Урок в 10 класі по темі "Загальна характеристика Китаю"

Про матеріал

Розробка уроку з географії в 10 класі по темі "Загальна характеристика Китаю". Мета уроку ознайомити учнів із загальними рисами країни, з'ясувати територіальні відмінності її розвитку, місце в регіоні та світі.

Перегляд файлу

 

 

Тема уроку:  «Економіко-географічна  характеристика Китаю»

Мета уроку: -  сформувати у учнів систему знань про особливості населення,

                          економічної політики, галузей міжнародної спеціалізації Китаю;

  • удосконалити навички учнів оцінювати географічне положення

і природно-ресурсний потенціал країни;

  • розвивати навички самостійної пізнавальної діяльності через

групову форму роботи при вивченні нового матеріалу, використовуючи різні джерела інформації;

  • виховувати поважне ставлення один до одного, почуття колективності та взаємодопомоги.

Обладнання: фізична карта світу, політична карта світу, атласи, інструктивно-

                         технологічні картки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми і методи: словесні, картографічні, практичні.

 

                                       Хід уроку.

  1. Організаційний момент.

    2. Актуалізація.

   Ми вивчаємо країни Азії, які відрізняються своїм різноманіттям.

   Завдання 1. Пригадаємо основні риси цих країн.

    Прийом  «Вилучи зайву»

1.Філіпіни, Індонезія, Малайзія, Китай (зайва – Китай, материкова, країна планової економіки)

2.Афганістан, Пакістан, Індія, Японія ( зайва – Японія, острівна, монархія, країна Великої Сімки)

Прийом «Об`єднай країни»

    1.Сінгапур, Південна Корея,Таїланд ( субрегіон – Південно-Східна Азія, нові   індустріальні країни)

    2. ОАЕ, Кувейт, Катар ( субрегіон – Південно-Західна Азія, країни Перської затоки, нафтодобувні країни, монархії).

Завдання 2. (країни Азії індивідуально для окремих учнів)

Типологія країни за усіма ознаками: географічне положення, форма правління, державний устрій, рівень економічного розвитку)

 

 3. Мотивація. Оголошення  теми та мети уроку.

 

   Вступне слово вчителя.

Сьогодні на уроці ви розширите свої знання про одну із найцікавіших країн світу, яка відома з давніх часів, має унікальну історію та вражає своєю самобутністю та значними досягненнями у різних сферах життя.

Визначити цю країну нам допоможе відеоролик.

    Демонстрація відеоролика про Китай.

     Так тема нашого уроку – «Китай».

 

     Прийом « Асоціація»

    Учні по черзі короткою фразою або одним словом висловлюють ті асоціації, які виникають при слові Китай.

 

Проблемне питання.

Китай – країна контрастів?!   Китай – країна гігант?!

Китай часто називають або країною контрастів,  або країною гігантом.

І сьогодні на уроці ми повинні або довести або спростувати данні думки.

 

      4 . Вивчення нового матеріалу.

  1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Китайська народна республіка.

Площа — 9,6 млн км2. Населення — 1 339 млн осіб. Столиця — Пекін. Тип країни — країна з плановою економікою.

Державний устрій — соціалістична республіка, унітарна держава.

     2. ЕГП

Завдання 1 (робота в парах).

За тематичними картами охарактеризуйте географічне положення Китаю та визначте позитивні та негативні риси ЕГП.

Країна розташована на сході Азії. За площею посідає третє місце.

Китай межує з Росією, Казахстаном, Монголією, Киргизстаном, Таджикистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом і КНДР. Береги Китаю омивають Жовте, Східнокитайське й Південно-Китайське моря.

Сухопутні кордони Китаю довші за морські, але частіше вони проходять важкодоступними природними рубежами, тому для зовнішніх економічних зв’язків використовують виходи до морів. Моря також використовуються для судноплавства й рибальства, у рекреаційних цілях, на їхньому шельфі розвідані й розробляються нафтові родовища.

Завдання 2.

На контурну карту нанести держаний кордон Китаю, країни-сусіди, моря,що омивають.

3. Природні умови та ресурси

Завдання 3.

За текстом підручника та тематичними картами атласу дайте оцінку природно-ресурсного потенціалу  Китаю та зробіть припущення про розвиток певних галузей господарства та їх географію.

Китай вражає не тільки численністю населення й величезною площею, але й контрастністю рельєфу та кліматичних умов.

За природними умовами Східний (приморський) і Західний (континентальний) Китай — це «два різні Китаї». У Східному Китаї розташовані найбільші рівнини, а також гори заввишки до 3000 м.

Клімат тут мусонний. Густа мережа повноводних річок, більшість із них судноплавні. На півночі й південному сході збереглися великі лісові масиви. Найбільш родючі ґрунти розташовані на території Великої Китайської рівнини.

У рельєфі Західного Китаю переважають високі гори, нагір’я, а також улоговини. Значна частина території має висоту більше ніж 3000 м. Клімат різко континентальний. Річок мало, вони маловодні, деякі періодично всихають.

Більшість земель не придатні для ефективного ведення сільського господарства.

Територія Китаю багата на корисні копалини. Країна посідає одне з перших місць у світі за запасами кам’яного вугілля, залізної та марганцевої руд, бокситів, цинку, олова, сурми, вольфраму,молібдену, ртуті, рідкісноземельних металів, титанових руд, окремих видів хімічної сировини.

Великими є також поклади урану й золота, є родовища нафти й газу.

Китай — володар значних запасів гідроресурсів, більшість яких, однак, розміщені вони нерівномірно.

Завдання 4.

Порівняйте забезпеченість природними ресурсами Китаю та Японії.

4. Населення

Завдання 5.

За текстом підручника, таблицями, діаграмами, картами атласа складіть розгорнутий план характеристики населення Китаю та визначте головні демографічні та соціальні проблеми країни.

У Китаї проживає кожна п’ята людина Землі.

Державна демографічна політика зниження народжуваності під гаслом «Одна родина — одна дитина» дозволила скоротити природний приріст населення.

Однак і тепер населення країни збільшується на 12–14 млн осіб щорічно. Більш ніж 80 % населення проживає у Східному Китаї. так, у деяких районах Великої Китайської рівнини густота населення сягає 1000 осіб/км2, а в багатьох районах континентального Китаю вона не дотягує й до 3 осіб/км2.

Китай має найчисельніші трудові ресурси, економічно активне населення становить понад 600 млн чол., тому забезпечення населення роботою залишається гострою соціально-економічною проблемою.

Китай відносять до країн з низьким рівнем урбанізації (62 % населення країни проживають у сільських населених пунктах), однак стихійна урбанізація йде високими темпами, особливо у Східному Китаї, де розташована більшість міст.

Усього в країні більш ніж сорок міст-мільйонерів.

У Китаї відбувається велика міграція робочої сили як всередині країни, так і за її кордони.

На території КНР проживають представники 56 націй і народностей. Найчисленішими (91 %) є китайці.

У китайській мові сім діалектів, розбіжності між якими настільки великі, що під час розмови жителі північних та південних провінцій важко розуміють одне одного. Для розуміння вони користуються єдиною ієрогліфічною писемністю

5. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної

    спеціалізації.

Китай входить в першу десятку світу по величині національного доходу та виробництву промислової та сільскогосподарскої продукції, але значно поступається розвиненим країнам за показниками на душу населення..

Структура промисловості Китаю має свої особливості:

Енергетика:

- Орієнтується на вугільну промисловість

- ТЕС - 80% виробництва електроенергії

- ПЕК - 20% розвинутий недостатньо

Машинобудування

- Виробництво машин та устаткування для різних галузей промисловості, машинобудування, тракторобудування

- Представлені галузі ВПК

Металургія

- Власна сировинна база

- Розвинена і чорна і кольорова металургія

Хімічна промисловість

- Виробництво мінеральних добрив, хімічних продуктів для ВПК

Легка промисловість

- Найвищі темпи розвитку

- Найважливіша галузь - текстильна (5% всіх промислових підприємств, виробляє 14% продукції)

- 1-ше місце в світі за виробництвом тканин

Харчова промисловість

Сільське господарство Китаю.

На рослинництво припадає 60% валової продукції сільского господарства. Переважають зернові культури, а саме: рис (основна продуктова культура), пшениця, кукуруза, просо.

Технічні: хлопок, цукровий тросник, цукровий буряк, джут, чай.

Тваринництво: свинарство, скотарство, птахівництво, рибальство.

На території Китаю представлені майжі всі види транспорту:

Залізничний, водний, трубопроводний, повітряний .

Завдання 6.

Скласти узагальнюючу схему “ Галузева структура господарства Китаю”

6. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Завдання 7.

Назвати основних торгівельних партнерів Китаю та охарактеризувати структуру експорту та імпорту країни.

 

5. Закріплення нових знань, умінь та навичок.

Завдання 8. ( робота в групах по 4 чол.)

сформулюйте двома реченнями факти, які вас найбільше вразили під час вивчення Китаю.

Кожна група висловлює свої думки щодо проблемного питання, підтверджуючи або спростовуючи його, використовуючи метод «прес»

Відповідь повинна мати таку структуру:

  1. Позиція « Я(ми) вважаю, що….»
  2. Обгрунтування  «…. тому, що…..»
  3. Приклад «…..наприклад….»

Висновок «…..отже тому я (ми) вважаю.»

6. Підсумок уроку та оцінювання.

- Китай — одна з найбільших країн світу, розташована у Східній та Центральній Азії. Держава має надзвичайно різноманітні природні умови та багата на різні види природних ресурсів.

- Китай — найбільша за кількістю населення країна світу. У державі проводять демографічну політику «планування сім’ї». По території країни населення розміщене нерівномірно: майже 70 % проживають у її східній частині.

- Китай – індустріально-аграрна країна, провідними галузями господарства якої є вугільна, металургійна, текстильна, машинобудівна, хімічна і харчова промисловості.

 

  1. Домашнє завдання.

Опрацювати текст п.37, скласти маршрут подорожі «Цікаві місця Китаю»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
7 липня 2018
Переглядів
707
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку