1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Урок з теми "Розв'язок задач і вправ з теми „Початкові хімічні поняття”

Про матеріал
Під час уроку учні закріплюють поняття про відносну молекулярну масу речовини, масову частку елемента в речовині, фізичні та хімічні явища та реакції, їх ознаки, про закон збереження маси речовин, хімічні рівняння; закріплюють вміння визначати відносну молекулярну масу речовин, масові частки елементів, розрізняти фізичні й хімічні явища, розставляти коефіцієнти в хімічних рівняннях. Урок можна проводити в кінці вивченої теми для закріплення і систематизації вивченого матеріалу, а також з метою розвитку пізнавального інтересу і цікавості до предмету.
Перегляд файлу

7 клас                                                                                         Хімія

Тема: Розв'язок задач і вправ з теми „Початкові хімічні поняття”

Мета: закріпити поняття про відносну молекулярну масу речовини, масову

          частку елемента в речовині, фізичні та хімічні явища та реакції, їх

          ознаки, закон збереження маси речовин, хімічні рівняння; закріпити

          вміння визначати відносну молекулярну масу речовин, масові частки

          елементів, розрізняти фізичні й хімічні явища, розставляти коефіцієнти

          в хімічних рівняннях; виховувати науковий світогляд, інтерес до

          предмету.

Тип уроку: урок узагальнення, закріплення та систематизації знань, умінь,

                   навичок.

Хід уроку:

І. Об'ява теми та повідомлення мети уроку

Учні розгадують кросворд, в якому зашифрована тема уроку

 

                        РОЗВ'ЯЗОК

1 л

а

в

у

а

з

'

є

 

 

2 а

т

о

м

н

а

 

м

а

с

а

 

3 і

н

д

е

к

с

 

 

 

4  к

а

р

б

о

н

5 м

а

с

о

в

а

 

ч

а

с

т

к

а

                       І  ВПРАВ

1. Французький вчений, що працював над законом збереження маси речовин.

2. У Алюмінію вона дорівнює 27.

3. Що у формулі речовини показує кількість атомів, що входять до складу?

4. Елемент, атомна маса якого 12.

5. Яка величина показує кількість атомів елемента у молекулі у відсотках?

ІІ. Актуалізація опорних знань

Хімічний диктант:  (два учні виконують за дошкою, після виконання перевірка всіма учнями)

1. Відносна атомна маса

2. Відносна атомна маса Феруму

3. Відносна атомна маса Алюмінію

4. Відносна молекулярна маса

5. Відносна молекулярна маса  Натрій оксиду

6. Відносна молекулярна маса Сульфатної кислоти

7. Масова частка елементу в речовині, в чому вимірюється

8. Індекс

9. Формула масової частки речовини

10. Чому дорівнює індекс Оксигену в речовині Ca(NO3)2

ІІІ. Узагальнення, закріплення та систематизації знань, умінь, навичок.

Завдання 1. Розв'яжіть задачі за варіантами. Два учні працюють за дошкою,

Після виконання завдання порівнюють рішення.

 

Обчисліть масову частку Оксигену в речовині:

І – в. H2CO3

 

ІІ – в. Ba(OH)2

 

Усне опитування:

  • Що називають явищами?
  • Які явища називають фізичними?
  • Які явища називають хімічними?
  • Назвіть ознаки хімічних явищ.

 Завдання 2.

З даного переліку явищ розпишіть в дві колонки явища фізичні  й хімічні: горіння деревини, ржавіння заліза, плавлення цукру, утворення інею, кипіння води, фотосинтез, ковка заліза, розділення суміші фільтруванням, гашення соди оцтом, виплавляння із скла склянки.

 

Усне опитування:

  • Сформулюйте закон Збереження маси речовин. Які вчені працювали над цим законом?
  • Яке значення мав цей закон для розвитку промисловості, хімічної науки?

Завдання 3. Усно розв'яжіть задачі:

А)  При розкладанні води електричним струмом утворилось 25г кисню і 50г

      водню. Яка маса води розклалась?

Б) При взаємодії 5г заліза з киснем утворився Ферум оксид масою20г. Яка

    маса кисню вступила в реакцію?

Завдання 4.

А) Розстав коефіцієнти в хімічних рівняннях:

   К + О2    К2О;

   S О2 + О2  S О3 ;

    Mg + HClMgCl2 +  H2;

   Na + H2O → NaOH +  H2;

   KOH + H3PO4  K3PO4 + H2O;

   Na2CO3 + AgNO3  Ag2CO3 +  NaNO3;

   HNO3 +  Ba(OH)2    Ba(NO3)2 +  H2O.

 

Б) Виправ помилки:

4P + 4O2 → 2P2O5                         Ca + O2 → 2 CaO                                              2Li + 2Br2 → 2LiBr                      2Al + 3PAl3P2 

 

В) Склади рівняння реакцій:

Fe + S                                        S + O2

Mg + O2                                      P + O2

 

 

Завдання 5. Виконай тестові питання за варіантами:

І – в.

1. Розклад води електричним струмом на водень і кисень – це явище:

а) фізичне;                         б) хімічне.

2. Таяння льоду – це явище:

а) фізичне;                         б) хімічне.

3. Відносна атомна маса Сульфуру:

а) 31;          б) 32;          в) 33;         г) 34.

4. Відносна атомна маса Оксигену:

а) 14;         б) 15;           в) 16;         г) 17.

5. Масова частка елементу в речовині позначається:

а) w;          б) v;             в) m;          г) n.

6. Індекс елемента в речовині позначається:

а) w;          б) v;             в) m;          г) n.

7. В рівнянні реакції, схема якої:

 Li2O +  H2O =  LiOH,

коефіцієнт перед формулою LiOH дорівнює:

а) 2 ;  б) 3 ;  в) 4 ;  г) 5.

8. В рівнянні реакції, схема якої:

H2 +  N2 =  NH3,

коефіцієнт перед формулою  H2  дорівнює:

а) 2 ;  б) 3 ;  в) 4 ;  г) 5  .

9. Сума коефіцієнтів в рівняннях реакції, схема якої:

Zn +  HC1 =  ZnCl2 +  H2 ,

дорівнює:

а) 2;  б) 3;  в) 4;  г)  5.

10. Сума коефіцієнтів в рівняннях реакції, схема якої:

CO2 +  H2O =  H2CO3,

дорівнює:

а) 2;  б) 3;  в) 4;  г)  5.

 

 

ІІ – в.

1.Гашення соди оцтом – це явище:

а) фізичне;                         б) хімічне.

2. Витягування шматка алюмінію у дріт – це явище:

а) фізичне;                         б) хімічне.

3. Відносна атомна маса Нітрогену дорівнює:

а) 11;    б) 12;  в) 13;  г) 14.

4. Відносна атомна маса Карбону дорівнює:

а) 11;    б) 12;  в) 13;  г) 14.

5. Індекс елемента в речовині позначається:

а) w;          б) v;             в) m;          г) n.

6. Масова частка елементу в речовині позначається:

а) w;          б) v;             в) m;          г) n.

 

 

7. В рівнянні реакції, схема якої:

NaI +  Br2 =  NaBr +  I2,

коефіцієнт перед формулою  NaBr  дорівнює:

а) 2 ;  б) 3 ;  в) 4 ;  г) 5  .

8. В рівнянні реакції, схема якої:

Li +  N2  =  Li3N,

коефіцієнт перед формулою  Li дорівнює:

а) 3;  б) 4;  в) 5;  г)  6.

9. Сума коефіцієнтів в рівняннях реакції, схема якої:

Br2O7 +  H2O =  HBrO4,

дорівнює:

а) 3;  б) 4;  в) 5;  г) 6.

10. Сума коефіцієнтів в рівняннях реакції, схема якої:

C +  O2 =   CO2 ,

   дорівнює:

а) 2;  б) 3;  в) 4;  г) 5.

Взаємоперевірка:

І – в                                     ІІ – в

1.  б                                      1. б

2.  а                                      2.  а

3.  б                                      3.  г

4.  в                                      4.  б

5.  а                                      5.  г

6.  г                                       6.  а

7.  а                                       7.  а

8.  б                                       8.  г

9.  г                                       9.  б

10.б                                       10. б

VІ. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

1) повторити  основні поняття теми, опрацювати параграфи;

2) виконати завдання на картках;

3) скласти 5 тестових питань з теми (за бажанням).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові питання з теми „Початкові хімічні поняття”

(Фізичні й хімічні явища, масова частка елементу, хімічні рівняння)

І – варіант.

1. Розклад води електричним струмом на водень і кисень – це явище:

а) фізичне;                         б) хімічне.

 

2. Таяння льоду – це явище:

а) фізичне;                         б) хімічне.

 

3. Відносна атомна маса Сульфуру:

а) 31;          б) 32;          в) 33;         г) 34.

 

4. Відносна атомна маса Оксигену:

а) 14;         б) 15;           в) 16;         г) 17.

 

5. Масова частка елементу в речовині позначається:

а) w;          б) v;             в) m;          г) n.

 

6. Індекс елемента в речовині позначається:

а) w;          б) v;             в) m;          г) n.

 

7. В рівнянні реакції, схема якої:

 Li2O +  H2O =  LiOH,

коефіцієнт перед формулою LiOH дорівнює:

а) 2 ;         б) 3 ;             в) 4 ;           г) 5.

 

8. В рівнянні реакції, схема якої:

H2 +  N2 =  NH3,

коефіцієнт перед формулою  H2  дорівнює:

а) 2 ;         б) 3 ;             в) 4 ;           г) 5.

 

9. Сума коефіцієнтів в рівняннях реакції, схема якої:

Zn +  HC1 =  ZnCl2 +  H2 ,

дорівнює:

а) 2;          б) 3;              в) 4;              г)  5.

 

10. Сума коефіцієнтів в рівняннях реакції, схема якої:

CO2 +  H2O =  H2CO3,

дорівнює:

а) 2;          б) 3;             в) 4;               г)  5.

 

 

 

 

 

Тестові питання з теми „Початкові хімічні поняття”

(Фізичні й хімічні явища, масова частка елементу, хімічні рівняння)

ІІ – варіант.

1.Гашення соди оцтом – це явище:

а) фізичне;                         б) хімічне.

 

2. Витягування шматка алюмінію у дріт – це явище:

а) фізичне;                         б) хімічне.

 

3. Відносна атомна маса Нітрогену дорівнює:

а) 11;    б) 12;  в) 13;  г) 14.

 

4. Відносна атомна маса Карбону дорівнює:

а) 11;    б) 12;  в) 13;  г) 14.

 

5. Індекс елемента в речовині позначається:

а) w;          б) v;             в) m;          г) n.

 

6. Масова частка елементу в речовині позначається:

а) w;          б) v;             в) m;          г) n.

 

7. В рівнянні реакції, схема якої:

NaI +  Br2 =  NaBr +  I2,

коефіцієнт перед формулою  NaBr  дорівнює:

а) 2 ;          б) 3 ;            в) 4 ;           г) 5.

 

8. В рівнянні реакції, схема якої:

Li +  N2  =  Li3N,

коефіцієнт перед формулою  Li дорівнює:

а) 3;          б) 4;             в) 5;             г)  6.

 

9. Сума коефіцієнтів в рівняннях реакції, схема якої:

Br2O7 +  H2O =  HBrO4,

дорівнює:

а) 3;          б) 4;             в) 5;             г) 6.

 

10. Сума коефіцієнтів в рівняннях реакції, схема якої:

C +  O2 =   CO2 ,

   дорівнює:

а) 2;             б) 3;          в) 4;            г) 5.

 

 

 

Взаємоперевірка:

 

І – в                     ІІ – в

1.  б                       1. б

2.  а                       2.  а

3.  б                       3.  г

4.  в                       4.  б

5.  а                       5.  г

6.  г                       6.  а

7.  а                       7.  а

8.  б                       8.  г

9.  г                       9.  б

10.б                      10. б

doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
12 березня 2019
Переглядів
533
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку