Урок з географії для 6 класу на тему: «Внутрішня будова Землі».

Про матеріал

Внутрішня будова Землі.

Мета і задачі уроку:

• сформувати нові поняття «земна кора», «літосфера», «мантія», «ядро»;

• розпочати формування знань про внутрішню будову Землі;

• охарактеризувати будову земної кори;

• показати склад земної кори;

• назвати і охарактеризувати типи земної кори;

• розвивати навички роботи з атласом, вміння аналізувати картографічний матеріал, текст підручника, виділяти головне;

• розвивати просторове уявлення, асоціативне мислення;

• виховувати прагнення до саморозвитку.

Обладнання: підручник, атлас,ілюстративний матеріал

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Форма проведення: подорож

Очікувані результати: після уроку учні зможуть

• давати визначення нових понять;

• пояснювати внутрішню будову Землі;

• називати і характеризувати типи земної кори;

• характеризувати будову земної кори.

Перегляд файлу

Внутрішня будова Землі.

 

Мета і задачі уроку:

 • сформувати нові поняття «земна кора», «літосфера», «мантія», «ядро»;

 • розпочати формування знань про внутрішню будову Землі;

 • охарактеризувати будову земної кори;

 • показати склад земної кори;

 • назвати і охарактеризувати типи земної кори;

 • розвивати навички роботи з атласом, вміння аналізувати картографічний матеріал, текст підручника, виділяти головне;

 • розвивати просторове уявлення, асоціативне мислення;

 • виховувати прагнення до саморозвитку.

 

Обладнання: підручник, атлас,ілюстративний матеріал

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

 

Форма проведення: подорож

 

Очікувані результати: після уроку учні зможуть

 • давати визначення нових понять;

 • пояснювати внутрішню будову Землі;

 • називати і характеризувати типи земної кори;

 • характеризувати будову земної кори;

 Матеріали до етапів уроку

 

І. Організаційний момент (1хв)

 

ІІ. Актуалізація знань – робота з малюнком (2хв)

 

Земля має складну будову. Вчені дійшли висновку, що вона складається з кількох оболонок – геосфер, які відрізняються одна від одної. Одні з них розташовуються нижче твердої земної поверхні. Їх називають внутрішніми. Гідросфера, атмосфера, біосфера – зовнішні геосфери. Геосфери різняться агрегатним станом речовини. Вони взаємодіють між собою й частково проникають одна в іншу.

 Однак людство навіть у найсміливіших своїх подорожах стикається не з усіма внутрішніми геосферами, а лише з верхньою.

 Як ви вважаєте, для чого людині необхідно знати про внутрішню будову нашої планети?

 

ІІІ. Мотивація знань (2 хв)

 

Настав час заглянути всередину нашої планети. Дивно, але про небесні тіла, які розташовані від нас на відстані в мільйони і мільярди кілометрів, ми знаємо більше ніж про те, що перебуває на глибині в сотні кілометрів під нашими ногами. Таємниці земних надр розкривають геологи й геофізики. Вони прослуховують нашу планету за допомогою спеціальних приладів – сейсмографів. Виявляється, швидкість сейсмічних хвиль міняється залежно від стану і властивостей речовин, що й дає можливість зазирнути в глиб Землі на сотні й тисячі кілометрів. Життя планети, у тому числі і на її поверхні, залежить від процесів, що відбуваються в земних надрах. Вивчивши тему «Літосфера», ви довідаєтеся про ці процеси. Як казкові гноми, ми спустимося до підземелля, і нам відкриються його таємниці.

 

ІV. Первинне засвоєння нових знань (10хв)

 

Першу спробу заглянути до земних надр здійснив житель чеського міста Яхимова Георг Бауер у І половині 16 століття. Лікар цікавився гірничою справою і лікував гірників. Він старанно збирав і систематизував відомості про корисні копалини. Потім він написав наукову працю, де переконливо доводив, що при опусканні в глибокі шахти спостерігається підвищення температури.

 

Сьогодні відомо з яких внутрішніх геосфер складається наша планета.

 

Розглянемо малюнок внутрішньої будови Землі (стор 20 атлас)

 З яких оболонок складається Земля?

 У якій послідовності вони розташовані, починаючи з земної кори?

 З яких частин складається ядро?

 Спробуємо тепер здійснити подорож і зазирнути в потаємні земні глибини.

 

Рухатися земною корою досить непросто, ваші спостереження показують безперервне підвищення температури в середньому на 1° через кожні 33 м. На глибинах у кілька десятків кілометрів речовина земної кори починає плавитися. Тут розташовується шар в'язкої або пластичної мантії, що називається астеносферою. Верхня частина мантії разом із земною корою утворюють літосферу — тверду оболонку Землі. Дослівно ця назва перекладається з грецької як «кам'яна оболонка». Вона становить менше ніж 1 % від об'єму Землі.

 

Яка потужність літосфери?(Потужність літосфери коливається від 50 до 200 км, наш шлях тут зайняв би від півтора до п'яти днів).

 Далі температура підвищується, досягаючи на межі з мантією 600-800 °С під материками й 150—200 °С під океанами, де земна кора тонша. Ми в мантії, її можна порівняти з величезною піччю, де постійно плавляться речовини, що складають мантію й земну кору. Тиск зростає, це приводить до того, що розплавлена речовина набуває не тільки властивостей рідини але й твердого тіла. Температура досягає 2000 градусів, але це не межа.

 Визначте потужність мантії (2950 км)

 

 Поринаємо в ядро.

 Визначте його потужність (3371 км)

 Хоча воно становить більше ніж половину земного радіуса (по ньому вам довелося б рухатись близько трьох місяців), але за об'ємом ця внутрішня частина не перевищує п'ятої частини планети. Рух ускладнюють величезні тиск і температура. Вона сягає 4000—5000 °С, а деякі вчені вважають, що температура в центральних частинах ядра становить 6000 °С (приблизно така ж температура й на поверхні Сонця). Ядро можна назвати маленьким сонцем усередині Землі. Виявляється, що ядро металеве, воно складається із заліза й нікелю, причому в зовнішньому ядрі метали розташовані в рідкому стані, а у внутрішньому — у твердому, адже речовина тут розташована під величезним тиском.

 От наша подорож до центру Землі і закінчена, треба відзвітувати.

 

V. Первинна перевірка засвоєних знань – гра «Світлофор» (1хв)

 

Щоб рухатися далі, ми повинні отримати право на подальшу подорож, у вас картки трьох кольорів:

 жовтий – ядро

 червоний – мантія

 синій – земна кора

 

Я буду задавати питання, а ви піднімати відповідну картку

 1. у цьому шарі безперервно підвищується температура в середньому на 1* через кожні 33 метри

 2. це найбільша частина Землі

 3. зовнішня тверда оболонка Землі

 4. центральна частина земної кулі

 5. верхня частина цього шару в’язка

 6. ця геосфера складається з двох частин: внутрішньої і зовнішньої

 Молодці, ви всі отримали права на подальшу подорож.

 

ІV. Первинне засвоєння нових знань (10хв)

 

Земна кора неоднорідна, вона складається з різноманітних мінералів – однорідних за своїми властивостями природних утворів, кожен з яких у своєму складі має лише одну речовину. Поєднання мінералів – гірські породи, яких геологічній науці відомо – 600, вони переважно знаходяться у твердому стані.

 Гірські породи формуються за різних умов і за походженням поділяються на 3 групи.

 

Робота з підручником с 71 – 72, заповнення таблиці за варіантами, або групами

 Гірські породи за походженням Умови утворення Приклади

 Магматичні З глибинних речовин з застиглої магми Граніт, базальт, лабрадорит

 Осадові Накопичуються, ущільнюються, перетворюються на земній поверхні уламки гірських порід, рештки рослин і тварин Крейда, вапняк, нафта, вугілля

 Метаморфічні Перетворення магматичних і осадових порід під дією високого тиску і температур у надрах Землі Гнейс, мармур

 

Перевірка таблиці

 Земна кора становить найбільший інтерес для географів, вона виходить безпосередньо на поверхню планети й контактує з повітрям, водою та живими організмами.

 

Земна кора дійсно нагадує кірку, адже на початку вона утворилася в результаті остигання розплавленої речовини планети. Потім вона розвивалася, переплавляючись у «печі» мантії, поки не утворився той шар Землі, із яким ви зараз познайомитеся.

 

Будова земної кори в районах материків і океанів відрізняється. У зв'язку із цим розрізняють материковий, океанічний і перехідний її типи.

 

Робота з підручником

 с. 72 підручника, мал. 55

 Яка потужність різних типів земної кори?

 Які шари містить материкова кора? Океанічна? Перехідна?

 

V. Первинна перевірка засвоєних знань – «Світлофор»(1хв)

 

Синій – океанічна

 Червоний – материкова

 Жовтий – перехідна

 1. Це найбільш потужний тип кори.

 2. Цей тип кори формується під океаном.

 3. У цьому типі кори відсутній гранітний шар.

 4. Цей тип кори формується в прикордонних зонах між суходолом й океаном.

 5. Це найтонший тип кори.

 6. Цей тип кори формується в районах материків.

 7. У цьому типі земної кори присутні 3 шари: осадовий, гранітний, базальтовий

 Молодці, ви успішно підтвердили свою кваліфікацію і можете впевнено виходити на фінішну пряму.

 

VІ. Закріплення знань (7хв)

 Робота в групах

 

1. Заповнити таблицю «Внутрішня будова Землі»

 Внутрішня геосфера Температура Склад і стан речовин

 Земна кора Знижується на 1*С на кожні 33 м Тверда, складається з гірських порід і мінералів

 Мантія Від 1000*С до 3500*С Верхній шар в’язкий

 Ядро 4000*С – 6000*С Складається з металів, зовнішнє можливо рідке

 

2. «Прибери зайве»

 Мантія, ядро, астеносфера, літосфера

 Магматичні, осадові, базальтові, метаморфічні

 Гранітний, базальтовий, магматичний, осадовий

 Материковий, метаморфічний, перехідний, океанічний

 

3. Підписати назви і потужність кожної внутрішньої геосфери Землі

 Внутрішня геосфера Потужність, об'єм

 Земна кора 1% від об’єму, 50 – 200 км

 Мантія 4/5 об’єму, 2950 км

 Ядро 1/5 частина планети, 3371 км

 

4. Розрахувати скільки днів знадобилося б, щоб дістатися центру Землі, просуваючись зі швидкістю 40 км на день.

 6371 км : 40 = 159, 27 днів – більше 5 місяців

 

VІІ. Домашнє завдання(2хв)

 

1. Прочитати 21, відповісти на питання

 2. Зробити макет внутрішньої будови Землі

 3. Розрахувати глибину шахти «Шахтарська - Глибока», якщо t* у шахті +50*С, на поверхні +5*С

 4. Скласти тести до теми уроку, підготувати питання до тексту підручника

 5. Написати сценарій фільму « Подорож до центру Землі»

 6. Написати казку «У господарки Мідної гори»

 7. Підготувати повідомлення про властивості і походження гірських порід і мінералів

VІІІ. Рефлексія (3хв)

Що сподобалось, зацікавило, запам’яталося на цьому уроці найбільше?

doc
Додано
25 червня 2018
Переглядів
1725
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку