12 березня о 18:00Вебінар: Soft Skills – навички професійного успіху

Урок з теми:" Фізичні та хімічні властивості середніх солей "

Про матеріал

Урок з теми: "Фізичні та хімічні властивості середніх солей " - це урок вивчення нового матеріалу, який включає в себе і лабораторну роботу. В розробці також міститься зразок індивідуальної картки для роботи на уроці в двох варіантах для учнів.


Перегляд файлу

Тема уроку: Фізичні та хімічні властивості середніх солей.

Тип уроку - вивчення нового матеріалу і первинного закріплення матеріалу.

Мета уроку:

1. Освітня. Сформувати знання про фізичні та хімічні властивості  середніх солей, продовжити вчити  складати рівняння  хімічних реакцій, навчити застосовувати набуті знання для прогнозування можливості протікання хімічних реакцій, розвивати уміння записувати формули неорганічних сполук за назвами, давати назви речовинам за формулами; удосконалювати вміння записувати рівняння хімічних реакцій.

2. Розвиваюча. Продовжувати розвивати творчі здібності учнів використовуючи ключові  предметні компетенціі: уміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки, здійснювати самоконтроль. Навчити орієнтуватися і приймати рішення у проблемних ситуаціях

3. Виховна. Виховати  інтерес  до предмета; виховання колективізму, терпимого ставлення до чужої точки зору. Сприяти формуванню наукового світогляду учнів, логічного мислення; працьовитості, самостійності у навчанні .

Використані педагогічні технології: технологія проблемного навчання, робота в групах, технологія співробітництва

Обладнання та матеріали: Ряд активності металів, таблиця розчинності, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, роздатковий матеріал - інструктивні картки №1,2,3,інтерактивна презентація до уроку .

Технічні засоби навчання: комп'ютер, мультимедійний проектор

Реактиви: залізний цвях, мідний дріт, CuSO4,  NaOH, Na NO3(р-р), Na2SO4, BaCl2, колекція «Солі».
 

 

 

 

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Вчитель: Доброго Дня! Давайте налаштуємося на активну роботу: думайте, уважно слухайте себе і своїх товаришів, допомагайте їм, якщо в цьому буде потреба. Працювати ви будете сьогодні на бланках, за кожне завдання ви отримуєте смайлик. І в кінці урока ви наберите певну кількість смайликів, потім ви їх обміняєте на символічні фігурки, які будуть вашими оцінками.

ІІ. Актуалізація навчальної діяльності

В природі  все належне для навчання,

Беззмістовним явищам немає існування,

Кожне може дати відповідь на твоє питання.

До нас сьогодні на урок потрапила скринька мудрості. В ній знаходяться скарби, якими користувалися люди з давніх давен, користуються зараз і будуть користуватися у далекому майбутньому. Ну що ж допоможіть мені,  спробуйте назвати ці речовини. Перша речовина вам знайома досить давно, ви знаєте і використовуєте її при приготуванні їжі, щоб отримати солоний смак, ця речовина - незамінний помічник при виготовленні різних кулінарних виробів, ця речовина, розчинившись у воді дає малинове забарвлення і використовується при дезинфекції і навіть в школі одна з речовин допомагає вам при роботі біля дошки.

Проблемне питання:  Чи схожі ці речовини між собою?  До якого класу відносяться всі ці речовини?

Питання до класу: Що таке солі? Як утворюється назва солей? (відповіді учнів)

А зараз я пропоную вам виконати на картках завдання за варіантами.

Завдання I варіанта : З запропонованого переліку речовин: N2O5, Ca3(PO4)2, Mg, BaSO4, Fe(OH)2, CuCl2, HCl, Fe2O3, NaCl випишіть солі та  дайте їм назву.

Завдання II варіанта: З запропонованого переліку речовин:: Р2O3, Zn(NO3)2, Si, MgCO3, Na2CO3, Be(OH)2, FeBr2, HF, Al2O3 випишіть солі та  дайте їм назву.

(перевірка робіт через 3-4 хвилини з використанням слайдів

 

Назвіть солі і порівняєм правильність ваших думок. Правильні відповіді ви побачите  на слайді.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель: Отже, ми з вами вже знаємо, що солі - це складні речовини. Але ж хімія вивчає не тільки речовини. Що характерно для кожної речовини? (відповіді учнів). Правильно, кожна речовина має певні властивості, і хімія вивчає ці властивості. Що це за властивості? Фізичні і хімічні. Та й на практиці нам більше необхідні знання про властивості речовин, щоб правильно використовувати їх у побуті. З усього, що ми зараз сказали, сформулюйте, будь ласка, тему нашого уроку. (відповіді учнів). 

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Вчитель: отже,  тема нашого сьогоднішнього уроку: Фізичні та хімічні властивості середніх солей.

Епіграфом до уроку будуть слова Роберта Вудворта, лауреата Нобелівської премії «Своїми знаннями я зобов’язаний тільки самому собі. Я сам себе навчив хімії».

V. Вивчення нового матеріалу

Вчитель: Поглянувши на речовини, які ми дістали зі скриньки мудрості визначте їхні фізичні властивості (учні висловлюють свою думку)  

Вчитель: Ви описали фізичні властивості саме цих солей. А які фізичні властивості мають взагалі  солі?

 (відповідь учнів)

Солі тверді речовини, деякі мають характерне забарвлення, різна розчинність: розчинні, нерозчинні, малорозчинні. А що навіть не проводячи досліду, допоможе дізнатися про розчинність солі? (таблиця розчинності)

Вчитель: А яким чином можна визначити хімічні властивості солей? Ну звичайно, адже хімія - наука експериментальна, експеримент вчить на практиці перевіряти свої висновки. Метою нашої роботи буде дослідження хімічних властивостей солей. Ви, як юні вчені, викладіть свою гипотезу, з якими речовинами можуть взаємодіяти солі.Щоб відповісти на це питання, вам усім доведеться на деякий час стати дослідниками. Ви всі об’єднані в групи, для кожної групи визначена своя область дослідження та запропонована картка – інструкція, як провести дослід. А які ознаки хімічної реакції? Після завершення дослідницької роботи двоє представників з кожної групи поділяться з нами результатами свої роботи, один запише рівняння утворених реакцій, а другий детально опише дослід показавши результати досліджень у пробірці і зробить висновок.Всі учні за лабораторну роботу отримають по одному смайлику, а доповідачи-по три.

Вчитель: Пам'ятайте, що будь-які хімічні досліди вимагають при виконанні обережності, уважності, акуратності. Подивіться на реактиви і обладнання, яке знаходиться на ваших столах, і пригадайте ті правила техніки безпеки,які вам сьогодні знадобляться. А тепер давайте подивимося на екран чи всі ви їх  пригадали.

Лавуазьє заповів майбутнім експериментаторам:

 • намагайтеся робити добре, а не робити багато;
 • спрощуйте досліди, наскільки це можливо;
 • ніколи не заповнюйте поспішними висновками мовчання фактів.

(учні виконують лабораторну роботу 10 хвилин)

  Картка - інструкція №1. Лаборатоний дослід №7

Тема: Взаємодія солей з металами

Мета: Розглянути взаємодію солей з металами

Взаємодія   солей з металами.
У пробірку з залізним цвяхом прилийте 1 мл (6-8 крапель) розчину купрумІІ сульфату CuSO4.

 Як змінюється забарвлення розчину?

 У пробірку з мідним дротом прилийте 1 мл (6-8 крапель)  ферумІІ сульфату FeSO4.

Що спостерігається?
Висновок: В якій з 2-х пробірок реакція протікає? Які ознаки реакції це доводять?
Напишіть рівняння реакції, яка протікає між металом і розчином солі, назвіть отримані речовини.
В яких випадках йде реакція між металом і розчинами солей?
Для відповіді на це питання скористайтесь рядом активності металів.

Картка - інструкція №2. Лаборатоний дослід №8

Тема: Взаємодія солей з лугами

Мета: Розглянути взаємодію солей з лугами

Взаємодія солей з лугами

У чисту пробірку налийте (6-8 крапель) 1 мл ) купрум сульфату CuSO4   долийте такий самий об'єм розчину натрій гідроксид NaOH.
Що спостерігається?
У чисту пробірку налийте (6-8 крапель) 1 мл ) калій сульфату  K2SO4  долийте такий самий об'єм розчину натрій гідроксид NaOH.
Що спостерігається?
Висновок: В якій з 2-х пробірок реакція протікає? Які ознаки реакції це доводять?
Напишіть рівняння реакції, яка протікає між розчинами солі та лугу, назвіть отримані речовини.
В яких випадках йде реакція між розчинами солей і лугами? В яких випадках можлива реакція між розчинами солей і лугів?

Картка - інструкція №3 Лаборатоний дослід №9

Тема: Реакції обміну між солями

Мета: Розглянути  реакції обміну між солями

Реакції обміну між солями

У чисту пробірку налийте (6-8 крапель) 1 мл натрій сульфату Na2SO4 долийте такий самий об'єм розчину барій хлориду ВаСl2.
Що спостерігається?
У чисту пробірку налийте (6-8 крапель) 1 мл натрій нітрату NaNO3 додайте такий самий об'єм розчину барій хлориду ВаСl2.
Що спостерігається?
Висновок : В якому випадку протікає реакція?
Які ознаки реакції доводять, що реакція протікає? Напишіть рівняння протікання реакції між розчинами солей, назвіть отримані речовини.
В яких випадках йде реакція між розчинами солей?


Вчитель: Ви виконали роботу і з'ясували, з якими речовинами взаємодіють солі. Пропоную представникам від кожної групи по черзі вийти до дошки і записати рівняння реакцій, що характеризують досліджені вами хімічні властивості солей.
(від кожної групи виходить один учень записує рівняння реакції, інший учень промовляє умови, при яких дана реакція може протікати, всі інші записують  у бланк)

VІ. Первинне закріплення знань.

Вчитель: Молодці! А тепер перевіримо ще раз, як ви засвоїли сьогоднішній матеріал. У вас на столах є картки з формулами речовин. Відбирайте речовини по принципу «взаємодіє-не взаємодіє»  з вказаною сіллю. І ті картки з речовинами, які взаємодіють, ми складемо в нашу скриньку мудрості і передамо наступним поколінням.  За  кожну правильну речовину ви  отримаєте по смайлику.

Вказана сіль - FeSO4

Реагуючі речовини:  Na2S, Cu, NaOH, BaCl2, Zn. КOH

Вказана сіль - CuSO4

Реагуючі речовини: Na2S, Cu, NaOH, BaCl2, Zn, КOH

VІІ.Домашнє завдання .

 § 19 завдання 1-середній рівень, завдання 3- достатній рівень, Завдання 5-високий рівень.

VІІІ. Узагальнення  матеріалу.

Самостійна робота

1 варіант

 ZnCl2 + KOH =       CuS + HCl =         Cu(NO3)2 + Mg =        BaCl2 + Na2CO3 =

2 варіант

MgCl2 + Zn =       MgCl2 + NaOH =     AgNO3 + NaCl =           PbCl2 + K2S =

ІХ.Оцінювання учнів: Наш урок  закінчується, настав час виставити оцінки, будь ласка перерахуйте всі свої смайлики. Ті хто набрав від 1до 3 ви отримуєте синій  трикутник – це низький рівень, від 4до 12 зелений квадрат – це середній рівень, від 15 до 20 жовтий прямокутник – це достатній рівень  і ті хто набрав більше 20 смайликів отримують червоний кружечек –це високий рівень. Підпишіть свої геометричні фігури, щоб можно було вам виставити оцінки.

 

Х.Підсумок уроку

Вчитель:  Діти давайте підведемо підсумки нашого  уроку, використовуючи такі слова:

 • Я дізнався
 • я здивувався
 • я можу
 • я хотів би

 

Що ж я дякую вам за урок, я дізналася, що ви дуже розумні, і при цьому здивувалася як швидко ми знайшли з вами спільну мову, і тепер я  можу сказати, що хотіла б зробити вам подарунок. Зараз ви перебуваєте у підлітковому віці, коли ваш організм перебудовується, і щоб завжди залишатися гарними, я пропоную вам самим виготувати мило, рецепт якого я знайшла у скриньці мудрості і передаю його вам з  компонентом, речовиною, властивості якої ми з вами сьогодні вивчали – це морська сіль. Але  в рецепті ви знайдете невідому вам речовину, дізнайтеся що це за речовина, яка її формула, властивості, доречі вона відноситься також до класу солей.Її ви зможете знайти в аптеках. Бажаю вам успіхів у виготовленні косметичного засобу. І не сумніваюсь, що все у вас получиться.

В природі  все належне для навчання,

Беззмістовним явищам немає існування,

Кожне може дати відповідь на твоє питання.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картка - інструкція №1. Лаборатоний дослід №7

Тема: Взаємодія солей з металами

Мета: Розглянути взаємодію солей з металами

Взаємодія   солей з металами.
У пробірку з залізним цвяхом прилийте 1 мл (6-8 крапель) розчину купрумІІ сульфату CuSO4.

 Як змінюється забарвлення розчину?

 У пробірку з мідним дротом прилийте 1 мл (6-8 крапель)  ферумІІ сульфату FeSO4.

Що спостерігається?
В якій з 2-х пробірок реакція протікає? Які ознаки реакції це доводять?
Напишіть рівняння реакції, яка протікає між металом і розчином солі, назвіть отримані речовини.
В яких випадках йде реакція між металом і розчинами солей?
Для відповіді на це питання скористайтесь рядом напруг металів.

Картка - інструкція №2. Лаборатоний дослід №8

Тема: Взаємодія солей з лугами (розчинними основами)

Мета: Розглянути взаємодію солей з лугами

Взаємодія солей з лугами

У чисту пробірку налийте (6-8 крапель) 1 мл ) купрум ІІ сульфату CuSO4   долийте такий самий об'єм розчину натрій гідроксид NaOH.
Що спостерігається?
У чисту пробірку налийте (6-8 крапель) 1 мл ) калій сульфату  K2SO4  долийте такий самий об'єм розчину натрій гідроксид NaOH.
Що спостерігається?
В якій з 2-х пробірок реакція протікає? Які ознаки реакції це доводять?
Напишіть рівняння реакції, яка протікає між розчинами солі та лугу, назвіть отримані речовини.
В яких випадках йде реакція між розчинами солей і лугами? В яких випадках можлива реакція між розчинами солей і лугів?

Картка - інструкція №3 Лаборатоний дослід №9

Тема: Реакції обміну між солями

Мета: Розглянути  реакції обміну між солями

Реакції обміну між солями

У чисту пробірку налийте (6-8 крапель) 1 мл натрій сульфату Na2SO4 долийте такий самий об'єм розчину барій хлориду ВаСl2.
Що спостерігається?
У чисту пробірку налийте (6-8 крапель) 1 мл натрій нітрату NaNO3 додайте такий самий об'єм розчину барій хлориду ВаСl2.
Що спостерігається?
В якому випадку протікає реакція?
Які ознаки реакції доводять, що реакція протікає? Напишіть рівняння протікання реакції між розчинами солей, назвіть отримані речовини.
В яких випадках йде реакція між розчинами солей?

 

 

Бланк для роботи на уроці
 

Солі взаємодіють з:

Ознаки  хімічної реакції

Тип реакції

Рівняння їх хімічних реакцій

Висновок

Запамятайте!

1. лугами

Мета: розглянути взаємодію солей з лугами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З лугами реагують солі, Які утворюють нерозчинні основи

2. солями

Мета: вивчити взаємодію солейміж собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакція відбувається, якщо взаємодіють розчинні солі і при цьому утворюється осад

3. металами Мета: вивчити взаємодію солей з металами.

 

 

 

 

 

 

 

1. Більш активний метал витісняє менш активний з розчину його солі.
З кожного правила є винятки, тому необхідно враховувати ще деякі умови.
2. У водних розчинах не використовують активні лужні і лужноземельні метали, так як вони взаємодіють з водою розчину.
3. Утворюється сіль повинна бути розчинної.

 

 

Прізвище та ім`я учня  8 –го класу:                        

Тема уроку: Фізичні та хімічні властивості середніх солей.

 

оцінка

Завдання

 

 1. Завдання I варіанта : З запропонованого перечня речовин:

N2O5, Ca3(PO4)2, Mg, BaSO4, Fe(OH)2, CuCl2, HCl, Fe2O3, NaCl випишіть солі та  дайте їм назву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вказана сіль - CuSO4

Реагуючі речовини: Na2S, Ag, NaOH, BaCl2, Fe. КOH

Виберіть речовини, які будуть реагувати з CuSO4

 

 

 

 

 

 

 

3.Вказана сіль - FeSO4   (робота в групі)

Реагуючі речовини: Na2S, Cu, NaOH, BaCl2, Zn. КOH

Виберіть речовини, які будуть реагувати з FeSO4

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Самостійна робота Дописати рівняння реакцій

1 варіант

 

 ZnCl2 + KOH =  

 

 CuS + HCl =       

 

 Cu(NO3)2 + Mg =

 

PbCl2 + K2S =

 

 

Домашнє завдання .

П. 19 завдання 1-середній рівень, завдання 3- достатній рівень, Завдання 5-високий рівень.

 

 

Прізвище та ім`я учня  8 –го класу:                                

Тема уроку: Фізичні та хімічні властивості середніх солей.

 

оцінка

Завдання

 

1. Завдання II варіанта: З запропонованого перечня речовин:: Р2O3, Zn(NO3)2, Si, MgCO3, Na2CO3, Be(OH)2, FeBr2, HF, Al2O3 випишіть солі та  дайте їм назву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вказана сіль - CuSO4

Реагуючі речовини: Na2S, Ag, NaOH, BaCl2, Fe. КOH

 

Виберіть речовини, які будуть реагувати з CuSO4

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Вказана сіль - FeSO4   (робота в групі)

Реагуючі речовини: Na2S, Cu, NaOH, BaCl2, Zn. КOH

 

 Виберіть речовини, які будуть реагувати з FeSO4

 

 

 

 

 

 

 

4. Самостійна робота Дописати рівняння реакцій

2 варіант

 

MgCl2 + Zn = 

 

MgCl2 + NaOH =

 

AgNO3 + NaCl =

 

BaCl2 + Na2CO3 =

 

 

Домашнє завдання .

П. 19 завдання 1-середній рівень, завдання 3- достатній рівень,

Завдання 5-високий рівень.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Журкіна Ольга Василівна
  Дякую! Дуже цікавий урок, матеріал викладено послідовно, об'єм матеріала достатній, не перенасичений непотрібними фактами. Цікаве поєднання різних форм роботи. Оригінальний спосіб оцінювання роботи учнів, мотивація пізнавальної діяльності. Дуже сподобалось!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
13 червня 2018
Переглядів
3035
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку