10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "World Facts"/"Світові факти"

Про матеріал

Урок англійської мови з теми "Світові факти" для учнів 4 класу. Урок підготувала Дика Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови КЗ "НВО-ЗШ І-Ш ступенів № 31 з гімназійними класами, ЦДЮТ "Сузір'я" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Перегляд файлу

Комунальний заклад

«Навчально-виховне об’єднання –

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами,

Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

 

 

 

 

 

WORLD FACTS

 

(Урок-гра для учнів 4-го класу)

 

 

 

 

Підготувала:  Дика С.М.,  вчитель англійської мови

 

 

 

 

 

 

Кропивницкий – 2017

 

Конспект уроку

Тема уроку: «Відпочинок та дозвілля»?/  “Leisure and leisure activities”                                                                                                              Підтема: «Гра «Світові факти»/ “Game “World Facts”

Мета уроку:

- у ігровій формі закріпити з учнями вивчений мовний матеріал попереднього уроку (Comparatives and Superlatives);                                                                                                                                                                 - ознайомити їх з новими ЛО по темі уроку та навчити використовувати їх у мовленні;                             - - продовжити формувати в учнів вміння практичного застосування знань, умінь та навичок в чотирьох видах мовної діяльності (сприйнятті мови на слух, говорінні, читанні та письмі);                                                             -  сприяти формуванню інтересу до англомовної дитячої пісенної культури та розвитку  пізнавальних процесів у учнів, таких як сприйняття, пам'ять, увага, уява, творче та критичне мислення, широта світогляду;                                                                                                                                                                          - виховувати інтерес до вивчення англійської мови та всесвітньо відомих фактів, сприяти їх духовному вихованню і формуванню естетичного смаку.

Обладнання: Підручник Оксани Карп’юк “English 4”  та підручник H.Q. Mitchel, S. Parker “ZOOM IN Special 4”, аудіо додатки до підручників, зошити, інтерактивна дошка, ноутбук, тематичні та ситуативні малюнки, музична фізкультхвилинка “Head and Shoulders”, мультимедійна презентація “GameWorld Facts”, дидактичні ігри “True or false”,   “Who is quickest?”, “World Facts” та Quiz                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тип уроку: комбінований мовний

Очікувані результати                                                                                                                                                                            Під кінець уроку учні вмітимуть:                                                                                                                                                            - виконувати короткі, нескладні за мелодійним малюнком пісні (для фонетичної та мовленнєвої зарядки, розвитку мовних навичок і вмінь та релаксації);                                                                                                                 - застосовувати на практиці ЛО уроку та ступені порівняння прикметників;                                                                            - давати відповіді на запитання за змістом почутого та прочитаного матеріалів уроку;                                                                                                                              - розпитувати та відповідати про всесвітньо відомі факти;                                                                                                       - виконувати письмові завдання уроку.

ХІД УРОКУ                                                                                                                                                                         

І. Початок уроку                                                                                                                                                                    1. Оргмомент та мотивація                                                                                                                                              T.: Lets start our lesson. What day is it today? What date is it today? Are all present today? Who is absent today?                                                                                                                                                                                The theme of our today’s lesson is “World Facts”. It will be a lesson when we play different games and fulfill various interesting activities. While doing them, we brush up Comparatives and Superlatives, train the words, we know, and learn some new words on the topic of our lesson. You’ll develop your skills in listening, speaking, reading, and writing in English and widen your outlook.                                                                                                                                                                                          

2. Мовленнєва зарядка. Song “I am playing a team game(Ex.5 p. 59)                                                                           a) Listening, singing and miming the song                                                                                                                         T.: Open your textbooks on page 59. Listen, sing and mime the song of ex. 5                                                         

b) Discussion. Questions to the song:                                                                                                                                                                                     1) What is this song about?                                                                                                                                                          2) Do you like playing a team game?                                                                                                                  3) Do you like watching a TV?                                                                                                                                                  4) Do you like acting in a school show?                                                                                                                  5) Do you like climbing a green tree?                                                                                                                               6) And what is your favourite game (leisure activity)?                                                                                                                                                                                                                                    

ІІ. Основна частина уроку                                                                                                                                                    2.1. Перевірка домашнього завдання та повторення. Game “True or false”                                                                                                                                                                                   T.:  Thus, we all enjoy games. I like games and you like games. Now I know it exactly.  Our next game is “True or false”. Have a look at the blackboard. Read the following sentences. If the sentence is true, stand up. If it is not true, stay sitting.                                                                                                                                                               A bin is bigger than a rubber.                                                                                                                                                 A bag is smaller than a pencil case.                                                                                                                                              Your dad is older than your grandpa.                                                                                                                                An ant is fatter than an elephant.                                                                                                                                                             T.: Well done! Good job!

 2.2. Опрацювання матеріалу уроку. Listening to comic strips                                                                                                                              Pre-listening Activity                                                                                                                                                                   T.: Open your ZOOM IN Books on page 32. Have a look at the strips of the comics. (Ex. 1 p. 32)                             Can you guess:                                                                                                                                                                              1) What is the girl holding in picture 1?                                                                                                               2) What the boy and girl are doing in picture 2.                                                                                                                                                                3) Are they making a jigsaw puzzle?                                                                                                                                               4) Do you like to play jigsaw games? Why?                                                                                                                                 

While- listening Activity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         T.: Some more questions which you will answer after doing this exercise:                                                                        - How many questions does the girl answer correctly? .                                                                                                                                                                                                           - How did you know which answers were correct?                                                                                                                                                                                                                                     So, look, listen and find the answer.  (The pupils are listening to the tape. After listening they answer the abovementioned questions).                                                                                                                                                                                             

Post-listening Activity                                                                                                                                                          a) T: This time listen, repeat and point.                                                                                                                                                  b) Now work in pairs and act out this exercise.                                                                                                                                          

 

2.3.  Уведення та тренування нових ЛО (НО1)                                                                                                                                T.: Listen, point and repeat!  (Учні працюють з НО1)

world [ wɜːld ] світ                                                                                                                                                                            fact [ fækt ] факт                                                                                                                                                              Mountains Everest [ ˈmaʊntіn ˈeverest  ] гора Еверест                                                                                                      know [ nəʊ ] знаю                                                                                                                                                      Windsor Castlewindzə ˈkɑːsl ]замок                                                                                                                 Petronas Towers [pəˈtr ɔnəs ˈtauəz]  Петронас Тауерс (Башти Петронас)                                                                                                                                                                                    People from Sudanp і:pl  frɔm suˈdən] люди з Судану                                                                                                                                                                Russiarʌʃə ]   Росія                                                                                                                                                                United Kingdom [ juˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm ] Об’єднане королівство                                                                                                 building [ ˈbɪldɪŋ ]будівля                                                                                                                                                   country [ ˈkʌntri ]країна                                                                                                                                                        cheetah [ ˈtʃ і:tɑː]     гепард                                                                                                                                          hummingbirdh ʌmɪŋbɜːd]   колібрі                                                                                                                                                                                                                                                                  T.: Read and translate the same words. (Учні працюють з опорою на мультимедійну презентацію)                                                                                                                                                                 T.: Translate once more. (The teacher names the words in random order)                                                                                         

2.4. Тренування ступенів порівняння прикметників. Тhe game “Who is quickest?”                                                                                                               T.: Let’s brush up Comparatives and Superlatives.                                                                                                           Have a look at the section “Look”. We use Comparatives, when we compare two things or persons.  We use Superlatives when we compare three and more things or persons.                                                                                                                                                                              Let’s play the game “Who is quickest?” (HO 2, 3)                                                                                                                      (Учні діляться на 4 невеличкі команди та виконують завдання із ступенями порівняння прикметників)    

HO 2, 3   Game “Who is quickest?”

 

Team 1

HO 2, 3   Game “Who is quickest?”

 

Team 2

Write the degrees of comparison of the following adjectives:

high – higher – the highest                                                                                                                                                  fast                                                                                                                                                                                            long                                                                                                                                                                                                 tall                                                                                                                                                                                            small -                                                                                                                                                                                        

Write the degrees of comparison of the following adjectives:                                                                          young – younger – the youngest                                                                                                                                                                                      old -                                                                                                                                                                              slow -                                                                                                                                                                                                                            quick –   

big

Complete sentences with the Comparative  or the Superlative

John is  __________ than Mary. (tall)                                                                                                                                   Sally is the _________ girl in the class. (clever)                                                                                                                         

Complete sentences with the Comparative  or the Superlative

My father is the ________ in the family. (smart)                                                                                                                 My father is ________ than my mother. (strong)

 

HO 2, 3   Game “Who is quickest?”

 

 

 

Team 3

 

HO 2, 3   Game “Who is quickest?”

 

Team 4

Write the degrees of comparison of the following adjectives:

high – higher – the highest                                                                                                                                                  fast                                                                                                                                                                                            long                                                                                                                                                                                                 tall                                                                                                                                                                                            small -                                                                                                                                                                                        

Write the degrees of comparison of the following adjectives:                                                                 young – younger – the youngest                                                                                                                                                                                      old -                                                                                                                                                                              slow -                                                                                                                                                                                                                            quick –   

big

Complete sentences with the Comparative  or the Superlative

Mary is  __________ than John. (small)                                                                                                                                   Kate is the _________ girl in the class. (quick)                                                                                                                         

Complete sentences with the Comparative  or the Superlative

My brother is the ________ in the family. (young)                                                                                                                 My mother is ________ than my father. (young)

 

 

2.5. Game “World Facts” (Zoom In, ex. 4 p. 33)                                                                                                             T.: Work in pairs.  Ask and answer the questions in turn. The answers can be found in the middle of the box.                                                                                                                                                                                                    1) What is the fastest animal in the world? – The cheetah                                                                                                     2) What is the longest river in the world?  - The Nile                                                                                                     3) What is the highest mountain in the world? – Mount Everest                                                                                  4) What is the tallest building in the world? – Petronas Towers                                                                                 5) What is the smallest animal in the world? – The hummingbirds                                                                                     6) What is the biggest country in the world? – Russia                                                                                                   7) What is the tallest animal in the world? – The giraffe                                                                                                      8) Who is the youngest NBA player? -  Jermaine O’Neil                                                                                               9) What is the slowest animal in the world? – The tortoise                                                                                                           10) What is the smallest car in the world? - The Smart Car                                                                                                                11) What is the oldest castle in the world? – Windsor Castle                                                                                      12) Who are the tallest people in the world? – People from Sudan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.6. Письмо. Quiz 6 (НО4) (Див. Teachers Book  до підручника H.Q. Mitchell-S.Parker “Zoom In 4”, p. 75)

ІІІ. Заключна частина уроку

3.1. Домашнє завдання:   Z., WB p. 32 ex. 2                                                                                                                                                                                             

3.2. Рефлексія                                                                                                                                                                           T: Do you like today’s lesson? What did you like the most of all? What was the easiest activity? What was the hardest exercise? What was not clear? Which game would you like to play again? (Що Вам сподобалось більш за все? Що було найлегшим? Що було найважчим? Що було не зрозуміло? В яку гру Ви хотіли б пограти знову?)                                                                                                                          

3.3. Прощання                                                                                                                                                                                                              T: Our lesson is coming to the end. Come to me with your daybooks, and I’ll put you marks. Good bye and have a nice day                                                                                               

 

 

 

1

 

docx
Додано
2 липня 2018
Переглядів
450
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку