Урок "Застосування функцій у фізиці"

Про матеріал
Інтегрований урок фізика+математика для учнів 9 класу. На своєму уроці я розглянула і практично показала особливості формування сучасних наукових підходів до використання засобів навчання учнів та проведення інтегрованих уроків фізики та математики .
Перегляд файлу

                    КЗ «Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи № 44 Маріупольської міської ради Донецької області»

 

 

 

 

 

 

        ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЙ У ФІЗИЦІ

 

 

 

 

 

 

Розробила:

вчитель математики

вища кваліфікаційна категорія

Тенякова В.В.

 

 

 

Маріуполь 2019 рік

 

Мета уроку:

 - сформувати в учнів уміння застосовувати математичний апарат до вирішення графічних завдань з фізики;

- розвивати розумові здібності учнів, уміння аналізувати, виділяти спільні та відмінні властивості; розвивати дослідницькі здібності,  уміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

- розвивати пам'ять, увагу, спостережливость;

-виховувати стійкий інтерес до вивчення математики і фізики через реалізацію міжпредметних зв'язків;

- виховання взаємодопомоги і об'єктивної оцінки знань;

- стимулювання учнів до самовираження, створення ситуації успіху для кожного.

Обладнання:

• комп'ютер, дошка, мультимедійний проектор;

• зошити;

• листи для самоконтролю;

• картки для самостійної роботи

 

Хід уроку

I. Організаційний момент Взаємне вітання, перевірка готовності учнів до уроку, організація уваги. Клас ділиться на три групи . Підсумки роботи груп підводяться на дошці.

Повідомляється тема і мета уроку.

На слайді епіграфи до уроку:

«З фізикою - в життя, суть- з математикою. "

Лемберг А.

"Навряд чи слід пояснювати, що одна з найважливіших завдань математики - допомога іншим наукам."

Морделл Л.

II. Проблемне питання (домашняя работа)

 Завдання. Ваш товариш їхав у відпустку. У момент, коли  поїзд почав рухатися, ти згадав, що забув передати йому кошик з печивом, і почав бігти по ходу поїзда зі швидкістю 3,5 м / с. Вважаючи  рух поїзда рівноприскореним, визначити швидкість поїзда в той момент, коли ти порівнявся з вагоном товариша.

Які два основних способи існують і в математиці і в фізиці при розвязуванні  задач на рух? (Графічний і аналітичний)

                                                        Розвязання

Вирішимо графічним способом. Учень показує рішення задачі на дошці.

 

 

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/645230/01.gif

ІІІ. Бліц-опитування (повторення теоретичного матеріалу) Організація усної фронтальної роботи з класом з повторення властивостей лінійної і квадратичної функції, видів механічного руху. Кожній команді пропонується питання. За кожну правильну відповідь команда отримує один бал.

Учитель математики: Дати відповіді на запитання

Задана функція   x = 5 – 10t

1. Як називається ця функція?

2. Що є графіком цієї функції?

3. Чому дорівнює кутовий коефіцієнт функції?

4. Що показує знак кутового коефіцієнта k?

5. Запишіть на дошці формулу лінійної функції.

6. Який це вид руху?

7. Який фізичний зміст чисел у рівнянні?

8. Запишіть на дошці рівняння рівномірного руху в загальному вигляді.

9. Запишіть на дошці рівняння залежності швидкості від часу.

 

Задана функція  y = 2-6x+4x2

1. Як називається дана функція?

2. Що є графіком цієї функції?

3. Запишіть на дошці формулу квадратичної функції.

4. Що показує число 4?

5. Який це вид руху?

6. Фізичне значення чисел у рівнянні?

7. Запишіть на дошці закон рівноприскореного руху в загальному вигляді.

Учитель математики

 І перш ніж перейти безпосередньо до розв’язування завдань спробуємо зробити деякі висновки,  заповнимо відповідну таблицю, яка показує зв'язок понять, що ми досліджуємо.

Учні заповнюють таблицю на дошці і в зошиті (вписують відсутні формули).

 Висновок учнів: без математичного апарату неможливо  розв’язання фізичних завдань.

Учитель фізики: Слайд на екрані. Знайдемо відповідність фізичних і математичних величин.

 

 

математика

фізика

графік

Лінійна функція

Y=kx+b

b-точка перетину графіка функції з віссю ординат;

k-кутовий коефіцієнт прямої

x=х₀+vt (рівномірний рух)

v=v₀+at(рівнозмінний рух)

х₀; v

 

v; a

 

Квадратична функція

Y=ax²+bx+c

a>0-«ветви» параболи напрямлені вгору;

a<0 «ветви» параболи напрямлені донизу

x= х₀+ vt+(a/2)t² (рівнозмінний рух)

a>0-рівноприскорений рух

a<0-рівносповільнений рух

 

 

 

 

 

лhttp://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/645230/04.gif

Вчитель математики:

1. Графіки яких функціональних залежностей намальовані червоним кольором? (Залежність координати від часу)

2. Графіки яких функціональних залежностей намальовані рожевим кольором? (Залежність прискорення від часу)

3. Графіки яких функціональних залежностей намальовані блакитним кольором? (Залежність швидкості від часу)

.

ІV. Фізкультхвилинка.

V. Розв’язування задач (работа в групах).

Завдання1. Точка рухається прямолінійно за законом x = 2 - 3t + 0,5t2. Дати характеристику руху і побудувати графіки функцій x (t), v (t), а (t).

Учні працюють в зошитах. Перша група на дошці будує графік функції x (t), друга група-v (t), третя група-a (t).

                                                        Розвязання

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/645230/f_clip_image010.jpg

Учитель физики:

Завдання 2 Дослідіть графік і дайте відповіді на запитання. Складіть свої питання.

Кожна команда озвучує свою відповідь.

 

1. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/645230/02.gif

1. Який рух описує кожен графік?

2. Яке з тіл рухалося з найбільшим прискоренням?

3. Кутовий коефіцієнт якої прямої найбільший?

4. Чому дорівнює кутовий коефіцієнт четвертого графіка?

5. Який фізичний зміст має кутовий коефіцієнт?

6. Що показує точка A?

2.http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/645230/03.gif

1. Опишіть характер руху на кожній ділянці.

2. Які функції описують рух тіла на кожній ділянці?

3. Визначте знак кутового коефіцієнту прямої на кожній дільниці.

4. Що можна сказати про напрямок швидкості на кожній дільниці руху?

5. Який фізичний зміст має кутовий коефіцієнт?

6. Що показує точка В?

 

VI. Самостійна работа.

Робота виконується за варіантами. Перевірка здійснюється за допомогою екрану. Самооцінка. Застосувати графіки та заповнити таблицю.

VII. Підсумок уроку.

За підсумками кожного етапу уроку учні виставляють оцінки в листи самоконтролю, в кінці уроку - підсумкову оцінку. Команда, яка перемогла, отримує додатковий бал в підсумкову оцінку.

Учитель математики: Сьогодні ви повторили основні властивості лінійної і квадратичної функції, які застосовуються при розв’язанні завдань не тільки в математиці, але і у фізиці. Ми з учителем фізики хотіли вам показати, що шкільні предмети існують не ізольовано, а в тісному зв'язку між собою.

Учитель фізики: Уроки фізики і математики дозволяють показати учням нерозривний зв'язок цих двох наук, продемонструвати, що рішення навіть найелементарніших фізичних питань вимагає знань математики. Чим складніше досліджуване явище з точки зору фізики, тим більше складний математичний апарат потрібний. Висновок: математика - основа фізики.

На екрані "Математичні методи стають не тільки методами, які використовуються в механіці, фізиці, але і загальними методами для всієї науки в цілому".

Учитель математики: І, нарешті, після "всяких розумних речей" трохи гумору. На екрані представлені графіки залежності рівня ваших знань від часу, в інтервалі від початку уроку до його завершення. Будь ласка, виберіть той графік, який, на ваш погляд, найбільш близький вам, беручи до уваги їх різний характер. Чи мають вони відношення до теми нашого уроку? Чи можна за цими графіками судити про швидкість збільшення наших знань в ході уроку? Який же графік обраний вами? Якщо ви вибрали графік 1 - це означає, що ми досягли мети і вирішили завдання, поставлені на початку уроку.

 

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/645230/f_clip_image013.jpg

VIII. Домашнє завдання.

Точка рухається прямолінійно за законом x = 4 + 3t - 5t². Дати характеристику руху і побудувати графіки функцій x (t), v (t), а (t).

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 9 клас (Сиротюк В.Д.)
До уроку
Допоміжні матеріали
Додано
18 березня
Переглядів
145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку