19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок з теми "Діаграми в Excel 2010", 8 клас

Про матеріал

конспект уроку, презентація до уроку з посиланнями на інтерактивні вправи для закрілення вивченого матеріалу, файл з тестовими завданнями для актуалізації опорних знань

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ДІАГРАМИ в EXCEL 2010 Вчитель інформатики. Губенок Н. В.

Номер слайду 2

Запитання. Що таке діапазон клітинок? Як можна його виділити? Під час вивчення яких предметів ви будували або використовували діаграми?Що розуміють під редагуванням та форматуванням?

Номер слайду 3

Діаграми в Excel та їх об'єкти. Діаграма (грец. «diagramma» - креслення)- це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур. З курсу математики ви вже знаєте, що для графічного подання числових даних використовують різноманітні діаграми: секторні, стовпчасті та інші. Секторна діаграма. Стовпчаста діаграма

Номер слайду 4

Діаграми в Excel будуються за даними, які подано в електронній таблиці. Діаграми в Excel динамічні - змінюючи дані в таблиці, діаграми автоматично змінюються. Діаграми в Excel та їх об'єкти. В Excel можна побудувати діаграми одного з одинадцяти типів: стовпчаста, лінійчата, секторна, гістограма, графік тощо. Кожний із цих типів має кілька видів. Їх можна переглянути, відкривши списки відповідних кнопок на вкладці Вставлення в групі Діаграми.

Номер слайду 5

Розглянемо приклади електронних таблиць і секторні та стовпчасті діаграми, які побудовано за даними цих таблиць. Діаграми в Excel та їх об'єкти. Секторна діаграма побудовано за даними з діапазону клітинок А3: В7 таблиці «Кількість учнів у м. Тілімілітрямдія»Секторні діаграми призначені для відображення частки кожною окремого числа в їх загальній сумі.

Номер слайду 6

Діаграми в Excel та їх об'єкти. На рисунку наведено приклад стовпчастої діаграми, яку побудовано за данини з діапазону клітинок С7: F9 таблиці «Оцінки учнів з інформатики учнів 7 класу»Стовпчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел.

Номер слайду 7

Об'єкти діаграм та їх властивостіРозглянемо основні об'єкти діаграм на прикладі стовпчастої діаграми. Область діаграми. Область побудови діаграми. Головна вертикальна вісь та її назва. Головна горизонтальна вісь та її назва. Елемент даних (точка даних)Підписи даних. Заголовок діаграми. Легенда

Номер слайду 8

Сукупність усіх об'єктів діаграми, їх розміщення та оформлення визначають макет діаграми. Об'єкти діаграм та їх властивостіДіаграма може розміщуватися на аркуші з електронною таблицею як окремий об'єкт або на окремому аркуші.

Номер слайду 9

Об'єкти діаграм та їх властивостіВластивості об'єктів діаграм

Номер слайду 10

Створення діаграм Для побудови діаграми спочатку потрібно виділити діапазон клітинок з даними, за якими будуватиметься діаграма. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стовпців. Це забезпечить їх автоматичне вставлення на діаграмі як підписи осей і легенди.

Номер слайду 11

Створення діаграм Відкрити на вкладці Вставлення и групі Діаграми список кнопки потрібного типу діаграм. Вибрити необхідний вид діаграми

Номер слайду 12

Створення діаграм Після вибору діаграми область діаграми стає виділеною і на Стрічці з'являється тимчасовий розділ Знаряддя для діаграм з трьома вкладками з елементами керування для роботи з діаграмою: Конструктор, Макет і Формат .

Номер слайду 13

Редагування діаграм. Після створення діаграми її за бажанням можна відредагувати:змінити тин чи вид діаграми;обміняти місцями на діаграмі відображення стовпців і рядків;додати або видалити рядки чи стовпці даних на діаграмі;перемістити діаграму на окремий аркуш електронної книги тощо.

Номер слайду 14

Редагування діаграм. Елементи керування для редагування діаграми розміщуються на вкладці Конструктор тимчасового розділу Знаряддя для діаграм.1 Кнопка для змінення типу діаграми2 Кнопка для зміни місцями стовпців і рядків на діаграмі3 Список готових макетів діаграм4 Список стилів оформлення діаграм5 Кнопка для змінення місця розміщення діаграми

Номер слайду 15

Редагування діаграм. Якщо в області діаграми відсутні назва, підписи осей, легенда, то додати їх можна, використовуючи елементи керування вкладки Макет тимчасового розділу Знаряддя для діаграм. Для видалення всієї діаграми чи якогось з її об'єктів потрібно вибрати об'єкт і натиснути клавішу Delete.

Номер слайду 16

Форматування діаграм. Форматування діаграми полягає в зміненні оформлення як діаграми в цілому, так і окремих її об'єктів. Одне зі стандартних оформлень діаграм (стиль) можна вибрати на вкладці Конструктор в групі Стилі діаграм. Набір стилів можна змінити, виконавши Розмітка сторінки  Теми і вибравши зі списку іншу тему оформлення.

Номер слайду 17

Форматування діаграм. Різні стилі та теми оформлення діаграм

Номер слайду 18

Форматування діаграм. Якщо стандартне оформлення діаграми не влаштовує, то можна відформатувати діаграму по-іншому, використавши елементи керування вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для діаграм.

Номер слайду 19

Форматування діаграм. Для форматування окремого об'єкта діаграми його потрібно виділити. Після вибору об'єкта діаграми для форматування можна:вибрати один зі стилів оформлення виділеного об'єкта зі списку групи Стилі фігур вкладки Формат;вибрати один зі стилів оформлення текстового об'єкта зі списку групи Стилі Word. Art вкладки Формат;вибрати один з видів заливки, оформлення меж, ефектів зі списків кнопок Заливка фігури, Контур фігури, Ефекти для фігур груп Стилі фігур вкладки Формат. Приклад

Номер слайду 20

Працюймо з комп'ютером. Відкрийте файл з завданням D:\7 клас\Працюймо з комп'ютером.docx

Номер слайду 21

Домашнє завдання§ 4.6, завдання 3, ст. 137

Номер слайду 22

Інтерактивні вправи. Дякую за увагу!

 діаграми.png
Перегляд файлу

Картинки по запросу дети за компьютером картинкиУвага! Під час роботи з компютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

 1. Запустіть табличний процесор Excel 2010.
 2. Відкрийте файл (D:\7 клас\Діаграми.xlsx), у якому на Аркуш 1 вказано кількість нагород українських спортсменів на літніх Олімпійських іграх.

 1. Роздивіться перший зразок діаграми , яку треба побудувати.

Зясуйте:

 1. Який тип діаграми?
 2. Які обєкти є на діаграмі?
 3. За даними яких клітинок побудовано діаграму?
 4. Як ці клітинки можна виділити?
 5. Які підписи є на діаграмі?
 1. Перемістіть діаграму на аркуші під таблицю.
 2. Змініть дані в таблиці на свій розсуд, простежте за змінами на діаграмі.
 3. Роздивіться другий зразок діаграми , яку треба побудувати.

Зясуйте:

 1. Який тип діаграми?
 2. Які обєкти є на діаграмі?
 3. За даними яких клітинок побудовано діаграму?
 4. Як ці клітинки можна виділити?
 5. Які підписи є на діаграмі?
 6. Які клітинки потрібно виділити для підписів під час побудови діаграми?
 1. Змініть тип діаграми на стовпчаста об’ємна конічна.
 2. Додайте підписи.
 3. Перемістіть  діаграму на окремий аркуш.
 4.   Збережіть електронну книгу у файлі з іменем мої діаграми.xlsx у власній папці.
Перегляд файлу

7 клас. Інформатика

Тема уроку. Діаграми в Excel 2010.

Цілі:

 •               навчальна: сформувати поняття стовпчастої та секторної діаграми, навчити створювати стовпчасті і секторні діаграми засобами табличного процесора, налаштовувати параметри відображення діаграми, поля даних та рядів даних;
 •               розвиваюча: розвивати образне мислення, створювати ситуації зацікавленості та позитивні емоції по відношенню до навчальної діяльності;
 •               виховна: підвищувати інформаційну культуру учнів; виховувати вміння проводити об’єктивну самооцінку.

Обладнання та матеріали до уроку:  проектор, комп’ютер,  роздатковий матеріал, презентації, проект, створений в середовищі MyTestXSetup, інтерактивні вправи, створенні в середовищі learningapps.org, підключення до Інтернету.

Хід уроку:

1.                 Організаційний момент.

2.                 Актуалізація опорних знань.

Проведення тестування (тест «Табличний процесор Excel», створений в середовищі MyTestXSetup).

3.                 Нова тема.(Пояснення нової теми супроводжується демонстрацією презентації «Діаграми в Excel 2010»)

 1.                   Діаграми в Excel 2010 та їх об’єкти

Учням пропонується дати відповіді на запитання (Слайд 2), які підводять їх до вивчення нової теми. Потім формулюється означення діаграми.

Діаграма (грец. «diagramma» - креслення)- це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур.

Демонструються приклади використання стовпчастих і секторних діаграм в математиці та географії (фото ілюстрацій з підручників). (Слайд 3).

 

 

 

C:\Users\User\Desktop\Діаграми в Excel 2010\стовпчасті діаграми.pngC:\Users\User\Desktop\Діаграми в Excel 2010\секторні діаграми.png

 

 

Діаграми в Excel будуються за даними, які подано в електронній таблиці. Діаграми в Excel динамічні - змінюючи дані в таблиці, діаграми автоматично змінюються.

В Excel можна побудувати діаграми одного з одинадцяти типів: стовпчаста, лінійчата, секторна, гістограма, графік тощо. Кожний із цих типів має кілька видів. Їх можна переглянути, відкривши списки відповідних кнопок на вкладці Вставлення в групі Діаграми. (Слайд 4).

Далі розглядаються приклади створення секторної і стовпчастої діаграми за даними діапазонів клітинок таблиць.

 

 

 

 

 

 

 

Секторні діаграми призначені для відображення частки кожною окремого числа в їх загальній сумі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Стовпчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел. (Слайди 5,6).

 1.                   Об’єкти діаграм та їх властивості

Основні об’єкти діаграм розглядаються на прикладі стовпчастої діаграми (Слайд 7).

 Сукупність усіх об'єктів діаграми, їх розміщення та оформлення визначають макет діаграми.

Діаграма може розміщуватися на аркуші з електронною таблицею як окремий об'єкт або на окремому аркуші. (Слайд 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулювання властивостей об’єктів діаграм. (Слайд 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.                   Створення діаграм

Алгоритм створення діаграми. (Слайди 10, 11, 12).

 1.                   Редагування діаграм

Після створення діаграми її за бажанням можна відредагувати (Слайд 13):

 • змінити тин чи вид діаграми;
 • обміняти місцями на діаграмі відображення стовпців і рядків;
 • додати або видалити рядки чи стовпці даних на діаграмі;
 • перемістити діаграму на окремий аркуш електронної книги тощо.

Елементи керування для редагування діаграми розміщуються на вкладці Конструктор тимчасового розділу Знаряддя для діаграм. (Слайд 14).

Якщо в області діаграми відсутні назва, підписи осей, легенда, то додати їх можна, використовуючи елементи керування вкладки Макет тимчасового розділу Знаряддя для діаграм.

Для видалення всієї діаграми чи якогось з її об'єктів потрібно вибрати об'єкт і натиснути клавішу Delete. (Слайд 15).

 1.                   Форматування діаграм

Форматування діаграми полягає в зміненні оформлення як діаграми в цілому, так і окремих її об'єктів. Одне зі стандартних оформлень діаграм (стиль) можна вибрати на вкладці Конструктор в групі Стилі діаграм.

Набір стилів можна змінити, виконавши Розмітка сторінки Теми і вибравши зі списку іншу тему оформлення. (Слайди 16, 17).

Якщо стандартне оформлення діаграми не влаштовує, то можна відформатувати діаграму по-іншому, використавши елементи керування вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для діаграм. (Слайд 18).

Для форматування окремого об'єкта діаграми його потрібно виділити. Після вибору об'єкта діаграми для форматування можна (Слайд 19):

 • вибрати один зі стилів оформлення виділеного об'єкта зі списку групи Стилі фігур вкладки Формат;
 • вибрати один зі стилів оформлення текстового об'єкта зі списку групи Стилі WordArt вкладки Формат;
 • вибрати один з видів заливки, оформлення меж, ефектів зі списків кнопок Заливка фігури, Контур фігури, Ефекти для фігур груп Стилі фігур вкладки Формат.

Далі на Слайд 19 є посилання на файл Приклад (у якому є електронна таблиця «Найбільші країни Європи»), щоб продемонструвати створення, редагування і форматування діаграми.

 1. Працюймо з комп’ютером

Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.

Практична робота за комп’ютерами. Учні запускають табличний процесор Excel  та відкривають вказаний учителем файл Працюймо з комп'ютером.docx.

Вправи для очей.

 1. Домашнє завдання

§ 4.6, завдання 3, ст. 137

 1. Підсумки уроку.

Виконання інтерактивних вправ Діаграми в Excel.

 1. Оцінювання роботи учнів

 

1

 

Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
zip
Додано
10 липня 2018
Переглядів
1981
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку