18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок Web – quest Україна в роки Першої світової війни та на початковому етапі революції (1914-1917рр)

Про матеріал

вест-гра (gиеst) – екстремально-інтелектуальна гра, яка може проводитись, як на вулиці так і в приміщенні. Суть гри полягає у виконанні командами завдань з метою відшукати коди, які дозволяють перейти до іншого етапу, виконати інше завдання та отримати перемогу врешті-решт. Веб-квест відрізняється лише тим, що завдання пов'язані з ІК засобами.

Перегляд файлу

Департамент  освіти і науки Дніпропетровської  обласної державної адміністрації

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету  Межівської селищної ради

                     КЗО «Навчально-виховний комплекс «Межівська ЗШ І-ІІ ступенів – АЛІ»

                                                     Межівської селищної ради»

 

 

Урок

 Webquest

Україна в роки Першої світової війни
  та на початковому етапі революції
             (1914-1917рр)

 

 

 

 

 

Підготувала: Велика Тетяна Петрівна, учитель історії  та суспільствознавчих дисциплін, КЗО «НВК «Межівська ЗШ І-ІІ ступенів – АЛІ» Межівської селищної ради»

 

 

 

Межова

 2019       
 


                                                    Урок
Мета  Відтворити обємне історичне полотно події Першої світової війни на території України та початку революції за допомогою сучасних ІКТ.
Продовжити формування дослідницьких навичок роботи з
інтернет-ресурсами за допомогою алгоритмів учнівських досліджень.
Формування хронологічних, просторових та аксіологічних компетентностей
Продемонструвати важливість роботи з документальними матеріалами, фото, карикатурами, картами, архівними матеріалами відповідного періоду.
Метод   Дослідницький урок з елементами веб-квесту
Тип уроку  Повторювально-узагальнюючий
Поняття  світова війна, загарбницька війна, окопна війна, революція, українська революція, російська революція.
Обладнання
ПК, мультимедійний проектор, екран
Папки з алгоритмами учнівських досліджень :
1)Вимоги до створення учнівської мультимедійної презентації
2) Аналіз історичної події
3) Інтерв’ю з видатною історичною постаттю
4) Аналіз історичної фотографії
5) Аналіз історичної карикатури
6) Аналіз історичного документа
7) План відповіді за методом «Прес»
8) Екран релаксації
9) Крилаті вирази та афоризми

І. Орг. момент (2,5 хв.)
Як відомо, квест (від англ. quest-пошук, пошук щастя/знання/ істини, пошук пригод) – інтелектуальне змагання з елементами рольової гри, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими учасниками.
Правила проведення квесту
Гра відбувається в межах ліцею. Учасникам видається завдання -
перехід, якщо вони правильно розгадують його за відведений час, то отримують завдання, де зашифровано номер чи назву кабінету, в якому вони отримують наступне завдання.
Тобто після завершення перехідного завдання команди переходять до виконання наступного.
Таким чином, кожна група отримує завдання дослідити участь України у війні та мульти-медійної презентації, використовуючи історичні джерела розміщені на інтернет-ресурсах та власні презентації про Першу світову війну.
Створені мультимедійної презентації відправлять на історичний ліцейський історичний сайт.
Перемагає команда, що виконала завдання швидше за інших .
- Сьогодні у нас з Вами відбувається не простий веб-квест, а хроновеб-квест, адже ми наш квест проводимо на уроці історії.
Отже, кожна команда складається з:
а) експерта з історії – учня з високим рівнем навчальних досягнень,
б) старшого дослідника – учня з достатнім рівнем навчальних досягнень,
в) молодшого дослідника – учня з середнім рівнем навчальних досягнень,
г) хронокадета – учня з початковим рівнем навчальних досягнень.
Інструкція для помічників організатора (далі – ПО)
          ПО слідкують за дотриманням правил
          ПО не мають права давати підказки і надавати допомогу командам .
          За шум при виконані завдання ПО штрафує команду на 5 хвилин (час, який додається команді після успішного виконання фінішного завдання).
          ПО роблять відповідні записи у Картці помічника організатора та Картах команд.
          Після того, як всі команди пройшли відповідний етап ПО віддає Картку ПО Організатору (вчителю).
Інструкція для учнів
          Дискваліфікація за ЧІТ команд (cheat – шахрайство, передавання відповіді іншій команді ).
           Команди самостійно слідкують за часом, відведеним для виконання одного завдання.
           Завдання для переходу дається тільки після розв’язання відповідного завдання етапу або як автоперехід після відведеного для виконання часу.
            За порушення правил гри чи грубе порушення дисципліни команда одержує штрафні 5 хвилин, які додаються команді після успішного виконання фінішного завдання.

 

  

Картка команди

Картка помічника організатора

Етап 1
Завдання   1а)  час од.______
штраф___
Завдання  1б). час.од ______штраф__

Етап 1
Команда__________________
час од. завд. 1)________штраф____
час од. Завд. 1б)______штраф_____


Обєднання учнів класу в робочі групи та розподіл ролей.
Протягом квесту кожна група повинна поміняти ролі.
             1.   Учні-учасники хроноплавання
             2.    Учені-історики
             3.    Мистецтвознавці
             4.    Соціологи – статистики
             5.    Учасники – очевидці події
             6.    Журналісти – дослідники
             7.    Літератори – поети
             8.    Філософи
             9.    Психологи
             10.  Учні учасники – хроноплавання
ІІ. Формулювання проблемного запитання (0,5 хв)
Спробуйте або підтвердьте своїми аргументами думку:
- Буржуазно-демократична революція була для України фатально невідворотною.

                                       ХІД КВЕСТУ
1 етап веб – квесту (5хв)
Перехідне завдання 1а) (2хв)
Рольовий статус: учні учасники-хроноплавання
- Учні отримують завдання створити 1-й слайд : титульний,
на якому вказані вихідні дані про команду та проблемне запитання.
Завдання 1б)(3хв)
Рольовий статус  : учені-історики.
На 2-му слайді розміщаються назви битв Першої світової війни, які відбувалися на території України та їх дати.
2 етап (4хв)
Перехідне завдання 2а) (1хв)
Вибирати відповідь :
Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено :
        А відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію.
        Б формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів
        В відправленням українізованих військових частин на фронт.
        Г збройним виступом самостійників у Києві
Завдання 2б) (3 хв)
Рольовий статус – мистецтвознавців
на 3-му слайді необхідно сформулювати стратегічні плани
учасників обох альянсів (Антанти та Троїстого союзу) щодо України.
3 етап (6хв)
Перехідне завдання 3а) (1хв)
Встановити відповідність дат найбільших битв Першої світової війни в яких брали участь Усуси, та їх назв.
Битва на горі Маківка                       - серпень 1916р.
Битва на р. Стрипа                             - серпень 1915р.
Битва на Верецькому
та Ужоцькому перевалі                    - весна 1915р
Битва поблизу Бережан                   - вересень 1914р
Завдання 3б) (5хв)
Рольовий статус – соціологи-статистики
На 4-му слайді необхідно відтворити у вигляді порівняльної діаграми (таблиці, графіка) загальну кількість битв на території України та битви за участю Усусів.
4 етап (5хв)

Перехідне завдання 4а) (1хв)
Рольовий статус :учасники-очевидці події
Визначити приналежність історичних осіб до партій та громадських організацій, у яких вони брали участь
Ю. Романчук                                                 ТУП
В. Винниченко, С.Петлюра                         УПСР
М. Залізняк, П Христюк, М.Шапова          УНДП
М. Грушевський                                           УСДРП
Завдання 4б) (4хв)
Рольовий статус : журналісти – дослідити
На 5-му слайді потрібно розмістити інтерв’ю (щодо проблем української революції) з видатною історичною постаттю.
(Микола ІІ, Франц Йосиф І, О.Брусилов, М.Міхновський,К.Левицький, О.Керенський, М.Грушевський, В.Винниченко,С.Петлюра, В.Ленін, Г.Львов, С.Петлюра, Л.Корнілов, М.Терещенко).
5 етап (4хв)
Перехідне завдання 5а) (1хв)
Який термін відповідає визначенню: «Урочистий документ політичне звернення керівництва держави, яке носило програмний характер, - це…»
А. Універсальний                             В. Указ
Б. Маніфест                                       Г. Закон
Завдання 5б) (3хв)
Рольовий статус – літератори – поети
На  6-му слайді необхідно розмістити визначення поняття, яке має відношення до проблемного запитання, використовуючи наступні терміни (Війна, окупація, позиційна війна, окопна війна , український легіон, український клуб, полк, Тимчасовий уряд, криза, страйк, мітинг, демонстрація, революція, опозиція, політична боротьба, конгрес, ради, УЦР, з'їзд, автономія, Універсал, Генеральний секретар, більшовики) оформлене у вигляді сенкану.
6 етап (3хв)
Перехідне завдання 6а) (1хв)
Вставити пропущені слова.
«Хай буде ….. вільною. Не одділяючись від усієї ….. , не одриваючись від держави … , хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям.»
Завдання 6б) (2хв)
Рольовий статус-філософи
На 7-му слайді повинні бути сформульовані висновки, тобто відповідь на проблемне запитання.
7 етап (4хв)
Перехідне завдання 7а) (1хв)
Вибрати правильну відповідь
У першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано :
А створення Генерального Секретаріату.
Б підтримку виступу самостійників.
В засудження корніловського заколоту.
Г проголошення автономії України.
Завдання 7б) (2хв)
Рольовий статус – психологи
На 8-му слайді учні створюють релаксаційний екран,
обов'язково використавши крилатий вислів, афоризм чи інше як заголовок слайда.
Фон слайду довільний.
8 етап веб-квесту
На 9-му слайді подається список використаних ресурсів

ІІІ. Підсумки уроку (15хв.)
Захист створеної презентації учасникам груп, колективне обговорення та рецензія.

                                                                                                              

docx
Додано
9 січня 2019
Переглядів
395
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку