8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Урок "Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів."

Про матеріал

Розробка уроку для 11 класу академічного рівня. Тема "Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів."

Мета: формування ключових компетентностей:

  • -комунікативна, математична грамотність, уміння вчитись впродовж життя; формування предметних компетентностей:
  • -пояснити учням явище ізомерії; ознайомити з міжнародною номенклатурою назв органічних сполук;
  • -сформувати уміння складати структурні формули за назвами речовин і давати назви речовинам у відповідності до їх структурних формул;
  • - сприяти формуванню наукового світогляду на основі знань про будову та різноманітність органічних речовин.


Перегляд файлу

 

Тема уроку:  Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.

Мета:

  • формування ключових компетентностей:
  • комунікативна, математична грамотність, уміння вчитись впродовж життя;
  • формування предметних компетентностей:
  • пояснити учням явище ізомерії; ознайомити з міжнародною номенклатурою назв органічних сполук;
  • сформувати уміння складати структурні формули за назвами речовин і давати назви речовинам у відповідності до їх структурних формул;
  •  сприяти формуванню наукового світогляду на основі знань про будову та різноманітність органічних речовин.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: розповідь-пояснення, бесіда, прийом «Хімічна розминка», постановка проблемного питання, фронтальна робота.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці.

Основні поняття та терміни: ізомерія, ізомери, структурні формули, номенклатура ІЮПАК, вільні радикали.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Прийом «Хімічна розминка»

Дайте визначення поняттям:

1. Органічна хімія – це…

2. Вуглеводні – це…

3. Алкани – це…

4. Теорія – це…

5. Ненасичені вуглеводні – це…

6. Ациклічні сполуки – це…

Проблемне питання:

Чому за однакового складу молекул фруктоза втричі солодша за глюкозу? Чи можуть речовини з  однаковим хімічним складом мати різні властивості?

На сьогоднішньому уроці ми знайдемо відповідь на дані запитання. Оголошення теми та мети уроку.

 

III. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь з елементами бесіди

Номенклатура алканів

Номенклатура  - це спеціальна хімічна мова, за допомогою якої будь-які сполуки отримують власні назви, що дозволяють відрізняти їх одну від одної. Багато органічних сполук мають крім загально визнаних наукових назв ще й ті, що склались історично, так звані тривіальні. Систематичну номенклатуру запропонувала Міжнародна спілка теоретичної та прикладної хімії ІЮПАК.

Назви алканів нерозгалуженої нормальної будови ви вже знаєте, їх необхідно лише запам’ятати. Для того, щоб скласти назву розгалуженого алкану необхідно навчитись користуватись наступним алгоритмом.

Алгоритм складання назви розгалужених насичених вуглеводнів – алканів:

1. Визначити найдовший ланцюг атомів Карбону у молекулі.

2. Пронумерувати його з того боку, де ближче стоїть алкільний замісник (найближче розгалуження). Алкільний замісник – це хімічно активна частинка, яка утворюється з молекули насиченого вуглеводню, коли він відщеплює один атом Гідрогену.

Наприклад: метан СН4 утворює замісник СН3- метил, етан С2Н6 утворює радикал С2Н5 - етил, і т. д.

3. Перед назвою сполуки  цифрою вказати положення  алкільних замісників в ланцюжку і їх назви в абетковому порядку. Наприклад, 3-метил означає, що від третього атома Карбону відходить радикал метил СН3. За наявності однакових замісників вживають множинні суфікси  – ди-, три-, тетра- і т. д. 3

4. Кінцеву назву речовині дають за кількістю атомів Карбону в нумерованому ланцюзі, не забуваючи, що всі алкани мають суфікс -ан.

Коментоване складання назви алкану

http://urok.in.ua/images/iso/untitled-fr11_9.jpg

2,3-диметилпентан

Складання структурних формул речовин за їхніми назвами.

Складемо структурну формулу речовини з назвою 2-етил-3,3-диметилгексан. Закінчення назви – гексан, отже, у головному ланцюгу шість  атомів Карбону: С—С—С—С—С—С.

Частка ди- вказує, що в молекулі є два радикали метил (СН3), а ще один радикал – етил – замісники атомів Гідрогену біля 2-го і 3-го атома Карбону.

                  СН3

                    ׀

СН3 - СН - С - СН2 - СН2 - СН3

          ׀         ׀

             С2Н5 СН3

Алканам властива структурна ізомерія, що пов’язана з сполученням атомів у молекулі (хімічною будовою). Наприклад, атоми Карбону у молекулі пентану може сполучатися трьома різними способами.

Напишіть три ізомери пентану та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

Ізомерія це явище, при якому речовини однакового складу мають різну просторову будову і, відповідно, властивості.

 

ІV.  Закріплення вивченого матеріалу.

Виконання задачі:

Дві речовини мають однаковий склад – містять 52,2% Карбону, 13% Гідрогену та 34,8% Оксигену. Але одна з них рідина з температурою кипіння 78С, інша – газ, зріджується за температури - 24С. Перша відома нам як добрий розчинник та антисептик, друга застосовується в якості репелента для аерозольних балончиків і холодоагент. Виведіть молекулярну формулу цих речовин. Запропонуйте структурні формули? Чи є ці речовини ізомерами?

Фронтальна робота:

1. Дайте назву органічним речовинам:

http://urok.in.ua/images/iso/image011.jpg

2. Напишіть структурні формули речовин:

а) 2,2,4,4-тетераметилгексан;

б) 4-етил-2-метил-4-пропілгептан.

 

V. Підведення підсумків уроку.

VІ.Надання та пояснення домашнього завдання.

Опрацювати §5, виконати завдання 35, 36 (підручник Хімія 11 клас, академічний рівень/П. Попель, Л. Крикля).

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
3 грудня 2018
Переглядів
1088
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку