10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Урок зарубіжної літератури в 9 класі за повістю М. Булгакова "Собаче серце"

Про матеріал
Урок зарубіжної літератури в 9 класі "Повість М.О.Булгакова «Собаче серце». Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури" з використанням інноваційних технологіій
Перегляд файлу

1

 

Ямпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

Ямпільської районної ради Сумської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок зарубіжної літератури в 9 класі

 

 

 

Підготувала:

учитель зарубіжної літератури

Іллютченко Л.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ямпіль 2020

ТЕМА УРОКУ: Повість М.О.Булгакова «Собаче серце». Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури.

 

МЕТА УРОКУ:

 1. Познайомити учнів з творчістю російського письменника М.О.Булгакова, з його повістю «Собаче серце», допомогти їм зрозуміти, про що ж попереджає нас повість Булгакова; закріпити поняття про сатиру, притягнути  увагу учнів до проблем відповідальності людини за свої вчинки;
 2. В процесі роботи над текстом розвивати уміння ідейно-композиційного і стилістичного аналізу тексту, продовжити формувати уміння вибирати в розвитку дії головне, викладати свої думки ясно і послідовно, аргументувати свої висловлювання, готувати доповідь; розвивати уміння давати характеристику літературному героєві, удосконалювати навички конкретно-історичного аналізу твору;
 1. виховувати інтерес до російської літератури ХХ століття, до творчості М.О.Булгакова; виховувати неприйняття лицемірства, жорстокості, нахабства і безкультурності.
 2. Компетентності, що формуються: ключові – спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю, схему)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (вибіркове, пошукове), обізнаність та самовираження у сфері культури (уміння використовувати українську мову як державну для духовного й культурного самовияву); уміння створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби), ініціативність і підприємливість (уміння презентувати власні ідеї чітко і грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби).

ЕПІГРАФ: «Собаче серце» – шедевр булгаківської сатири. Сатира Булгакова – розумна і зряча» (В. Сахаров)

 

ОЛАДНАННЯ: супроводжуюча презентація, презентація «Біографія М.О. Булгакова», відеофрагмент кінострічки «Собаче серце» (поведінка за столом)

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 

І. Організаційний момент (вітання, перевірка готовності учнів до уроку).

 

ІІ. Постановка мети і завдань уроку.

Учитель. Діти, сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з творчістю Михайла Опанасовича Булгакова, а також з історією створення і складною долею повісті «Собаче серце». Поговоримо про те, як представлена післяреволюційна епоха у в повісті «Собаче серце» і який він, «новий герой» епохи в зображенні М.Булгакова.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 

1) Презентація на тему «Біографія М. О. Булгакова»

 

2) Повідомлення учня «Українські стежини Михайла Булгакова»

 

3) Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Як відомо, історія розвитку людства – це історія соціальних переворотів і великих відкриттів. Воістину безмежні межі розуму людського в спробах осягнути таємниці всесвіту, перетворити саму Природу. Але чи  має право людина на роль Творця? Ще древній комедіограф Теренцій сказав: «Вище право часто є вище зло». Так, ми знаємо, що спроби змінити природу, людину, суспільство частенько носять трагічний, безповоротний характер, тому що будь-яке велике відкриття, позбавлене моральності, несе людям загибель.

Сьогодні ми будемо працювати над повістю М. О. Булгакова «Собаче серце», основу якої складає великий експеримент геніального ученого. Наше завдання – простежити за ходом експерименту, описаного в повісті; зрозуміти, яка моральна суть цього експерименту; осмислити його результати.

Повість «Собаче серце» має євангельську символіку. Дія відбувається напередодні Різдва, а професор носить прізвище Преображенський  («прізвище, що говорить», – засіб характеристики героя). Письменник усіма можливими засобами вказує на протиприродність того, що відбувається, на те, що те, що відбувається, є антитворіння, пародія на Різдво.

«Собаче серце» – «гострий памфлет на сучасність. Не можна друкувати»! (Л.Б.Каменєв). Чи можна назвати повість М.О.Булгакова «Собаче серце» «гострим памфлетом на сучасність»? Чому?

 

4) Словникова робота

Памфлет – злободенний гострий, зазвичай невеликий твір викривального політичного характеру.

(У повісті Булгаков наочно показав сучасне йому суспільство, усі потворні явища життя, людські вади).

 

5) Постановка проблемного запитання: Чому повість, написана в 1925 р., була опублікована в Росії лише в 1987году?

 

6) Бесіда.

Учитель. Повість «Собаче серце» написана в 1925 році, вона завершує цикл сатиричних творів автора. Чому саме в цей час Булгаков пише сатиричні твори? Щоб відповісти на це питання, згадайте, як Булгаков сприйняв Жовтневу революцію? (Украй негативно. Все, що відбувалося навкруги, що іменувалося будівництвом соціалізму, сприймалося письменником як небезпечний і величезний по масштабах експеримент. Булгаков вважав, що ситуація, яка склалася в перші десятиліття після Жовтневої революції, трагічна. Люди перетворені на сіру, однорідну, безлику масу. Змінились поняття про вічні цінності. Переважають тупість, убогість, бездуховність, примітивність. Усе це викликає у письменника почуття неприязні, обурення. Мабуть, це і сприяло тому, що в перші десятиліття після Жовтневої революції з'явилися сатиричні твори).

Учитель. Ми з вами говоримо про те, що повість сатирична. Згадаємо, що таке сатира?

 

7) Виступ учня-доповідача (випереджувальне завдання)

Сатира – вид комічного (komikos – з грецької, веселий, смішний), естетична категорія, єдиним предметом якої є людина (людиноподібне в тваринах і так далі). Предметом сатири служать вади. Вона відрізняється негативним, викриваючим тоном оцінки. Недосконалість протиставляється ідеалу через антиідеал. Джерело сатири – протиріччя між загальнолюдськими цінностями і дійсністю життя.

Учитель. Творчість Булгакова різноманітна, а сатира неповторювана і багатопланова. Вигадувати Булгаков почав в підліткові роки. Глузливість, художній артистизм, тяга до театральності, і в той же час схильність до пильного аналізу сформували його неповторний стиль, в його творах тісно переплітаються реальність і фантазія, адже він вважав, що життя іноді настільки неймовірне, що може здаватися надприродним.

Підзаголовок повісті – «Жахлива історія». Чому? (У повісті розповідається про перетворення собаки на людину, про перетворення «милого пса» на «мерзоту»).

Учитель. Перебільшуючи, Булгаков показує, хто «захопив» Росію в результаті перевороту. Шариков – модель нового «трудового елементу», пролетаріату, який не поважає минуле, думає, що йому все дозволено і усі повинні йому підкорятись.

Що лежить в основі сюжету повісті? (У основі сюжету – експеримент, дослід).

 

8) Вправа «Асоціація»

Учитель. З чим у вас асоціюються слова «експеримент», «дослід»? (Науковий, небезпечний, вдалий; дослід хімічний, над тваринами).

 

9) Словникова робота.

Учитель. Перш ніж почати нашу розмову, давайте згадаємо значення слова експеримент.

(Експеримент – 1. Науковий дослід.

2. Взагалі – дослід, спроба зробити, зробити що-небудь.)

Учитель. Ці слова пов'язані з науковими поняттями, експерименти і досліди в науці проводяться для людини і заради людини, але не над людиною!

Де ще звучать ці слова і чому? (Слова «експеримент», «досвід» звучать в літературі і публіцистиці 20-х років).

 

10) Робота в парах.

Учитель. А тепер я пропоную вам розгадати кросворд за змістом повісті «Собаче серце». Розгадавши його, ви зможете прочитати по вертикалі зашифроване в нім ключове слово, що означає літературний прийом, який лежить в основі повісті.

 1. Сорт ковбаси, якою професор Преображенський годував Шарика. (Краківська)
 2. Єдиний спосіб, який, на думці професора, можливий в поводженні з живою істотою. (Ласка)
 3. Колір лампи в кабінеті професора Преображенського. (Зелений)
 4. Донор Шарикова. (Чугункін)
 5. Голова будинкому. (Швондер)
 6. Місто, де, на думку Шарикова, знаходяться усі пани. (Париж)
 7. Число кімнат в квартирі професора Преображенського. (Сім)
 8. Різдво – це… (Свято)

 

Кросворд

К

Р

А

К

І

В

С

Ь

К

А

 

 

Л

А

С

К

А

 

 

 

 

З

Е

Л

Е

Н

И

Й

 

 

Ч

У

Г

У

Н

К

І

Н

 

 

Ш

В

О

Н

Д

Е

Р

 

 

 

П

А

Р

И

Ж

 

 

 

 

 

 

С

І

М

 

 

 

 

 

 

С

В

Я

Т

О

 

 

 

 

 

 

Учні читають ключове словоалегорія.

 

Учитель. Згадайте, що таке алегорія?

(Алегорія - іносказання, вираження чого-небудь абстрактного, якої-небудь думки, ідеї в конкретному образі).

Учитель. Звичайно, не цей фантастичний науковий експеримент, про який ми ведемо мову на уроці, прагнув зображувати у своїй повісті М. О. Булгаков. Повість заснована, передусім, на алегорії. Йдеться не лише про відповідальність ученого за свій експеримент, про нездатність передбачати наслідки своїх дій, про величезну різницю між еволюційними змінами і революційним вторгненням в життя. Повість «Собаче серце» несе в собі гранично чіткий авторський погляд на все, що відбувалося в країні. А те, що відбувалося в країні в 20-і роки ХХ століття і називалося будівництвом соціалізму, сприймалося М.О.Булгаковим саме як експеримент, величезний по масштабах і більш ніж небезпечний. До спроб створення нового, досконалого суспільства революційними, тобто що не виключають насильства, методами, до виховання тими ж методами нової, вільної людини він відносився украй скептично. Письменник рахував перебудову російського життя втручанням в природний хід речей, наслідки якого могли виявитися плачевними для усіх, у тому числі і для самих експериментаторів. І, дійсно, історія підтвердила це.

 

11) Робота над композицією повісті.

Дослідник - учень (випереджувальне завдання).

Зав’язка – операція, під час якої на світ з’являється Шариков, людина-собака.

Кульмінація – Шариков погрожує професору.

Розв’язка – повторна операція, собака  повертається в першопочатковий стан.

 

12) Прийом «занурення в текст».

Учитель. Повість відкривається  картинами Москви середини 20-х років. Чиїми очима ми бачимо життя?

Індивідуальне повідомлення

Москва часів непу: з шикарними ресторанами і «їдальнею нормального харчування службовців Центральної Ради Народного Господарства», де варять щі «із смердючої солонини». У цій Москві живуть «пролетарі», «товариші» і «пани». Москва, яку революція вивернула навиворіт, де чистопородні пролетарі з почуттям переваги над тими, у кого родовід «підкачав», і надзвичайно низьким рівнем культури, «ущільнювали» московські будинки, де жили буржуї - інтелігенти. Те, що ця неприваблива картина дана очима собаки, робить її ще більше страхітливою: голод, крадіжки, убогість, хвороби, жорстокість, приниження. І коли з'являється «загадковий пан» і вабить собаку шматком ковбаси, розумний пес оцінює і себе і весь «світ голодних», зводячи все до узагальнення: «Рабська наша душа, підла доля»! Вірусом «раба» заряджені усі: і Шарик, і машиністочка, і кухар, і швейцар, і пацієнти професора, і навіть члени «будтовариства». Про стару Москву Шарик згадує з теплотою, бажає Царства Небесного панському кухареві графів Толстих, за його доброту і щедрість. Тоді голодувати не доводилося.

Учитель. Який літературний прийом використав автор?

(Антитезу, в основі якої лежить протиставлення)

Учитель. Навіщо він використовує антитезу?

(Щоб показати своє відношення  до змін в країні з приходом Радянської влади.)

 

13) Заповнення таблиці.

Москва стара

Москва нова

Справжня особа

Пан

Тухлої солонини такий лопати не стане

Їсть рясно і не краде

Безкорислива особа

Величина світового значення

Нічого не боїться

Особа

Негідник у брудному ковпаку

Жадібна тварюка

Злодій з мідною ложкою

Наймерзотніша тварюка

Мерзотники

Велика суша в душі

Паскудний магазинчик

Їдять гидоту

Голодні очі, крадуть

Бояться

Порушують порядок

Із смердючої солонини щі варять

 

Висновок. (Навколо панує безгосподарність, нехлюйство, розруха, безробіття, процвітають крадіжки, неохайність, зовсім зникла краса і зовнішня, і душевна, засилля хамства і безкультурності. Усіх цих брудних, жорстоких, бездушних пролетарів Шарик хоче «цюкнути за мозолясту пролетарську ногу. За усі знущання  з нашого брата»).

 

14) Бесіда

Учитель. М.О.Булгаков у своїй повісті зображує незліченну «потворність» післяреволюційного побуту. Він наочно показав сучасне йому суспільство, усі потворні явища життя; людські вади доведені автором свідомо до гротеску. Письменник підводить до висновку, що розруха не зовні, а усередині.

І так, давайте звернемося до фабули. Вона пов'язана з ідеєю олюднення тварин і з ідеєю поліпшення людської породи. Саме над цією останньою ідеєю працював професор Преображенський. Експеримент професора Преображенського по олюдненню собаки закінчується провалом: милий і добродушний пес Шарик переймає гірші риси свого людського донора, пролетаря Клима Чугункіна, і перетворюється на зловісну фігуру Шарикова, що загрожує згубити навіть свого творця. У професора Преображенського і його асистента Борменталя не залишається іншого виходу, як зробити усе можливе для виправлення помилки і повернути все на круги своя.

Який головний мотив лежить в основі? (У основі повісті  лежить мотив перетворення, мотив  перевертня: як добрий бродячий пес перетворився на злісну людиноподібну істоту).

Учитель. Як ви вважаєте, які проблеми хвилює автора «Собачого серця» в першу чергу? (Булгакова хвилює тема відповідальності науки, та і не тільки науки, за результати своїх експериментів. Його хвилює небувалий соціальний експеримент, результатом якого його організатори хотіли бачити нову людину. Наслідки експерименту виявилися несподіваними і трагічними. Письменник показує, що вийде, якщо насильно втручатися в природу.)

Учитель. Як ви думаєте, з цього насильницького втручання в природу, яка слідує проблема? (Руйнівна сила безкультурності і неуцтва. Булгаков з великим скептицизмом дивився на спроби штучного і прискореного виховання «нової людини»)

Учитель. Як Булгакову вдається показати абсурдність цієї ідеї? (За допомогою фантастичного сюжету).

Учитель. У чому фантастичність образу Шарика? (Шарик – розумна істота, він здатний міркувати, робити висновки, він навіть уміє читати.)

Учитель. Йому властиві чисто людські риси. Які? (Співчуття. Побачивши на вулиці замерзлу жінку, він міркує: «Шкода мені її, шкода» (глава I). Він здатний глибоко відчувати: «На душі у нього було до того гірко і боляче, самотньо і страшно, що дрібні собачі сльози  вилізли з очей». Він переживає почуття вдячності за те, що професор врятував йому життя (глава 4). І, нарешті, він має якийсь секрет в умінні підкорювати серця людей: «Через два дні він вже лежав поряд з кошиком вугілля і дивився, як працює Дарина Петрівна».)

 

15) Виступи груп учнів із заздалегідь виконаним завданням. Характеристика головних образів повісті.

1 група. Охарактеризуйте Шарикова – нового героя. Який він – «зроблена» людина? Яка книга стає для нього підручником життя?

Учні. Шариков – грубий, нерозвинений, самовпевнений і зухвалий. Він, щоб то не було, хоче вибитися в люди, стати не гірше інших. Але він не може зрозуміти, що для цього потрібно пройти шлях довгого духовного розвитку, потрібно працювати над  підвищенням інтелекту, розширенням кругозору, оволодінням знаннями. Поліграф Поліграфович Шариков надіває лаковані черевики і їдкого кольору краватку, а в іншому його костюм брудний, неохайний, позбавлений смаку. Через два тижні після того, як зійшла з нього собача шкура і ходити він став на двох ногах, цей товариш вже має в розпорядженні документ, що засвідчує його особу. Ще через тиждень – інше посвідчення – службовця. І не рядовий – завідувач підвідділом очищення міста Москви від бродячих тварин.)

Учитель. Доведіть, натура у Шарикова та ж, що і була, – собачо- кримінальна. (Чого варте одно його повідомлення про свою роботу «за фахом»: «Учора котів душили – душили». Втім, Поліграф Поліграфович котами вже не задовольняється. Незабаром він показує професорові дулю, а за адресою небезпечного Борменталя – револьвер. Він за допомогою Швондера, що управляє будинками, прописується в квартирі Преображенського, вимагає покладені йому «шістнадцять аршин» житлової площі, навіть намагається привести у будинок дружину. Він вважає, що підвищує свій ідейний рівень: читає книгу, рекомендовану Швондером, – листування Енгельса з Каутським. З точки зору Преображенського – усе це блеф, порожні потуги, які жодним чином не сприяють розумовому і духовному розвитку Шарикова. Але з точки зору Швондера і йому подібних Шариков є цілком відповідним для того суспільства, яке вони з таким пафосом і захватом створюють. Шарикова навіть узяли на роботу до державної установи, зробили його маленьким начальником. Для Шарикова ж стати начальником – означає перетворитися зовні, отримати владу над людьми. Так воно і відбувається. Він тепер одягнений в шкіряну куртку і чоботи, їздить на державній машині, розпоряджається долею бідної дівчини-секретарки).

(Несмак в одязі: отруйно-небесного кольору галстук, піджак і штани порвані і забруднені; лаковані штиблети з білими гетрами. Окрім цього, постійно вживає нецензурні слова, палить, смітячи недопалками, ловить бліх, краде, любить спиртне, ласий до жінок).

Учитель. А зараз переглянемо відео уривок, як Шариков поводиться за столом.

 

16) Уривок відео(поведінка за столом)

Дайте відповідь на запитання: А як це поводитись «по-справжньому», на думку Шарикова?

(Це грубо, нахабно, невиховано, безпардонно. Шариков упевнений, що він все знає про життя: знає, як поводитися за столом, знає, де можна цікаво провести час.)

Учитель. Професор Преображенський все-таки не залишає думки зробити з Шарикова людину. Він сподівається на еволюцію, поступовий розвиток. Але розвитку немає і не буде, якщо сама людина до нього не прагне. Насправді усе життя професора перетворюється на суцільний кошмар. У будинку немає ні спокою, ні порядку. Цілими днями чутні нецензурна лайка і брязчання балалайки. Шариков приходить  додому п'яним, пристає до жінок, ламає і крушить все навкруги. Він став грозою не лише для мешканців квартири, але і для мешканців усього будинку. А що здатні натворити Шарикови, якщо дати їм в житті повну волю? Страшно уявити собі картину того життя, яке вони здатні створити навколо себе.

 

17) Порівняйте Шарикова з Шариком. Заповніть таблицю.

Шарик

Шариков

 

 

Добродушний

Нещасний

Відданий

Милий

Довірливий

Хитрий

Неписьменний

Невихований

Зухвалий

Грубий

Самовпевнений

Жорстокий

Продажний

Підлий

 

 

  Висновок учнів. (Шарик - добрий і хитрий пес. Шариков – бездушна істота, споживач, вихованням якого займається Швондер).

Учитель. Які основні риси вдачі Шарикова? (Нахабство, безкультурність, відсутність інтелекту)

Учитель. Яка риса, на ваш погляд, найгірша? (Нахабство).

Учитель. Хто став донором для створення Шарикова – нової людини? (Клим Григорович Чугункин, 25 років, неодружений. Безпартійний, судився три рази і виправданий: вперше завдяки недоліку доказів, другий раз походження врятувало, в третій раз – умовно каторга на 15 років. Крадіжки. Професія – гра на балалайці по корчмах. Малого росту, погано складений. Печінка розширена (алкоголь). Причина смерті – удар ножем в серці в пивній «Стоп-сигнал» у Преображенської застави).

 

2 група. Швондер. Яка його роль у становленні Шарикова як особистості?

Голова будинкому Швондер подібний до казкового гнома, і можливості у нього теж казкові. Швондер – це людина, у якої за душею немає нічого: він жалюгідний, хоча амбітний; злісний, він вважає себе улаштовувачем нового життя. Він робить ідеологічний вплив на Шарикова. Професор це помічає: «Ну так от, Швондер і є найголовніший дурень. Він не розуміє, що Шариков для нього грізніша небезпека, ніж для мене. Ну, зараз він всіляко намагається нацькувати його на мене міркуючи, що якщо хто-небудь у свою чергу нацькує Шарикова на самого Швондера, то від нього залишаться тільки ріжки та ніжки. У нього найпаршивіше серце з усіх, які існують в природі!» Його принцип – відібрати і поділити. Він хоче отримувати від життя все, нічого не роблячи, заважаючи працювати таким, як Борменталь і Преображенський. Він вважає в праві нахабно розпоряджатися власністю людей, диктувати, де їм працювати, спати, приймати їжу. Швондер надає Шарикову соціальний статус, дає колишньому псові права, озброює  «ідейною фразою». Це він робить не з людинолюбства, а лише для того, щоб показати свою владу, покомандувати «інтелігенцією». Для цього він провокує Шарикова, нацьковує його на професора).

 

 

 

18) Бесіда

Учитель. Яка дія страшніша: фізична або ідеологічна? (На жаль, будь-якого насильства виправдати не можна. Доведеться поставити знак рівності. Спадковість і виховання Швондера народжують агресивного, злого Шарикова, який несе загрозу не лише професорові Преображенському, але і самому Швондеру).

Учитель. А що ви думаєте про клонування? (Так, питання про клонування залишається відкритим).

Учитель. Але чи можна усунутися від ходу історії? Як виховувати почуття поваги до особи, почуття власної гідності, усвідомлене відношення до того, що відбувається? (Очевидно, що це можливо тільки при поступовому, еволюційному розвитку суспільства).

Учитель. Коли відбувається перетворення Шарика на «людину»? (Під Різдво).

Учитель. Коли зворотнє перетворення? (Навесні, у березні).

Учитель. Зверніть увагу на символічність цих дат. (Це схоже на пародію: «народження» Шарикова співпадає з Різдвом,  «воскресіння» пса Шарика – з весною, можливо, з паскою).

Учитель. Можливо, без участі голови будинкому з доброго пса могла вийти хороша людина? (Ні, перетворити собаку на людину, олюднити звіра – це та ж  ризикована і безуспішна операція, яку виконала революція, вирвавши людину із звіриного побуту, з духовного і політичного рабства і оголосивши його хазяїном життя. Це проти природи. Не випадково чутки про операцію професора Преображенського асоціюються у свідомості обивателя з «кінцем» світу).

Учитель. Як ви вважаєте, чи є провина Преображенського (не як хірурга!) у свідомості Шарикова? (Так, сам того не бажаючи, Преображенський викликає до життя сили зла, які трохи не гублять його самого. Він несе відповідальність за своє втручання в природу, в те, що зовсім не знаходиться в його відомстві).

Учитель. Традиції яких письменників простежуються в повісті Булгакова найбільш явно? (Булгаков в сатиричній повісті «Собаче серце» наслідує традиції своїх улюблених письменників – Гоголя, Чехова. Про це говорять загальні мотиви, прийоми, обряди).

Учитель. Заради чого написана повість? (Булгаков піднімає складні, філософські питання, відповідати на які доводиться кожному поколінню. Чи можна бездумно втручатися  в природу? Якими шляхами треба йти, щоб світ став кращий, добріший, гуманніший?).

 

19) Інсценізація.

Учитель. Побудемо в ролі акторів! (Шариков, Борменталь, Філіп Філіпович)

Борменталь: Ну, що ж ми з вами зробимо сьогодні увечері?

Шариков: (моргаючи очима) В цирк підемо, краще всього.

Філіп Філіпович: Щодня в цирк – це досить нудно, по-моєму. Я б на вашому місці хоч раз в театр сходив.

Шариков: В театр я не піду. Розмовляють, розмовляють... Контрреволюція одна.

Борменталь: Ви б шанували що-небудь.

Філіп Філіпович: Потрібно буде Робінзона Крузо вам шанувати...

Шариков: Вже і так читаю, читаю... Цю... Як її... Листування Енгельса з цим... Як його – диявола – з Каутським. Не згоден я.

Філіп Філіпович: З ким? З Енгельсом або з Каутським?

Шариков: З обома. Конгрес, німці якісь... Голова пухне. Узяти все, та і поділити...

Борменталь: Ви і спосіб знаєте?

Шариков: Та який тут спосіб, справа не хитра. А то що ж: один в семи кімнатах заселився, штанів у нього сорок пар, а інший шляється, в смітниках харчів шукає.

Філіп Філіпович: Щодо семи кімнат – це ви, звичайно, на мене натякаєте? Ви стоїте на самому нижчому ступені розвитку, ви ще істота, що тільки формується, слабке в розумовому відношенні, усі ваші вчинки чисто звірині, і ви у присутності двох людей з університетською освітою дозволяєте собі подавати якісь поради  космічного масштабу і космічної ж дурості про те, як все поділити... А в цей  же час ви наковталися зубного порошку... До речі, який негідник забезпечив вас цією книжкою?

Учитель. А дійсно, хто забезпечив Шарикова цією книгою, та і не тільки книгою? (Вона співпадає з позицією Преображенського. Здається, що його вустами говорить сам автор.)

 

3 група. Хто протистоїть Шарикову і «товаришам»? Розкажіть про професора Преображенського, про доктора Борменталя. До якого висновку приходить професор?

Учні. (Преображенський – професор медицини. Він авторитетний лікар, що робить унікальні операції по омолоджуванню людей. Його життя присвячене науці, він чесно служить своїй справі, і люди вдячні йому за це. Можна сказати, що перед нами яскрава, неординарна, талановита особа. Професор критично відноситься до всього, що відбувається в країні з 1917 року. Він відкидає революційну теорію і практику. Він мав можливість перевірити це в ході свого медичного експерименту. Досвід створення «нової людини» не вдався. Переробити натуру Шарикова неможливо, як неможливо змінити і схильності чугункіних, швондерів і подібних до них. Преображенський переконався у безперспективності втручання в еволюцію природи: «Ось, лікарю, що виходить, коли дослідник замість того, щоб йти навпомацки і паралельно з природою, форсує питання і підводить завісу! На, отримуй Шарикова». Цей висновок важливий також і для розуміння соціального підтексту повісті: не можна штучно втручатися не лише в природну, але і соціальну еволюцію. Порушення моральної рівноваги в суспільстві може привести до страшних наслідків).

 

20) Порівняльна цитатна характеристика Преображенського і Шарикова

 

 

Преображенський

Шариков

Погляди на життя

«Я прибічник розподілу праці. У Великому нехай співають, а я оперуватиму».

– Чому ж ви – трудівник?

 • Та вже відомо – не неп.

«Узяти все, та і поділити»

Інтереси і розваги

«Сьогодні у Великому – «Аїда». А я давно не чув. Люблю».

«У театр я не піду. «Дуракаваляние». одна контрреволюці».

«У цирк підемо, краще всього».

Відношення до тварин

«Нікого бити не можна. На людину і на тварину можна діяти тільки навіювання».

«Учора котів душили, душили».

Відношення до людей 

«На злочин не ідіть ніколи. Доживіть до старості з чистими руками».

«І виголошує контр революційні промови»

(З доносу Шарикова на професора)

Учні. (У професора є помічник Борменталь, з яким він любить базікати на різні слизькі теми. Властиві професору і маленькі земні радощі: любить смачно поїсти, дорогий одяг. Професор може собі дозволити бути гурманом, він навчає Борменталя мистецтву їжі, щоб вона була не просто їжею, а постачанням. Це вже і привід поговорити про радянську горілку. Борменталь помічає, що «новоблагословенна дуже пристойна. Тридцять градусів». Філіп Філіпович заперечує: «Горілка має бути в сорок градусів, а не в тридцять». Усі ці зауваження, здавалося б, по дрібницях, насправді створюють цілісну картину життя Москви в двадцяті роки. Словом, перед нами типовий інтелігент, якому радянська влада не встигла створити умови, які дозволяють повною мірою розкривати і реалізувати свій талант).

Учитель. Професор приходить до висновку, що насильницьке втручання в природу людини і суспільства призводить до катастрофічних результатів. У повісті «Собаче серце» професор виправляє свою помилку – Шариков знову перетворюється на пса. Але в житті подібні експерименти незворотні. І Булгаков зумів попередити про це на самому початку тих руйнівних перетворень, які почалися в нашій країні в 1917 р.

21) Повернемося до проблемного питання, поставленого на початку уроку: Чому повість, написана в 1925 р., була опублікована в Росії лише в 1987году?

(Геніальна сатира на сучасність - ось головна причина важкого шляху до читача. Швондери і подібні до них залишилися ні з чим. Напевно, те, що інтелігентові вдалося обдурити владу, залишити її ні з чим, теж дуже неподобалося цензурі усіх радянських часів. У суспільстві, де соціалізм культивувався близько 70 років, такий твір не могли опублікувати.)

 

 

 

ІV. Підведення підсумків уроку.

Учитель. Про що змусила вас замислитися повість М.А. Булгакова "Собаче серце"?

У чому актуальність попереджень М.А. Булгакова?

Чи треба "штучно фабрикувати" людей, втручатися в життєві процеси?

(Тільки поступове залучення до культури, самоудосконалення людства, по думці Булгакова, - запорука прогресу суспільства  людини).

Учитель. Який же підсумок повісті? (Чародієві-професорові вдалося зворотне перетворення людини-монстра на собаку).

Учитель. Але в реальному житті це неможливо, і собаче серце в союзі з людським розумом – головна загроза нашого часу.

Учитель. Продовжте речення: «Шариковщина – це символ». (хамства, неосвіченості, прагнення до влади будь-яким шляхом.)

Учитель. Наведіть приклади шариковщини в наші дні.

Який же підсумок наших роздумів над попередженням письменника? (Жанр фантастичної повісті дозволив Булгакову благополучно вирішити драматичну ситуацію, але застережно звучить думка автора про відповідальність Ученого за право на експеримент).

Учитель. Будь-який дослід має бути продуманий до кінця, до дрібниць, інакше наслідки його можуть привести до катастрофи. Повість Булгакова дає багато приводів для роздумів. Виявляється, уміти говорити – це ще не означає бути людиною. Зберегти в собі людські якості в умовах, коли треба робити вибір – ось до чого закликає автор. Людське серце – це символ того, що «В людині має бути все прекрасно: і тіло, і одяг, і душа, і думки». 

Це слова А. П.Чехова, і я з ними повністю згодна!

 

Учитель. Чому твір залишається актуальним і у наш час?

(Людина – неповторна індивідуальність, з Клима Чугункина, що послужив «матеріалом» для Шарикова, може вийти тільки подібність Клима Чугункина. Революція – свого роду насильницька операція, проведена над суспільством, тому твір був заборонений довгі роки.

У наш час багато людей шляхом пластичних операцій намагаються змінити свою зовнішність,але не замислюються над духовним розвитком особистості).

Учитель. Створюючи образ Ф.Ф.Преображенського, М.О.Булгаков відобразив свою заповітну думку про відповідальність інтелігенції перед своєю країною.

 

V. Рефлексія.

Кожен учень отримує листок, на якому повинен продовжити і записати речення: «Найголовніше, що я зрозумів(а) на уроці, це…».

 

V І. Домашнє завдання пропонується на вибір учнів :

 1. Написати лист професорові Преображенському, в якому виразити своє відношення до його експерименту.
 2. Написати есе на тему: «Шариковщина в наші дні»
 3. Написати твір-мініатюру на тему: «Що б я порадив Шарикову».

1

 

doc
Додано
27 травня
Переглядів
48
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку