Урок за темою "Яку роль відіграє право в житті людей. Що таке право. Норми права та галузі права. Які суспільні відносини називають правовими"

Про матеріал
Яку роль відіграє право в житті людей. Що таке право. Норми права та галузі права. Які суспільні відносини називають правовими. Заняття містить текстовий документ, за допомогою якого учень повинен ознайомитися з основним теоретичним матеріалом (Теоретичний матеріал.docx). Оскільки документ завантажується на комп’ютер, то учень може створити окрему папку для збереження файлів курсу, які зможе переглядати за відсутності доступу до Інтернету, або роздрукувати чи завантажити на портативний пристрій (мобільний телефон, планшет тощо).
Перегляд файлу

Заняття 2

Яку роль відіграє право в житті людей. Що таке право. Норми права та галузі права. Які суспільні відносини називають правовими.


Мета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна: ввести поняття права, формувати в учнів знання про норми та галузі права,  розкрити роль суспільних відносин в житті людини.

Виховна: виховувати самостійність та відповідальне ставлення до самоосвіти.

Розвиваюча: розвивати вміння учнів самостійно працювати з різними джерелами інформації та застосовувати набуті знання у практичній діяльності.


Тип уроку:

урок вивчення нового матеріалу


План заняття

  1. Мотивація навчальної діяльності
  2. Вивчення нового матеріалу
  3. Узагальнення вивченого

Мотивація навчальної діяльності

1.  Що таке правило?

2.  Навіщо в житті потрібні правила?

3.  Які правила найбільш важливі? Чому?

Вивчення нового матеріалу

Розрізняють правила (норми) моральні, релігійні, правові, політичні, етичні, традиційні. Визначте, яких правил стосуються наведені норми:

а)  поводься так, як би ти хотів, щоб поводились з тобою;

б)  заходячи до хати, привітайся з господарями;

в)  в Україні на Різдво відвідують хрещених батьків;

г)  в транспорті поступайтеся місцем інвалідам;

д)  переходити дорогу необхідно тільки у визначеному для цього місті;

е)  перевищення швидкості під час автомобільного руху карається штрафом.

Правові норми — це загальнообов’язкові, найбільш важливі та необхідні норми соціальної поведінки.

Сукупність взаємопов’язаних загальнообов’язкових норм поведінки, що встановлюються гарантуються та охороняються державою з метою регулювання відносин у суспільстві, називається правом.

Правило — це вираження за певних умов дозволу чи вимоги здійснити або утриматися від здійснення якогось вчинку (мається на увазі певна діяльність чи бездіяльність). Такі правила називають відповідно дозволами чи вимогами (наказами). Це так звані прості правила. З низки простих правил складаються більш складні та структуровані. Правила вивчаються в будь-якій сфері наукового знання. Існує спеціальна наука, яка вивчає самі правила, — деонтична логіка (нормативна логіка).

Право та його норми.

Серед багатьох правил, які існують у людському суспільстві, є особливі, які встановлює держава. Такі правила отримали назву «норми права».

Можливість особи задовольняти свої потреби законним шляхом називають суб'єктивним правом.

Об'єктивним правом називають систему загальнообов'язкових, формально визначених норм, правил поведінки, що встановлюються й підтримуються державою та регулюють важливі суспільні відносини.

Ознаки  права та його норм

1.По-перше, право регулює найзагальніші, найважливіші відносини між людьми, установами, організаціями,

2.Право це вияв волі держави, тільки вона може запроваджувати правові норми.

3. Мають системний характер, це — система норм.

4.норми права є загальнообов'язковими для всіх, хто перебуває на території держави,

Норми права регулюють відносини майже в усіх сферах суспільного життя. Саме вони визначають порядок влаштування на роботу та звільнення, відносини покупця з магазином і порядок спадкування, укладання та припинення шлюбу, порядок притягнення.

Систему норм права, що регулює певну сферу суспільних відносин за допомогою визначеного методу правового регулювання, називають галуззю права.

Можливість мати юридичні права й обов'язки називають правоздатністю. Правоздатність людини виникає з моменту її народження та зберігається до смерті.

Можливість своїми діями набувати юридичних прав та обов'язків, самостійно нести юридичну відповідальність називають дієздатністю. Дієздатність людини зростає поступово, з віком. Так, із 6 років дитина може вступати до дитячої громадської організації, у 14 років за згодою батьків піти на роботу, у 16 років людина може бути притягнута до адміністративної відповідальності, у 18 — отримує право брати участь у виборах.

В окремих випадках суд може обмежити дієздатність особи. Таке рішення суд приймає, якщо особа зловживає алкоголем, наркотиками та своїми діями ставить себе або свою сім'ю в складне матеріальне становище. Якщо ж особа має психічну хворобу, яка не дає їй можливості розуміти значення своїх дій або керувати ними, суд може взагалі визнати її недієздатною.

Правила, які регулюють відносини між людьми у певній сфері життя (у сім’ї, під час навчання, на роботі), називаються галузями права.

Сімейні відносини регулює сімейне право; відносини на роботі — трудове; права та обов’язки — конституційне; діяльність державних органів — адміністративне; питання, пов’язані зі злочинами, — кримінальне.

Конкретні загальнообов’язкові правила — це норми права.

У вигляді дерева відобразити взаємозв’язок між правилами (звичаями, мораллю, правом тощо), правовими галузями і нормами права.

Відносини між людьми, що регулюються цими нормами та законами, називаються правовідносинами. Життєві відносини між людьми та створеними ними організаціями мають різні сторони та форми зовнішнього вияву, включають в себе різноманітні елементи суспільних відносин — не лише правових, а й моральних, релігійних, політичних,  культурних,  міжнаціональних  та  ін.  Не  всі  суспільні відносини охоплюються правовим регулюванням. Правового характеру набувають лише ті суспільні відносини, що є актами поведінки, які мають соціальну цінність. В юриспруденції правовими відносинами вважають лише ті, що пов’язані між собою юридичними правами та обов’язками та охороняються державою.

Люди повинні підкорятися правовим приписам норм права. Порушення цих норм тягне за собою владний державний примус з метою добитися від суб’єкта права такої суспільної  поведінки,  яка відповідає  загальновизнаним  правовим нормам.

Учасники правових відносин в юридичній літературі називаються суб’єктами правовідносин.

Правовідносини включають також об’єкт правовідносин та юридичний факт.

Суб’єкти правовідносин   це окремі люди, підприємства, установи,організації і вся держава в цілому, які відповідно до норм права виступають носіями суб’єктивних юридичних прав та обов’язків. Суб’єктами правовідносин можуть бути особи правоздатні (тобто носії прав та обов’язків) та дієздатні (тобто здатні своїми діями реалізувати свої права та виконувати свої обов’язки).

Суб’єктами правовідносин не можуть бути малолітні діти та психічно хворі особи, не здатні до правильної оцінки наслідків власних дій, а також організації, що припинили існування.

Об’єкти правових відносин — це конкретні речі та види власності, з приводу володіння якими суб’єкти вступають у правові відносини між собою.

Юридичний факт права — це передбачені законом обставини, з настанням яких виникають, припиняються або змінюються правові відносини.

Такі життєві обставини поділяють на дві групи — дії, що залежать від волі суб’єктів правовідносин, та події, що не залежать від їхньої волі (стихійні явища, народження та природна смерть людини, досягнення нею повноліття тощо).

Законність передбачає поділ дій людей на правомірні (тобто такі, що відповідають правовим приписам) та неправомірні (правопорушення). Юридичні факти формулюють гіпотези правових норм. Вони мають досить велике значення для правового регулювання суспільних відносин у повсякденному житті.

Узагальнення вивченого

Запам'ятайте: право, галузь права, правовідносини, дієздатність, правоздатність.

Рефлексія

1.  До яких норм належать такі ситуації:

а)  перехід вулиці у недозволеному місті;

б)  кожен громадяни повинен сплачувати податки;

в)  любити ближнього свого;

г)  поступатися дорослим місцем у транспорті;

д)  носити брудне взуття?

2.  До яких галузей права належать такі правові норми:

а)  розірвання шлюбу;

б)  працевлаштування;

в)  порушення правил громадського порядку;

г)  вживання спиртних напоїв;

д)  невиконання батьками обов’язків щодо своїх дітей?

 

 

 

docx
Додано
17 січня 2019
Переглядів
1596
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку