі організму є статеві та нестатеві фази.

9. На гаметофітах розвиваються статеві органи – гаметангії.

10. У папоротей недовговічний гаметофіт розвивається на спорофіті.

11. Стадія поліпа є статевою фазою життєвого циклу.

12. Життєвий цикл вищих рослин – це чергування двох поклінь організмів.

 

- Висловіть свою думку щодо розвитку ембріотехнологій та клонування. Які ви вбачаєте позитивні та негативні сторони їх застосування? (2 б.)

doc
Додано
20 січня 2019
Переглядів
1846
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку