18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок виробничого навчання в групі асистент референта

Про матеріал
для уроків виробничого навчання в групах асистент референта., або офіс-менеджерів та секретарів ПТНЗ
Перегляд файлу

image
Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної держадміністрації Державний навчальний заклад  «Харківське вище професійне училище №6»

imageМетодична розробка

з виробничого навчання

на тему: «Планування та організація поїздок керівника»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Старший майстер 

Шихов М.Ш. 

_________________________ 

 

План уроку виробничого навчання № 23

      група ОКНАР -8-3/4                                                            дата 05.03.2021

Вивчаємо тему: Тема 7. Планування та організація поїздок керівника

Тема уроку: Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Планування та оформлення відрядження керівника.

Мета уроку:

Навчальна: відпрацювати прийоми особливості планування та  оформленням відрядження керівника. 

Розвиваюча: формування вміння самостійно працювати логічно мислити та за допомогою браузерів знаходити потрібну інформацію. Сформувати та презентувати кейс службового відрядження керівника.

Виховна: формування культури виробничої діяльності при роботі з ситуаційним завданням, виховувати відчуття субординації.

Тип уроку: урок формування складних умінь

Вид уроку: аналіз конкретних виробничих ситуацій.

Методи проведення уроку: словесні-бесіди, опитування за допомогою (тесту learningapps.org), пояснення, інструктаж; показ, практичне виконання ситуаційного завдання, метод-проєкту.

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, ноутбуки та стаціонарні ПК, інструкційні картки, плакат, лепбук, газета. Хід уроку І. Організаційна частина:

-             перевірка наявності учнів;

-             перевірка готовності учнів до заняття;

-             допуск учнів з правил безпеки праці перед виконанням практичних робіт.

ІІ. Вступний інструктаж:

2.1. Актуалізація знань:

-             повідомлення теми програми і уроку;

-             цільова установка уроку;

-             перевірка (закріплення) знань, умінь і навичок за допомогою платформи https://learningapps.org/display?v=pj7ic6ggk21

Мотиваційний момент сьогодні на виробничому навчанні ви навчитесь порядку оформлення відрядження. На сьогоднішній день дана тема уроку досить актуальна тому що майже кожен п’ятий офісний працівник їздить у відрядження мінімум раз на тиждень. Найчастіше змушені мандрувати у справах ті, хто працює у сфері будівництва та торгівлі. Найменше подорожують по роботі працівники банківської сфери. 

Згідно з результатами дослідження, лише 18% офісних працівників ніколи не їздили у відрядження. Серед них найбільше працівників саме банківської та страхувальної сфер, а також сфери ІТ.

Більшість (68%) робочих поїздок відбувається на території України. Щодо закордону, то офісні працівники найчастіше їздять у відрядження до Росії (14%) та Європи (15%). Іще 15% подорожуючих у справах мають можливість відвідати різні куточки світу. Цікаво, що в Азію по роботі їздять навіть частіше, ніж у США чи Канаду.  

Працівники різних професійних сфер мають свої географічні особливості відряджень. Найбільш міжнародно орієнтованими є ІТ-спеціалісти: їх найчастіше відправляють до США, Канади, Європи і навіть до Азії. У спеціалістів з будівництва, нерухомості та виробництва більше шансів поїхати у відрядження до Росії, аніж за кордон.

Половина відряджень триває лише один-два дні, іще 36% – у середньому, тиждень. Довготривалі робочі поїздки (більше місяця) – велика рідкість. Найдовші відрядження  мають працівники будівельної сфери, а найкоротші  – у «білих комірців» з торгівельної та банківської сфер.

Зазвичай відрядження оплачує чи то компанія/організація, де працюють респонденти (80%), чи сторона, яка запрошує (6%). Вкрай рідко працівники змушені самостійно оплачувати ділову поїздку (менше 5%). Найчастішою така практика є  у сфері «Будівництво/нерухомість»: тут працює принцип 50 на 50 – половину сплачує працедавець, а половину – сам працівник.

Згідно з результатами дослідження, лише п’ята частина респондентів отримують на денне прожиття у відрядження більше 300 грн, а 34% змушені задовольнятися сумою меншою за 100 грн. Щоправда, випадки, коли добові не виплачуються взагалі, – поодинокі – тільки 7%. Така ж кількість офісних працівників отримують порівняно щедрі виплати – понад 500 грн. Вочевидь, це працівники великих або ж міжнародних компаній.   

Переважна більшість респондентів (91%) ставляться до відряджень з ентузіазмом. Вони дають можливість познайомитися із новими людьми та відвідати нові місця (56%), вирішити цікаві робочі завдання (48%), змінити робоче середовище і навіть трохи розслабитися (42%). Незначний відсоток респондентів використовують робочі поїздки, аби відпочити від колег (9%) чи родини (13%).

2.2. Пояснення нового матеріалу:

- пояснення нової інформації з демонстрацією презентації і прийомів професійної діяльності;

А зараз ми з вами проведемо контроль який нам допоможе при подальшій роботі в робочому завданні.

Опитування деяких учнів за матеріалом:

1.                 Службове відрядження і ділове відрядження? (Константинова Дар’я).

2.                 Хто дає дозвіл на відрядження? (Мустафаєва Кристина)

3.                 Хто здійснює направлення працівника у відрядження? (Мустафаєва Кристина)

4.                 Які витрати відшкодовує підприємство при службових відрядженнях?

(Безручкова Валерія)  

5.                 Які документи оформлюються при виїзді у відрядження? Де реєструються?

(Дорошук Дар’я) 

6.                 Які документи оформляються при поверненні з відрядження? (Конарєва Каміла)

7.                 На який день працівник повинен здати авансовий звіт про витрати у відрядженні? (Свєшнікова Валентина) Техніка безпеки при роботі за ПК:

image 

ІІІ. Поточний інструктаж:

Пояснення характеру і послідовності виконання учнями запланованих робіт (ситуаційне завдання)

-                     видача ситуаційного завдання для самостійної роботи учнів  картки, завдання  

-                     ознайомлення учнів з критеріями оцінювання виконаних робіт;

Самостійна робота учнів над змістом кейсу (презентації): 

image службові відрядження та їх характерні ознаки image загальні правила оформлення відрядження image оформлення відрядження в межах України image оформлення відрядження за кордон  image порядок підготування оформлення відрядження image після повернення керівника із відрядження секретар доповідає керівнику про виконання доручень під час його відсутності, обробляє матеріали відрядження, оформляє посвідчення про відрядження. - здійснення цільових обходів робочих місць учнів:

ü  обхід робочих місць учнів з метою перевірки дотримання охорони

праці;

ü  обхід робочих місць учнів з метою перевірки послідовності;

ü  обхід робочих місць учнів з метою перевірки дотримання інструкційнотехнологічних карток;

ü  обхід робочих місць учнів з метою надання консультацій.

-                     прийом майстром виконаних робіт; -    прибирання робочих місць.

IV. Заключний інструктаж:

-                     аналіз діяльності учнів впродовж всього уроку:

-                     розбір      типових      помилок,    допущених при    виконанні   учбово-

виробничих робіт, вказівка шляхів їхнього попередження; -       об’єктивне обґрунтування виставлених учням оцінок; V. Домашнє завдання.

Видача домашнього завдання: повторення і до оформлення кейсу

(презентації).

Тема наступного уроку: Оформлення журналу обліку посвідчень про відрядження.

Майстер виробничого навчання________________ Котенко В.Г.

       

КОНСПЕКТ ДО УРОКУ

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Місцями виконання доручення можуть бути як населений пункт (пункти), так і окремі об’єкти (заповідник, будівельний майданчик, географічний об’єкт, військова частина тощо). 

У службове відрядження скеровуються працівники підприємства, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, а також фізичні особи, які належать до керівного складу (голова або члени правління, наглядової ради та ін.). Порядок відряджання (відкомандирування) регламентує «Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон».

2.         Підготування відряджень працівників — важлива складова роботи відповідальних осіб. Аби відрядження було успішним, треба:

         добрати й підготувати необхідну інформацію;

         добрати й підготувати матеріали та документи, що можуть знадобитися працівникові;

         віддрукувати програму відрядження.

Програму відрядження друкують у двох примірниках, один з яких вручають працівникові, а інший — залишають на підприємстві. В програмі вказують назви організацій і структурних підрозділів, посадових осіб (їхні прізвища, імена, по батькові, службові телефони), з якими передбачено зустрічі. Детально зазначають зміст запланованих заходів, а також місце й час їх проведення. Маючи другий примірник програми, відповідальна особа може в разі потреби швидко зв'язатися з працівником телефоном і передати чи одержати потрібну інформацію.

Від'їздові у відрядження передує видання наказу (розпорядження) «Про відрядження» та оформлення посвідчення про відрядження, в якому зазначають:

1.                  прізвище, ім'я, по батькові, посаду відрядженого;

2.                  куди відряджено;

3.                  підставу для відрядження;

4.                  термін відрядження (скільки днів і до якого числа);

5.                  назву, серію, номер документа, що засвідчує особу відрядженого.

6.                  дату й номер посвідчення про відрядження.

Наказ (розпорядження) про відрядження видають за кілька днів до від'їзду, аби працівник міг підготуватися. Підприємство, що відряджає працівника, реєструє це в спеціальному журналі.

3.         Відрядженому працівникові перед від'їздом видається грошовий аванс у межах суми,; визначеної на оплату проїзду, наймання житла, й добові (витрати на харчування та фінансування інших особистих потреб працівника), норми яких установлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

Керівник підприємства може своїм наказом (розпорядженням); установлювати додаткові обмеження щодо сум коштів, наданих на відрядження.

Днем вибуття працівника у відрядження вважається день відправлення транспортного засобу, а днем прибуття з відрядження — відповідно день прибуття транспортного засобу.  

На працівника, котрий перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого його відряджено. Замість днів відпочинку, не використаних за період відрядження інші дні відпочинку після повернення з відрядження не надаються. Якщо працівника спеціально відряджено для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за це виплачується відповідно до чинного законодавства.

Якщо працівник від'їжджає у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку. Термін відрядження визначається керівником або його заступником, але не може перевищувати 30 календарних днів.  

Відрядженому працівникові відшкодовуються витрати на проїзд транспортом загального користування (крім таксі) . Відшкодовуються також витрати на проїзд міським транспортом загального користування (крім таксі) за місцем відрядження (згідно з підтвердними документами) відповідно до маршруту, погодженого з керівником.

Відрядженому працівникові понад установлені норми компенсації витрат у зв'язку з відрядженням відшкодовуються також витрати на оплату податку на додану вартість за придбані проїзні документи, користування в поїздах постільними речами та наймання житла згідно з підтвердними документами (оригіналами).

Порядок відрядження за кордон. Відрядження за кордон здійснюється відповідно до наказу (розпорядження) керівника підприємства після затвердження завдання, в якому визначаються мета виїзду, термін, умови перебування за кордоном (у разі поїздки на запрошення подається його копія з перекладом), і кошторису витрат. Термін відрядження визначається керівником, але має не перевищувати 60 календарних днів. Підприємство, що направляє працівника у відрядження за кордон, забезпечує його коштами в національній валюті країни, куди відряджається працівник. Працівника ознайомлюють із довідкою-розрахунком на виданий йому аванс та з чинними положеннями щодо звітування про його використання.

За час перебування у відрядженні працівникові відшкодовуються такі витрати:

-             на      поїзд (включаючи         попереднє   замовлення          квитків,

користування постільними речами в поїздах, оплату аеропорт них зборів, перевезення багажу) як до місця відрядження й назад, так і за місцем відрядження;

-             на оплату рахунків за проживання в готелі або наймання іншого житла, а також уключених у такі рахунки витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження й прасування одягу, білизни, чищення й ремонт взуття), за користування холодильником, телевізором, кондиціонером;

-             на оплату телефонних рахунків;

-             на оформлення закордонних паспортів, дозвіл на в’їзд (віз), на комісійні (в разі обміну валютних коштів), обов’язкове страхування, інші документально оформленні витрати, пов’язанні з додержанням правил в’їзду й перебування в місці відрядження, в тому числі й будь-які збори та податки.

Зазначенні витрати відшкодовуються лише за наявності документів (оригіналів), що підтверджують вартість цих витрат, у вигляді рахунків готелів або інших суб’єктів, які надають послуги з розміщення й проживання відрядженого працівника, транспортних квитків або рахунків (бажаних квитанцій), страхових полісів тощо. Крім зазначених витрат, відрядженому працівникові відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 663 відшкодовуються (межах установлених норм) не підтверджені документально витрати на харчування та фінансування інших власних потреб у зв’язку з відрядженням.

В разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти, в якій видно аванс, на національну валюту країни відрядження перерахунок витрат у відрядженні, що підтвердженні документально, здійснюється виходячи з курсу на день затвердження авансового звіту.

       image   

РОБОЧЕ ЗАВДАННЯ

1.         imageimageСИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ: Ви працюєте асистент референтом, або діловодом.       Вам   пропонується     підготувати        та      оформити службове відрядження керівника підприємства-бази практики або інших робітників. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати в вигляді презентації, в якій  демонструється підготовка та оформлення службового відрядження керівника. 

Завдання і мета відрядження: рекомендовані приклади

https://uk.info-4all.ru/obrazovanie/biznes-i-finansi/zadachi-i-cel-komandirovki-primeri/

2.         Керівник дає завдання секретарю: придбати квиток на літак та оформити документи до відрядження.

3.         imageimage
Секретар замовляє квитки в авіакасі, оформляє наказ про відрядження, посвідчення про відрядження, складає програму відрядження.Відрядження директора фірми, як правило, оформляється не наказом, а розпорядженням, що містить фразу: «убуває у відрядження з метою ...».

4.         Секретар реєструє підписані керівником наказ і посвідчення про відрядження у журналі.

5.         Підготувати та оформити документи на службове відрядження керівника в межах України.

6.         Підготувати та оформити документи на службове відрядження керівника за кордон. 

7.         Звіт про результати.

8.         imageЗМІСТ КЕЙСУ (презентації). Проблемні питання 

      Службові відрядження та їх характерні ознаки

      Загальні правила оформлення відрядження

      Оформлення відрядження в межах України

      Оформлення відрядження за кордон 

      Порядок підготування оформлення відрядження

      Після повернення керівника із відрядження секретар доповідає керівнику про виконання доручень під час його відсутності, обробляє матеріали відрядження, оформляє посвідчення про відрядження. 

image

ДОДАТКИ

Презентація до уроку виробничого навчання:

image 

image 

 

image 

image

 

image

           

image

 

image

pdf
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
17 березня
Переглядів
34
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку