Урок з мистецтва 8 клас "Сутність феномену культури "

Про матеріал
Урок розроблено за програмою «Мистецтво» для 5-9 класів (інтегрований курс «Мистецтво» 8-9 класи) авторів Л.Масол, О.Коваленко. Відповідає загальній темі, що планується розглядати протягом року –«Мистецтво в культурі минулого», темі семестру – «Стилі та напрями мистецтва стародавні епох і цивілізацій та темі першого уроку (відповідно до календарно-тематичного планування). У ході уроку передбачено використання як традиційних методів роботи, так і творчих вправ, розв'язування кросвордів, заповнення таблиць. Даний матеріал можна використати на всіх етапах уроку та при підготовці вчителя до уроку.
Перегляд файлу

 

 

Розробка уроку

Вчителя мистецтва

Буглак Людмили Петрівни

Кищенецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Черкаської обл. Маньківського р-ну

 

Мистецтво  8 клас                                                                                                      

 Урок №1

 

Тема: Сутність феномену культури

Мета:

 • ознайомити з поняттями «культура», «матеріальна й духовна культура»,  «мистецтво»;
 • визначити роль мистецтва в системі культури, його специфічні риси;
 • формувати навички емоційно спри­йняття та аналізу творів мистецтва;
 •  розвивати уміння висловлювати оціню­вальні судження щодо соціально-культурних явищ;
 •  виховувати художній смак та почуття прекрасного.

 

Оснащення: музичні твори, відеофільми, роздатковий матеріал, комп’ютер, таблиці, презентація.

Тип уроку. Вивчення нового навчального матеріалу.

Терміни й поняття: культура, мистецтво, художній образ

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

СЛАЙД 2

1. Чайнворд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЧАЙНВОРД «Ланцюжок із 9 слів»

(Чайнворд – це ланцюжок слів, в якому остання буква кожного слова є початком наступного. Значення цих слів подано окремо.)

 1.     Вид мистецтва, що з різних матеріалів (дерево, пластилін, гіпс, глина, граніт) створює об’ємні зображення.
 2.     Вид мистецтва, що проектує й  зводить будівлі.
 3.     Прикраса для одягу людини із скла, каменю, металу, якому приписують здатність відвертати хвороби і зло.
 4.     Відгадайте яке слово утвориться із грізної машини «ТАНК» якщо перед «к» вставити літеру «о»?
 5.     Неживий предмет із паперу зшитий, а різних премудростей нас навчить.
 6.     Зошит для малюнків , фотографій.
 7.     Що ми чуємо, коли скрипаль починає віртуозно водити смичком по струнах скрипки?
 8.     Відгадайте, яке слово пропущене в уривкові Різдвяної пісні «Нова радість стала»   

                   «Нова радість стала, яка не бувала,

                    Над вертепом зірка ясна світлом засіяла.

                    Де Христос родився, з Діви воплотився,

                    як чоловік пеленами убого повився.

                    А_______  співають, славу й честь звіщають,

                     На небесах і на землі мир проповідають…»

 1.     Вид мистецтва, в якому естетичне відтворення світу відбувається з допомогою слова.

Відповіді: 1.Скульптура, 2. Архітектура 3. Амулет 4. Танок 5. Книга 6. Альбом 7. Музика 8. Ангел 9.Література)

 1.     Кросворди. СЛАЙД 3

     

Бесіда за питаннями

 •        Чи цікавими були завдання?
 •        Вам сподобалось відгадувати слова?
 •        Скажіть, що є спільного  в усіх цих словах, чим вони між собою схожі?

Слово вчителя

Усі відгадані вами поняття і терміни можна обєднати одним словом – мистецтво. Саме таку назву має навчальний предмет, який ви сьогодні починаєте вивчати. Але створюючи для вас чайнворд і кросворди я розуміла, що ви  впораєтесь із завданнями, адже багато понять з мистецтва вам уже відомі завдяки предметам, які ви вивчали протягом навчання в попередніх класах – це музичне мистецтво, образотворче мистецтво, література.

 

ІІІ. Вивчення нового навчального матеріалу.

Слово вчителя

 На сьогоднішньому уроці ми глибше ознайомимось із поняттями «мистецтво», «культура», дізнаємось історію іх виникнення. Спробуємо визначити роль мистецтва в системі культури та його специфічні риси.

СЛАЙД 4

(Запис до зошита дати і теми уроку).

Мистецтво є підсистемою культури. Вивчення мистецтва, його функціонування та історичний розвиток вимагає попереднього з’ясування того, що є культурою в цілому.

Поняття «культура» виникло у Давньому Римі на противагу поняттю «натура» - природа. У перекладі з латинської слово cultura спочатку означало «обробіток землі». Пізніше римський оратор Цицерон надав цьому слову нового значення: «обробка, вдосконалення душі». По скільки слово «культура» позначало «оброблене», «штучне», було противагою «природному», «першоствореному». Відповідно, і сама людина як творець і те, що є створеним, було включене в систему культури.

Поступово термін «культура» починає вживатись у значенні «виховання», «освіта», «розвиток».

Нині існує чимало визначень поняття культури, що претендують на повноту розкриття її суті. Найпоширенішим є визначення культури як сукупності досягнень суспільства в результаті матеріального і духовного розвитку. Це означає, що культура повязана з людиною, і розгляд проблем культури неможливий без дослідження історії людського суспільства. Існують національні, класові, професійні  типи культур. Сукупність культур різних народів складає світову культуру, побудовану на системі загальнолюдських цінностей. Залежно від умов розвитку виділяються різні види культур.

СЛАЙД 5

СВІТОВА КУЛЬТУРА

 

Історичні культури (епохи)

Регіональні культури (географічні ареали)

Національні культури (народи)

Класові культури (соціальні верстви)

 •        Давньосхідна
 •        Антична
 •        Середньовічна
 •        Епоха Відродження
 •        Епоха Просвітництва та ін.
 • Американська
 • Словянська
 • Скандинавська
 • Романська та ін.
 • Українська
 • Німецька
 • Французька
 • Китайська
 • Японська та ін.
 •        Народна
 •        Професійна
 •        Елітарна
 •        Масова та ін.

 СЛАЙД 6

Говорячи про культуру, важливо памятати, що це поняття має три аспекти:

1. Система матеріальних і духовних цінностей людства.

2. Діяльність людини зі створення культурних цінностей.

3. Споживання культурних цінностей, засвоєння досвіду, який був накопичений попередніми поколіннями.

 

Таким чином, культура є визначальною ознакою, що відрізняє нас від тварини. Саме діяльність, виражена у творчості, дозволила піднятися людині над твариною.

СЛАЙД 7

Культура – це сукупність матеріальних та духовних цінностей, вироблених людством протягом усієї історії, а також сам процес творення цих цінностей.

Слово вчителя

Культуру зазвичай прийнято розглядати у двох основних формах – матеріальній  і духовній.

СЛАЙД 8

Матеріальна культура охоплює всю сферу матеріальної-виробничої діяльності людини та її результати: знаряддя праці, житло, предмети повсякденного вжитку, одяг, засоби транспорту та ін.

До духовної культури належить сфера інтелектуальної і творчої діяльності та її результати, тобто наука, мораль, виховання й освіта, право, філософія, мистецтво, фольклор, релігія.

У реальному житті духовна і матеріальна культури практично невіддільні, адже духовна культура існує у формі духовного світу кожної окремої людини та її діяльності (творчість учителя, письменника, художника, законодавця); у формі духовних цінностей, створених людиною (наукові роботи, книги, художні полотна, закони, звичаї).

 

Завдання

СЛАЙД 9

Ознайомтесь з різними визначеннями. Яке з них, на вашу думку, повні­ше розкриває поняття культура? Обґрунтуйте.

Культура  сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених внаслідок діяльності людства, яка характеризує певний рівень його розвитку.

Культура  творча діяльність людей, спрямована на перетворення оточу­ючого середовища і самої людини. (Існують три галузі: матеріальна, духовна, художня.)

Культура — спосіб діяльності людини з оволодіння світом.

Культура  прояв рівня розвитку людини.

Культура — це тільки те, що передається через навчання.

Вправа «Оплески»

(Вчитель називає слова, учні визначають до якої з форм культури вони належать. Якщо до духовної плескають у долоні 1 раз на рівні грудей, якщо до матеріальної плескають у долоні 2 рази над головою.)

Скрипка, наука, будинок, олівець, виховання, освіта, шапка, право, босоніжки, портфель, калькулятор, філософія, музика, танець, чайник, браслет, релігія.

Слово вчителя

Ядром культури є мистецтво. Саме мистецтво є водночас і творенням, і пізнання світу, і спілкування. Воно звернене до почуттів людини і впливає на неї з великою силою, виховуючи через любов до прекрасного моральні якості. СЛАЙД 10

Мистецтво – це одна із форм суспільної свідомості, відображення навколишньої дійсності в художніх образах. Мистецтво лежить в основі культури.

СЛАЙД 11 - 15

Перегляд демонстраційного матеріалу і прослуховування музики.

 

Слово вчителя

Ви переглянули і прослухали твори мистецтва.

 •        Які емоції, можливо почуття викликали у вас ці твори?
 •        Чи розуміли ви те, що розглядаєте або прослуховуєте?

Слово вчителя

Щойно ви переконались, що мистецтво має найдивовижнішу властивість – загальнодоступність. Його можуть сприймати всі, незалежно від соціального статусу чи рівня освіти. Твори видатних митців – універсальна цінність, яка водночас належить усьому людству і є спадщиною духовного і практичного життя кожної окремої особистості.

Мистецтво як найважливіша частина культури проявляє себе у величезній різноманітності видів художньої творчості людини. Це театральна постанова і фільм, поема і симфонія, живописне полотно й архітектурна споруда, скульптура і ювелірний виріб. Кожен із видів мистецтва має свої особливості. Для розрізнення окремих мистецтв існує спеціальне поняття – види мистецтва, тобто усталені форми його існування, що склалися історично.

Чим же відрізняються види мистецтва один від одного? Перш за все тим, що ми по-різному їх сприймаємо: художню літературу читаємо, музику слухаємо, твори образотворчого мистецтва сприймаємо візуально, а кінофільми і спектаклі дивимося й слухаємо одночасно.

Залежно від особливостей виражальних засобів види мистецтва поділяються на часові, просторові й просторово-часові (синтетичні).

 

СЛАЙД 16

ВИДИ МИСТЕЦТВА

 

Просторові

Часові

Просторово-часові (синтетичні)

Живопис

Скульптура

Графіка

Архітектура

Декоративно-ужиткове мистецтво

Музика

Література

Хореографія

Театр

Кінематограф

Цирк

Естрада

 

Взаємовплив різних видів мистецтва часто зумовлює виникнення дуже цікавих творів. Наприклад, художник може почути музику чи пісню, і це дасть поштовх до створення живописного твору на аналогічну тематику і т.д.

 

Ще одним із найважливіших понять у мистецтві є художній образ, який поєднує реальний світ і творчий задум митця. Художній образ – особливий спосіб відображення життя, характерний лише для мистецтва. У художньому образі автор не просто відтворює побачене або почуте, а й створює за допомогою слів, кольору, звуків або пластичної форми ще одну дійсність. Образ може бути простим , зрозумілим – реалістичним, а може бути й дуже складним, грунтуватися на символічному рішенні митця.

V. Закріплення нових знань і вмінь.

СЛАЙД 17

1 Бесіда за питаннями

 •        Де виникло поняття «культура» і яке значення мало на початку?
 •        Чому культура є визначальною ознакою, що відрізняє нас від тварини?
 •        В яких словосполученнях в повсякденному житті може вживатися слово культура? (культура мовлення, культура поведінки, культура спілкування, зернова культура, овочева культура і т.д.)
 •        Поясніть слова  Лихачова – «Мистецтво – це вікно у світ.»
 •        Які види мистецтва вам відомі? (просторові, часові, просторово-часові (синтетичні).

СЛАЙД 18 - 21

2 Вправа «Відгадай до якого виду мистецтва належить продемонстрований твір?»

(Демонстрація творів мистецтва, учні називають до якого виду мистецтва належить)

ІV. Підсумок уроку.

1. Вправа «Продовж речення»

 •         На сьогоднішньому уроці мені було цікаво… чи не цікаво…
 •         З сьогоднішнього уроку я дізнався про…

2. Узагальнення та оцінювання роботи учнів на уроці.

V. Домашнє завдання.

 1.     Прочитати параграф.
 2.     Створити кросворд до одного з видів мистецтва.

 

 

 

Список використаних джерел:

 Література:

 1. Климова. Художня культура. ст.84-86. ст.5-6.
 2. Масол Л.М. «Художня культура» тематичні розробки уроків, видавництво «Ранок» 2009, ст.225

 

Інтернет-ресурси:

 1. http://i.bigmir.net/img/dnevnik/uploads/cmu_1889/49312/1.jpg
 2. http://ua.convdocs.org/pars_docs/refs/55/54914/54914_html_m689eeef9.  
 3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Arkhip_Kuindzhi
 4. http://files.smallbay.ru/images7/el_greco17.jpg
 5. http://ok.ru/video/28449901268
 6. https://muzofon.org/search/ 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Корченюк Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Балко Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Мистецтво 8 клас (Кондратова Л.Г.)
Додано
11 березня 2019
Переглядів
1505
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку