Урок "Виникнення українського козацтва та перших січей"

Про матеріал
Після уроку учні зможуть: розповідати про причини виникнення, устрій та будову Запорозької Січі; визначати особливості військово-адміністративної організації козацтва; показувати на карті розташування Запорозьких січей; удосконалити уміння й навички роботи в групах, аналізу історичних джерел, з ілюстративним матеріалом, схемами і таблицями; давати загальну оцінку історичному часу та персоналіям; розвинути навички пошуку і роботи з додатковою літературою.
Перегляд файлу

http://vseprovsih.com.ua/wp-content/uploads/2016/05/1931735_800x600_IMG_0727_1.jpg 

 

 

 

Черемошнянська ЗОШ I-II ст.

 

 

 

 

Відкритий урок історії у 8 класі  на тему: Виникнення українського               козацтва та перших січей

 

 

 

 Підготувала і провела

    вчитель історії

    Оникійчук О.Й.

 

2019

Мета: ознайомити учнів з причинами виникнення, устроєм та будовою Запорозької Січі; виробити навички оцінювання історичних діячів на прикладі гетьмана Д. Вишневецького; розвивати критичне і системне мислення, просторову уяву, навички встановлення причинно-наслідкових зв'язків, уміння учнів працювати з атласом, підручником, картою, таблицями та схемами; виховувати культуру мовлення, толерантність, демократизм і патріотизм.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть: розповідати про причини виникнення, устрій та будову Запорозької Січі; визначати особливості військово-адміністративної організації козацтва; показувати на карті розташування Запорозьких січей; удосконалити уміння й навички роботи в групах, аналізу історичних джерел, з ілюстративним матеріалом, схемами і таблицями; давати загальну оцінку історичному часу та персоналіям; розвинути навички пошуку і роботи з додатковою літературою.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, атлас, карта, плакати: «Запорозька Січ. Реконструкція», «Козацькі клейноди», «Устрій Запорозької Січі», портрет Дмитра Байди-Вишневецького, Д. І. Яворницького, роздавальний матеріал (бірки, історичні документи,  завдання), булава, люлька, додаткова література.

Основні поняття: «козак», «Січ», «козацькі клейноди», «старшина», «Дике Поле», «Великий Луг», «Дніпровські пороги», «зимівники».

Основні дати:

1492 р. — перша писемна згадка про козаків;

1556 р. — заснування першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця;

1517-1563 pp. — роки життя Дмитра Івановича Байди-Вишневецького.

Хід уроку

I.ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.Привітання. Рефлексія настрою і стану.

Привітання, створення позитивного емоційного настрою.- Доброго нам дня! У зв’язку з тим, що успіх любого творчого процесу залежить від його початку, то я рекомендую створити спокійну атмосферу для подальшої співтворчості. Сядемо зручніше , посміхнемося собі, своїм однокласникам, побажаємо впевненості, успіху в розкритті своїх можливостей. Генрі Форд говорив: «Зібратися разом –це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх.» Тож разом до роботи! Ми продовжуємо з вами вивчення теми «Українські землі в XVI столітті». Тож давайте повторимо основні поняття цієї теми.

Пригадайте:

1) Якими були основні стани українського суспільства на початку XVI ст.?

2) За картою визначте, із якими державами в середині XVI ст. межували українські землі на півдні.

3) Чи можна вважати, що українське південне прикордоння було центром протистояння християнського й  мусульманського світів? Обґрунтуйте свою думку.

2.Мотивація навчальної діяльності

 У кожного народу є свої святині, свої легендарні явища. У греків є відважні 300 спартанців, а в українського народу є своє національне явище – українське козацтво Запорозька Січ. Це про неї М.Гоголь писав:

 «Так ось вона, Січ! Ось воно те гніздо, звідкіля вилітають усі ті горді, як орли, і дужі, як леви.Ось звідки розлива-ється козацька воля по всій Україні».

 А ми з вами живемо на цій землі і повинні знати про славних запорожців. З цією метою ми вирушаємо в козацький похід, мандрівку на Запоріжжя разом із славними героями – козаками і станемо свідками тих далеких подій, що складали історію нашої славної України.

ІI. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Вивчення нового матеріалу

1.Виникнення українського козацтва.

  Розповідь учителя

Кінець XV ст. став часом появи на історичній арені українського козацтва. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах датована 1489р., 1492 р (.Позначення на стрічці часу)

Робота з термінами та поняттями

Гра «Асоціативний ряд»

На дошці учитель схематично малює людину (малюнок 1) і пропонує учням прикрасити її козацькою атрибутикою, тобто предметами, які асоціюються зі словом «козак» (шаровари, оселедець, шабля, вуса, шапка-бирка тощо — все це ви почуєте .Доповнюючи картинку отримаємо  щось на зразок   малюнка 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN1910

Ця гра містить гумористичний відтінок і сприяє позитивному налаштуванню класові на продуктивну діяльність протягом уроку.

Козацтво — від XV—XVI ст. збірна назва козаків в Україні й порубіжних  державах.  Слово  «козак»  тюркського  походження,  що означає «вільна людина», «страж», «конвоїр», «воїн-найманець», «шукач пригод» тощо. Воно вживалося стосовно вільних людей, які населяли південноукраїнські степи. Унаслідок Національно-визвольної війни українського народу середини XVIІ ст. козацтво стало привілейованим станом

Розповідь учителя

Передумови  виникнення  козацтва  були  пов’язані  з  історичною ситуацією на українських землях наприкінці XVI ст. У той час південно-східна межа розселення українців досягала так званого Дикого Поля — необжитих осілим населенням степів між Доном, Верхньою Окою й лівими протоками Десни та Дніпра. Це був великий масив вільних земель, що фактично не належав жодній державі. Природні умови Дикого Поля були надзвичайно сприятливі для господарської діяльності людини.

Робота з документом 1

   Опис природних багатств Дикого Поля Михайлом Литвином: Диких звірів і зубрів, диких коней і оленів така сила по лісах і полях, що на них полюють тільки задля шкіри, а м’ясо через велику їх кількість викидають, окрім спинної частини; ланей і диких кабанів навіть зовсім не вживають. Дикі кози в такій великій кількості перебігають зимою зі степів до лісів, а влітку назад, що кожний селянин забиває їх до тисячі на рік. По берегах річок у великій кількості зустрічаються оселі бобрів. Птиці така дивовижна сила, що навесні хлопчаки назбирують цілі човни яєць диких качок, гусей, журавлів і лебедів, а пізніше їх виводками наповнюють курники. Вірлят зачиняють до кліток задля їх пір’я, котре чіпляють до стріл. Псів годують м’ясом диких звірів і рибою, бо ж річки переповнені неймовірною кількістю осетрів та іншими великими рибами.

З а п и т а н н я   д о   д о к у м е н т а 1

  1. Яким є ставлення автора до того, про що він розповідає? Чому ви так вважаєте? 2) Чим приваблювало Дике Поле українців? 3)  Яким видам господарювання сприяли природні багатства Дикого Поля?

Робота з атласом, картою к.а.5, к.к.3

 1). Зверніть увагу: на карті зазначені звідки українські землі чекали небезпеку і ворогів.

2) Покажіть на карті територію Дикого поля, де хазяйнували татари.

DSCN1908

Робота з підручником.§5, п.1

Визначити основні причини виникнення козацтва

 Основними причинами виникнення українського козацтва стали :

                                                      Українське козацтво

                      Передумови виникнення

     Причини виникнення

Досвід освоєння південних степових територій

ватагами уходників. Наявність великого масиву вільних земель зі сприятливими умовами для

господарської діяльності – Дике поле.

Прагнення людей до переселення на вільні землі в пошуках кращої долі.

Нездатність Речі Посполитої захищати українські землі від набігів татар. В окремих випадках організаторська роль міщан, прикордонних землевласників та урядовців. По-

силення соціальної і релігійної експлуатації, запровадження кріпатства.

DSCN1915

Робота з істор. документом. С. 32

    DSCN1912

Якими рисами наділяє автор документу козаків? Які особливості буденного життя описує автор? Чи всьому ви вірите?

Чи можна козаків віднести до певної суспільної верстви? Чи це міжстанова верства?

Чи існувала серед козаків козацька верхівка? (голота, сірома й козацька верхівка)

2. Поява перших козацьких січей. Діяльність  Дмитра Байди Виш-невецького.

Розповідь учителя

  Від кінця XV ст. татарські набіги на українські землі стали регулярними й досягали навіть Волині й Північної Київщини. Щоб утриматися в Дикому Полі, козаки-уходники стали будувати дерев’яні

укріплення — «городки» й «січі». У них мешкали уходники й перебували загони козаків, які могли дати відсіч ворогу. Переважна більшість козацьких січей була розташована на Дніпровському Низі. Спираючись на них, козаки спочатку витіснили звідти татарські кочові стійбища, а потім поступово освоїли Великий Луг і Запорожжя.

Робота з термінами та поняттями

Дніпровський Низ — терени з обох боків Дніпра, розташовані за його порогами.

Великий Луг — заплава Дніпра, що простягалася з обох його боків від о. Хортиця приблизно на 100 км і завширшки від 3 до 5 км. Загальна площа — понад мільйон десятин землі. Нині майже всятериторія Великого Лугу затоплена штучним Каховським морем.

Запорожжя — землі в нижній течії Дніпра на південь від Дніпровських порогів.

Запитання до п.2 с. 33-35

Що таке січ?

Де була заснована перша січ? Як довго вона проіснувала?  (Позначення на стрічці часу)

Які ви знаєте січі? (скористайтесь с. 35, схема)

DSCN1917

Які особливості місця вибору січі?

Чому козаки часто змінювали місце розташування Запорозької Січі?

         Чому січ називають фортецею?

   У середині XVI ст. литовський уряд вирішив використати досвід козаків і розпочати на південному прикордонні будівництво фортець для відсічі татарських нападів. Проте реалізувати цю ідею через брак коштів удалося лише князеві Дмитру Вишневецькому,  «батькові січі»

Інтерв'ю з Байдою (діти задають запитання Байді)

               DSCN1924

3.Запорозька Січ—козацька республіка

Робота з підручником § 5 п.4, с.37-39 та аналіз схеми

Козацька рада

       Кошовий отаман(гетьман)

        Козацька старшина

                            Курінні отамани

                                      Козаки

Завдання. Проаналізуйте схему і доведіть, що січ можна називати козацькою республікою.

 

                        DSCN1921

Клейноди—символи влади

Випереджаюче завдання, представлення презентації

Історична дуель між учнями

ІII. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Закріплення нових знань учнів

Експрес-опитування. Дидактична гра «Чиста дошка»

1489, 1492, 1556, січ, пороги, Дике Поле,великий Луг,  Запорожжя, сім січей, курінь, Байда, о.Хортиця, чайка, козацька рада, кіш, клейноди, корогва, пернач, булава, каламар, литаври, бунчук, печатка, козацька старшина

DSCN1941

Історична задача

Відомий український історик І. Крип’якевич писав про українське козацтво, що «у степах виробився оригінальний тип господарки, а в його обороні нова воєнна організація; знов під впливом сеї господарки і у війні зі степовими ордами повстала нова козацька суспільність, зі своїм окремим побутом і окремим світоглядом». Чи поділяєте ви цю думку? Наведіть факти, які її підтверджують або спростовують.

2.Підсумки уроку

Виникнення козацтва мало визначальну роль для історії українського народу. Упродовж тривалого часу воно, було його надійним захисником від численних нападників. Козак-запорожець став для українців уособленням найкращих людських якостей, його непримиренність до поневолювачів і Героїзм його пробуджував й підтримував надію українського народу на визволення.

3.Рефлексія. 

Я знаю, що …  Я вмію..   Я хочу дізнатися про..

4.Домашнє завдання

Опрацювати § 5, с.39 відп. на запит., кросворд письмово

Робота з атласом с.5, робота з контурною картою с.3

 

 

docx
Додано
17 березня 2020
Переглядів
1507
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку