Урок "Зображення в текстовому документі"

Про матеріал
Матеріал містить інтерактивні технології навчання, а саме: на етапі сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу застосовано метод "Навчаючи - вчуся", на етапі осмислення, первинної перевірки розуміння й корекції засвоєння нових знань дітям пропонується виконати інтерактивну вправу. Практичні завдання, запропоновані на етапі закріплення знань і способів дій носять творчий характер, що сприяє розвитку творчого потенціалу учнів/учениць.
Перегляд файлу

Тема: Зображення в текстовому документі.

Мета: з’ясувати, які графічні об’єкти можна вставити в текстовий документ; визначити, які властивості мають графічні об’єкти в текстовому документі та яких можливих значень вони можуть набувати; формувати уміння додавати зображення з файлів та фігури, налаштовувати їхні параметри; редагувати та форматувати графічні об’єкти текстових документів; формувати вміння дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час роботи з комп’ютером;

розвивати інформаційну культуру, пізнавальну активність, творчий потенціал учнів; залучати їх до самостійної пізнавальної діяльності: набуття учнями нових знань і вмінь самостійно набувати знання; розвивати вміння аналізувати навчальну інформацію; здійснювати пошук інформації за темою, використовуючи додаткові джерела інформації; узагальнювати інформацію та формулювати висновки;

виховувати уважність, комунікативні якості в процесі групової роботи, поважне ставлення до думки співрозмовника; посилити почуття взаємної відповідальності, сприяти підвищенню самооцінки учня шляхом залучення до індивідуально-групової роботи; формувати позитивне ставлення учнів до навчання.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання та наочність: мультимедійна дошка, проєктор, комп’ютери з доступом до мережі Інтернет, підручники, навчальна презентація, стікери.

Хід уроку

«Не достатньо мати лише добрий розум,

Головне – це раціонально застосовувати його».

Рене Декарт

І. Організаційний етап

 •                  привітання;
 •                  перевірка присутніх;
 •                  перевірка готовності учнів до уроку.

Вправа «Прогноз настрою» (діти обирають стікери із відповідними зображеннями та прикріплюють їх на дошку).

 • Малюнок хмаринки з дощем

Якщо у вас на душі похмуро, згадайте, що після дощу часто буває райдуга.

 • Малюнок хмаринки і сніжинок

Не забувайте, що сніжинки та краплинки все одно розтануть.

 • Малюнок хмаринки і блискавки

Ви роздратовані, але заспокойтесь, адже від ваших блискавок можуть постраждати інші. Все буде добре.

 • Малюнок сонечка

Сьогодні у вас на душі сонячно. Отже, зумієте своїм теплом зігріти своїх друзів.

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

Учитель повідомлює тему уроку.

Епіграф уроку: хмара слів (тегів), створена за допомогою онлайн-програми WordArt.com.

C:\Users\USER\Desktop\Додавання зображень 5 клас\Word Art.jpeg

Учитель подає інформацію про автора вислову, а потім пропонує учням розшифрувати вислів.

Учитель. Французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії. У математиці запровадив Декартову систему координат, дав поняття змінної величини і функції, ввів багато алгебраїчних позначень. У фізиці сформулював закон збереження кількості руху, запровадив поняття імпульсу сили. Автор методу радикального сумніву в філософії, механіцизму у фізиці, ввів у науковий обіг поняття рефлексу.

Відповіді учнів

Учитель

— Під час вивчення теми «Текстові документи» ви навчилися створювати текстовий документ, вводити (набирати) текст, форматувати його, виконувати різні операції з цілим текстом та його фрагментами.

— Що потрібно зробити, якщо є потреба проілюструвати текст, зробити його більш наочним, цікавим? (Відповіді учнів)

— Правильно, вам потрібно навчитися вставляти в текст зображення.

— Чи доводилося вам вставляти зображення раніше? У якій програмі? (MS PowerPoint)

— Як можна вставити зображення в текстовий документ, ви дізнаєтесь під час вивчення теми уроку. На цьому уроці ми навчимося додавати зображення та фігури до тексту документа; дізнаємося про основні параметри розміщення зображень та фігур у тексті; навчимося здійснювати редагування і форматування графічних об’єктів.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

Учні зачитують 2-3 есе на тему «Таблиці в текстовому документі використовують для того, щоб …».

ІV. Перевірка  ступеня раніше засвоєних знань

Гра «Зіпсована записка» (робота з картками)

Вставте пропущені слова.

 • У текстовому процесорі Word можна створювати такі однорівневі списки: … (маркований, нумерований).
 • Кожний елемент … (маркованого списку) на початку першого рядка абзацу позначається деяким символом (маркером).
 • Порядковий номер у нумерованому списку може задаватися числом, … (літерою або числівником тощо).
 • Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку – … (9 рівнів).
 • Якщо в будь-якому місці списку потрібно додати ще один рядок, то після попереднього елемента списку слід натиснути клавішу … (Enter) - буде вставлено додатковий абзац з номером чи маркером, а нумерація всіх наступних елементів списку автоматично зміниться.
 • Таблиця складається зі … (стовпців) і … (рядків), на перетині яких містяться … (клітинки).
 • Для виконання операцій редагування об’єктів таблиці використовують елементи керування тимчасової вкладки … (Макет), яка з’являється на Стрічці після вибору будь-якого об’єкта таблиці.
 • Для виконання операцій форматування таблиці використовують елементи керування тимчасових вкладок … (Макет) і … (Конструктор таблиць) на Стрічці.

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Метод «Навчаючи – вчуся»

Організація роботи

Учитель готує картки з фактами, що стосуються теми уроку; кількість карток відповідає кількості учнів у класі. Роздає їх кожному.

Пропонує учням:

 •                  впродовж кількох хвилин ознайомитися з інформацією, що міститься на картці;
 •                  поставити питання учителеві, якщо інформація не зрозуміла;
 •                  після ознайомлення з матеріалом, ознайомити зі своєю інформацією однокласників і отримати інформацію від них (кожен учень обмінюється інформацією тільки з однією особою);
 •                  уважно слухати інформацію інших, запам’ятати якомога більше; якщо потрібно, робити записи;
 •                  коли всі поділилися тим, що їм відомо і отримали інформацію, розповісти у класі, про що дізналися від інших.

Картка 1

Іноді в користувача виникає потреба вставити в текстовий документ графічне зображення:

 •                  фотографію;
 •                  рисунок;
 •                  схему;
 •                  діаграму тощо.

Картка 2

Графічні зображення, уставлені в текстовий документ, мають певні властивості:

 •                  розміри зображення - визначають висоту й ширину зображення, вимірюються в сантиметрах;
 •                  розташування на сторінці - визначає спосіб розміщення рисунка на сторінці. Ця властивість може набувати таких значень: зверху ліворуч, посередині по центру, знизу праворуч, посередині ліворуч тощо;
 •                  обтікання текстом - визначає спосіб взаємного розміщення тексту та рисунка. Може набувати таких значень: у тексті, навколо рамки, навколо контуру, згори та знизу, за текстом, перед текстом тощо;
 •                  межа рисунка - визначає колір, товщину за типом накреслення ліній контуру зображення.

Картка 3

До текстового документа можна додавати такі графічні об'єкти:

 •                  малюнки з файла;
 •                  різноманітні графічні фігури;
 •                  діаграми SmartArt.

Потім такі об'єкти можна форматувати: змінювати розмір і кольори ліній, спосіб розташування в тексті тощо.

Картка 4

Для вставлення в текстовий документ графічного зображення з файла, який зберігається на носії даних, слід виконати Вставлення Ілюстрації Зображення.

Після цього в діалоговому вікні Вставлення рисунка вибрати потрібний файл.

Для зручності пошуку файла та його попереднього перегляду рекомендується у вікні Вставлення рисунка встановити режим подання об'єктів у вигляді значків (звичайних, крупних тощо).

Картка 5

Уставлені в текстовий документ графічні зображення можна редагувати та форматувати.

Перед тим як виконувати будь-які операції над графічним зображенням, його потрібно виділити, вибравши вказівником миші.

Операції видалення, переміщення, копіювання графічних зображень у текстовому документі виконуються так само, як і для фрагментів тексту.

Картка 6

Вставлене зображення можна видалити.

Щоб видалити зображення, його потрібно виділити та натиснути клавішу Delete або BackSpace.

Під час створення презентацій у 4-му класі для переміщення зображень в інше місце ви використовували перетягування, за такого способу вказівник набував вигляду arrows, enlarge, maximize icon. Якщо при цьому утримувати натиснутою клавішу Ctrl, то зображення буде скопійовано.

Слід пам'ятати, що вставлене зображення приєднується до оточуючого тексту і, якщо абзац, який містить це зображення, переміщується в інше місце документа, рисунок переміщується разом з ним.

Картка 7

Форматування графічних зображень, уставлених у текстовий документ, виконується з використанням елементів керування тимчасової вкладки Формат, яка з'являється на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення після виділення рисунка.

Картка 8

Вставлення фігур у текстовий документ відбувається за таким алгоритмом:

 1. Вибрати на вкладці Вставлення у групі Ілюстрації кнопку Фігури.
 2. Вибрати в наведеному переліку потрібну фігуру.
 3. Перевести вказівник у робочу область документа.
 4. Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші.
 5. Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші.
 6. Відпустити ліву кнопку миші.

Картка 9

Вставлену фігуру можна редагувати (змінювати розміри, нахиляти, повертати, копіювати, переміщувати, видаляти) і форматувати (змінювати товщину та колір ліній контуру, колір і спосіб заливки тощо).

Операції редагування (копіювання, переміщення, видалення) цього виду графічних об’єктів у текстовому документі виконуються відомими вам способами з використанням Буфера обміну, сполучень клавіш, елементів керування Стрічки.

Форматування фігур, уставлених у текстовий документ, виконується з використанням елементів керування тимчасової вкладки Формат фігури, яка автоматично з’являється на Стрічці після вибору фігури.

Картка 10

Фігури, уставлені в текстовий документ, можна накладати одну на іншу, подібно до створення аплікації з різних паперових елементів.

Для цього потрібно виділити фігуру та перемістити її в інше місце текстового документа, де розміщено інші фігури.

Послідовність накладання фігур можна за потреби змінити, використавши кнопки, які розміщені у групі Упорядкувати тимчасової вкладки Формат фігури.

Кілька фігур, з яких складено деяке графічне зображення, для зручності опрацювання бажано згрупувати, і в подальшому ці фігури будуть сприйматися як один графічний об’єкт. Усі операції редагування та форматування в такому випадку виконуються над всіма фігурами одночасно.

За потреби для подальшого опрацювання окремих фігур незалежно графічний об’єкт можна розгрупувати. Ці операції виконуються з використанням команд кнопки Групувати об’єкти у групі Упорядкувати тимчасової вкладки Формат фігури.

VІ. Осмислення, первинна перевірка розуміння й корекція засвоєння нових знань       

Робота за комп’ютером

 1.                  Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 2.                  Інструктаж учителя.
 3.                  Практична робота за комп’ютерами.
 4.                  Вправи для очей.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм

Завдання. Виконайте інтерактивну вправу «Властивості текстових та графічних об’єктів» за посиланням https://learningapps.org/watch?v=pmj4vwz1t22

VІІ. Фізкультхвилинка

Сучасна фізкультхвилинка «Corn Dance» за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=0meG5Pn_iOI&list=PLUbeR5ILeI-Nw4LJaGHziOHc47gksTig4&index=16&ab_channel=CreativeTeacher

VІІІ. Закріплення знань і способів дій       

Завдання 1

Робота в групах (парах)

Варіант І

Практичне завдання «Створення різдвяної листівки».

1. Створіть новий текстовий документ.

2. Вставте в цей документ рисунок з файлу «Різдво».

3. Додайте в текстовий документ текст «З Різдвом Христовим!».

4. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем Різдвяна листівка.

Варіант ІІ

Практичне завдання «Пісні різдвяно-новорічного циклу».

1. Знайдіть в Інтернеті текст твору Миколи Леонтовича «Щедрик» та збережіть його в новому текстовому документі.

2. Проілюструйте зміст пісні зображеннями, які знайдіть в Інтернеті.

3. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем Різдвяна пісня.

Завдання 2

Виконати завдання стор. 76 (1)

ІХ. Узагальнення й систематизація знань

Бесіда з елементами опитування

 1.                З якою метою вставляють графічні зображення в текстовий документ? Звідки їх можна отримати?
 2.                Які властивості мають графічні зображення, уставлені в текстовий документ? Яких значень вони можуть набувати?
 3.                Як уставити графічне зображення в текстовий документ, який зберігається у файлі на носії даних?
 4.                Як видалити зображення з текстового документа?
 5.                Як виконуються операції копіювання та переміщення графічного зображення в текстовому документі?
 6.                Що таке маркери змінення розміру? Як за їх допомогою змінити розмір малюнка?
 7.                Що таке маркер обертання? Які операції із зображенням можна виконати за його використання?
 8.                Які операції форматування можна здійснювати із зображеннями в текстовому документі? Де розміщуються елементи керування для форматування зображень?
 9.                Що спільного й відмінного в опрацюванні графічних зображень у текстовому процесорі та графічному редакторі?

Х. Домашнє завдання: опрацювати § 3.3 (стор. 65-70) («Інформатика-6» Ривкінд Й. Я.); виконати завдання 2 (стор. 76).

Додаткове завдання: виконати домашнє завдання «Додавання зображень із файлу та їх форматування» у тестовій формі на сайті «На Урок» (посилання http://join.naurok.ua/, код доступу …).

Творче завдання: скласти сенкан на тему «Зображення».

XІ. Підбиття підсумків

Рефлексія

«Мапа тіла»

Учням пропонується дати відповідь на чотири ключові запитання:

 1. Що змусило задуматись?
 2. Що хочеться взяти з собою?
 3. До чого б не хотілося повернутися?
 4. Що найбільше розважило?

 

XІІ. Оцінювання роботи учнів

Учитель оцінює роботу груп та окремих учнів.

docx
Додано
17 квітня
Переглядів
119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку