До розіграшу
залишилось:
16 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок з хімії у 7-му класі на тему: «Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості»

Про матеріал

Розробка конспекту уроку з хімії для 7-го класу на тему:

«Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості»

Мета уроку:

-навчальна: учні повинні засвоїти поняття складу молекули води, вміти описувати поширеність води у природі, знати фізичні властивості води; розкрити роль хімічних знань у поясненні природи води і суті хімічних явищ; сприяти застосуванню хімічних знань на практиці;

-розвиваюча: розвивати вміння логічно мислити, встановлювати зв'язки між будовою води та її фізичними властивостями; розвивати пізнавальну активність та творчі здібності; розвивати здатність до самоосвіти;

-виховна: виховувати вміння працювати самостійно та в групах; виховувати дбайливе відношення до навколишнього середовища та природних ресурсів своєї країни.

Перегляд файлу

Вчитель хімії і біології ЗГ №6

Божко Неля Анатоліївна

Урок з хімії у 7-му класі на тему:

«Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості»

Мета уроку:

 • навчальна: учні повинні засвоїти поняття складу молекули води, вміти описувати поширеність води у природі, знати фізичні властивості води;   розкрити  роль хімічних знань у поясненні природи води і суті хімічних явищ; сприяти застосуванню хімічних знань на практиці;
 • розвиваюча: розвивати вміння логічно мислити, встановлювати зв’язки між будовою води та її фізичними властивостями; розвивати пізнавальну активність та творчі здібності; розвивати здатність до самоосвіти;
 • виховна: виховувати вміння працювати самостійно та в групах;  виховувати дбайливе відношення до навколишнього середовища та природних ресурсів своєї країни.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Методи: розповідь з елементами бесіди, моделювання, методи ІКТ (презентація), демонстрації, метод проблемних питань, програмоване опитування, робота в групах.

Обладнання: підручник, таблиці, комп’ютер, проектор або інтерактивна дошка, пластилін двох кольорів, аркуш картону, плоскодонні колби з водою, шматочки льоду.

Хід уроку

І Організаційний етап. (1 хвилина)

ІІ Актуалізація знань. (5 хвилин)

«Вода, ти не маєш ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не розуміючи, що ти таке. Неможна сказати, що ти необхідна для життя: ти – саме життя. Ти наповнюєш нас радістю, яку не пояснити нашими почуттями» (А. Сент-Екзюпері).

 • Як ви можете пояснити ці слова видатного французького письменника А. Сент-Екзюпері?
 • Використовуючи знання з курсу «Природознавство», що ви можете ще сказати про воду?

ІІІ Мотивація. (2 хвилин)

«Зрозуміти воду, – означає зрозуміти Всесвіт, всі чудеса природи і саме життя» (Масару Емото).

Чи багато у води таємниць?

 • Чому лід не тоне?
 • Чому при замерзанні вода розриває склянку?
 • Чому вода в земних умовах може знаходитися одночасно в трьох агрегатних станах?

Ці таємниці води ми обов’язково розкриємо при вивченні нової теми.

ІV Вивчення нового матеріалу. (22 хвилини)

План на дошці:

 1. Склад молекули.
 2. Фізичні властивості.
 3. Поширення в природі.
 4. Висновки.

Розповідь з елементами бесіди з демонстраціями, моделюванням та складанням опорного конспекту.

Вода́, Н2O  — хімічна речовина у вигляді прозорої безбарвної рідини без запаху і смаку, (в нормальних умовах). У природі існує у трьох агрегатних станах — твердому (лід), рідкому (вода) і газоподібному (водяна пара). Молекула води складається з одного атома  Оксигену і двох атомів Гідрогену.

Робота в групах. Завдання: «За допомогою пластиліну двох кольорів зробити в парі чотири молекули води і розташувати їх на аркуші картону». Одній групі – воду в твердому стані, іншій – рідкому, третій – газоподібному. Зробити відповідні висновки.

В зошиті зробити записи:

М (H2O) = 18 г/моль

при ( н.у.) рідина, може бути в 3-х агрегатних станах: газ (водяна пара), рідина, тверда речовина (лід).

Густина = 1 г/см3, без кольору і запаху

t кипіння  = 1000

t плавлення = 00

У рідкому стані вода практично не стискається, при замерзанні розширюється на 1/11 від свого об'єму.

Найбільшу густину вода має при +4°С. Масу 1 см³ чистої води при цій температурі прийняли за одиницю і назвали грамом (сучасне визначення грама основане на точнішому еталоні). На відміну від інших рідин, вода при охолодженні від + 4 до 0°С розширюється. Тому лід легший від води (на 8%) і не тоне у ній. Завдяки цьому, а також малій  теплопровідності шар льоду захищає глибокі  водойми від промерзання до дна, і цим забезпечується у них життя.

Вода характеризується великою питомою теплоємністю, що дорівнює за означенням  калорії  1 кал/г-град. Завдяки цьому температура  океанів  і  морів змінюється досить повільно, і цим регулюється температура на поверхні земної кори. Цим пояснюється також те, що  клімат  на  островах більш рівномірний, ніж на материках.

Справа в тому, що між молекулами води існують міцні сили. Ці зв’язки називаються водневими. Вони виникають між атомами Оксигену однієї молекули та атомами Гідрогену іншої. Цей зв'язок слабкий, але, коли він повторюється багаторазово, отримуємо сильну взаємодію молекул. Тому процес випаровування та кипіння утруднений. Водневий зв'язок пояснює і текучість води, силу натягування (водна плівочка), форму краплі (мішечок).

А ось це - кристал льоду, коли вода замерзає, вона утворює строго упорядковану молекулярно-кристалічну решітку, в якій теж існує водневий зв’язок, але відстань між молекулами >, ніж в молекулах води. А у воді молекули знаходяться в русі, то притягуються одна до одної, то до другої, тому густина льоду менша, ніж густина води. льоду= 0,92 г/см3,    ρН2О= 1г/см3)

На підтвердження слів показати демонстрацію: «В колбу чи склянку з водою опустити шматочки льоду».

 Дайте відповідь на запитання:

а) Всі ви знаєте дослід зі склянкою, заповненою водою і виставленою на морозі, що з нею відбувається? Чому?

б) Чому неможна взимку залишати воду в водогінних трубах?

в) Чи можна з відра снігу отримати відро води? Чому?

Вода  — одна із найголовніших речовин, потрібних для органічного життя. Рослини  і  тварини містять понад 60 % води за масою. На  Землі водою покрито 70,9% поверхні. Вона здійснює у природі постійний кругообіг, випаровуючись з поверхні й повертаючись на неї у вигляді опадів. Вода має велике значення для економіки: сільського господарства й промисловості. Питна вода становить тільки 2,5% від загальної кількості. Нестача води може стати однією з найважчих проблем людства в найближчі десятиліття. А які способи раціонального використання води ви можете запропонувати?

Хімічні елементи, які входять до складу води,  Гідроген  і  Оксиген, належать до найпоширеніших у природі. Утворення води з цих елементів відбувається там, де густина газів достатньо велика і зіткненням між атомами достатньо ймовірне. Вода виявлена в складі міжзоряних газових хмар, що лежать у межах нашої  галактики  - Чумацького Шляху.

Вода належить до найпоширеніших речовин на Земній кулі. Водою вкрито близько 2/3 поверхні земної кулі (океани, моря, озера, річки). Значна її кількість у вигляді  льоду  і  снігу вкриває високі  гори і величезні простори  Арктики  і Антарктиди. Багато води в  атмосфері  пара,  туман  і  хмари. Значні кількості води містяться і в земній корі у вигляді підземних вод. У природі вода перебуває не тільки у вільному стані, а і в хімічно зв'язаному.

Вода входить до складу багатьох  гірських порід і всіх  рослинних  і тваринних організмів. На воду припадає близько 60% маси тварин і до 80% маси риб. У деяких рослинах вміст води іноді перевищує 90% їхньої маси.

Більшість запасів води на  Землі знаходяться в  морях  і океанах, прісна вода становить 2,5-3% від загального об'єму гідросфери.

V Закріплення матеріалу. (10 хвилин)

Учні письмово відповідають на питання поставлені на початку уроку і роблять висновки до уроку.

Висновки з уроку:

 1. Фізичні властивості води визначаються будовою молекули.
 2. Запаси прісної води на Землі невеликі, і їх необхідно раціонально використовувати.
 3. Вода — це (кожний висловлює свою думку).

Вчитель: «А ще вода – добрий розчинник. Але це вже тема наступного уроку».

 

VІ Домашнє завдання. (2 хвилини)

 1. Опрацювати матеріал відповідного параграфа в підручнику, виконати завдання після параграфу (завдання подати диференційно за навчальними рівнями).
 2. Використовуючи  інтернет-ресурси, підготувати презентацію «Вода -  джерело життя».

VІІ Рефлексія (3 хвилини)

 1. Чи все було зрозуміло на уроці?
 2. В якому питанні виникли труднощі? (Біля таких питань на полях опорного конспекту поставити відмітки для подальшої корекції знань).
 3. Що цікаво вам ще дізнатися про воду?
Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Туінов Іван Володимирович
  Гарно, детально розписано
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
18 лютого 2018
Переглядів
881
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку