29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Урок з природознавства 5 клас "Атоми"

Про матеріал
Цей конспект стане у пригоді, коли потрібно доступно дітям пояснити поняття атом. Учням подобається вивчати матеріал через практичне застосування знань.
Перегляд файлу

Тема: Атоми й молекули. Рух молекул

Мета: сформувати в учнів уявлення про будову речовини, закріпити в учнів знання про агрегатні стани речовини; сформувати уявлення про атомну та молекулярну будову речовини, рух молекул; ознайомити з найпоширенішими хімічними елементами довкілля; розвивати уміння знаходити причинно-наслідкові зв'язки, робити виснов­ки, працювати за зразком з коментуванням своїх дій;

виховувати потяг до дослідництва.
Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: здобувач освіти називає найменші частинки речовин; пояснює: відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка виконання учнями домашнього завдання

А. ( індивідуальне письмове завдання для середнього рівня, дописати речення).

  1. Тіла утворені з... (речовин).
  2. Наука, що вивчає речовини та перетворення одних речовин на інші, називається... (хімія).
  3. З однієї речовини, наприклад, алюмінію, можна виготовити... (декілька тіл).
  4. Вода в природі може перебувати в таких станах: ... (рідкому, твердому, газоподібному).
  5. Зміна агрегатного стану речовини залежить від зміни... (температури).

*6. Від чого залежить зміна агрегатного стану речовини,довести, навести приклад.

Б. ( індивідуальне письмове завдання для достатнього рівня, побудувати схему).

 

http://www.subject.com.ua/lesson/nature/5klas/5klas.files/image007.jpg

 

*Пояснити як в різних речовинах розміщені частинки з яких вони складаються

Б. Перевірка раніше засвоєних знань (бесіда).

1.Природа складається з тіл.  З чого складаються тіла? ….

Пояснити що є речовиною, а що тілом  (папір, скло, пласмаса;  папір пласмаса і скло – це речовини, а склянка – це тіло), навести свої приклади.

Зробити висновок: чого більше речовин чи тіл.

2. Що таке фізичні властивості? Дати характеристику фізичним властивостям запропонованої речовини.

ІV. Мотивація навчання

  Прийом «Дивуй»

  Ще в античні часи вчені замислювалися над внутрішньою будовою речовин. Вслухайтесь уважно в рядки поеми «Природа речей» римського вченого і поета Тита Лукреція Кара, який жив до нашої ери: «на березі морському, що розбиває хвилі, сукня мокріє завжди, а на сонці висячи, вона висихає. Бачити, проте, неможливо, як волога на ній осідає. Та й не видно того, як вона зникає від спеки. Значить, ділиться вода на такі дрібні часточки, що недоступні вони зовсім для нашого ока». Замислимося над цими словами: сукня мокріє чи висихає залежно від того, осідають на ній чи щезають з неї дрібні частинки води. Отже, вода не є суцільною речовиною, а складається з окремих малесеньких частинок. А може, вчений помилився?

На це питання ми спробуємо сьогодні дати відповідь

На це питання відповідь дає наука хімія

   Повідомлення теми, мети та за­вдань уроку.

  V.  Сприйняття й осмислення учнями нового навчального матеріалу

1. Розповідь з елементами бесіди. Тіла природи утворені з речовини, яка, в свою чергу, складається з маленьких частинок, що взаємодіють між собою і рухаються. Частинки, з яких «збудована» речовина, називають атомами, що означає «неподільний». Адже речовини можна руйнувати не нескінченно, а лише до атомів. Атом — це найдрібніша, хімічно неподільна частинка речовини. Нині відомо 110 видів атомів (демонстрування таблиці Д. Менделєєва). їх називають хімічними елементами. Кожний хімічний елемент має свою назву та умовне позначення у вигляді хімічного символу. (Демонстрування моделей атомів або їх зображень. Термінологічна робота з найпоширенішими назвами: Гідроген (Н), Оксиген (О), Карбон (С), Нітроген (N) (запис на дошці, промовляння, за необхідності з'ясування етимологї семантики цих слів). Наприклад, графіт, з якого складаються стрижні олівців, утворений атомами Карбону.

 Атоми у складі речовин можуть існувати окремо або сполучатися між собою, утворюючи молекули. З яких атомів складаються молекули води, кисню, озону? Молекула води складається з трьох атомів — одного атома Оксигену і двох атомів Гідрогену. Молекула кисню утворена двома атомами Оксигену, молекула озону—трьома атомами Оксигену. А молекула цукру складається аж із 45 атомів трьох видів — Карбону, Оксигену і Нітрогену. (Демонстрування моделей молекул або їх малюнків.)

2. Робота з підручником. Причини відмінності між агрегатними станами речовини ст.36

3. Пояснювальна бесіда. Чи змінюється склад молекул речовини при зміні її агрегатного стану? Чим це пояснюється? Чому лід може мати сталу фор­му, а газ не може? Що відбувається з молекулами речовин під час їх перетворень ?

 При будь-яких агрегатних перетвореннях речовини її молекули не зміню­ються, а змінюється лише взаємодія між ними. Під час перетворень одних речовин на інші молекули руйнуються, а їхні атоми об'єднуються у молекули інших речовин.

 VІ.  Узагальнення і систематизація знань.

Практична частина

Прийом «Творча лабораторія»

Завдання. Перед вами лежить різного кольору пластилін. Зробіть з нього кульки. Уявіть, що білі — атоми Оксигену, сині — атоми Гідрогену, червоні — атоми Карбону. Атоми мають властивість сполучатися між собою. З'єднайте їх так, щоб отримати моделі молекул води Н20, кисню 02, вуглекислого газу С02, водню Н2.

Прийом «Доповни речення»

- Усі_________   (тіла) складаються з речовин. Речовини складаються з ___________ (молекул). Молекули речовини зберігають ____________________________________________ (усі її властивості).

Молекули різних речовин __________________________________________ (відрізняються за складом)

- Молекули складаються з _______________ (атомів) — найдрібніших частинок. ? Хімічні елементи — це атоми ___________ (одного) виду, які відрізняються за своєю будовою і властивостями,  Найбільш поширені  Оксиген  _____, Нітроген ______, Гідроген _______, Карбон _________.

- Кожний хімічний елемент має свою назву та ______________     (письмове) позначення, яке називають ________________________(хімічним символом).

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.

 VІІІ. Повідомлення домашнього завдання»

1. Опрацювати матеріал підручника §   , дати відповіді на поставлені у кінці тек­сту запитання.

*2. За малюнками підручника виліпіть з пластиліну моделі молекул води, кис­ню, водню. Поясніть, чи є між ними відмінність і яка саме.

 

 

 

 

 

 

А. ( індивідуальне письмове завдання для середнього рівня, дописати речення).

1. Тіла утворені з................................................

2. Наука, що вивчає речовини та перетворення одних речовин на інші, називається..........................

3. З однієї речовини, наприклад, алюмінію, можна виготовити...........................................................

4. Вода в природі може перебувати в таких станах: ..............................................................................

5. Зміна агрегатного стану речовини залежить від зміни.....................................................................

*6. Від чого залежить зміна агрегатного стану речовини, довести, навести приклад

 

 

 

 

 

 

 

А. ( індивідуальне письмове завдання для середнього рівня, дописати речення).

1. Тіла утворені з................................................

2. Наука, що вивчає речовини та перетворення одних речовин на інші, називається..........................

3. З однієї речовини, наприклад, алюмінію, можна виготовити...........................................................

4. Вода в природі може перебувати в таких станах: ..............................................................................

5. Зміна агрегатного стану речовини залежить від зміни.....................................................................

*6. Від чого залежить зміна агрегатного стану речовини, довести, навести приклад

 

 

 

 

 

 

 

А. ( індивідуальне письмове завдання для середнього рівня, дописати речення).

1. Тіла утворені з................................................

2. Наука, що вивчає речовини та перетворення одних речовин на інші, називається..........................

3. З однієї речовини, наприклад, алюмінію, можна виготовити...........................................................

4. Вода в природі може перебувати в таких станах: ..............................................................................

5. Зміна агрегатного стану речовини залежить від зміни.....................................................................

*6. Від чого залежить зміна агрегатного стану речовини, довести, навести приклад

 

 

 

 

 

 

А. ( індивідуальне письмове завдання для середнього рівня, дописати речення).

1. Тіла утворені з................................................

2. Наука, що вивчає речовини та перетворення одних речовин на інші, називається..........................

3. З однієї речовини, наприклад, алюмінію, можна виготовити...........................................................

4. Вода в природі може перебувати в таких станах: ..............................................................................

5. Зміна агрегатного стану речовини залежить від зміни.....................................................................

*6. Від чого залежить зміна агрегатного стану речовини, довести, навести приклад

 

 

 

Б. ( індивідуальне письмове завдання для достатнього рівня, побудувати схему).

 

                                                                  Речовина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Властивості речовин

 

 

Б. ( індивідуальне письмове завдання для достатнього рівня, побудувати схему).

 

                                                                  Речовина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Властивості речовин

 

Б. ( індивідуальне письмове завдання для достатнього рівня, побудувати схему).

 

                                                                  Речовина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Властивості речовин

 

 

 

«Доповни речення»

- Усі_____________ складаються з речовин. Речовини складаються з ______________. Молекули речовини зберігають ____________________________________________.Молекули різних речовин __________________________________________.Молекули складаються з _______________— найдрібніших частинок. ? Хімічні елементи — це атоми ___________ виду, які відрізняються за своєю будовою і властивостями,  Найбільш поширені  Оксиген  _____, Нітроген ______, Гідроген _______, Карбон _________.  Кожний хімічний елемент має свою назву та ______________позначення, яке називають ________________________.

«Доповни речення»

- Усі_____________ складаються з речовин. Речовини складаються з ______________. Молекули речовини зберігають ____________________________________________.Молекули різних речовин __________________________________________.Молекули складаються з _______________— найдрібніших частинок. ? Хімічні елементи — це атоми ___________ виду, які відрізняються за своєю будовою і властивостями,  Найбільш поширені  Оксиген  _____, Нітроген ______, Гідроген _______, Карбон _________. Кожний хімічний елемент має свою назву та ______________позначення, яке називають ________________________.

«Доповни речення»

- Усі_____________ складаються з речовин. Речовини складаються з ______________. Молекули речовини зберігають ____________________________________________.Молекули різних речовин __________________________________________.Молекули складаються з _______________— найдрібніших частинок. ? Хімічні елементи — це атоми ___________ виду, які відрізняються за своєю будовою і властивостями,  Найбільш поширені  Оксиген  _____, Нітроген ______, Гідроген _______, Карбон _________. Кожний хімічний елемент має свою назву та ______________позначення, яке називають ________________________.

«Доповни речення»

- Усі_____________ складаються з речовин. Речовини складаються з ______________. Молекули речовини зберігають ____________________________________________.Молекули різних речовин __________________________________________.Молекули складаються з _______________— найдрібніших частинок. ? Хімічні елементи — це атоми ___________ виду, які відрізняються за своєю будовою і властивостями,  Найбільш поширені  Оксиген  _____, Нітроген ______, Гідроген _______, Карбон _________. Кожний хімічний елемент має свою назву та ______________позначення, яке називають ________________________.

«Доповни речення»

- Усі_____________ складаються з речовин. Речовини складаються з ______________. Молекули речовини зберігають ____________________________________________.Молекули різних речовин __________________________________________.Молекули складаються з _______________— найдрібніших частинок. ? Хімічні елементи — це атоми ___________ виду, які відрізняються за своєю будовою і властивостями,  Найбільш поширені  Оксиген  _____, Нітроген ______, Гідроген _______, Карбон _________.

- Кожний хімічний елемент має свою назву та ______________позначення, яке називають ________________________.

 

«Доповни речення»

- Усі_____________ складаються з речовин. Речовини складаються з ______________. Молекули речовини зберігають ____________________________________________.Молекули різних речовин __________________________________________.Молекули складаються з _______________— найдрібніших частинок. ? Хімічні елементи — це атоми ___________ виду, які відрізняються за своєю будовою і властивостями,  Найбільш поширені  Оксиген  _____, Нітроген ______, Гідроген _______, Карбон _________.

- Кожний хімічний елемент має свою назву та ______________позначення, яке називають ________________________.

 

docx
Додано
10 травня
Переглядів
23
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку