19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок з предмету "Технології" за темою "Портфоліо в професійній діяльності людини"

Про матеріал
Урок дає розкриття поняття професійної кар’єри. Розглядає фактори, що впливають на професійну кар’єру (особистісні, службові, виробничі, соціально-економічні тощо). Урок формує важливі складової інформативної компетентності учнів — ключові компетенції, необхідні для впевненого та ефективного використання інформаційних технологій, для розв’язання реальних життєвих задач; вміння успішно взаємодіяти та творчо працювати у складі групи.
Перегляд файлу

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\ПЛАНИ\роботи учнів\23\ВІЗУАЛЬНА СТУДІЯ\NAs.jpg 

Навчальний предмет «Технології організації офісної діяльності»

Методична тема: «Формування професійної та життєвої компетентності учнів шляхом впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання»

Дата________________ група №_________________________

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\ПЛАНИ\роботи учнів\23\ВІЗУАЛЬНА СТУДІЯ\NAs.jpgC:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\ПЛАНИ\роботи учнів\23\ВІЗУАЛЬНА СТУДІЯ\NAs.jpg

План  уроку

Тема:

 Портфоліо в професійній діяльності людини

Орієнтовний проект “Розвиток моєї кар’єри”

 

Тема уроку:  «Поняття професійної кар’єри.

Фактори, що впливають на професійну кар’єру (особистісні, службові, виробничі, со­ціально-економічні тощо)».

 

План уроку:

 • Організаційна частина.
 • Повідомлення теми та мети уроку. Актуалізація опорних знань учнів.
 • Мотивація навчальної діяльності учнів.
 • Порактична частина: представлення проектів.
 • Підведення підсумків уроку.
 • Домашнє завдання.

Мета:

Навчальна: формування  важливої  складової  інформатичної  компетентності  учнів 

ключових  компетенцій,  необхідних  для  впевненого  та  ефективного  використання  інформаційних  технологій  для  розв’язання реальних  життєвих  задач;    вміння  успішно  взаємодіяти  та  творчо працювати у складі групи.

 

Мета  роботи  досягається  насамперед  через  практичне  оволодіння навичками  роботи  з  різноплановими  задачами,  виконання  завдань,  що  потребують  комплексного  та  інтегрованого  підходу,  із  застосуванням  кількох  інформаційних  технологій.

Тип уроку: комбінований

Методи проведення: презентація, ділова гра, самостійна робота.

Комплексно-методичне забезпечення: персональні компютери, програмне забезпечення, конспекти, підручники, підбірка метеріалів та статей за темою уроку, порт фоліо учнів, плакати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку:

 1. Організаційна частина:

Перевірка присутності учнів.

 

 • Повідомлення теми та мети уроку. Актуалізація опорних знань учнів:
 • Мотивація навчальної діяльності учнів:

 Вступне слово ведучих (учні):

Про групову роботу…


 

  Так складається життя, що ми, сьогоднішні діти,   будемо жити в суспільстві, що буде істотно відрізнятися від того, у якому жили наші  батьки.

Соціально-економічні перетворення, характерні для  останнього тисячоліття, змінили економічні і ціннісні орієнтири  суспільства, що спричинило за собою зміни цілей і задач,  що стоять перед освітою.

Форма, якість і зміст освіти  визначається не тільки державним замовленням, але й попитом, що виникає в різних соціальних групах, кожна з яких відрізняється власним розумінням "сенсу життя” і своїми фінансовими можливостями для його втілення. 

 Ідеї компетентністного підходу до професійного навчання  з'явилися в результаті вивчення ситуації на ринку праці та у результаті визначення тих вимог, що складаються на ринку праці стосовно працівника: освіта, особливо професійна, потрібна обов’язково! Чи то середня чи то вища.

                Тому наша задача полягає у тім, щоб підготувати себе до самостійної дільності і прийняття рішень в умовах, яких свідомо не було і не могло бути в житті попередніх поколінь.

Ясно, що кожен з нас, як випускник повинен бути особистістю, що володіє індивідуальністю, здатною до безперервної освіти, до гнучкої зміни способів своєї освітньої, професійної і соціальної діяльності, що вміє працювати з іншими і над собою, причому працювати не за стереотипом, а з урахуванням мінливих умов, вимог і т.д.


 

Тож дозвольте розпочати наш семінар присвячений темі “Моя професійна кар’єра”.


 


У програмі семінару:

 • Доповідь «Поняття  проекту.  Порядок  роботи  над проектом»;

 

 

«Сьогодні щоб заявити про себе на ринку праці у більшості випадків використовують Портфоліо. Це різновид проекту, що дозволяє заявити про себе на ринку праці.

Проект -  це певне завдання з визначеними вихідними даними й встановленими результатами (цілями), що обумовлюють спосіб його вирішення.

Структура проекту:

          Мета та завдання  

          Основну частину

          Закладні можливі ризики

           Висновок.

 Саме через історичну і суспільну необхідність за останні 50 років сформувалось управління проектами, або проект-менеджмент (Рrojektanаgement), як самостійна професійна галузь діяльності, що дає змогу здійснювати проекти різних типів і масштабів за допомогою адекватного мислення і раціональних способів дій.»

 

 • Доповідь «Установлення контакту з аудиторією». 

 

 

«Найвищий прояв майстерності публічного виступу - це контакт зі слухачами, тобто спільність психічного стану оратора й аудиторії. Це  виникає на основі спільної розумової діяльності, подібних емоційних переживань.  Ставлення оратора  до предмета промови, його зацікавленість, переконаність викликають у слухачів відповідну реакцію. Як говорить прислів'я, слово належить наполовину тому, хто говорить, і наполовину тому, хто слухає. Головні показники взаєморозуміння між комунікантами - позитивна реакція на слова виступаючого, зовнішнє вираження уваги у слухачів (їхня поза, зосереджений погляд, вигуки схвалення,  посмішки, сміх, оплески), «робоча» тиша в залі. Контакт - величина перемінна. Він може бути повним (зі всією аудиторією) і неповним, стійким і хитким  в різні фрагменти проголошення промови.

 

Щоб завоювати аудиторію, треба установити з нею і постійно підтримувати, зоровий контакт. Виступаючий звичайно повільно обводить поглядом слухачів.

 

Перед початком промови витримують невелику психологічну паузу - 5 - 7 секунд.

 

Яка б не цікава була тема, увага аудиторії згодом притупляється. ЇЇ  необхідно підтримувати за допомогою наступних ораторських прийомів:

 

 прийом питання - відповіді. Оратор ставить питання і сам на них відповідає, висуває можливі сумніви і заперечення, з'ясовує їх і доходить  певних висновків.

 

Перехід від монологу до діалогу (полеміки) дозволяє прилучити до процесу обговорення окремих учасників, активізувати тим самим їхній інтерес…»

 

 

 • Доповідь «Підготовка  до  захисту  проекту.  Основи  публічного  виступу».

 

 

«Представлення проекту не можливе без публичного виступу.

Процес підготовки включає декилька етапів.

Слід правильно підбирати тему проект,  яка б підкреслила його актуальність.

Слід приділяти увагу риториці, тобто чітко вимовляти слова, а також слідкувати за тембром, говорити гучно,але й не занадто голосно.

Доповідач мсає бути одягнутим нейтральн так, щоб не відволікати на себе увагу  аудиторії.

У наш час інформаційни  технології  широко застосовуються у процесі представлення проектів і зараз ви побачите, як це відбувається насправді.

 

Сьогодні  перед вами будуть представлені  проекти у формі  портфоліо, які ви зможете ОЦІНИТИ  користуючись отриманою інформацією»

 

 

 

 • Проведення тренінгів з подальшим аналізом помилок (якщо вони були допущені).

 (Проводить викладач)

Виконайте наведені нижче вправи і проаналізуйте, що вам вда­лось краще, що не вдалось, з якої причини, яких навичок вам не ви­стачає, які здібності слід розвивати.

 

 

 

Вправа «Вибіркова увага».

 • Мета: тренування вільного управління увагою. Виконання вправи
 • Кілька студентів одночасно голосно читають різні уривки текстів.
 • Один з учасників вправи намагається виділити із загального пото­ку інформації текст одного читця і запам'ятати його зміст.

Проводиться перевірка правильності запам'ятовування виділено­го уривку тексту і розбір прийомів, які використовував учасник.

 

Політика

У вужчому розумінні політика — визначена частина, програма або напрямок такоїдіяльності, сукупність засобів (інструментів) та методів (технік) для реалізації певних інтересів задля досягнення визначених (суб'єктом політичного процесу) цілей в певному соціальному середовищі. Політикою також називають процес прийняття рішень, а також поведінку в суспільно-державних установах. У демократичнихсуспільствах політику можна спостерігати у взаємодії між певними групами людей у корпоративних, академічних, релігійних інституціях.

Футбол

Футбол є одним із найпопулярніших видів спорту у світі. У футбол граютьм'ячем на прямокутному трав'яному полі (іноді траву замінюють штучним покриттям) з воротами на двох протилежних сторонах поля. Метою гри є забити якомога більше голів; тобто, завести м'яч у ворота супротивника якомога більше разів. Головною особливістю футболу є те, що гравці (за винятком воротарів) не можуть в межах ігрового поля торкатися м'яча руками. Переможцем гри є команда, що забила за час матчу (два тайми по 45 хвилин) більше голів, ніж супротивник.

 

Вправа «Розвиток метафоричного мислення».

 • Мета: навчитись підбирати вдалі метафори при діловій розмові, щоб зробити її більш виразною та яскравою.
 • Завдання. Підберіть метафори для кожної з наведених нижче фраз і заповніть пропуски.

 

 

 

F:\відкритий урок_технології\Ковтун\110_F_40282319_umksPpCgZTEWaaI1A25yhKpEvdCWSFvC.jpg

 

 

 

 

 

F:\відкритий урок_технології\Ковтун\363039_small.jpgF:\відкритий урок_технології\Ковтун\178988208.jpgF:\відкритий урок_технології\Ковтун\110_F_48289257_YQhhvA26Jt6DqoZnIZ1FZ32xq1oHH3Fg.jpgF:\відкритий урок_технології\Ковтун\446005684.jpgF:\відкритий урок_технології\Ковтун\wallpapers_24805.jpg

F:\відкритий урок_технології\images.jpgF:\відкритий урок_технології\1352907605_uku.jpgF:\відкритий урок_технології\obama2-460x344.jpg

 

 

 

 

 • Представлення проектів учнів. Проведення презентації портфоліо:

                                                                                             

 

 • Проведення презентації проектів
 • Обговорення позитивних і негативних сторін проектів.

 

 

 • Підведення підсумків уроку. Відповіді на запитання учнів.
docx
До підручника
Технології. Основи дизайну (профільний рівень) 10 клас (Вдовченко В.В. та інші)
Додано
28 жовтня 2019
Переглядів
635
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку