10 червня о 18:00Вебінар: Літній табір під час карантину, або організація позакласної діяльності онлайн

Урок з фізики "Закон Кулона"

Про матеріал

Розробка уроку містить пояснення матеріалу, декілька тестових завдань та цікавий метод рефлексії. Основа уроку - бесіда з учнями. Під час розв'язування задачі, вчитель слідкує, щоб учні закрили підручники. І лише після розв'язку учні відкривають підручник, щоб порівняти результат.

Перегляд файлу

Урок                               Клас _____                          Дата _______

ТЕМА.  Закон Кулона.

Мета уроку:

Освітня:

 • сформувати знання учнів про точкові заряді, про силу взаємодії між зарядами;
 • пояснити взаємодію заряджених тіл існуванням електричного поля навколо них;
 •  довести до розуміння учнів один з основних законів електростатики - законом Кулона;
 • роз'яснити фізичний зміст закону Кулона та  вказати межі його застосування;
 • формувати вміння застосовувати закон при розв’язку якісних та обчислювальних задач;
 • формувати науковий світогляд учнів;
 • продовжити роботу з формування умінь працювати з текстом
  підручника.

Розвивальна:

 • сприяти оволодінню основними способами розумової діяльності, реалізації можливості розвитку мовлення в учнів;
 • вчити розкривати причинно - наслідкові зв'язки, узагальнювати та систематизувати знання;  вміти включити нові знання в систему раніше вивчених;
 • вчити розуміти запропоновану проблемну ситуацію та провести аргументоване судження;
 • розвивати в учнів уміння спостерігати, аналізувати, висувати гіпотези, припущення, будувати прогнози, узагальнювати, порівнювати пізнавальні об'єкти, робити висновки, здійснювати самоконтроль, самооцінку і самокорекцію навчальної діяльності.

Виховна:

 • пробудити пізнавальний інтерес до предмета і оточуючим явищам;
 • формувати вміння критично, але об'єктивно оцінювати явища;
 • виховувати в учнів відповідальність, працьовитість;
 • сприяти розвитку особистості (уважність, спостережливість та творчість);

Тип уроку: комбінований.

       Хід уроку

 

                         

 1. Організаційний момент 

 

 1. Перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру.
 •  Вправа 21, №4.
 • Експеримент, ст.118

Вчитель. На попередніх уроках ми з вами розглядали початки електростатики, її якісні закони (особливості). Починаючи з цього уроку, ми починаємо вивчати кількісні закони електромагнітних взаємодій, а сьогодні розглянемо основний закон електростатики - закон взаємодії двох нерухомих точкових заряджених тіл або часток (закон Кулона).

- Але спочатку, давайте згадаємо, що ми з вами вивчили на попередніх уроках.                     3. Актуалізація опорних знань, навичок та вмінь.

 • Метод «Поясни  зображення»

Вчитель на дошці  будує  зображення, а  учні  повинні  усно  пояснити (наприклад, коло, а посередині  «+»  і т.д.)

4. Мотивація учбової діяльності школярів, повідомлення теми, мети і задач урока.

 Оголошення  теми уроку.

Мета нашого уроку: 

 • вивчити поняття точкові заряди та силу взаємодії між зарядами;
 • пояснити взаємодію заряджених тіл існуванням електричного поля навколо них;
 • сформулювати один з основних законів електростатики - закон Кулона;
 • пояснити фізичний зміст закону Кулона та  вказати межі його застосування;
 • навчитися застосовувати закон при розв’язку якісних та обчислювальних задач.

5. Сприйняття та усвідомлення учнями нового учбового матеріалу.

Вчитель. Перші кількісні результати по вимірюванню сили взаємодії двох точкових зарядів були отримані в 1785 році    французьким ученим Шарлем Огюстеном Кулоном.
- Закон Кулона справедливий тільки для таких заряджених тіл, розміри яких малі порівняно з відстанню між ними. Такі тіла називаються точковими зарядами.
Запишіть визначення в зошит.   
Точковий заряд - заряд, зосереджений на тілі, розміри якого малі в порівнянні з відстанню до інших заряджених тіл, з якими він взаємодіє. Поняття точкового заряду, як і матеріальної точки є фізичною абстракцією.

 Вчитель.  

11) З яких елементів складаються крутильні ваги?
2) Як Кулон визначив силу взаємодії заряджених сфер?
3) В результаті численних вимірів сили взаємодії двох нерухомих точкових зарядів у вакуумі Кулон встановив залежність. Яку?

Крутильні ваги:
1. Незаряджена сфера
2. Нерухома заряджена сфера
3. Легкий ізолюючий стрижень
4. Пружна нитка
5. Паперовий диск
6. Шкала

 

                                                                                 мал. 1

Отже, Кулон визначав силу взаємодії заряджених куль по куту закручування нитки в залежності від відстані між ними.
- У результаті численних вимірів сили взаємодії двох нерухомих точкових зарядів у вакуумі Кулон встановив закон, названий згодом його ім'ям.

Закон Кулона: Сила взаємодії двох точкових нерухомих заряджених тіл у вакуумі прямо пропорційна добутку модулів зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Діти, знайдіть визначення цього закону в підручнику  та запишіть собі в зошит.           де:                                             
q 1, q 2 - величина зарядів [Кл]

У Міжнародній системі одиниць (СІ) за одиницю електричного заряду прийнято 1 кулон (1 Кл).
1 кулон - це точковий заряд, який діє у вакуумі на рівний йому точковий заряд, розташований на відстані, рівному 1 м, силою 9 • 109 Н.
r - відстань між зарядами [м]
k - коефіцієнт пропорційності [Н • м2/Кл2]          k=
F- сила Кулона (кулонівська сила) [Н]

Вчитель. Прочитайте закон Кулона і формулу (по буквах і по назвах фізичних величин) - 2 учня.
Дайте відповіді на питання:
1. Як ви розумієте вислів «Сила прямо пропорційна добутку модулів зарядів»?
2. Як ви розумієте вислів «Сила обернено пропорційна квадрату відстані між зарядами»?
3. На якому малюнку заряди є точковими? Чому?

4. У якому випадку виконується закон Кулона? Чому?

 

 

 

Межі застосування закона Кулона. У формулюванні закону Кулона є вказівка на точковість зарядів. Розглянемо взаємодію двох металевих заряджених куль (мал. 2, а, б). Чи залежить сила взаємодії між кулями від знаку зарядів?

                                         http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/WWW/Prakt_IT/PIDSUMOK/2010_2011/grupa/buneckiy/nav_mat/teor/el_pole/Image760.jpg

Учні. Згідно із законом Кулона модуль сили взаємодії між зарядами не залежить від знака заряду.

Вчитель. Але в першому випадку заряди, взаємно притягуючись, розташовуються ближче один до одного, ніж у другому. З цієї причини сила взаємодії різнойменних зарядів виявиться більшою, ніж однойменних, тобто в даному випадку закон Кулона не застосовний, оскільки заряди куль не можна вважати точковими.

      У формулюванні закону Кулона вказується на нерухомість взаємодіючих заряджених тіл. Річ у тому, що взаємодія зарядів здійснюється за допомогою електромагнітного поля, яке може розповсюджуватися і просторі з кінцевою швидкістю. Поняття часу в закон Кулона не входить, а входить тільки поняття відстані. Будь-яке зміщення одного із зарядів позначиться на іншому не відразу, а через деякий час, необхідний електромагнітному сигналу для того, щоб подолати відстань, яка розділяє заряди. Якби швидкість розповсюдження електромагнітного поля була б нескінченно великою, то закон Кулона був би справедливий як для нерухомих зарядів, так і для тих, що рухаються. Та оскільки електромагнітні сигнали розповсюджуються з великою, але кінцевою швидкістю, заряди, що рухаються, взаємодіють не так, як нерухомі.

      Якщо ж виконується умова v<<с , де v — відносна швидкість зарядів, а с — швидкість світла, то закон Кулона практично не зазнає істотних відхилень.

Отже, запишіть у зошит.

    Межі застосування закону:
- Заряджені тіла повинні бути точковими.

 - Заряджені тіла повинні бути нерухомими, тому що при русі заряджених тіл проявляється дія магнітного поля, що виникає в результаті цього руху.

Фізкультхвилинка. 

6. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

Вчимося  розв'язувати  задачі,   ст. 121.

7. Підведення підсумків уроку. Оцінювання роботи учнів на уроці, аналіз досягнення мети і завдань уроку.

 

Рефлексія   

Оцініть свою роботу на уроці, склавши розповідь:
Сьогодні на уроці я працював (а) __________________________________________________________________
Я зрозумів (а): __________________________________________________________________
У цьому мені допомогли: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мені потрібно розібратися в таких питаннях (вкажіть номери незрозумілих питань): __________________________________________________________
Для цього потрібно:
__________________________________________________________________

У складанні розповіді вам можуть допомогти наступні слова.
Слова для оцінки роботи:

активно

пасивно

з ентузіазмом

байдуже

результативно

безрезультатно

відповідально

безвідповідально

позитивно

негативно

свідомо

несвідомо

якісно

посередньо

вдумливо

поверхнево

 

8. Повідомлення домашнього завдання.

§ 22. Опрацювати, питання після параграфа. Вивчити закон.

 Вправа 22 №1, №2.  

Додатково   Вправа 22 №3.  

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
1931
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку