Уроку (алгебра+інформатика) "Лінійна функція в табличному процесорі Excel."

Про матеріал
Бінарний урок з алгебри та інформатики "Лінійна функція в табличному процесорі Excel" у 7 класі. Мета: повторити поняття та властивості лінійної функції, побудо графіка лінійної функції, сформувати вміння вирізняти лінійні функції серед інших; закріпити знання учнів про основні типи та види діаграм та їх основні елементи; сформувати вміння використовувати табличний процесор для побудови різних типів діаграм, в тому числі і графіку лінійної функції.
Перегляд файлу

Тема уроку: Лінійна функція в табличному процесорі Excel.

Мета:

Навчальна: Алгебра: повторити поняття та властивості лінійної функції, та побудови графіка лінійної функції, сформувати вміння вирізняти лінійні функції серед інших, описувати конкретні процеси за допомогою лінійних функцій, виконувати вправи на використання отриманих знань;

Інформатика: закріпити знання учнів про основні типи та види діаграм та їх основні елементи; сформувати вміння використовувати табличний процесор для побудови різних типів діаграм, в тому числі і графіку лінійної функції; ознайомити з інтерфейсом прикладної програмою для побудови графіків функцій  Advanced Grapher та її можливостями для побудови лінійної функції.

Розвивальна: розвивати вміння самостійно здобувати знання; розвивати логічне мислення, пам’ять, культуру математичного мовлення, кмітливість та активність учнів; прищеплювати інтерес до математики; показувати зв'язок математики з фізикою, економікою, біологією, повсякденним життям.

Виховна: виховувати дисципліну, охайність учнів, активність та вміння раціонально використовувати робочий час.

Тип уроку: закріплення знань.

Компетенції учнів на уроці

Предметні:

 • Процедурні (вміння розпізнавати лінійну функцію за формулою; будувати графік лінійної функції за формулою; з’ясовувати окремі характеристики лінійної функції за її графіком, користуватися креслярськими інструментами);
 • Технологічні (володіння учнями навичками роботи: в табличному процесорі Excel, в сервісі Learning Apps - перевірка знань; роботи в тестовій оболонці MyTest; роботи в програмі Advanced Grapher - побудова графіків функцій);
 • Дослідницькі (здатність учнів до дослідницької діяльності);
 • Логічні (здатність визначати і розуміти роль інформатики і математики в світі).

Життєві:

 • Самоосвітні (володіння учнями навичками: самостійної діяльності, роботи у групі, взаємоконтролю та самоконтролю);
 • Діяльнісні (здатність учнів: застосовувати нові технології; генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити);
 • Інформаційні (уміння використовувати сучасні інформаційні технології, комп'ютерна грамотність);
 • Комунікативні (вміння об'єктивного сприйняття оточуючих, здібності до співпраці в групі, колективі, навички володіння різними соціальними ролями в колективі, культура міжособистісних відносин);
 • Соціокультурні (здатність керувати своєю поведінкою, вміння критичного ставлення до власних поглядів і прийняття відповідальності, дбайливе ставлення до речей, здатність взаємодіяти з однолітками);
 • Мовленнєві (розвиток логічного мислення, наявність елементів математичної культури).

 

Обладнання уроку

 1. Використання кабінету з НКК з локальною мережею та підключенням до мережі Інтернет, мультимедійний проектор або дошка, персональні комп’ютери, ОС Windows 7,  MS Office 2007, тестова оболонка My Test student, программа Advanced Grapher.
 2. Робочі зошити, креслярські інструменти.

Дидактичні та методичні матеріали

 1. Демонстраційні електронні матеріали до уроку: вчительська презентація до уроку в prezi.com «Лінійна функція в табличному процесорі Excel»                                           ( https://prezi.com/gaghwkn3g_fx/presentation/ ).
 2. Дидактичні електронні матеріали до уроку:
 • вправа «Функція. Теоретичні факти» в сервісі інтерактивних вправ Learning Apps ( http://learningapps.org/display?v=p0opbgrnc01 );
 • тест «Лінійна функція в табличному процесорі Excel» (тестова оболонка MyTest);
 • тренувальна вправа «Лінійна функція. Побудова графіків» (програма Advanced Grapher  ).

3. Роздатковий матеріал:

 • робочі зошити,
 • інструкції щодо організації роботи в групі,
 • картки із завданнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

І. Організаційний етап

Вчитель1:Наш урок я хочу почати словами відомого українського афориста Валентина Доміля: «Чим повніше джерело знань, тим глибша ріка життя».

Вчитель2:Тож я бажаю вам, щоб з кожним уроком ваша ріка життя ставала все глибше і глибше.

Вчитель1: Сьогодні на уроці ми продовжуємо формувати навички побудови діаграм в табличному процесорі Excel.

Вчитель2: та розглянемо практичне застосування лінійної функції в житті, пригадаємо як аналізувати різні типи діаграм.

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

Вчитель1: Отож, давайте перевіримо домашнє завдання – розгадаємо кросворд з інформатики. Перед вами лежать робочі зошити, підпишіть їх і розгорніть. І так, виконуємо перше завдання: (вчитель зачитує питання, діти по черзі на дошці вписують відповіді).

З інформатики: Кросворд з інформатики

 

 1. Декілька виділених комірок – це …
 2. Автоматична заміна адрес клітинок при копіюванні формули називається …
 3. Зміна зовнішнього вигляду таблиці без зміни її значень – це…
 4. Основний об’єкт опрацювання табличного процесора  є електрона …
 5. Функція в Excel має такі параметри як, ім’я,… і результат.
 6. Об’єкт елктроної таблиці, за змовчуванням в Excel 2007 їх 3 – це…
 7. Мінімальний елемент електронної таблиці, який має адресу – це…
 8. Вираз, який задає операції над даними в клітинках електронної таблиці та прядок їх виконання називається …

З математикм: Бліц-опитування за наведеним графіком.

Вчитель2: А тепер пригадаємо інформацію з алгебри, яка знадобиться нам сьогодні на уроці.

Питання (5 шт):

2015-4-14-20-45-281.bmp1). Знайдіть значення функції, яке відповідає значенню аргументу, що дорівнює 3,5; -2. (2,5;  2).

2). При яких значеннях аргументу, значення функції дорівнює:  y=-1; x1=-0,5; x2=1,5;       

y=2; x1=-2; x2=3;    

3). Нулі функції : y=0 при x=-1 та x=2;

4) Знайдіть область визначення функції -4 < x < 4;

5) Знайдіть область значень функції -2 < x <3.

 

Вчитель2: Якими способами можна задати функцію? (формулою, таблицею, словесно, графічно)

Вчитель1: А чи зручно вам дивитися на таблицю? Як можна графічно подати ці числові дані, які наведено в таблиці?

Що таке діаграма?  (Діаграма – це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур.)

Як типи діаграм ви знаєте? (стовпчаста, лінійчата, секторна (кругова), графік, пелюсткова)

Тепер ми попрацюємо за комп’ютерами, але спочатку повторимо ТБ (так і ні – картки зелена і червона)

    Повторення правил ТБ «Вправа так/ні» :

Вчитель1: 1) не розпочинай роботу за ПК без дозволу вчителя (так)

Вчитель2: 2) заборонено класти речі на складові ПК (так).

Вчитель1: 3) дозволяється чіпати дроти та розетки (ні)

Вчитель2: 4) торкайся екрана монітора (ні)

Вчитель1: 5) під час роботи за ПК руки повинні бути чистими і сухими (так)

Задачі на малювання діаграми з інформатики. Учні працюють на комп’ютерах і будують Діаграму.

Вчитель1:  А тепер пропоную сісти за комп’ютери та виконати завдання. Відкрийте, будь-ласка папку «Побудова діаграм» на робочому столі та оберіть завдання для свого варіанту (номер варіанту знаходиться на картці). Ваше завдання – побудувати діаграму для поданих у таблиці даних та виконати завдання по картці.

Діти працюють, в кінці вивести на екран результати Комп’ютера № _________________.

Вчитель1: Що можна дізнатися з цієї діаграми? (опишіть, що можемо дізнатись з діаграми).

ІІІ. Формування навичок

Вчитель2: Молодці! Сідаємо на свої місця. Подивіться будь-ласка на дошку і скажіть, що спільного у всіх цих зображеннях? (Рух. Рух літака, руки боксера, поїзда, струму по проводах…..)

 

 

 

 

Яким словом (поняттям) можна замінити термін «Рух» ?  (Зміна. Змінюється положення тіла, прибуток, доходи, пульс ...)

Ми постійно зустрічаємося з рухом тіл в повсякденному житті, в техніці та науці. Наведіть приклади руху. (Рухи здійснюють різні механізми, верстати, транспортні засоби і т. д. У світовому просторі рухаються Земля й інші планети, комети, метеорні тіла. Ми самі рухаємося від дитинства до юності, дорослості. У міру дорослішання зростає наш інтелект, наші знання про світ).

А тепер подивіться на наступні зображення: У чому різниця на малюнках?

Рух може здійснюватися за різними траєкторіями. Найпростіший вид траєкторії руху - пряма, а функція, що задає цю траєкторію – лінійна.

________________________________________________ готували випереджальне завдання про приклади явищ, які можна описати за допомогою лінійної функції.

У фізиці __________ :

1. Рівномірний прямолінійний рух (чим більше час руху при постійній швидкості, тим більше пройдений шлях)

2. Довжина кола (чим більше радіус, тим більше довжина кола)

3. Тиск рідини (чим більше висота стовпа рідини, тим більше тиск)

4. Закон Ома для ділянки кола (чим більше сила струму, тим більша напруга).

В економіці __________ :

1. Чим більше прибуток, тим більший капітал (накопичення грошей)

2. Чим більший попит, тим більше пропозиція.

3. Чим більше ціна, тим більше вартість.

У біології _____________ :

1. Чим більше маса ссавця, тим більше період виношування дитинчати.

2. Чим більше вік, тим вище зріст.

У повсякденному житті __________:

1.Залежність ціни квитка від віддаленості пункту призначення.
2. Залежність ціни доставки посилки від її маси.

3. Залежність вартості поїздки в таксі від кількості часу, витраченого на послугу.

Вчитель ілюструє приклади показом відповідних слайдів презентації.

IV Практична робота

Вчитель2: Добре! Всі молодці!Тепер  перейдемо до практичної роботи.

 Виконаємо друге завдання у ваших робочих зошитах.

1 учень біля дошки. Останні заповнюють пропуск.

Вправа «Функція. Теоретичні факти» в сервісі Learning Apps – сервісі мультимедійних інтерактивних вправ. Учням треба заповнити пропуски у реченнях, обравши потрібне слово з випливаю чого списку.

Посилання на вправу: http://learningapps.org/display?v=p0opbgrnc01

learningapps.bmp

IV. Формування навичок

Вчитель1: Добре, молодці! Тепер об’єднуємось у  дві групи.

I група: У вас з математики було домашнє завданння задати лінійну функцію аналітично і таблично. Зараз ми її побудуємо графічно в Excel-і.

II група: Виконує третє завдання в робочому зошиті. (бажаючий читає умову задачі)

Хорошо! Тепер II група сідає за комп'ютери і будує лінійну функцію до своєї задачі.

I група: Виконує четверте завдання в своєму робочому зошиті. (задають функцію таблично).

Вчмтель1: А зараз ми з вами перевіримо свої знання з інформатики та алгебри, виконавши тестові завдання. (результати виводимо на слайд)

I група: Виконує на картках тестові завдання з алгебри

II група:Сідає за комп'ютери і виконує тести з інформатики в середовищі MyTest

- з алгебри виконують на картках (І група учнів)

1. Виберіть формулу, якою задають лінійну функцію.

а) у=kx+b; б) y=ax2+bx+c; в) у=х3; г) інша відповідь.

2. Яка з функцій є лінійною?

а) у=3x+5; б) y=2x2; в) у=х3- 4; г) інша відповідь.

3. Яка лінія є графіком лінійної функції?

а) крива; б) коло; в) пряма; г) ламана.

4. Координати скількох точок треба знати, щоб побудувати графік лінійної функції?

а) трьох; б) двох; в) однієї; г) п’яти.

5. У лінійної функції k < 0. Як веде себе функція?

а) спадає; б) зростає; в) стала; г) інша відповідь.

6. У лінійної функції k > 0. Який кут нахилу утворює пряма з додатним напрямом осі ОХ.

а) гострий; б) тупий; в) прямий; г) розгорнутий.

- з інформатики діти виконують тести  в середовищі MyTest (II група учнів).


Вчитель2: А побудувати лінійну функцію можна не лише за допомогою олівця і лінійки, а і за допомогою табличного процесора та спеціалізованих прикладних програм

Програма для побудови графіків (повідомлення)

Advanced Grapher - робота з графіками і функціями. Це досить потужна, але легка у використанні програма. Призначена для побудови графіків, креслення кривих і обчислення функцій. Advanced Grapher допоможе вам побудувати різні графіки і провести їхній аналіз. Ви можете креслити у декартових координатах, використовувати полярні і параметричні функції, графіки, рівняння, нерівності і системи нерівностей, нахиляти поля тощо. Можливості обчислення: регресійний аналіз; нулі та екстремуми функцій, перетинань, похідних; рівняння тангенсів і нормалей; чисельне інтегрування.

Алгоритм побудови (зображено на інтерактивній дошці):

                                      

 

Побудуємо графіки лінійних функцій в середовищі Advanced Grapher : перед вами лежать картки із завданнями, оберіть собі будь-яку функцію і побудуйте її графік. Два-три графіка виводимо на екран.

VI. Підведення підсумків

Рефлексія: подивіться будь-ласка на останню сторінку свого робочого зошита і виберіть собі фразу, та продовжте її.

Виставлення оцінок.


VІІI. Домашнє завдання:

 • З математики: алгебра §23 повторити, № 953, 964  .
 • З інформатики: повторити Роділ 4, створити таблицю успішності учнів класу з інформатики за І семестр для побудови кругової діаграми у Excel.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Самікова Ірина Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Алгебра 7 клас (Бевз Г.П., Бевз В.Г.)
До уроку
Розділ 3. ФУНКЦІЇ
Додано
10 січня 2022
Переглядів
440
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку