11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Урок хімії в 9 класі з теми "Гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму. Практичний аспект"

Про матеріал
Розробка уроку хімії в 11 класі (рівень стандарту) з використанням STEM-підходу до організації дослідницько-пошукової діяльності учнів та елементів формувального оцінювання Тема "Гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму. Практичний аспект"
Перегляд файлу

 

 

 

 

Розробка уроку хімії в 11 класі (рівень стандарту)

з використанням STEM-підходу до організації

дослідницько-пошукової діяльності учнів та елементів формувального оцінювання

 

 

Тема. Гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму. Практичний аспект.

 

 

Виконала вчителька вищої категорії

КЗ «Красноріченський ЗЗСО І-ІІІ ст.»

Красноріченської селищної ради

 Кремінського району

 Луганської області

Дегтяренко Євгенія Геннадіївна

 

 

 

 

 

 

2020

Мета:

формування ключових компетентностей:

 • спілкування державною мовою
 • математична компетентність
 • соціальна та громадянська компетентності
 • інформаційно-цифрова компетентність

формування предметних компетентностей:

 • закріпити знання про електроліти та неелектроліти, слабкі та сильні електроліти, про електролітичну дисоціацію кислот, основ і солей, «водневий показник»;
 •  розширити поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму
 • розвивати хімічну мову
 • виховувати інтерес до вивчення хімії шляхом організації цікавої навчально-пошукової діяльності учнів

Обладнання: мультимедійний комплекс, інтерактивна дошка

Тип уроку: практичне застосування знань, умінь, навичок

Елементи педагогічних технологій: інтерактивні методи (навчальний контракт, групова робота, мікрофон,); прийоми та методи критичного мислення ( вправа «Цитата»); елементи інформаційно-комунікаційних технологій (олайн-тестування, заповнення google-форми, робота з Qr-кодами); елементи експериментально-дослідницької діяльності (виконання практичних завдань в групах), елементи STEM – освіти.

Дидактичне забезпечення, обладнання: листи оцінювання, підручник, зошити,  мультимедійний комплекс, мультимедійна презентація, матеріали для тестування-онлайн (мобільні телефони, завдання тесту закодовані в вигляді Qr-коду ), створена та закодована в  Qr-код google-форма, фліпчарт, фломастери; матеріали для виконання практичних завдань: з’єднувальний дріт з маленькими затискачами типу «крокодил», ножиці, білий папір, вольтметри, лимони, картоплини, батарейки для годинника, годинник, мідний купорос, ваги, дистильована вода, мідні та цинкові електроди, лотки для обладнання, ложечки, скляні палички, мірний циліндр, хімічний стакан.

 

 

 

Перебіг уроку

І Організаційно-мотиваційна частина уроку

Прийом «Вітаю»

Організаційний момент

Учитель вітає учнів, перевіряє готовність учнів до уроку

«Навчальний контракт» - узгодження правил роботи в групах

Орієнтовні правила:

 • Фотодозвіл
 • Говоримо по черзі
 • Посміхаємося
 • Поважаємо думку іншого
 • Обгрунтовуємо свою думку
 • Правило піднятої руки
 • Позитивно налаштовані
 • Випромінюємо впевненість
 • Критикуємо ідеї, а не особу, що їх висловила
 • Слухаємо і чуємо
 • Доброзичливе відношення
 • Радіємо успіхам

 

Мотивація навчальної діяльності, актуалізація знань

Вправа «цитата»                                                                                                 Те, що можна виміряти – можна зробити.
Пітер Друкер

 

Епіграфом до нашого уроку будуть слова Пітера Друкера, американського вченого австрійського походження, економіста, публіциста, педагога та одного із найвпливовіших теоретиків менеджменту XX століття.

Як пов’язані слова з епіграфа з результатами одного із експериментів наукового челенджа?

(Вчитель демонструє хімічний стакан з результатами електролізу купрум(ІІ) сульфату: цинковий електрод розчинився, а мідний збільшив свою масу)

Який хімічний процес відбувся в стакані? (Електроліз)

До якого типу хімічних процесів він відноситься? (Окисно-відновних)

Який процес називають окисненням?

Який процес називають відновленням?

Що відбулось з цинковим та мідним електродом? Запишіть рівняння реакцій.

Що ми вимірювали під час наукового челенджу? (Електрорушійну силу різних джерел струму)

Які ви знаєте хімічні джерела струму? (Джерела струму одноразової дії, джерела струму багаторазової дії , паливні елементи).

Представлення теми та очікуваних результатів.

Тема. Гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму. Практичний аспект.

Пропонуємо разом визначити цілі та очікувані результати уроку.

Ми дізнаємось:....(як виготовляти хімічні джерела струму із харчових продуктів та побутових речовин)

Ми вмітимем:....(застосовувати онлайн-ресурси для перевірки власних знань та аналізу результатів роботи на уроці, створювати хімічні джерела струму, презентувати власну діяльність, оцінювати результати своєї роботи, робити висновки з результатів експериментів)

Ми будемо....(проходити тестування онлайн, презентувати власні проекти та результати експерименту, аналізувати власну діяльність, досліджувати різні хімічні джерела струму, працювати в групах).

 

ІІ Осмислення знань

1) Виконання тестових завдань з теми «Гальванічний елемент» онлайн на платформі «На Урок» (код 2320827

Join.naurok.ua )

Занесення результатів тесту в лист оцінювання

2) Презентація учнівських «Міні-проектів» - перевірка домашнього завдання

Група 1 “Хіміки”

Що називають гальванічним елементом? Що таке хімічні джерела струму?

Група 2 “Електрохіміки”

 Унаслідок яких особливостей перебігу хімічних реакцій гальванічний елемент генерує електричний струм?

Група 3 «Менеджери»

Порівняйте особливості паливних елементів та електричних акумуляторів.

Група 4 «Енергетики»

Схарактеризуйте поширеність гальванічних елементів у побуті та техніці.

Занесення самооцінки за проект в лист оцінювання

3) Виконання практичного завдання

Група 1 “Хіміки”

Виготовити гальванічний елемент з лимону, виміряти ЕРС(електрорушійну силу), що він виробляє, представити результати роботи групи.

Група 2 “Електрохіміки”

Виготовити гальванічний елемент з картоплі виміряти ЕРС(електрорушійну силу), що він виробляє, представити результати роботи групи.

Група 3 «Менеджери»

Визначте яке джерело струму  доцільно використати в разі відсутності електроенергії для роботи годинника.

Група 4 «Енергетики»

Виготовити джерело струму з мідного купоросу та виміряти його ЕРС (електрорушійну силу)

Представлення отриманих результатів та занесення їх в загальну таблицю.

Таблиця 1. Результати експериментів

Занесення самооцінки за виконання практичного завдання в лист оцінювання.

ІІІ Підсумки уроку

Аналіз діяльності, порівняння з очікуваними результатами

Вправа «Вільний мікрофон»

МЕНЕ ЗДИВУВАЛО …Я СПРОБУЮ …СЬОГОДНІ Я ДІЗНАЛАСЬ (дізнався) …ТЕПЕР Я ЗМОЖУ …БУЛО ЦІКАВО …

Зворотній зв’язок  Заповнення  google-форми «Відгук про урок»

Домашнє завдання Виконати есе на тему “Гальванічний елемент – реальне застосування”

Повторити § 11-14, виконати тестові завдання (с 78 – перейти на сайт за Qr-кодом)

 

 

 

 

 

Список використанних джерел

1. Григорович О. В. Хімія(рівень стандарту): підруч. для 11 кл. загал. серед. освіти / Олексій Григорович.- Харків: Вид-во «Ранок», 2019.- 224с. : іл., фот.

2. Стеценко І. В., Овчаренко І. Ю. Усі уроки хімії. 11 клас. – Х. : Вид. Група «Основа», 2019. – 272 с. – (Серія «Усі уроки»).

3. Пітер Фердинанд Друкер – матеріал з Вікіпедії. URL:http://visionary.management.com.ua/management/peter-drucker/ (дата звернення: 11.11.2019).

4. Матеріали STEM-школи #STEMCamp for educators .

5. Свинцево-кислотний акумулятор - матеріал з Вікіпедії. URL:

 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 (дата звернення: 10.11.2019).

6. Парфьонова Н. А. - тест  «Гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму» , платформа «На Урок». URL: https://naurok.com.ua/test/galvanichniy-element-yak-himichne-dzherelo-elektrichnogo-strumu-11860.html (дата звернення: 09.11.2019).

7. Дегяренко Є. Г. Google-форми: «Відгук про урок» URL: https://docs.google.com/forms/d/1u2Mk7IX8VZH-ebnrdKMahC5VkWuZ4PAei_zkyFfiV2Y/edit?usp=forms_home (дата звернення: 09.11.2019).

 

 

 

Додатки

Лист оцінювання   клас_______________;

прізвище,ім’я _______________________________________________

оцінка за урок_______________________

Зміст навчальної діяльності учасника групи № 1

Само-

оцінювання

Оцінка вчителя

І Тестування

230827

«На

Урок»

 

 

ІІ Домашнє завдання

«міні-проект»

Що називають гальванічним елементом? Що таке хімічні джерела струму?

 

 

 

ІІІ Виконання практичного завдання

 Виготовити гальванічний елемент з лимону, виміряти ЕРС(електрорушійну силу), що він виробляє, представити результати роботи групи.

 

 

ІV Активність під час уроку

 

 

Зворотній зв’язок:

Домашнє завдання: Виконати есе на тему “Гальванічний елемент – реальне застосування”

Повторити § 11-14, виконати тестові завдання (с 78 – перейти на сайт), підготуватись до контрольної роботи .

Еле́ктрохімі́чний ряд напру́г, ряд акти́вності (мета́лів) — послідовність елементів в порядку зменшення їхніх стандартних потенціалів окиснення (тобто ступеня легкості віддачі електронів у хімічних реакціях). Термін здебільшого застосовується для порівняння активності металів.

Найпоширеніші елементи розташовуються таким чином (потенціали окиснення наведено у вольтах):

Li

Cs

Rb

K

Ba

Sr

Ca

Na

H

Al

Mn

Zn

H2

Cu

I-

Ag

Au

F-

3,04

2,92

2,92

2,90

2,89

2,76

2,71

2,38

2,23

1,71

1,03

0,76

0,00

-0,34

-0,54

-0,80

-1,42

-2,87

Лист оцінювання   клас_______________;

прізвище,ім’я _______________________________________________

оцінка за урок_______________________

Зміст навчальної діяльності учасника групи № 2

Само-

оцінювання

Оцінка вчителя

І Тестування

230827

«На

Урок»

 

 

ІІ Домашнє завдання

«міні-проект»

Група 2 “Електрохіміки”

 Унаслідок яких особливостей перебігу хімічних реакцій гальванічний елемент генерує електричний струм?

 

 

ІІІ Виконання практичного завдання

 Виготовити гальванічний елемент з картоплі виміряти ЕРС(електрорушійну силу), що він виробляє, представити результати роботи групи.

 

 

ІV Активність під час уроку

 

 

Зворотній зв’язок:

Домашнє завдання: Виконати есе на тему “Гальванічний елемент – реальне застосування” Повторити § 11-14, виконати тестові завдання (с 78 – перейти на сайт), підготуватись до контрольної роботи .

 Еле́ктрохімі́чний ряд напру́г, ряд акти́вності (мета́лів) — послідовність елементів в порядку зменшення їхніх стандартних потенціалів окиснення (тобто ступеня легкості віддачі електронів у хімічних реакціях). Термін здебільшого застосовується для порівняння активності металів. Найпоширеніші елементи розташовуються таким чином (потенціали окиснення наведено у вольтах):

Li

Cs

Rb

K

Ba

Sr

Ca

Na

H

Al

Mn

Zn

H2

Cu

I-

Ag

Au

F-

3,04

2,92

2,92

2,90

2,89

2,76

2,71

2,38

2,23

1,71

1,03

0,76

0,00

-0,34

-0,54

-0,80

-1,42

-2,87

 

 

Лист оцінювання   клас_______________;

прізвище,ім’я _______________________________________________

оцінка за урок_______________________

Зміст навчальної діяльності учасника групи № 3

Само-

оцінювання

Оцінка вчителя

І Тестування

230827

«На

Урок»

 

 

ІІ Домашнє завдання

«міні-проект»

Група 3 «Менеджери»

Порівняйте особливості паливних елементів та електричних акумуляторів.

 

 

 

ІІІ Виконання практичного завдання

 Визначте яке джерело струму  доцільно використати в разі відсутності електроенергії для роботи годинника.

 

 

 

ІV Активність під час уроку

 

 

Зворотній зв’язок:

Домашнє завдання: Виконати есе на тему “Гальванічний елемент – реальне застосування”

Повторити § 11-14, виконати тестові завдання (с 78 – перейти на сайт), підготуватись до контрольної роботи . Еле́ктрохімі́чний ряд напру́г, ряд акти́вності (мета́лів) — послідовність елементів в порядку зменшення їхніх стандартних потенціалів окиснення (тобто ступеня легкості віддачі електронів у хімічних реакціях). Термін здебільшого застосовується для порівняння активності металів.

Найпоширеніші елементи розташовуються таким чином (потенціали окиснення наведено у вольтах):

Li

Cs

Rb

K

Ba

Sr

Ca

Na

H

Al

Mn

Zn

H2

Cu

I-

Ag

Au

F-

3,04

2,92

2,92

2,90

2,89

2,76

2,71

2,38

2,23

1,71

1,03

0,76

0,00

-0,34

-0,54

-0,80

-1,42

-2,87

 

 

Лист оцінювання   клас_______________;

прізвище,ім’я _______________________________________________

оцінка за урок_______________________

Зміст навчальної діяльності учасника групи № 4

Само-

оцінювання

Оцінка вчителя

І Тестування

230827

«На

Урок»

 

 

ІІ Домашнє завдання

«міні-проект»

Схарактеризуйте поширеність гальванічних елементів у побуті та техніці.

 

 

ІІІ Виконання практичного завдання

 

Виготовити джерело струму з мідного купоросу та виміряти його ЕРС (електрорушійну силу)

 

 

 

ІV Активність під час уроку

 

 

Зворотній зв’язок:

Домашнє завдання: Виконати есе на тему “Гальванічний елемент – реальне застосування”

Повторити § 11-14, виконати тестові завдання (с 78 – перейти на сайт), підготуватись до контрольної роботи .

Еле́ктрохімі́чний ряд напру́г, ряд акти́вності (мета́лів) — послідовність елементів в порядку зменшення їхніх стандартних потенціалів окиснення (тобто ступеня легкості віддачі електронів у хімічних реакціях). Термін здебільшого застосовується для порівняння активності металів.

Найпоширеніші елементи розташовуються таким чином (потенціали окиснення наведено у вольтах):

Li

Cs

Rb

K

Ba

Sr

Ca

Na

H

Al

Mn

Zn

H2

Cu

I-

Ag

Au

F-

3,04

2,92

2,92

2,90

2,89

2,76

2,71

2,38

2,23

1,71

1,03

0,76

0,00

-0,34

-0,54

-0,80

-1,42

-2,87

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
12 липня 2020
Переглядів
442
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку