18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків

Про матеріал

ТЕМА УРОКУ: Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків

МЕТА УРОКУ:

Навчальна: охарактеризувати процес утворення Кирило-Мефодіївського братства та його громадсько-політичну діяльність сприяти формуванню у учнів поняття про національну ідею українського народу.

Розвиваюча: з метою розвитку критичного історичного мислення, запропонувати учням роботу з документами, розвинути у учнів вміння систематизувати данні, отримані з різних джерел.

Виховна: сприяти вихованню у дітей осмислення ролі людини в історії, активної громадянської позиції та виховувати учнів у дусі любові до Батьківщини.

Перегляд файлу

ТЕМА УРОКУ: Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків

МЕТА УРОКУ:

Навчальна: охарактеризувати процес утворення Кирило-Мефодіївського братства та його громадсько-політичну діяльність сприяти формуванню у учнів поняття про  національну ідею українського народу.

Розвиваюча: з метою розвитку  критичного історичного мислення, запропонувати учням роботу з документами,  розвинути у учнів  вміння систематизувати данні, отримані з різних джерел. 

Виховна: сприяти вихованню у дітей осмислення ролі людини в історії, активної громадянської позиції та виховувати учнів у дусі любові до Батьківщини.

Обладнання та матеріали: документи, ілюстрації, схеми, таблиці,

Тип уроку:  вивчення нового матеріалу,

Очікувальні результати: учні навчаться пояснювати як було утворено Кирило-Мефодіївське братство, характеризувати його діяльність.

 

ХІД УРОКУ

І Організаційний етап:   

- привітання з учнями;

- перевірка присутніх;

ІІ Мотивація учбової діяльності. 

Учитель: У 1847р за доносом студенту Київського університету Олексія Петрова було заарештовано членів таємного товариства. Всіх заарештованих було доставлено до Петербургу. В результаті страшних допитів поліція отримала інформацію про існування Кирило-Мефодіївського товариства. Але отримавши інформацію – жандарми вирішили  - «Общество было не более как ученый бред трех молодых людей»

І сьогодні ми з’ясуємо – чи становило це товариство загрозу для царизму?

 

Тож тема нашого уроку діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

ІІІ Викладення нового матеріалу    .

Метод частково пошуковий, проблемного викладу, пояснювально-ілюстративний

Учитель: Перш ніж ми познайомимося із діяльністю Кирило-Мефодіївського товариства пригадаймо – які існували етапи розвитку національного руху:

 • Фольклорний(збір інформації, етнографічного матеріалу)
 • Літературний(відродження укр. Мови, літератури)
 • Політичний (активна боротьба  за національне визволення)
 •  

Проблемне питання

Тож давайте з вами сьогодні з’ясуємо – До якого етапу розвитку національного руху  належить діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?     

Протягом уроку ви заповнюєте таблицю

Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства

Час, місце існування

 

  Засновники та учасники

 

Програмні документи

 

Цілі

 

Течії

 

 

 

Форми діяльності

 

 

 

 

Історичне значення

 


 

 

 

 

А що ж передувало створенню братства в першій половині ХІХ в Україні?

Таблиця передумов  створення К-М товариства 

Внутрішні

Зовнішні

 • політичний гніт царизму
 • русифікація
 • виникнення національної ідеї
 • збереження традицій національно-визвольного руху
 • поява таємних організацій – масонських лож
 • загострення сторонників абсолютизму  та демократії.

 

Дайте коротку інформаційну довідку про братство.

Учень зачитує коротку інформаційну довідку про товариство.

 

Щоб краще охарактеризувати діяльність товариства давайте опрацюємо   документи товариства:((виділити основні цілі діяльності)  10 хв.

Три групи:

 1. Книга буття українського народу»
 2. Білозерський документ
 3. Статут

Робота учнів з програмовими документами

Кирило-Мефодіївського братства

 Текст 1 уривок з «Книги буття українського народу»

«Україна встане із своєї могили і кликне знову до братів-слов’ян, і почують її поклик, встане Слов’янщина, і не зостанеться в ній ні царя, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні мужика, ні холопа, ні в Великій Росії, ні в Польщі, ні на Україні, ні в Чехії, ні у хорутан, ні в сербів, ні у болгарів. І Україна буде незалежною республікою в слов’янськім союзі. Тоді скажуть всі народи, показуючи на те місце, де на карті буде намальована Україна: «От камінь, відкинений будівничим, — а він ліг основою всього». (Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 458)

Текст 2 записи одного з братчиків Василя Білозерського

«Як вірні сини своєї батьківщини, одушевлені бажанням всякого добра до неї, ми повинні йти до здійснення в ній божої правди, царства свободи, братської любові і народного добробуту. Одначе ясно, що окреме існування її (України) неможливе: вона буде між кількома огнями, буде під натиском і може підпасти гіршій долі, ніж яку потерпіли поляки. Одинокий спосіб для привернення прав, прийнятий розумом і ухвалений серцем, полягає в об’єднанні слов’янських племен в одну сім’ю, з охороною закону, любові і свободи кожного».

Текст №3 Статут Кирило-Мефодіївського товариства

Розділ І. «Головні ідеї»   1. Визначаємо, що духовне і політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути.

2. Визначаємо, що під час об’єднання кожне слов’янське плем’я повинне мати свою самостійність, а такими племенами вважаємо: південно-русів (українців), північно-русів (росіян), білорусів, поляків, чехів зі словенцями, лужичан, ілліросербів з хуруганами

(хорватами) і болгар.

3. Визначаємо, що кожне плем’я повинне мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян за їх народженням, християнським віросповіданням і станом.

4. Визначаємо, що правління, законодавство, право власності та освіта у всіх слов’ян повинні ґрунтуватися на святій релігії господа нашого Ісуса Христа.

5. Визначаємо, що при такій рівності освіченість і чиста мораль повинні служити умовою участі в правлінні.

6. Визначаємо, що має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен».

 

Книга буття українського народу»

 Цілі:  республіка

  Слов’янський союз

Білозерський документ

Цілі: об’єднання слов’ян

  Рівні права

  Законність існування

Статут братства

Цілі: слов’янське об’єднання

  Україна – автономія

  Рівність громадян

  Віра – православна

 

Отже, опрацювавши документи ми можемо з вами виділити основні цілі діяльності товариства:

(Записуємо в зошити)

Цілі:

 1. Знищення царизму
 2. знищення кріпосного права
 3.  Слов’янський союз
 4. Автономія членів союзу
 5. республіка
 6. рівність громадян
 7. самостійність в управлінні
 8. розвиток національних мов

 

Форми діяльності:

 • поширення української освіти
 • розповсюдження української літератури
 • проведення диспутів
 • виховання молоді шляхом поширення ідей нац. відродження

 

А які Ви знаєте форми боротьби з існуючим державним ладом:

  - реформи (Англія)

  - революція (Франція)

От і в Кирило-Мефодіївському товаристві були прихильники і реформ і революції

Робота з підручником

 

Реформи       Революція

- прагнуть досягти мети   виступають за

шляхом реформ  революційні перетворення

Костомаров, Куліш      Шевченко, Гулак

Белозерський

 

Тож до якого етапу національного руху належить Кирило-Мефодіївське товариство?

До перехідного від літературного до політичного. Ще домінували форми літературного етапу, але вже були й форми і методи політичного відродження.

 

IV Узагальнення та систематизація 

Давайте, на основі отриманої інформації визначимо історичне значення Кирило-Мефодіївського товариства та дамо відповідь   - чи становила братство загрозу для царизму?

Значення :

 1. початок переходу до політичного етапу
 2. спроба визначити роль і місце України в світі
 3. визначення способів досягнення цілей
 4. сформовано основні принципи українського національного відродження.
 5. спроба перенести європейські ідеї на українські землі

Тож чи становило товариство загрозу для царизму?

 

VЗакріплення вивченого матеріалу 

Гра «Склади речення»

Дайте відповіді:

 1. Коли створено братство?
 2. Де створено товариство?
 3. Ким воно було засноване?
 4. з якою метою?
 5. діяльність у якому товаристві стала для Шевченка Фатальною?

А тепер прочитайте мені речення що у Вас вийшло:

VІ. Оцінювання

VІ Домашнє завдання

Низький  рівень:  опрацювати параграф 5, пункт 5

Середній рівень: знати членів братства, дату створення, та назви документів.

Достатній рівень: скласти тести до теми

Високий рівень: написати есе на тему: «Роль Т. Шевченка в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства».

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
26 серпня 2018
Переглядів
1588
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку