19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок "Заснування античних грецьких поселень на території України в Північному Причорномор’ї та Криму."

Про матеріал
Розробка уроку всесвітньої історії (інтегрований курс) для учнів 6 класу для підр. О.І.Пометун з теми: "Заснування античних грецьких поселень на території України в Північному Причорномор’ї та Криму." включає план уроку та різноманітний роздатковий матеріал для проведення інтерактивного уроку у формі подорожі в просторі і часі. Протягом уроку учні виконують різнобічні завдання спрямовані на розвиток інформаційної, просторової й мовленнєвої компетентностей, як групові, так й індивідуальні. Учні працюють групами. Застосовується самооцінювання діяльності та рефлексія кольоровими жетонами.
Перегляд файлу

Пекар Тетяна Вікторівна - учитель історії Одеської загальноосвітньої школи №45 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

 

Предмет. Весвітня історія (інтегрований курс)     6 – й клас                          Дата   - лютий 2019 р.   
 

Тема:  Заснування античних грецьких поселень на території України в

             Північному Причорномор’ї та Криму.

 

Очікувані результати. Після цього уроку учні: 

1. Знають хронологічні межі існування на території України грецьких поселень (полісів);

2. Розуміють передумови Великої грецької колонізації; внесок античної цивілізації в історію людства, зв’язок античної цивілізації зі спільнотами на українських теренах; поняття: «давньогрецька колонія», «метрополія», «поліс», «Понт Євксинський», «Ольвія», «Пантікапей», «Херсонес», «Тіра», «Тірас», «Борисфеніда», «Борисфен».

4. Уміють визначати причини, напрямки і результат грецької колонізації; називати і показувати на карті місця грецьких колоній в Північному Причорномор’ї та Криму; проводити зв'язок з сучасної культурою Криму і України та давніми грецькими містами-колоніями.

 

Мета: формування інформаційної, просторової й мовленнєвої компетентностей;

  • сформувати знання про причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та хронологічні межі колонізації;
  • розвивати вміння аналізувати і систематизувати історичний матеріал, працювати з історичною картою, документами, інформативними текстами; уміння аналізувати процес власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті інформації;
  • виховувати любов та повагу до історії українських земель; бажання вивчати історію рідної держави та інших народів світу.
     

Обладнання: підручник під ред. О.І Пометун. Всесвітня історія. Історія України.: підр. для 6 кл. – К., 2014. §30. С.139-140; атлас «Історія Стародавнього світу. 6 кл. – Картографія, 2018 ; ілюстрований матеріал, інформативні тексти, історичні документи, таблиці, тести, запитання, настінна карта, кольорові жетони; презентація, комп’ютер (за наявності інтерактивне обладнання).
 

Поняття: колонізація, Велика грецька колонізація, поліс, колонія, метрополія, Понт Євксинський, Ольвія, Пантікапей, Херсонес, Тіра, Борисфеніда, Тірас, Борисфен.

 

Дати:

VIII – VІ ст. до н.е.  час колонізації

VІІ ст. до н.е. – заснування Борисфеніди (р.Борисфен)

VІ ст. до н.е.  – заснування Ольвії (щаслива)

VІ ст. до н.е.  – заснування Тіри (річка Тірас (Дністер)

VІ ст. до н.е.  – заснування Феодосії («Божі дари»)

VІ ст. до н.е.  – заснування Пантікапея («Рибний шлях»)

V ст. до н.е.   – заснування Херсонес («Півострів»)
 

Тип уроку: комбінований
 

Форма уроку: інтерактивна мандрівка в часі і просторі (індивідуально-групова робота)
 

Домашнє завдання (укр.): читати  §30, С.139-140; усно запитання С.141;  письм. Опис подорожі в одну із грецьких колоній (за бажанням).  Виконати практичну роботи – конт.карта №10: позначити на конт. карті Велику грецьку колонізацію. (Рос.): читати  О.Г.Бандровский Всемирная история. История Украи-ны., 2014. §41, С.198-200; усно запитання С.200;  письм. Опис подорожі в одну із грецьких колоній (за бажанням).  Виконати практичну роботи – конт.карта №10: позначити на конт. карті Велику грецьку колонізацію.

 

ХІД  УРОКУ

Структура уроку

Робота вчителя

Робота учнів

І. ВСТУПНА  

    ЧАСТИНА

 

 

Повідомлення теми та мети уроку

1.З’єднання учнів в групи (групи сформовані та розподілені обов’язки).
2.Запис в зошиті теми уроку
3. Кожна група отримує залікову картку (додаток № 1) і протягом уроку відмічає результати.

1.1. Організацій-ний момент

1.2. Актуалізація опорних знань
(7 хв.)

Робота з датами, подіями, поняттями та визначеннями

(індивідуально-групова).

Варіант 1. Мозковий штурм

«так» або «ні».

Формування інформаційної, просторової й мовленнєвої компетентностей.

Кожна група учнів методом «так – ні», «знаю – не знаю» відмічає відповіді – «+» або «-», задають запитання. Відповідають на запитання.

 

І. ЗАПИТАННЯ.

1. Пригадайте час Великої Грецької колонізації (Час колонізації – VIII – VІ ст. до н.е.)

2. Що таке колонізація? (Колонізація – це процес переселення населення на територію неосвоєних земель.)

3. Що таке Велика грецька колонізація? (Велика грецька колонізація – це процес засну-вання грецькими полісами власних поселень на нових землях.)

4. Що таке колонія? (Колонія – в перекладі з грецької – поселення.)
5. Що таке метрополія? (це територія звідки є вихідцями колоністи.)

6. Назвіть причини колонізації. (Перенаселення - збільшення населення грецьких полісів; нестача землі. Боротьба демоса з аристократією. Розвиток торгівлі.)

ІІ. ЗАВДАННЯ ГРУПАМ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ.

 

Покажіть на карті напрямки Великої грецької колонізації.

Учні показують на карті в атласі та настінній.

Формування просторової компетентності.

 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1. Мотивація навчальної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Вивчення нового матеріалу

(26 хв.)

У ч и т е л ь. Стародавня історія України дуже різноманітна, і од-нією з її найбільш захоплюючих сторінок є грецька колонізація, яка поклала початок цілому пері-оду – античному.  Про особли-вості та причини грецької колоні-зації. Культура грецьких колоній вплинула на розвиток прасло-в’ян.  Античні традиції через грецькі міста-колонії дійшли й до Київської Русі. Ступивши на українську землю греки змінили можливий хід історії, і з ними прийшли нові віяння в архітектурі, мистецтві, господарському житті та культурі загалом. Сьогодні на уроці ми з вами зможемо дослідити грецький слід в українській історії.

Встановлюємо причини колонізації  Північного Причорноморя

 

Учитель. Сьогодні на уроці ми помандруємо Північним Причорноморєм 7-5 ст. до н.е.

 

Вчитель допомагає групам учнів дослідити на історичній карті міста-держави в Північному Причорномор’ї.
 

 

1. Кожна група отримує наглядний мотиватор 

( додаток № 2), діти висловлюють свою точку зору щодо змісту зображення. 

Змістовна відповідь – 1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні записують у зошит «Причини колонізації Північного Причорноморя»:

 

 

Робота в групах. (7 хв.)

Метод «Коло ідей»
Формування мовленнєвої, просторової компетентностей.

Учні в групах мають заздалегідь підготовлену інформацію про розвиток грецьких міст-коло-ній (Ольвія, Херсонес, Пантікапей); аналізують історичні документи, ілюстрації, досліджують карту, працюють з підручником (§30, С.139-140). Згадують власні літні подорожі на узбе-режжя Чорного моря та презентують свою роботу в формі міні-екскурсій за планом( 5 хв. для кожної групи):
1. Час виникнення колоній.
2. Географічне розташування та особливості створення.
3. Основні причини грецької колонізації в Північному Причорномор’ї.

4. Міста-держави в Північному Причорномор’ї:
а) Ольвія;
б) Херсонес;
в) Пантікапей.

Використання методу «Коло ідей».

Інформація груп про мандрівку.


Формування комунікативної, полікультурної, мовленнєвої, інформаційної компетентностей.

Результат діяльності учнів. Складання таблиці «Давньогрецькі поліси в Північному Причор-номор’ї» в зошиті.

ВИСНОВОК. Велика грецька колонізація сприяла розвитку ремесел, торгівлі, мореплавства. Змінила грецький світ.

 

ІІІ. Заключна частина.

3.1. Підсумки уроку. Узагальнення

вивченого.

 

 

3.2. Рефлексія.

Оцінювання діяльності учнів.

 

 

 

 

Вчитель звертає увагу учнів на особливості грецької колонізації Північного Причорномор’я України.  Це період історії не тільки Стародавньої Греції, а й України.

Тестування (3 хвл.)

 

Рефлексія – оцінювання кольоровими жетонами.

 

Виставлення оцінок – керівниками груп.

До підсумку вивчення нової теми долучити учнів. Запропонувати відповісти на питання:

  • Що вивчали?
  • Який період історії? Якої країни?

 

 

Тести. Індивідуальна робота учнів

 

Діти оцінюють урок ( свою роботу, якість отри-маних знань на уроці )за допомогою кольоро-вих жетонів:
Червоні   – незадовільно

Білі           – задовільно
Жовті         добре
Зелені      – відмінно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ГРУПАМ ПО КАРТКАМ. ВСТАНОВИТИ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ТЕРМІНАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Група 1

1

Колонія

А

від грецького – «розсіяння»; це частина населення країни, яка перебуває за межами своєї батьківщини.

2

Діаспора

Б

це процес переселення населення на територію неосвоєних земель.

3

Колонізація

В

це процес заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях.

4

Велика грецька колонізація

Г

в перекладі з грецької – поселення

Відповідь: 1Г      

 

 

Група 2

1

Колонія

А

від грецького – «розсіяння»; це частина населення країни, яка перебуває за межами своєї батьківщини.

2

Діаспора

Б

це процес переселення населення на територію неосвоєних земель.

3

Колонізація

В

це процес заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях.

4

Велика грецька колонізація

Г

в перекладі з грецької – поселення

Відповідь: 1Г      

 

 

Група 3.

1

Колонія

А

це територія звідки є вихідцями колоністи.

2

Метрополія

Б

це процес заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях. 

3

Поліс – місто-держава

В

в перекладі з грецької – поселення

4

Велика грецька колонізація

Г

Громадянська община, що складалася з повноправних громадян-землевласників, мала свою територію, закони, органи управління.

Відповідь: 1В      

 

 

Група 4.

1

Колонія

А

це територія звідки є вихідцями колоністи.

2

Метрополія

Б

це процес заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях. 

3

Поліс – місто-держава

В

в перекладі з грецької – поселення

4

Велика грецька колонізація

Г

Громадянська община, що складалася з повноправних громадян-землевласників, мала свою територію, закони, органи управління.

Відповідь: 1В      

 

 

 

Група 5.

1

Колонія

А

це територія звідки є вихідцями колоністи.

2

Метрополія

Б

це процес заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях. 

3

Колонізація

В

в перекладі з грецької – поселення

4

Велика грецька колонізація

Г

 це процес переселення населення на територію неосвоєних земель.

Відповідь: 1В      

 

 

 

 

Залікова картка уроку.  Група № _____

Максимальна кількість балів – 24 бали

Завдання 1

Чи пам’ятаєш?

Максимальна кількість балів - 1

Ваші бали:

Завдання 2

Таблиці відповідності

Максимальна кількість балів - 3

Ваші бали:

Завдання 3

Мандрівка

Максимальна кількість балів - 6

Ваші бали:

Завдання 4

Тестування

Максимальна кількість балів - 4

Ваші бали:

Завдання 5

Самооцінка

Максимальна кількість балів - 5

Ваші бали:

Завдання 6

Оцінка вчителя

Максимальна кількість балів - 5

Ваші бали:

 

 

 

Залікова картка уроку. Група _____

Максимальна кількість балів – 24 бали

Завдання 1

Чи пам’ятаєш?

Максимальна кількість балів - 1

Ваші бали:

Завдання 2

Таблиці відповідності

Максимальна кількість балів - 3

Ваші бали:

Завдання 3

Мандрівка

Максимальна кількість балів - 6

Ваші бали:

Завдання 4

Тестування

Максимальна кількість балів - 4

Ваші бали:

Завдання 5

Самооцінка

Максимальна кількість балів - 5

Ваші бали:

Завдання 6

Оцінка вчителя

Максимальна кількість балів - 5

Ваші бали:

 

 

Залікова картка уроку. Група № _____

Максимальна кількість балів – 24 бали

Завдання 1

Чи пам’ятаєш?

Максимальна кількість балів - 1

Ваші бали:

Завдання 2

Таблиці відповідності

Максимальна кількість балів - 3

Ваші бали:

Завдання 3

Мандрівка

Максимальна кількість балів - 6

Ваші бали:

Завдання 4

Тестування

Максимальна кількість балів - 4

Ваші бали:

Завдання 5

Самооцінка

Максимальна кількість балів - 5

Ваші бали:

Завдання 6

Оцінка вчителя

Максимальна кількість балів - 5

Ваші бали:

 

 

РОЗДАТКОВІ КАРТКИ .   «ЗАПИСАТИ  В ЗОШИТ»

Тема уроку.           Заснування античних грецьких поселень на території України

(в Північному Причорномор’ї та Криму). Практична робота №12.

 

«Причини колонізації Північного Причорноморя»:

1)  Перенаселення - збільшення населення грецьких полісів;

2) Нестача землі і хліба.

3) Боротьба демоса з аристократією.

4) Розвиток торгівлі.
 

Таблиця «Давньогрецькі поліси в Північному Причорноморї»

Назва міста-колонії

Переклад грецької назви

Час заснування

Сучасна територія

Борисфеніда

ріка Борисфен (Дніпро)

VІІ ст. до н.е.

Острів Березань (Миколаївська область)

Ольвія

«Щаслива»

VІ ст. до н.е.

Село Парутине (Миколаївська область)

Тіра

річка Тірас (Дністер)

VІ ст. до н.е.

Білгород-Дністровський (Одеська обл.)

Феодосія

«Божі дари»

VІ ст. до н.е.

Феодосія (Кримський півострів)

Пантікапей

«Рибний шлях»

VІ ст. до н.е.

Керч (Кримський півострів)

Херсонес

«Півострів»

V ст. до н.е.

Севастополь (Кримський півострів)

      ВИСНОВОК. Велика грецька колонізація сприяла розвитку ремесел, торгівлі, мореплавства. Змінила грецький світ.

 

Домашнє завдання: переказ, вивчити визначення і дати  §30, С.139-140; зошит; усно запитання С.141;

письм. С.141 Опис подорожі в одну із грецьких колоній (за бажанням).

Виконати практичну роботи – конт.карта №10: позначити на контурній карті Велику грецьку колоніза-цію С.138 підручник О.І.Пометун, атлас.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання групам. Встановити відповідність між термінами та визначення

Група 1, 2

1

Колонія

А

від грецького – «розсіяння»; це частина населення країни, яка перебуває за межами своєї батьківщини.

2

Діаспора

Б

це процес переселення населення на територію неосвоєних земель.

3

Колонізація

В

це процес заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях.

4

Велика грецька колонізація

Г

в перекладі з грецької – поселення

 

Відповідь: _________________________________

 

 

Завдання групам. Встановити відповідність між термінами та визначення

Група 2

1

Колонія

А

від грецького – «розсіяння»; це частина населення країни, яка перебуває за межами своєї батьківщини.

2

Діаспора

Б

це процес переселення населення на територію неосвоєних земель.

3

Колонізація

В

це процес заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях.

4

Велика грецька колонізація

Г

в перекладі з грецької – поселення

 

Відповідь:__________________________________

 

 

Група 3

1

Колонія

А

це територія звідки є вихідцями колоністи.

2

Метрополія

Б

це процес заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях. 

3

Поліс – місто-держава

В

в перекладі з грецької – поселення

4

Велика грецька колонізація

Г

Громадянська община, що складалася з повноправних громадян-землевласників, мала свою територію, закони, органи управління.

 

Відповідь:__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Група 4.

1

Колонія

А

це територія звідки є вихідцями колоністи.

2

Метрополія

Б

це процес заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях. 

3

Поліс – місто-держава

В

в перекладі з грецької – поселення

4

Велика грецька колонізація

Г

Громадянська община, що складалася з повноправних громадян-землевласників, мала свою територію, закони, органи управління.

 

Відповідь:__________________________________

 

 

 

 

 

Група 5.

1

Колонія

А

це територія звідки є вихідцями колоністи.

2

Метрополія

Б

це процес заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях. 

3

Колонізація

В

в перекладі з грецької – поселення

4

Велика грецька колонізація

Г

 це процес переселення населення на територію неосвоєних земель.

 

Відповідь:__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ОЛЬВІЯ
        Ольвія (грецьк.- щаслива) - найважливіша грецька колонія в Нижньому Побужжі, в дельті Гіпаніса (Бугу) та Борисфена (Дніпра) заснована вихідцями з Мілету в 647-646 ро-ках до н.е. 
        Залишки цього політичного та економічного центру розташовані на правому березі Бузького лиману біля села Парутине Очаківського району Миколаївської області.  
        У період свого розквіту у ІІІ ст. до н. е. площа міста становила близько 50 га.
        Ольвія була рабовласницькою республікою.

Законодавчі органи (наприклад — збори, рада) та виконавча влада (колегії 

архонтів, стратегів та інші) були в руках рабовласницької частини населення.

Значного розвитку набули землеробство, скотарство, рибальство, виноградарство, якими займалися греки та вихідці з місцевих племен, що населяли городище і хору - селища сільськогосподарської округи Ольвії. В самому місті розвивалися ремесла.

 

ПАНТІКАПЕЙ


         Пантікапе́й (від іранського Panti-Kapa рибний шлях) — давньогрецький поліс, що існував на місці сучасної Керчі; столиця Боспорського царства.  Деякі давні джерела стверджують, що в Пантікапеї наро-дився Геракл - легендарний прабатько скіфів і теукрів. 
        Пантікапей був заснований у 1-й половині 6 століття до н. е. на західному березі 

Керченської протоки, яка веде з Азовського моря до Чорного (на місці сучасної Керчі) переселенцями з  Мілета та інших центрів Давньої Греції.

       З другої половини 6 століття до н. е. місто карбувало власну монету. З утворенням близько 480 р. до н.е. Боспорського царства стало її столицею.

Розквіт Пантікапея припадає на 5 — початок 3 століття до н. е., коли він був найбільшим ремісничим і торговельним центром Північного Причорномор'я. 
 

 

                                                                        ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ
       Херсоне́с Таврі́йський (давн.грец. - «півострів») - за середньовіччя назва - Херсон, у слов'янських джерелах  Корсунь). Це — старогрецьке місто-держава  в південно-західній частині Криму у межах Севастополя.
       Херсонес Таврійський був заснований 422–421 рр. до н. е. грецькими вихідцями з Гераклії Понтійської як грецька колонія на північному узбережжі Чорного моря.

За античної доби став важливим торговельним, ремісничим і політичним центром південно-західного узбережжя Криму.
       Херсонес був типовим грецьким полісом. Це місто-держава було рабовласницькою республікою з демократичною формою правління. Вищим органом влади були збори всіх вільних громадян чоловічої статі, які досягли повноліття. Народні збори приймали закони і вирішували найважливіші питання. Повсякденним життям міста керували виборна рада та колегії, які здійснювали спостереження за всією діяльністю жителів міста.
 

 

 

ТЕСТИ НА ОЦІНЮВАННЯ УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Тести. Учня 6-__  класу. Прізвище, імя _______________________

1. Понтом Евксинським греки називали море:

__а) Чорне;       __б) Егейське;     __ в) Іонічне.

2. Як «рибний шлях» перекладається назва грецької колонії:

__ а) Херсонес;     __б) Пантикапей;    __в) Ольвія.

3. Переїжджаючи на нове місце проживання в колонії, греки брали із собою:

___ а) жменю рідної землі;    ___ б) статуетку Зевса;    ___  в) вогонь з домашнього вогнища.

4. Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Тіра знаходяться на території:

___ а) сучасної України;   ___ б) Греції;     ___в) Єгипту.

 

Тести. Учня 6-__  класу. Прізвище, імя _______________________

1. Понтом Евксинським греки називали море:

__а) Чорне;       __б) Егейське;     __ в) Іонічне.

2. Як «рибний шлях» перекладається назва грецької колонії:

__ а) Херсонес;     __б) Пантикапей;    __в) Ольвія.

3. Переїжджаючи на нове місце проживання в колонії, греки брали із собою:

___ а) жменю рідної землі;    ___ б) статуетку Зевса;    ___  в) вогонь з домашнього вогнища.

4. Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Тіра знаходяться на території:

___ а) сучасної України;   ___ б) Греції;     ___в) Єгипту.

 

 

Тести. Учня 6-__  класу. Прізвище, імя _______________________

1. Понтом Евксинським греки називали море:

__а) Чорне;       __б) Егейське;     __ в) Іонічне.

2. Як «рибний шлях» перекладається назва грецької колонії:

__ а) Херсонес;     __б) Пантикапей;    __в) Ольвія.

3. Переїжджаючи на нове місце проживання в колонії, греки брали із собою:

___ а) жменю рідної землі;    ___ б) статуетку Зевса;    ___  в) вогонь з домашнього вогнища.

4. Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Тіра знаходяться на території:

___ а) сучасної України;   ___ б) Греції;     ___в) Єгипту.

 

 

Тести. Учня 6-__  класу. Прізвище, імя _______________________

1. Понтом Евксинським греки називали море:

__а) Чорне;       __б) Егейське;     __ в) Іонічне.

2. Як «рибний шлях» перекладається назва грецької колонії:

__ а) Херсонес;     __б) Пантикапей;    __в) Ольвія.

3. Переїжджаючи на нове місце проживання в колонії, греки брали із собою:

___ а) жменю рідної землі;    ___ б) статуетку Зевса;    ___  в) вогонь з домашнього вогнища.

4. Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Тіра знаходяться на території:

___ а) сучасної України;   ___ б) Греції;     ___в) Єгипту.

 

 

Тести. Учня 6-__  класу. Прізвище, імя _______________________

1. Понтом Евксинським греки називали море:

__а) Чорне;       __б) Егейське;     __ в) Іонічне.

2. Як «рибний шлях» перекладається назва грецької колонії:

__ а) Херсонес;     __б) Пантикапей;    __в) Ольвія.

3. Переїжджаючи на нове місце проживання в колонії, греки брали із собою:

___ а) жменю рідної землі;    ___ б) статуетку Зевса;    ___  в) вогонь з домашнього вогнища.

4. Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Тіра знаходяться на території:

___ а) сучасної України;   ___ б) Греції;     ___в) Єгипту.

 

 

Тести. Учня 6-__  класу. Прізвище, імя _______________________

1. Понтом Евксинським греки називали море:

__а) Чорне;       __б) Егейське;     __ в) Іонічне.

2. Як «рибний шлях» перекладається назва грецької колонії:

__ а) Херсонес;     __б) Пантикапей;    __в) Ольвія.

3. Переїжджаючи на нове місце проживання в колонії, греки брали із собою:

___ а) жменю рідної землі;    ___ б) статуетку Зевса;    ___  в) вогонь з домашнього вогнища.

4. Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Тіра знаходяться на території:

___ а) сучасної України;   ___ б) Греції;     ___в) Єгипту.

 

Зачетная карта урока.  Группа № _____

Максимальное количество балов – 24 бала

Задание 1

Что запомнил?

Максимальное кол-во балов - 1

Ваши балы:

Задание 2

Таблица соответствия

Максимальное кол-во балов - 3

Ваши балы:

Задание 3

Путешествие

Максимальное кол-во балов - 6

Ваши балы:

Задание 4

Тестирование

Максимальное кол-во балов - 4

Ваши балы:

Задание 5

Самооценка

Максимальное кол-во балов - 5

Ваши балы:

Задание 6

Оценка учителя

Максимальное кол-во балов - 5

Ваши балы:

 

 

 

Зачетная карта урока.  Группа № _____

Максимальное количество балов – 24 бала

Задание 1

Что запомнил?

Максимальное кол-во балов - 1

Ваши балы:

Задание 2

Таблица соответствия

Максимальное кол-во балов - 3

Ваши балы:

Задание 3

Путешествие

Максимальное кол-во балов - 6

Ваши балы:

Задание 4

Тестирование

Максимальное кол-во балов - 4

Ваши балы:

Задание 5

Самооценка

Максимальное кол-во балов - 5

Ваши балы:

Задание 6

Оценка учителя

Максимальное кол-во балов - 5

Ваши балы:

 

 

 

Зачетная карта урока.  Группа № _____

Максимальное количество балов – 24 бала

Задание 1

Что запомнил?

Максимальное кол-во балов - 1

Ваши балы:

Задание 2

Таблица соответствия

Максимальное кол-во балов - 3

Ваши балы:

Задание 3

Путешествие

Максимальное кол-во балов - 6

Ваши балы:

Задание 4

Тестирование

Максимальное кол-во балов - 4

Ваши балы:

Задание 5

Самооценка

Максимальное кол-во балов - 5

Ваши балы:

Задание 6

Оценка учителя

Максимальное кол-во балов - 5

Ваши балы:

 

ЗАПИСАТЬ В  ТЕТРАДЬ.

Тема урока.

Основания античных греческих поселений на территории Украины

(в Северном Причерноморье и Крыму). Практическая работа №12

Причины колонизации Северного Причерноморья:

1)  Перенаселение – увеличение количества населения полисов;

2) Недостаток земли и хлеба.

3) Борьба демоса с аристократией.

4) Розвитие торговли.


Таблица «Древнегреческие полисы в Северном Причерноморье и Крыму»

Название го-рода-колонии

Перевод греческого названия

Время основання

Современная территория

Борисфенида

река Борисфен (Днепр)

VІІ в. до н.э.

остров Березань (Николаевская область)

Ольвия

«Счасливая»

VІ в. до н.э.

село Парутине (Николаевская область)

Тира

река Тирас (Днестр)

VІ в. до н.э.

Белгород-Днестровский (Одесская обл.)

Феодосия

«Бога дары»

VІ в. до н.э.

Феодосия (Крымский полуостров)

Пантикапей

«Рыбный путь»

VІ в. до н.э.

Керчь (Крымский полуостров)

Херсонес

«Полуостров»

V в. до н.э.

Севастополь (Крымский полуостров)

      ВЫВОД. Великая греческая колонизация способствовала разитию ремесла, торговли, мореходства. Изменила греческий мир.

 

Домашнее задание: пересказ, выуч. определения и даты  §41, С.198-200 и в тетради; устно С.200;

письм. Описание путешествия в одну из греческих колоний (по желанию).

Выполнить практическую работу – конт.карта №10: обозначить Великую греч. колонизацию

 

 

Задания группам. Установить соответствие между терминами и определения

Группа 1

1

Колония

А

от греческого – «рассеяние»; это часть населения страны, которая находится за пределами своей родины

2

Диаспора

Б

это процесс переселения населения на территорию неосвоенных земель

3

Колонизация

В

это процесс основания греческими полисами собственных поселений на новых землях.

4

Великая греческая колонизация

Г

в переводе с греческого – поселение

 

Ответ: _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания группам. Установить соответствие между терминами и определения

Группа 2

1

Колония

А

от греческого – «рассеяние»; это часть населения страны, которая находится за пределами своей родины

2

Диаспора

Б

это процесс переселения населения на территорию неосвоенных земель

3

Колонизация

В

это процесс основания греческими полисами собственных поселений на новых землях.

4

Великая греческая колонизация

Г

в переводе с греческого – поселение

 

Ответ: _________________________________

 

 

 

 

Група 3

1

Колония

А

это территория, откуда являются выходцами колонисты

2

Метрополия

Б

это процесс основания греческими полисами собственных поселений на новых землях.

3

Полис – город-государство

В

в переводе с греческого – поселение

4

Великая греческая колонизация

Г

Гражданская община, состоявшая из полноправных граждан-землевладельцев, имела свою территорию, законы, органы управления.

 

Ответ: _________________________________

 

 

 

 

Группа 4.

1

Колония

А

это территория, откуда являются выходцами колонисты

2

Метрополия

Б

это процесс основания греческими полисами собственных поселений на новых землях.

3

Полис – город-государство

В

в переводе с греческого – поселение

4

Великая греческая колонизация

Г

Гражданская община, состоявшая из полноправных граждан-землевладельцев, имела свою территорию, законы, органы управления.

 

Ответ: __________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Группа 5.

1

Колония

А

это территория, откуда являются выходцами колонисты

2

Метрополия

Б

это процесс основания греческими полисами собственных поселений на новых землях.

3

Колонизация

В

в переводе с греческого – поселение

4

Великая греческая колонизация

Г

 это процесс переселения населения на территорию неосвоенных земель

 

Ответ: __________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛЬВИЯ

 

Ольвия (греч.- счастлива) - важнейшая греческая колония в Нижнем Побужье, в дельте Гипаниса (Буга) и Борисфена (Днепра) основана выходцами из Милета в 647-646 годах до н.є.

Руині этого политического и экономического центра расположены на правом бере-гу Бугского лимана возле села Парутино Очаковского района Николаевской области.

В период своего расцвета в III веке до н. э. площадь города составляла около 50 га. Ольвия была рабовладельческой республикой. Законодательные органы (например — собрание, совет) и исполнительная власть (коллегии архонтов, стратегов и другие) были в руках рабовладельческой части населения.

Значительное развитие получили земледелие, скотоводство, рыболовство, вино-градарство, которыми занимались греки и выходцы из местных племен, населявших го-родище и хора поселка сельскохозяйственной округи Ольвии. В самом городе развива-лись ремесла.

 

ПАНТИКАПЕЙ

 

Пантикапей (от иранского Panti-Kapa рыбный путь) — древнегреческий полис, ко-торый существовал на месте современной Керчи; столица Боспорского царства.   

Некоторые древние источники утверждают, что в Пантикапее родился Геракл - легендарный прародитель скифов и теукров.

Пантикапей был основан в 1-й половине 6 века до н. є. на западном берегу Кер-ченского пролива, ведущего из Азовского моря в Черное (на месте современной Керчи) переселенцами из Милета и других центров Древней Греции. Со второй половины 6 века до н. е. город чеканил собственную монету. С образованием около 480 года до н.є. Боспорского царства Пантикапей стал столицей. Расцвет Пантикапея приходится на 5 — начало 3 века до н. є., когда он был крупнейшим ремесленным и торговым центром Северного Причерноморья.

 

ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ

 

Херсонес Таврический (давн.грец. - "полуостров") в средневековье название -Херсон, а в славянских источниках город Корсунь).

Это — древнегреческий город-государство в юго-западной части Крыма в границах современного Севастополя. Херсонес Таврический был основан в 422-421 гг. к н. є. гре-ческими выходцами из Гераклеи Понтийской, как греческая колония на северном побе-режье Черного моря.

В античном периоде стал важным торговым, ремесленным и политическим цент-ром юго-западного побережья Крыма. Херсонес был типичным греческим полисом. Это была рабовладельческая республика с демократической формой правления. Высшим органом власти было собрание всех свободных граждан мужского пола, достигших со-вершеннолетия. Народные собрания принимали законы и решали важнейшие вопросы. Повседневной жизнью города руководили выборный совет и коллегии, осуществлявшие наблюдение за всей деятельностью жителей города.

 

 

Тесты. Ученика 6-__  класса. Фамилия, имя _______________________

1. Понтом Эвксинским греки называли море:

__а) Чорное;                      __б) Эгейское;                    __ в) Ионическое.

2. Как «рыбный путь» переводится названием греческой колонии:

__ а) Херсонес;                 __б) Пантикапей;               __в) Ольвия.

3. Переезжая на новое место проживания в колонии, греки брали с собой:

___ а) горсть родной земли;           ___ б) статуэтку Зевса;           ___  в) огонь из домашнего очага.

4. Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Тира находятся на территории:

___ а) современной Украины;           ___ б) Греции;          ___в) Египта.

 

 

Тесты. Ученика 6-__  класса. Фамилия, имя _______________________

1. Понтом Эвксинским греки называли море:

__а) Чорное;                      __б) Эгейское;                    __ в) Ионическое.

2. Как «рыбный путь» переводится названием греческой колонии:

__ а) Херсонес;                 __б) Пантикапей;               __в) Ольвия.

3. Переезжая на новое место проживания в колонии, греки брали с собой:

___ а) горсть родной земли;           ___ б) статуэтку Зевса;         ___  в) огонь из домашнего очага.

4. Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Тира находятся на территории:

___ а) современной Украины;           ___ б) Греции;                  ___в) Египта.

 

 

Тесты. Ученика 6-__  класса. Фамилия, имя _______________________

1. Понтом Эвксинским греки называли море:

__а) Чорное;                      __б) Эгейское;                    __ в) Ионическое.

2. Как «рыбный путь» переводится названием греческой колонии:

__ а) Херсонес;                 __б) Пантикапей;               __в) Ольвия.

3. Переезжая на новое место проживания в колонии, греки брали с собой:

___ а) горсть родной земли;          ___ б) статуэтку Зевса;         ___  в) огонь из домашнего очага.

4. Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Тира находятся на территории:

___ а) современной Украины;      ___ б) Греции;            ___в) Египта.

 

 

Тесты. Ученика 6-__  класса. Фамилия, имя _______________________

1. Понтом Эвксинским греки называли море:

__а) Чорное;                      __б) Эгейское;                    __ в) Ионическое.

2. Как «рыбный путь» переводится названием греческой колонии:

__ а) Херсонес;                 __б) Пантикапей;               __в) Ольвия.

3. Переезжая на новое место проживания в колонии, греки брали с собой:

___ а) горсть родной земли;           ___ б) статуэтку Зевса;          ___  в) огонь из домашнего очага.

4. Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Тира находятся на территории:

___ а) современной Украины;            ___ б) Греции;             ___в) Египта.

 

 

Тесты. Ученика 6-__  класса. Фамилия, имя _______________________

1. Понтом Эвксинским греки называли море:

__а) Чорное;                      __б) Эгейское;                    __ в) Ионическое.

2. Как «рыбный путь» переводится названием греческой колонии:

__ а) Херсонес;                 __б) Пантикапей;               __в) Ольвия.

3. Переезжая на новое место проживания в колонии, греки брали с собой:

___ а) горсть родной земли;             ___ б) статуэтку Зевса;             ___  в) огонь из домашнего очага.

4. Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Тира находятся на территории:

___ а) современной Украины;            ___ б) Греции;              ___в) Египта.

 

 

Тесты. Ученика 6-__  класса. Фамилия, имя _______________________

1. Понтом Эвксинским греки называли море:

__а) Чорное;                      __б) Эгейское;                    __ в) Ионическое.

2. Как «рыбный путь» переводится названием греческой колонии:

__ а) Херсонес;                 __б) Пантикапей;               __в) Ольвия.

3. Переезжая на новое место проживания в колонии, греки брали с собой:

___ а) горсть родной земли;                ___ б) статуэтку Зевса;           ___  в) огонь из домашнего очага.

4. Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Тира находятся на территории:

___ а) современной Украины;          ___ б) Греции;               ___в) Египта.

 

docx
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
1573
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку