27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису.

Про матеріал
Мета уроку Вдосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word та його можливості, навчити створення формул, змісту та редагувати текст засобами текстового процесора, використовувати ефекти анімації тексту, вставляти у документ графічні зображення, створювати документи за певною структурою, засвоїти правила введення тесту, навчитись проводити перевірку правопису.
Перегляд файлу

1

 

Тема уроку: Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису.

Мета уроку

Навчальна:

Вдосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word та його можливості, навчити створення формул, змісту  та редагувати текст засобами текстового процесора, використовувати ефекти анімації тексту, вставляти у документ графічні зображення,  створювати документи за певною структурою, засвоїти правила введення тесту, навчитись проводити перевірку правопису.

 Розвиваюча:

Сприяти розвитку логічного мислення, уваги, пам'яті.

Стимулювати вміння порівнювати набуті знання.

Розвивати вміння аналізувати.

Виховна:

Виховувати охайність, акуратність при роботі з документами.

Виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо.

Виховувати старанність, активність при вивченні нового матеріалу.

Виховувати почуття людської гідності, порядності, вміння захоплюватися красою.

Завдання уроку

Визначити об’єкти текстового документа: символ, слово, речення, абзац, рядок; навчитись вводити українські великі й малі літери, знаки пунктуації, символи, що відсутні на клавіатурі; вивчити недруковані символи, навчитись керувати їх відображенням, використовувати табуляцію, редагувати текст, створювати формули та зміст, виділяти частини тексту за допомогою анімаційних ефектів, переміщуватись документом, виділяти фрагменти тексту, скасовувати та повторно виконувати операції, перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі.

Тип уроку Урок засвоєння нових знань, формування умінь та навичок

Обладнання Комп’ютери, підключені до локальної мережі, текстовий процесор Microsoft Word, текстовий документ до уроку УМОВА.doc, презентація «Інформатика, 9 клас» , мультимедійний проектор.

 

Хід уроку

 

Книга є альфою і омегою будь-якого людського знання, джерелом джерел кожної науки.

Cтефан Цвейґ

 

Організаційна частина

Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка присутності. Повідомлення теми та плану роботи на уроці, мети та завдань уроку

 

Актуалізація опорних знань

Питання для повторення:

Призначення програми Microsoft Word?

Назвіть основні засоби інтерфейсу текстового процесора та поясніть, як отримати до них доступ із вікна програми?

Наведіть приклади продуктів, які можна отримати за допомогою програми Microsoft Word?

 

 

Стимулювання навчальної діяльності

Ви правильно сказали, що одним із призначень текстового редактора є створення друкованого документа:  книг, брошур, журналів тощо.

Майже кожна книга, журнал чи  реферат мають обов’язково зміст. Зараз я вам продемонструю як, у текстовому редакторі  Microsoft Word, це можна робити автоматично!  

Щоб створити зміст, потрібно вибрати стилі заголовків — наприклад, Заголовок 1, Заголовок 2 та Заголовок 3 — які потрібно долучити до змісту.

 У змісті наводиться список заголовків документа певних рівнів з відповідними номерами сторінок. Збірка змісту відбувається автоматично таким чином: знаходяться і сортуються по рівнях заголовки і вказуються їх номери сторінок. Слово «Зміст» вводиться користувачем. Для оновлення змісту поставте курсор в полі змісту і натискуйте клавішу F9.

 Програма Word передбачає декілька варіантів оформлення змісту. Для змісту рекомендується створити новий розділ.

       Створення змісту на основі вбудованих стилів заголовків

        Перед тим, як створити зміст документа, виконаєте форматування заголовків за допомогою вбудованих стилів заголовків. Наприклад, в даній книзі в змісті приведені заголовки, що відформатували вбудованими стилями Заголовок 1 — Заголовок 3 (Heading 1 — Heading 3) .

      Порядок дій при збірці змісту:

       Помістите курсор на місце вставки змісту. Виберіть команду Заслання (Reference), Зміст і покажчики (Index and Tables) у меню Вставка (Insert)  і відкрийте вкладку Зміст (Table of Contents) (мал. 10.8).

      Виберіть стиль в списку Зразок друкарського документа (Print Preview)  або Зразок веб-сервера-документа (Web Preview). Натискуйте кнопку ОК.

      Установка прапорця Показати номери сторінок (Show page numbers) дозволяє для кожного елементу списку відображувати номери сторінок.

      Після установки прапорця Номери сторінок по правому краю (Right align page numbers) номери сторінок вирівнюються по правому полю.

     У полі Рівні (Show levels) задається кількість рівнів для змісту. Кількість рівнів не має бути більше кількості стилів заголовків.

     У полі Заповнювач (Tab leader)  можна вибрати, які лінії — точкові або пунктирні — будуть вставлені між елементами покажчика і номерами сторінок. Цей параметр застосовний лише тоді, коли встановлений прапорець Номера сторінок по правому краю (Right align page numbers) .

 Для переходу із змісту до заголовка в тексті натискуйте клавішу Ctrl і клацніть його назву.

Використання анімації

Якщо документ призначений для користувачів комп'ютерів, можна застосувати ефект анімації, щоб привернути увагу читача до окремих слів і фраз. Залежно від вибраного ефекту, текст мигатиме, спалахуватиме або вібруватиме. Щоб застосувати анімацію, виконаєте наступні кроки:

 

1. Виділите потрібний фрагмент тексту.

 

2. У меню Формат клацніть на команді Шрифт.

 

3. Клацніть на вкладці Анімація.

 

4. У полі Вид анімації виділите потрібний ефект.

 

5. Клацніть на кнопці ОК.

 

Вставлення в текст документа графічних об'єктів

Послідовність вставлення в текст графічних об'єктів залежить від їх характеру та середовища створення. Найпростіше у word-тексти вставляти діалогові вікна. Для цього необхідно:

* викликати на екран монітора потрібне діалогове вікно, наприклад «Сортування», і натисненням на клавіші <Alt + PrtScr> занести його в буфер обміну Clipboard;

* активізувати текстовий файл. Командою Правка Вставить уставити графічний об'єкт із буфера на позицію курсору;

* виділити межу-кадр уставленого вікна, задати його розміри та розмістити в центрі.

Таке вставлення робить положення вікна в тексті фіксованим, тому що воно вважається в системі окремим символом.

Послідовність вставляння у word - текст панелей інструментів, кнопок-піктограм та інших графічних об'єктів різних вікон трохи інша:

- натисненням на клавіші <Alt + PrtScr> або <PrtScr> у буфері обміну Clipboard запам'ятовується зображення вибраного вікна, наприклад вікна Word, Excel, Access тощо;

- вікна вставляють у word-текст, починаючи з позиції курсору;

        -  виділяють кадр вікна, і на екран автоматично викликається спеціальна панель інструментів «Настройка изображения».

- клацанням лівою клавішею миші на кнопці («Обрізка») зазначеної панелі активізується покажчик миші . За його допомогою виділяють потрібний графічний об'єкт «буксируванням» усіх меж кадру;

- сформований таким чином графічний об'єкт можна обрамити, використовуючи кнопку «Зовнішні межі».

 

Аналогічно у word - текст можна вставляти й об'єкти, сформовані безпосередньо в додатках до Windows (наприклад, діаграми, таблиці, фрагменти баз даних, рисунки тощо). Будь-який із таких об'єктів спочатку виділяють і, послуговуючись командою Копіювати (Вирізати), заносять у буфер обміну. Потім командою Правка Спеціальна вставка його вводять у текст. Зазвичай графічні об'єкти вставляють у текст командою Правка Вставить. При цьому формат і положення будь-якого об'єкта задаються засобами вікна «Формат малюнка».

Введення математичних формул і рівнянь

 

Редактор Word має спеціальний додаток Equation Editor, що дає змогу формувати математичні формули та рівняння. Далі математичні об'єкти вводять до тексту і редагують безпосередньо в ньому або в спеціальному вікні.

Для вставлення нової формули в текст, починаючи з позиції курсору, слід скористатися командою Вставка Об'єкт. У діалоговому вікні «Вставка об'єкта», що з'являється, вибирають параметр «Microsoft Equation» і активізують команду ОК. При цьому вікно Microsoft Word міститиме видозмінене меню, нову панель інструментів «Формула» з кнопками-шаблонами різних символів, а також поле для введення формули (див. мал. 11.). Цю процедуру можна виконати також за допомогою кнопки («Редактор формул») стандартної панелі інструментів.

Клацання мишею на будь-якій із кнопок панелі «Формула» розкриває список можливих шаблонів символів (див. мал. 12.). Для вставлення у формулу будь-якого символу, наприклад «?», «?», «?», «?» тощо, досить клацнути на ньому зазначеною клавішею.

 

Щоб увести формули в текст, необхідно натиснути на клавішу <Esc > або клацнути мишею на вільному місці екрана.

 

Редагування формул

 

 

Математичні об'єкти редагують безпосередньо в тексті чи в спеціальному діалоговому вікні. Перед редагуванням формули в тексті її виділяють, клацнувши на ній мишею. Потім за допомогою команди Правка Об'єкт Equation Змінити або подвійним клацанням мишею на формулі активізують панель «Формула» (мал. 6). Після цього можна починати редагування.

 

Щоб редагувати виділену формулу в окремому вікні, треба командою Об'єкт Equation Відкрити із меню Правка відкрити діалогове вікно «Редактор формул», де буде відображатися формула

 

Це вікно має меню, аналогічне меню вікна. Засобами цих вікон установлюють масштаб зображення формул, розмір символів, міжсимвольні відстані, стиль форматування елементів формул тощо.

Масштабування зображення формул. Виконують його, послуговуючись командою Масштаб із меню Вид, яка відкриває однойменне вікно, де і встановлюють масштаб формули (див. мал. 13.). Діапазон зміни масштабу -- від 25 до 400%.

Встановлення інтервалу між символами у формулах

Виконується програмою Equation Editor автоматично, але може задаватися також користувачем у діалоговому вікні «Интервал» (див. мал. 14), для відкриття якого слід активізувати команду Формат  Интервал. У ньому є список відстаней між різними елементами формули. Результати внесених змін можна бачити на спеціальному транспаранті діалогового вікна, клацнувши мишею на його кнопці «Применить». Для відновлення стандартних відстаней використовують кнопку «По умолчанию».

Взаєморозташування окремих символів зручно встановлювати вручну, користуючись клавішею <Ctrl> і клавішею керування курсором. Наприклад, натиснення на клавіші <Ctrl +> та <Ctrl+>> зумовлює переміщення символу (або групи вибраних символів) відповідно угору і праворуч.

Встановлення розмірів символів у формулах. Здійснюється програмою Equation Editor автоматично з урахуванням розташування символів у формулі. Так, символи верхніх і нижніх індексів завжди мають зменшений розмір, а символи сум («?») та інтегралів («?») -збільшений. Користувач може встановити розміри символів також безпосередньо у вікні «Размеры» (див. мал. 15.), що активізується командою Розмір Визначити. Призначення кнопок «Застосувати» і «По замовченню» тут таке саме, як і у вікні «Інтервал».

Вибір стилю форматування елементів формул

Варіювання різних варіантів форматування елементів формул дає змогу унаочнити підрахунки. Стильове форматування застосовують до математичних символів, змінних, функцій, матриць та інших об'єктів формул. Назву стилю встановлюють у меню Стиль, а його параметри - в діалоговому вікні «Стилі». Останнє активізується командою Стиль Визначити.

Підбиття підсумків уроку

 

Повідомлення домашнього завдання

 

Заключне слово вчителя.

doc
До підручника
Інформатика 8 клас (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
7 листопада 2019
Переглядів
556
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку