18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок "Загальні відомості про елементи - неметали та їх сполуки"

Про матеріал
Розробка уроку типу семінарське заняття по темі “Загальні відомості про елементи – неметали та їх сполуки” з використанням інтерактивних методів навчання з використанням місцевого матеріалу.
Перегляд файлу

Урок хімії,   11 клас

 

 

Тема уроку:          Семінарське заняття по темі “Загальні відомості про елементи – неметали та їх сполуки”

Мета уроку:         Створити умови для повторення  найважливіших властивостей і застосування простих речовин та сполук Оксигену, Нітрогену, Сульфуру, Карбону, Фосфору (сірки, оксидів сульфуру, сульфатної кислоти; азоту, оксидів нітрогену, аміаку, нітратної кислоти, нітратів і солей амонію; фосфору,  Фосфор(V) оксиду, ортофосфатної кислоти і фосфатів; оксидів Карбону і карбонатів). Сприяти розвитку  загальнонавчальних умінь  і навичок: уміння виділяти головне, робити аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. Сприяти розвитку  вміння використовувати компютерні технології для оволодіння знаннями з хімії.

Екологічне виховання. Патріотичне виховання учнів. Формування ключових компетентностей.

Тип уроку: Семінарське заняття

Методи і прийоми роботи на уроці: Бесіда, контроль знань за допомогою електронного варіанту тестів, робота з електронним посібником, методична система «Допомога», робота з підручником, робота з дидактичним матеріалом, демонстрації, хімічний експеримент .

Міжпредметні зв’язки: Фізичні властивості речовин (фізика), шкідливий вплив викидів оксидів Нітрогену і Сульфуру на навколишнє середовище; Значення озонового шару для життя організмів на Землі; Кислотні дощі (екологія, біологія, ОБЖ). Поширення корисних копалин (географія). Застосування амоніаку в медицині та сільському господарстві .

Наочність: Періодична система хімічних елементів Д.І.Мендєлєєва, карта “Дерево пізнання – відкриття світу щоденно”, набір реактивів для проведення якісних реакцій на сульфат-іон, карбонат-іон, хлорид-іон, нітрат-іон, гідроген-іон. Комп’ютери. Довідники з хімії. Збірники завдань для тематичного оцінювання учнів (автори С.Г.Дехтяренко, І.М. Хандождко). Тести по темі “Неметали.10 клас” (електронний варіант). Програмно-методичний комплекс “Періодична система хімічних елементів Д.І.Мендєлєєва”

Етап уроку

Форми і методи діяльності вчителя

Результат

1. Психологічний настрій

Звернення до учнів – коментар вислову В.Сухомлинського

Створення сприятливого психоемоційного клімату на уроці

2. Мотивація знань учнів

Постановка завдань уроку

Повторити найбільш головне з вивченого по темі “Загальні відомості про елементи-неметали та їх сполуки”.

3. Актуалізація знань учнів

Методична система «Допомога»

Визначити рівень освітньої компетентності, початкове сприйняття матеріалу на базі власного досвіду

4. Усвідомлення змісту

Організація роботи з електронним посібником. Хімічний експеримент. Повідомлення учнів з роботи по МАН – місцевий матеріал

Засвоєння і узагальнення матеріалу з теми.

Розвиток загальнонавчальних умінь  і навичок : уміння виділяти головне, робити аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.

5. Рефлексія

Тести (електронний варіант).  Робота з дидактичним матеріалом

Виявлення власного рівня знань з теми. Закріплення вивченого на уроці

6. Домашнє завдання

Репродуктивного і творчого характеру.

Засвоєння матеріалу. Розвиток критичного мислення.Розвиток вміння використовувати комп’ютерні технології для оволодіння знаннями з хімії.

7. Підсумок уроку

Які є проблеми з даної теми?

Визначення перспектив на майбутні уроки

 

 

Хід уроку:

 1. Психологічний настрій.  Звучить спокійна  музика

У великого педагога В.Сухомлинського є такий вислів: «Музика виправляє душу людини, як гімнастика тіло». Ви чули коли-небудь як співає природа, пробуджуючись від зимового сну? Як співають стіни будинку , в якому панує мир і злагода? Чи, можливо, ви чули, як співає душа людини? Як ви думаєте, від чого може співати душа людини? Від радості, щастя…

     А що нам може на уроці принести радість? Успіх, вдача.

Так, хоч невеликий успіх може зробити нас щасливими.

То ж  я бажаю вам, щоб в кінці уроку, прислухавшись до стану своєї душі, ви відчули її спів.

 

ІІ. Мотивація знань учнів.

Сьогодні у вас не зовсім звичайний урок. Ми проведемо його не в кабінеті хімії, а в комп’ютерному класі. Сьогодні у нас – урок-семінар по темі “Загальні відомості про елементи-неметали та їх сполуки”.

Перед вами стоїть сьогодні завдання повторити найбільш головне з вивченого по темі “Загальні відомості про елементи-неметали та їх сполуки”.

 

ІІІ. Актуалізація знань учнів.

 

 1. Методична система «Допомога»:
 • Положення елементів C,  H,  O,  S ,  P ,  N в періодичній системі.

     Робота з періодичною системою

 • Якому елементу відповідає електронна формула, зображена на картці?
 • Якому хімічному елементу відповідає розподіл електронів на зовнішньому енергетичному рівні в стані спокою? Схема розміщення електронів демонструється.
 • Якому хімічному елементу відповідає розподіл електронів на зовнішньому енергетичному рівні в збудженому стані? Схема розміщення електронів демонструється.
 • Як змінюється електронегативність елементів в ряді: C  N  O ?
 •  Як змінюється електронегативність елементів в ряді: S  O ?
 • Які ступені окиснення можуть проявляти в своїх сполуках S  N  C  P  O ?
 • Що ви чули про кислотні дощі?
 • Поширення елементів у природі:

=Який з вивчених елементів є найбільш поширеним в природі?  (Оксисен)

=Який з вивчених елементів, сполука якого має важливе промислове значення як сировина дуже розповсюджене в нашому районі? (Фосфор – апатити)

 

ІV Усвідомлення змісту

1.Користуючись Програмно-методичним комплексом “Періодична система хімічних елементів Д.І.Мендєлєєва”  підготувати повідомлення про:

Оксиген. Заслуга Л.Лавуазьє у відкритті кисню і повалені флогістонної теорії.

Карбон. Пояснити, чому графіт, алмаз і вугілля є алотропними модифікаціями простої речовини вуглецю.

Фосфор.  Дати інформацію про походження назви елемента Фосфору та про його алотропні видозміни.

Нітроген. Історія відкриття нітрогену. Які він має ізотопи?

Сульфур. В чому причина популярності сірки?

 

2.Повідомлення із роботи учениці Борисенко Катерини «Періодична система хімічних елементів періодичної системи в надрах Чернігівського району», підготовленої на конкурс-захист учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Чернігівські апатити.

 

 

3.Хімічний експеримент

Якісні реакції  на сульфат-іон, карбонат-іон, хлорид-іон, нітрат-іон, гідроген-іон.

Дано речовини : В прономерованих пробірках сульфатна кислота, натрій хлорид, натрій карбонат, натрій сульфат, натрій нітрат. За допомогою якісних реакцій розпізнати ці речовини.

1 етап: виявлення сульфатної кислоти за допомогою лакмусу.

ІІ етап: Виявлення натрій карбонату + HCl

ІІІ етап. Виявлення натрій хлориду + аргентум нітрат

ІV етап: Виявлення натрій сульфату + барій хлорид

Vетап: Виявлення натрій нітрату

Розкладання натрій нітрату під час розкладання.

Робота з підручником стор.64 (72). Залежність продуктів нагрівання нітратів від природи металу.

Використання довідкових матеріалів: Витискувальний ряд металів.

 

V. Рефлексія

 1. Тести «Неметали. 11 клас». Робота з комп’ютерами.
 2. Робота з дидактичними матеріалами. Збірники завдань для тематичного оцінювання учнів (автори С.Г.Дехтяренко, І.М. Хандождко):
 • Варіант ІІІ , стор. 45 , завдання 8
 • Варіант ІV, стор. 46, завдання 4

 

VIДомашнє завдання:

 1. Переглянути учнівські проекти А.Варяник «Хімія та екологія»; Пелих Н. «Скільки кислоти в краплині дощу»
 2. Підготувати (скласти або підібрати) задачі екологічного спрямування  на обчислення виходу продуктів реакції та обчислення за відомими даними про вихідні речовини, якщо одна взята з надлишком.

 

V. Підсумок уроку:

 Як сьогодні у вас співала душа? Які є проблеми з даної теми? Що треба підучити, готуючись до заключного уроку з неорганічної хімії?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксиген. Заслуга Л.Лавуазьє у відкритті кисню і повалені флогістонної теорії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карбон. Пояснити, чому графіт, алмаз і вугілля є алотропними модифікаціями простої речовини вуглецю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фосфор.  Дати інформацію про походження назви елемента Фосфору та про його алотропні видозміни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нітроген. Історія відкриття нітрогену. Які він має ізотопи?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сульфур. В чому причина популярності сірки?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксиген. Заслуга Л.Лавуазьє у відкритті кисню і повалені флогістонної теорії.

 

doc
Додав(-ла)
Strizheus Lidiya
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
10 червня 2020
Переглядів
494
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку