Урок з фізичної культури "Картки"

Про матеріал
Картки для учнів 1-4 класів з різноманітними вправами чкими вчитель може користуватися на уроці.(як допоміжний засіб)
Перегляд файлу

КОМПЛЕКСИ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЛЬНИХ ВПРАВ

Картка № 1 Вправи зі скакалкою

1. Вихідне положення (В.П.) — стійка ноги нарізно, складена вчетверо скакалка на шиї.1–2 — руки вгору, натягуючи скакалку, поворот тулуба праворуч, прогнутися, подивитися на скакалку (вдих); 3–4 — В.П.(видих); 5–8 — те саме в інший бік. Скакалку тримати міцно, руки не згинати, ноги з місця не зрушувати.

2. В.П.— основна стійка, складена вчетверо скакалка на шиї.1–2 — натягуючи скакалку, руки вгору, відставляючи праву ногу вбік на носок, нахил праворуч (вдих); 3–4 — В.П.(видих); 5–8 — те саме в інший бік. Нахиляючи тулуб, руки та ноги не згинати, дивитися на скакалку.

3. В.П.— те саме, складена вчетверо скакалка внизу.1 — відставляючи ліву ногу назад і згинаючи праву — випад, скакалку на коліно; 2–3 — два пружинистих погойдування у випаді (видих); 4 — В. П.(вдих); 5–8 — те саме в інший бік.

4. В.П.— те саме.1 — присід, обхопити скакалкою гомілки; 2 — згинаючи руки та притягуючи скакал­ку до себе, нахил тулуба до колін, голову опустити (видих); 3–4 — В.П.(вдих). Присідати на повній ступні.

5. В.П.— те саме, натягнута скакалка позаду під п’яткою лівої ноги, руки в сторони.1–2 — піднімаючи ногу зі скакалкою назад і нахиляючись уперед, рівновага (видих); 3–4 — В.П.(вдих); 5–8 — те саме другою ногою. Руки та ноги не згинати, спину тримати прогнутою.

6. В.П.— ліва нога дещо попереду на середині натягнутої скакалки, руки зігнуті.1 — піднімаючи руки вгору, зігнути ногу; 2 — випрямляючи ногу вниз, чинити опір руками; 3–4 — те саме другою ногою. Згинаючи ногу, притискувати гомілку до стегна. Дихання вільне, без затримок.

6. В.П.— основна стійка, скакалка позаду.1–4 — стрибки на лівій нозі, обертаючи скакалку вперед; 5–8 — те саме на правій нозі; 9–16 — те саме, обертаючи скакалку назад.

Картка № 3 Вправи у русі для учнів 1–4-х класів

1. Вихідне положення (В.П.) — руки вниз.1 — руки в сторони; 2 — В.П.

2. В.П.— руки на пояс.1–2 — відвести лікті назад; 3–4 — В.П.

3. В.П.— те саме.1–2 — ходьба на носках, руки вгору; 3–4 — В.П.

4. В.П.— те саме.1 — підняти плечі вгору; 2 — В.П.

5. В.П.— руки до плечей.1 — руки в сторони; 2 — В.П.

6. В.П.— руки за спину.1 — нахил уперед; 2 — випрямитися.

7. В.П.— нахил, руки на правому коліні.1 — пружинистий нахил, руки на ліве коліно; 2 — те саме, руки на праве коліно.

8. В.П.— руки на пояс.1 — крок лівою ногою, нахил ліворуч; 2 — те саме в інший бік.

9. В.П.— руки зігнути перед грудьми.1 — крок лівою ногою, поворот ліворуч; 2 — те саме в інший бік.

10. В.П.— руки на пояс.1 — кроком правою, мах зігнутою лівою ногою вперед; 2 — те саме в інший бік.

11. В.П.— руки за голову.1 — кроком правою, мах зігнутою лівою ногою назад; 2 — те саме в інший бік.

12. В.П.— руки на пояс. Стрибки на обох ногах із просуванням уперед.

Картка № 2 Вправи у русі

1. Вихідне положення (В.П.) — руки вниз.1 — руки в сторони; 2 — руки вгору; 3 — руки вперед; 4 — В. П.

2. В.П.— руки до плечей.1–4 — чотири оберти руками вперед; 5–8 — те саме назад.

3. В.П.— руки перед грудьми, пальці в «замок». Обертання кистями під час ходьби: 1–4 — на носках; 5–8 — на п’ятках; 9–12 — на зовнішній стороні стопи; 13–16 — на внутрішній стороні стопи.

4. В.П.— руки вгору, пальці в «замок».1–3 — пружинисті відведення рук назад; 4 — В.П.

5. В.П.— руки за голову.1 — кроком лівою, поворот ліворуч, руки в сторони; 2 — приставляючи праву ногу, руки за голову; 3 — кроком правою, поворот праворуч, руки в сторони; 4 — приставля­ючи ліву ногу, руки за голову.

6. В.П.— те саме.1 — кроком лівою, мах зігнутою правою ногою назад до торкання правого ліктя; 2 — те саме в інший бік.

7. В.П.— руки вгору.1 — приставний крок лівою ногою; 2–4 — три пружинистих нахили, торкаючись руками носків; 5–8 — те саме в інший бік.

8. В.П.— руки на пояс.1–4 — чотири кроки на носках, руки вгору; 5–8 — чотири кроки в присіді, руки в сторони.

9. В.П.— те саме.1 — випад лівою ногою; 2 — те саме другою ногою.

10. В.П.— руки за голову.1 — крок лівою, мах правою ногою; 2 — те саме в інший бік.

11. В.П.— присід, руки на пояс, правим боком до напрямку руху.1–3 — три приставних кроки праворуч; 4 — поворот кругом у присіді; 5–7 — три приставних кроки ліворуч; 8 — поворот кругом у присіді.

12. В.П.— руки на пояс.1 — стрибок із просуванням уперед, ноги нарізно; 2 — те саме на обох ногах.

  

Картка № 5 Вправи у парах для учнів 1–4-х класів

1. Вихідне положення (В.П.) — стоячи спиною одне до одного, триматися за руки.1 — руки в сторони; 2 — підвестися навшпиньки, руки вгору; 3 — руки в сторони; 4 — В.П.

2. В.П.— стоячи обличчям одне до одного, тримаючись за руки, пряма ліва рука попереду.1 — зігнути ліву руку, випрямляючи праву; 2 — В.П.

3. В.П.— те саме, руки вниз.1 — ліву (перший учень), праву (другий учень) ногу в сторону на носок, руки в сторони; 2 — нахил ліворуч (перший учень), праворуч (другий учень); 3 — випрямитися; 4 — В.П.; 5–8 — те саме в інший бік.

4. В.П.— те саме, стійка ноги нарізно, руки на плечі партнера.1–3 — три пружинистих нахили, натис­куючи на плечі партнера; 4 — В.П.

5. В.П.— стоячи спиною одне до одного, стійка ноги нарізно, руки в сторони, триматися за руки.1 — поворот праворуч; 2 — те саме ліворуч.

6. В.П.— те саме, руки внизу.1 — мах правою ногою, руки в сторони; 2 — В.П.; 3–4 — те саме в інший бік.

7. В.П.— стоячи обличчям одне до одного, стійка ноги нарізно, тримаючись внизу за руки.1 — присід на правій нозі, ліва в сторону (перший учень), на лівій нозі, права в сторону (другий учень); 2 — В.П.; 3–4 — те саме в інший бік.

8. В.П.— сидячи обличчям одне до одного, ноги нарізно, спираючись ступнями, триматися за руки.1 — нахил уперед (перший учень), назад (другий учень); 2 — те саме в інший бік.

9. В.П.— сидячи в упорі позаду обличчям одне до одного, спиратися ступнями, права нога зігнута, ліва пряма.1— змінити положення ніг; 2 — В.П.

10. В.П.— стоячи обличчям одне до одного, руки на плечі партнерові.1–4 — кроком галопу праворуч по колу помінятися місцями; 5–8 — те саме в інший бік.

Картка № 6 Вправи у парах 

1.Вихідне положення (В.П.) — стоячи обличчям одне до одного, триматися за руки.1–2 — руки вгору, ліву ногу назад; 3–4 — В.П.; 5–8 — те саме в інший бік.

2. В.П.— стійка ноги нарізно спиною одне до одного, руки зчеплені в ліктях.1–3 — три пружинистих нахили ліворуч (перший учень), праворуч (другий учень); 4 — В.П.; 5–8 — те саме в інший бік.

3. В.П.— стоячи обличчям одне до одного.1–3 — три пружинистих нахили, торкаючись руками під­логи (перший учень), натискання руками на лопатки для поглиблення нахилу (другий учень); 4 — В. П.; 5–8 — те саме, помінявшись місцями.

4. В.П.— стоячи спиною одне до одного, триматися вгорі руками.1 — випад правою ногою, нахил назад; 2 — В.П.; 3–4 — те саме другою ногою.

5. В.П.— стійка ноги нарізно обличчям одне до одного, нахилитися вперед, руки на плечі.1 — по­ворот ліворуч (перший учень), праворуч (другий учень); 2 — те саме в інший бік.

6. В.П.— стійка ноги нарізно спиною одне до одного, руки зчеплені у ліктях.1 — присісти; 2 — В.П.

7. В.П.— упор лежачи ноги нарізно (перший учень), утримувати ноги партнера біля пояса (другий учень).1 — згинання рук (перший учень), присідання (другий учень); 2 — В.П.Потім помінятися місцями.

8. В.П.— стоячи в півоберта правим боком одне до одного, права рука на правому плечі партнера.1 — мах лівою ногою; 2 — змінити В.П.(лівим боком одне до одного, ліва рука на лівому плечі партнера); 3–4 — те саме в інший бік.

9. В.П.— те саме, права нога попереду, руки на плечі.1 — стрибком змінити положення ніг; 2 — стрибком В.П.

 

Картка № 8 Вправи з гімнастичною палицею для учнів 1–4-х класів

1. Вихідне положення (В.П.) — палиця перед грудьми.1 — палицю вперед; 2 — В.П.; 3 — стійка на носках, палицю вгору; 4 — В.П.

2. В.П.— палицю вертикально вперед, права рука зверху.1 — пружинисто піднімаючись на носках, змінити положення палиці (ліва рука зверху); 2 — В.П.

3. В.П.— стійка ноги нарізно, палицю вниз.1–2 — палицю вгору, поворот тулуба праворуч із нахилом назад; 3–4 — В.П.; 5–8 — те саме ліворуч.

4. В.П.— палицю за голову.1 — випад ліворуч із нахилом праворуч, палицю вгору; 2 — В.П.; 3–4 — те саме в інший бік.

5. В.П.— стійка ноги нарізно, палицю назад.1–2 — нахил, палицю максимально за спину; 3–4 — В.П.

6. В.П.— стійка ноги нарізно, палицю за спиною затиснути ліктями.1–3 — нахил назад; 4 — В.П.

7. В.П.— палицю вертикально за спину, права рука зверху.1 — присісти; 2 — піднятися, змінивши по­ложення палиці (ліва рука зверху).

8. В.П.— лежачи на животі, палиця стоїть вертикально на підлозі, триматися за нижній кінець прямими руками (права над лівою).1–4 — підніматися, перехоплюючись правою рукою над лівою; 5–8 — у та­кий самий спосіб набути В.П.

9. В.П.— лежачи на спині, палицю вгору.1 — мах правою ногою, палицю вперед до торкання ноги; 2 — В.П.; 3–4 — те саме другою ногою.

10. В.П.— сід у групуванні, палиця під колінами.1 — перекат назад до торкання лопатками і потилицею підлоги; 2 — перекатом уперед В.П.

11. В.П.— руки на пояс, палиця на підлозі праворуч.1 — стрибок через палицю праворуч; 2 — те саме в інший бік.

 

Картка № 11 Вправи на гімнастичній лаві для учнів 1–4-х класів

1. В.П.— стоячи обличчям до лави, права нога на лаві, руки вперед.1 — стійка на носках на лаві, руки вгору; 2 — В.П.; 3 — руки в сторони; 4 — змінити положення ніг; 5–8 — те саме в інший бік.

2. В.П.— упор лежачи, руки на лаві.1 — зігнути праву руку ; 2 — зігнути ліву руку до торкання грудьми лави; 3 — розігнути праву руку; 4 — В.П.

3. В.П.— те саме.1 — зігнути праву руку; 2 — В.П.; 3–4 — те саме в інший бік.

4. В.П.— те саме. Переставляючи ноги та руки праворуч, обійти лаву в упорі лежачи. Потім те саме в інший бік.

5. В.П.— стоячи вздовж на лаві.1–3 — три пружинистих нахили, торкаючись краю лави; 4 — В.П.

6. В.П.— стоячи обличчям до лави, пряма права нога на лаві, руки в сторони.1 — стійка на носку лівої ноги, руки вгору; 2 — В.П.; 3 — мах правою ногою; 4 — В.П.; 5–8 — те саме, змінивши положення ніг.

7. В.П.— те саме стоячи правим боком до лави.1–2 — двічі потягнуся праворуч; 3–4 — те саме в інший бік; 5–8 — те саме, стоячи лівим боком до лави.

8. В.П.— стоячи на лаві, руки в сторони.1 — підняти зігнуту праву ногу, оплеск під нею; 2 — В.П.; 3–4 — те саме лівою ногою.

9. В.П.— сидячи вздовж на лаві, руками взятися за ближній край.1 — мах правою ногою; 2 — В.П.; 3–4 — те саме лівою ногою.

10. В.П.— те саме, ноги зігнути.1–2 — нахил назад до горизонтального положення; 3–4 — В.П.

11. В.П.— основна стійка на лаві. Ходьба на носках, руки вгору, в сторони.

12. В.П.— стоячи обличчям до лави, зігнута права нога на лаві, руки біля грудей.1 — стрибком змінити положення ніг; 2 — стрибком набути В.П.

 

docx
Додано
21 лютого
Переглядів
86
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку