Урок "Василь Симоненко. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета"

Про матеріал

Методична розробка уроку української літератури для 11 класу "Василь Симоненко.

Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поет" (з додатками)

Перегляд файлу

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Білоцерківська спеціалізована школа I-III ступенів №1

з поглибленим вивченням словянських мов

 

 

 

 

Методична розробка уроку

Василь Симоненко. Традиційність його лірики. Образ  України, громадянський вибір поета. 11 клас

 

 

 

 

Автор:

Ященко Ганна Олександрівна,

учитель української мови та літератури Білоцерківської спеціалізованої  школи I-III ступенів№1 з поглибленим вивченням слов’янських мов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біла Церква

2018

Предмет: Українська література.

Клас: 11.

Розділ: Літературне «шістдесятництво».

Тема: Василь Симоненко. Традиційність його лірики. Образ  України, громадянський вибір поета.

Автор: Ященко Ганна Олександрівна, учитель української мови та літератури Білоцерківської спеціалізованої школи I-III ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов.

Програма: Українська література. 10–11 класи (рівень стандарт). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (створено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), з урахуванням Програми з української літератури для 5–9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (2012 зі змінами 2015–2017 рр.) та відповідно до Концепції «Нової української школи» (2016).

 

Мета: ознайомити учнів з поняттям «шістдесятництво» та прослідкувати звязок цього явища з дисиденством, ознайомити із життєвим та творчим шляхом одного з найяскравіших його представників  Василя Симоненка, відслідкувати зв'язок світогляду митця із його творчістю;
розвивати вміння та навички самостійно аналізувати ліричні твори, критично давати оцінку подіям та явищам у поетичних текстах, дискутувати про порушені у творах патріотичні, громадянські мотиви; виховувати активну громадянську позицію, почуття патріотизму, повагу до письменників та діячів доби «шістдесятництва», любов до літератури, повагу до митців
української літератури та розуміння їх значення у пробуджені національної самосвідомості та розбудові української державності.

Ключові компетентності: учень/учениця формує власну думку про порушені у творах мотиви, проблеми; виробляє життєву позицію, уміння її відстоювати; усвідомлює значення самоствердження людини в сучасному світі; розвиває навички аргументовано, толерантно вести дискусію.

Емоційно-ціннісне ставлення: формування національної свідомості громадянина України, формування себе як самодостатньої особистості.

 

Методи і прийоми: слово вчителя, «сократівський діалог», робота у групах, еврестична бесіда, виразне читання, складання літературного паспорта твору, метод «Шість капелюхів», інтерактивна вправа «Мікрофон».

Очікувані результати: учні характеризують добу «шістдесятництва», називають її представників, їх роль та значення у становленні національної самосвідомості українців та розбудові державності; знають матеріал про життєвий та творчий шлях Василя Симоненка, виразно читають та критично аналізують його поетичні твори «Задивлюся у твої зіниці..», «Я», називають зв'язок між його світоглядом та творчістю, характеризують його громадянську позицію.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Випереджувальні завдання: ознайомитися з життєвим та творчим шляхом Василя Симоненка (за підручником), опрацювати та законспектувати матеріал.

Обладнання: розставлені стільці колом, підручник, зошити, дошка з назвою теми, портрет Василя Симоненка, збірки письменника, відео про «шістдесятництво», паперові чашки, мультимедійна презентація, папірці «настрою».

 

 

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

 

I ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВ ДО УРОКУ

Слово вчителя. Добрий день, любі учні! Зараз ми сядемо у потяг 1960-их років і проїдемо експресом у 2018 рік. Аби потяг рушив, приберіть зайві речі, лишивши для подорожі підручник, зошит та ручку, і всідайтеся зручніше.

 

II МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя. Сьогодні ми стоїмо на порозі змін та державотворчих процесів. Ми не можемо бути осторонь тих подій в Україні, які формують її майбутнє, бо нам в ній жити і вчити своїх нащадків. Скажіть, є серед вас такі, хто ні разу не задумувався над долею Батьківщини? (якщо відповідь позитивна) Так, а це тому, що кожен із нас хоче і має право жити краще в своїй країні, нам болить її завтра, і кожен свідомий громадянин прагне внести свою лепту для кращого життя в ній. (якщо відповіді неоднозначні) Можливо, прсто не прийшов той час, щоб ви так глибоко усвідомлювали це, проте це намагатимемося зробити на сьогоднішньому уроці. Упевнена, що нам всім разом вдасться!

2. Перегляд відео «Шістдесятники»

https://www.youtube.com/watch?v=7GMS2GejAZE

3. «Сократівський діалог»

 1. Про що і кого йдеться у відео?
 2. Назвіть по слову, з яким у вас асоціюється доба під назвою «шістдесятництво» (записують на дошці).
 3. Хто був представником цієї доби?
 4. Яка їх роль у формуванні національної свідомості українців?

(додаток 1)

Молодці, впоралися! Ми прибули у 2018 рік і зупинилися в кавярні, назву якого ви дізнаєтесь самі, виконавши завдання.

 

III АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Літературне кафе. Домашнім завданням вам було прочитати,

опрацювати та законспектувати життєвий і творчий шлях Василя Симоненка. Зараз «за чашечкою кави» кожен із вас по черзі, бажано в хронологічній послідовності, назве факти з біографії та творчості письменника. Хто нічого не згадає, коли до нього дійде черга, лишається без кави і його завдання якомога швидше знайти якийсь факт і приєднатися «в кавярню» до всіх. Можна використовувати підручник, записи, інтернет.

 

IV ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя. Темою сьогоднішнього уроку є «».Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям «шістдесятництво» та прослідкувати звязок цього явища з дисиденством, ознайомити із життєвим та творчим шляхом одного з найяскравіших його представників  Василя Симоненка, відслідкувати зв'язок світогляду митця із його творчістю;
розвивати вміння та навички самостійно аналізувати ліричні твори, критично давати оцінку подіям та явищам у поетичних текстах, дискутувати про порушені у творах патріотичні, громадянські мотиви.

А тепер коротко самі придумайте відповідно назви кав’ярні. (шістдесятники, 1960-ті. шістдесятники і т.п.)

 

 

 

 

 

 

 

V СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Робота у групах. Дорогі учні, подивіться, будь ласка, зараз уважно у

зіниці своїх товаришів і обєднайтесь у групи відповідно до кольору очей. Маємо 4 групи. А зараз кожна з груп має прочитати поезію «Задивлюсь у твої зіниці…» та виконати наступні завдання у зошитах.

Визначити

 1. група тему (звеличення любові до батьківщини, її історії, народу)
 2. група ідею (роздуми над долею рідної землі, її історії; розкриття щирих синівських по­чуттів поета до своєї Батьківщини. возвеличення любові до рідної землі, заклик до земляків любити вітчизну, дбати про її майбутнє)
 3. група жанр (патріотична лірика)
 4. група мотиви (громадянські, особисті)
 1. Виступ груп.
 2. Еврестична бесіда.
 1. Кому адресований вірш? (Батьківщині)
 2. На що налаштовує читача перший рядок поезії «Задивлюся у твої

зіниці»? (на зустріч з коханою)

 1. Які присутні образи у творі? (України, матері)
 2. Які два мотиви обєдналися у поезії? (особистий і громадянський)
 3. Що свідчить про глибокий  патріотизм автора? (поєднання святішого

образу матері й України, особистого і громадянського).

 1. Яку форму має вірш? (монолог)
 2. Яких засобів найбільше використовує ліричний герой? Як ви

думаєте, чому? (звертань, бо лише на хвилини виривається ліричний герой, щоб побути з матір’ю-Україною, серед повсякденної боротьби)

 1. У чому виявляється схвильованість сина? (у риторичних окликах, звертаннях)

О дійдіте, недруги лукаві!

Друзі, зачекайте на путі!

Маю я святе синівське право

З матір’ю побуть на самоті.

 1. Виразне читання поезії «Я…»
 2. Складання літературного паспорту поезії (усно)

Тема: заклик до сприйняття людської гідності, неповторності кожної

особистості.
          Iдея: Довести читачевi, що кожна людина неповторна. Ідея людської

гідності, гордості за того, «що ти - людина», доповнюється тут мотивом уселюдської спільноти яскраво  вираженим протестом проти диктату сили, авторитарності».

Жанр: філософська лірика.

Мотиви: справедливiсть, життєздатність, самоповага. Через цi

мотиви автор яскраво передав образи свого власного «я», народу, влади.

 Художні засоби: епiтети: «Очицями, повними блекоти», «Він гримів одержимо і люто», «лице рябе», протиставлення: «Ми — це народу одвічне лоно, ми — океанна вселюдська сім’я.», афористичний висновок вірша «Я…» можна сприймати як максиму самого поета, його розуміння призначення кожної людини на землі.

 

VI ПІДСУМОК УРОКУ

 1. Метод «Шість капелюхів»

                                    

Дорогі учні, перед початком уроку ви обирали «папірець настрою».

Обєднайтесь, будь ласка, відповідно до вибраного кольору у групи, їх має бути шість. Кожна з вас матиме капелюх певного кольору.

Група капелюха білого кольору: ви як білий аркуш паперу, відобразіть же коротко малюнком або словесно все, що відбувалося на сьогоднішньому уроці.

Група червоного кольору: висловіть усі свої емоції, які у вас виникли під час вивчення сьогоднішнього матеріалу (життя і творчості В. Симоненка, ознайомлення з добою «шістдесятників», прочитання та аналізу віршів «Задивлюсь у твої зіниці…», «Я…»).

Група чорного кольору: що викликало у вас неприємні емоції?

Група капелюха жовтого кольору: які хороші сторони, досягнення, моменти ви помітили під час вивчення цієї теми?

Група капелюха зеленого кольору: які шляхи вирішення деяких ситуацій у житті автора чи ліричного героя ви можете запропонувати?

Група капелюха синього кольору: який досвід для себе ви засвоїли? Чи потрібний він нам сьогодні? Якщо так, то в яких саме ситуаціях?

 1. Виступ груп.
 2. Слово вчителя. Молодці усі групи, впоралися із завданням.
 3. Заповнення таблиці «Образ України».

Давайте заповнимо таблицю разом (запис у зошитах).

Поезія-гімн матері та матері-Україні. 

«Лебеді материнства»

Мотив синівської відданості народу.

«Грудочка землі». 
«Земле рідна, мозок мій світліє».

Поезія-декламація - кровне злиття з долею України.

«Україні».

Жагуча любов до Батьківщини, біль за її долю.

«Світ який - мереживо казкове».

Відвертий діалог поета з українським народом  з Україною. 

«Задивлюсь у твої зіниці».

Патріотичне волевиявлення українського хлібороба, що готовий на різні випробування.

«Є тисячі доріг, мільйон людських стежинок».

Невдоволення становищем України переростає у гнів проти лицемірства і фальші.

  «О земле з переораним чолом».
«В букварях ти наряджена і заспідничена». 
«Де зараз ви, кати мого народу?»

 

VII РЕФЛЕКСІЯ. ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

 Інтерактивна вправа «Мікрофон»

 1. Сьогодні на уроці я вперше дізнався (лася) …
 2. Я був (ла) вражений (а) …
 3. Я б хотів (ла) запитати у Василя Симоненка …
 4. Які відчуття після уроку? Чому?

 

VIII ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Знати біографію В. Симоненка та записати основні риси традиційної лірики поета.
 2. Уміти розповісти про добу «шістдесятників» та її представників.
 3. Вивчити напам’ять одну з опрацьованих поезій.

 

Випереджаюче завдання: зустріч-інтервю із шістдесятником (на

вибір), (відеозапис, усно. письмово).

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Бібліотека української літератури [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://ukrclassic.com.ua/katalog/s/simonenko-vasil/2529-analiz-virsha-zadivlyayus-u-tvoji-zinitsi 

 1. Закон України "Про освіту" [Електронний ресурс].  – Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

 1. Конспект уроку до теми «Образ України у поетичній творчості

Василя Симоненка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edufuture.biz/index.php?title=Конспект_уроку_до_теми_«Образ_України_у_поетичній_творчості_Василя_Симоненка»

 1. Українська література (рівень стандарту). Програма для 10-11 класів

ЗНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58819/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

 

Результат пошуку зображень за запитом "ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО АФРИЗМИ"Результат пошуку зображень за запитом "ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО"

Пов’язане зображення

 

Результат пошуку зображень за запитом "ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО" 

 

Пов’язане зображення

Результат пошуку зображень за запитом "ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО"

docx
Додано
27 вересня 2018
Переглядів
2383
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку