Урок. Європа. Загальна характеристика, склад регіону

Про матеріал
Урок з теми: Європа. Загальна характеристика і склад регіону. Перший урок у темі "Загальна характеристика країн Європи". Апробований.
Перегляд файлу

Тема: Європа – загальна характеристика, склад регіону.

І. Орієнтація, мотивація діяльності.
Тип уроку: Урок засвоєння нових знань

ІІ. Цілепокладання.
Мета:   Освітні цілі:  Вміти характеризувати особливості економіко-географічного положення Європи. Знати склад регіону. Характеризувати сучасну  політичну карту Європи. Описати форми державного правління і територіального устрою країн Європи, прояви сепаратизму. Називати типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Вміти характеризувати Європу в геополітичному вимірі: інтеграційні процеси,  міжнародні організації в Європі: Європейський Союз, Рада Європи. Країни Шенгенської зони. Роль НATO у загальноєвропейській системі .

Розвивальні цілі : розвивати мовлення, пам'ять, увагу, уяву мислення, спостережливість, активність і самостійність учнів.

Визначення предметних та ключових компетентностей: ціннісно- змістова компетентність, пізнавальна , комунікативна, загальнокультурна., просторово-хронологічна.

Очікувані результати уроку:

називає склад регіону;

розрізняє форми державного правління і територіального устрою країн Європи;

наводить приклади різних типів та підтипів країн Європи за рівнем економічного розвитку; кількісних та якісних змін на політичній карті регіону;

показує на карті:

 • субрегіони Європи (Західна Європа, Північна Європа, Південна Європа, Східна Європа);
 •  «центральну вісь» розвитку Європи, найбільші промислові регіони (Рур у Німеччині, Великий Лондон у Великій Британії, Іль-де-Франс у Франції, Верхньосілезький у Польщі, Придніпров’я в Україні; Центральна Росія, Урал в Росії);

розуміє зміст понять «джентрифікація», «реіндустріалізація».

Діяльнісний компонент:

вирізняє особливості економіки країн Європи, зумовлені регіональною інтеграцією.

Оцінно-ціннісний компонент:

робить висновки про причини нерівномірності економічного розвитку країн  і субрегіонів Європи;

прогнозує позитивні риси та ризики вступу України до ЄС;

оцінює роль ЄС та НATO в регіоні; вплив ТНК на економіку регіону;

зіставляє позитивні та негативні насліди глобалізації в економіці та культурі країн Європи.

Обладнання: Підручник, учнівські повідомлення, дидактичні матеріали (додаються), політична карта Європи, атласи. 

Мотивація навальної діяльності: шляхом створення проблемної ситуації:

 • Україна тривалий час іде шляхом інтеграції у Європейський простір. Які ж переваги несе нам Євроінтеграція. Які виклики готує нам цей політичний крок.

 

ІІІ. Цілереалізація.
      1. Актуалізація й корекція опорних знань.

Прийом «Асоціативний кущ»

«Що ми знаємо про Європу»

Зразок:

    

 

 

 2. Сприйняття й первинне  усвідомлення  навчального   матеріалу,            осмислення зв'язків і співвідношень в об'єктах вивчення.

План :

 1. Особливості ЕГП Європи
 2. Склад регіону
 3.  Сучасна політична карта регіону
 4. Типи країн за рівнем економічного розвитку
 5. Інтеграційні процеси і прояви сепаратизму у Європі.

 

1.Особливості ЕГП Європи

 

Регіон Європа охоплює західну частину Євразії, площа — 10, 5 млн км2.

Завдання. Користуючись картами атласу, визначте головні особливості ЕГП країн Європи. 

Особливості ЕГП регіону:

 • надзвичайно сприятливе приморське положення (крім окремих країн);
 • розташований на перетині міжнародних шляхів сполучення, має розгалужену транспортну систему;
 • високий рівень інтеграційних процесів, які сприяють розвитку економіки як окремих країн, так і регіону в цілому (у першу чергу це стосується ЄС);
 • наявність осередків політичної нестабільності та військових конфліктів (Косово, Придністров’я, схід України, Чечня тощо);
 • сусідні регіони мають нижчий рівень економічного розвитку, але володіють значними природними ресурсами (у першу чергу Західна Азія з великими по-кладами нафти й природного газу);
 • понад 20 країн входять до складу НАТО, більшість інших співпрацюють з НАТО.

 

2 Склад регіону

Робота з матеріалами з Інтернету.

- Складання конспекту-опори.

-Показуємо регіони на карті.

Зразок ( Матеріал з Вікіпедії):  

Західна

Східна

Північна

Південна

Частково в Європі

Невизнані або частково визнані

Австрія Австрія

Білорусь Білорусь

Данія Данія

Албанія Албанія

Азербайджан Азербайджан (до 10 % території[8][9])

Косово Косово

Андорра Андорра

Болгарія Болгарія

Ісландія Ісландія

Чорногорія Чорногорія

Грузія Грузія (до 5 % території[8][9])

Flag of Transnistria (state).svgПридністров'я

Бельгія Бельгія

Угорщина Угорщина

Латвія Латвія

Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина

Казахстан Казахстан (12,5 % території[10])

Абхазія Абхазія (до близько 5 % території[9])

Велика Британія Велика Британія

Молдова Молдова

Литва Литва

Ватикан Ватикан

Росія Росія (22 % території[9])

Південна Осетія Південна Осетія[11]

Німеччина Німеччина

Польща Польща

Норвегія Норвегія

Греція Греція

Туреччина Туреччина (4 % території)

Північний Кіпр Північний Кіпр[11]

Ірландія Ірландія

Румунія Румунія

Фінляндія Фінляндія

Іспанія Іспанія

Вірменія Вірменія (член Ради Європи)[11]

Нагірно-Карабаська Республіка Нагірно-Карабаська Республіка[11]

Ліхтенштейн Ліхтенштейн

Україна Україна[12]

Естонія Естонія

Італія Італія

Кіпр Кіпр (член Євросоюзу та Ради Європи)[11]

 

Люксембург Люксембург

Чехія Чехія

Швеція Швеція

Північна МакедоніяПівнічна Македонія

 

Монако Монако

Словаччина Словаччина

 

Мальта Мальта

Нідерланди Нідерланди

 

Португалія Португалія

Франція Франція

Сан-Марино Сан-Марино

Швейцарія Швейцарія

Сербія Сербія

 

Словенія Словенія

Хорватія Хорватія

 

Залежні території

Залежні території, які розташовані в Європі

Частково визнаний релігійний орден

 

3 Сучасна політична карта регіону:

Учнівське повідомлення:

Зразок:

 • 44 держави, 8 залежних територій.
 • Суттєві зміни у ХХ ст.: об’єднання Німеччини, розпад СРСР, Югославії, Чехосло-ваччини, зміна суспільного ладу в країнах Центральної та Східної Європи.
 • За формою правління переважають республіки (32), монархії (12): Андорра, Бельгія, Ватикан, Велика Брита-нія, Данія, Іспанія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Норвегія, Швеція. Крім Ватикану, усі — конституційні.
 • За формою територіального устрою більшість країн унітарні.
 • Прояви сепаратизму. Для країн Європи характерні сепаратистські процеси: Велика Британія (Шотландія), Іспанія (Каталонія, Країна Басків), Франція (Корсика), Сербія (Косово), Молдова (Придністров’я).

 

4 Типи країн за рівнем економічного розвитку:

Складаємо таблицю:

Типи країн

Приклади

Високорозвинені країни

члени «Великої Сімки»

Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія

Розвинені країни Європи

Австрія, Бельгія, Данія, Іслан дія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція та ін

Середньорозвинуті країни

Іспанія, Португалія, Греція

Постсоціалістичні країни з перехідною економікою

Україна, Білорусь, Молдова, Росія,  Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Республіка Сербія і Чорногорія, Словенія, Хорватія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Албанія

 

Фізкультпауза.
Інтегративні процеси і прояви сепаратизму у Європі

Географічне лото. Учні отримують картки із темами для пошуків. Протягом 5 хвилин створюють міні-повідомлення із використанням усіх можливих джерел знань:

ЄС

Рада Європи,

НАТО,

Шангенська зона,

Прояви сепаратизму у Європі

 

ІV. Рефлексивно-оцінюючий етап

 1. Підведення підсумків уроку.

Використовуємо матеріали з підручника. Висновки і завдання для перевірки (усно) в кінці П 3.

 

 1. Рефлексія.

Вправа «Правило руки»

Малюємо руку

Пишемо:Картинки по запросу малюнок руки олівцем

у великому пальці – що дуже сподобалося;

у вказівному, що хотів (ла) би отримати для себе особисто і свого розвитку ще від лектора;

у середньому – що точно взяв (а) для впровадження;

у безіменному – що потрясло емоційно;

у мізинці – чого було мало, хочеться більше (але не від цього лектора, а в самоосвіті після тренінгу).

 

 1. Домашнє завдання:

Опрацювати П.3

Піготувати матеріали до питання «плив ресурсів на економічний розвиток країни»

 

      3.      4. Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях,.              наближених до життєвих.

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
25 лютого 2022
Переглядів
2742
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку