26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Урок з основ здоров"я "Цінність і неповторність людського життя"

Про матеріал

Урок складений з метою розширення пізнань дітей про людину та іі особистість;виховання у дітей бережливого ставлення до свого життя та вміння цінувати кожний прожитий день у своєму особистому житті.

Перегляд файлу

ТЕМА: Цгннгсть неповторнгсть людського життя

МЕТА: продовДувати формувати уявлення про людину та життя, як неповторну цЈннЈсть,• розвивати розумЈння кожною Дитиною своег  гноивгоуальностг, формувати уявлення про впјшв зДорового способу хиппи на розвиток людини та i7 Досягнень; виховути бержне ставлення до власного життя i життя гнших людей.

ОКТАДНАННЯ-• ”тестпвј мшМннд ”тпчки 3'

МД УРОКУ

Г. ОНТАШЗАЩЙНИЙ МОМЕНТ.

а). - Ось нам дав сигнал пращоваги час настав,

Тож i ми часу не гаймо, урок основ здоров'я починайтио.

б). - Так як у нас урок Основи здоров'я, то i провести його нам в настроТ, щоб не пошкодилось наше здоров'я, а навпаки. По обличчю видно, який в нет Тепер кожний з вас покаже на своему насто задоволення i спробуе його з•егги до уроку.

И. АКТУАЛВАЦШ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. домашнього завдання.

2 Зачитувашш учнями  домашньог•о завдашш на тему:

Ш ПОВЦОМЈЕННЯ ТЕМИ МЕТИ УРОКУ.

1 Сгпшэ вчигпеця

Еппраф уроку:

”Там'ятай житгя - це подарунок; i той, хто йот не на цей подарунок не заслуговуе. ”

(Л. да Biwi)

На CBiTi немае         тльш життя i здоров'я. Разом з тим в —ноТ людини воно неповгорне. Як видно з зачитакшх Вами ноташк, в з вас, щось було свое, неповгорне. I тема нашого      уроку с       та духовна здоров'я”, це      i

Перегляд файлу

людського житгя”

2. Запис теми урку в зошит.

Ш СПРИЙНЯТТЯЈ УСВЦОМЛЕННЯНОВОГО МАТЕРИЛУ.

1. Ознайомлення з етапами уроку.

 Як життя тодини складаеться не Т1льки з доброго, а й в поганого, як воно неповторне, так i ми  проведемо урок по етапах ”житгя” даного

вщпочинок ЗМШЮЮТЬСЯ ”3ТАй0”,

З. Виконання поетапних завДань.

 Як кожна Модина залишае на i збирае добре для себе, так i погане, так i ви на цьому уроку зможете отримати для за  за бали Свначок“), i будуть вашим оцшюванням.

ц) 1- етап.

на вашу думку житя щасливим?

б). 2 - етап.

Назвти про здоров'я.

        «усе можна купити,           здоров'я -— Hi.”

 ”Без здоров'я CBiT немилий.”  Веселий смж — здоров*я.”

        “Хто здоровий — той         не потребуе. ”

       ”Якщо хочеш здоров'я маги, мусиш рано вставати, а з вечора лягаги.”

Перегляд файлу

в), З - етапе

Прнумеровти настрт лощш в таблщ.

1.                                                2.З . смуток                           4.

г). 4 — етап.

про добро, жття; ти    мало, ходшп, злта, ших в        не буде вдалтл, буде      та

I не будеш ти у 3M03i перемоги.

Крце 11poiTmnvf щиртл, даруй, приходь i3 мирм, повиай ycix, шануй.

добрим пртшрися з —ш•ами назавжди, i          не будеш мати в ти нужди.

Невже добро зникае, чи то сштгь, а збшьшуегься ненависть i злоба? Невже HiXT0 не зможе захисгить,  i в порятунок марна наша спроба

Жипя щасливе, як добро царить, I з штм i затишно усюди.

В          нам леш1е горе переэюп•ъ,

Перегляд файлу

Добрйцюш, прошу, ставайте шоди.

13 троянда буде знай,

Якщо додаги теплоти, вологи.

Душевний, чуйний будь з јподьми i край, в mnvri не знагтиеш тривоги.

О, Њже, прошу нам дать, захистищ Кштуче, лоте, яре зло здолагь, в i злагодј Ти дай нам жити.

Д). S — етап.

ФВКУЉТХВИЛИНКА.

i за парти тихо сядьте.

И ЗАКРШЛЕННЯ Й ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ учшв.

б — етап.

тестових завДань.

 б). Вибери i познач

зако:-ш             

Перегляд файлу

стсунтв з .ттдьми

Гра тои рибу.

-За боканням         ”ловлять рибу” i3 завданням.

а) назви товариша.

б) що ти можеш зробити шодшй добре.

в) яку знаеш коку про добре i погане?

                   т) що треба                      беретги?

          д) розкажи         про житгя.

и. тдсумок УРОКУ.

Читання вЈрша.

Життя твое — дар.

Не з%вай про це

Ти спиш зорями Стожар,

Чи з друзями         до школи,

ТИ В MiCTi ЧИ В пољ?мД ж житгя прожити?

Ти     тлшшпп      то т— гарний залишити.

ДОДАТКОМ ЗАВДАННЯ

1.     Продовж присјйв'я.

    Мудррпи         не вродився, а ( навчився )

    Що        те й ( пожнеш )

    Хто терпеливий, той (щасливий).

    Дофу людину бдтзи не (:уатиаь)

2.     ”так“ чи н1

    Залишаги людину в -

• Говорити, не обдумуючи

    правду.

    Бути байдужим до чужого лиха.

    }фистувагись чужим.

    Не спфечагись, коли не знаеш правду.

Перегляд файлу

• тптя

Взыв             4                                зелеют, червоний, твт.

Юплювти        я“, Як мене бачать“, ”Яким хочу Штив сшйй мало зелений — ще не червоний — хочу ycnixy. жовтий хочу 3MiH.

Перегляд файлу

Заломська з предмету:


науки Укра:ни иола I - П ступетв


ОСНОВИ ЗДОРОВЯТема уроку:

”ЦЈн icmb i неповторнјсть лю ського життя"

Вчшпель почапиовш клшЈв Карпинець 0.I.

- 2018

zip
Додано
4 червня 2018
Переглядів
913
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку