2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Узагальнення вивченого із теми «Розчини»

Про матеріал
Повторення основних понять із теми, удосконалення вміння писати рівняння електролітичної дисоціації та реакції йонного обміну й розв’язувати розрахункові задачі;
Перегляд файлу

Тема. Узагальнення вивченого із теми «Розчини»

Мета: повторити основні поняття теми, удосконалити вміння писати рівняння електролітичної дисоціації та реакції йонного обміну й розв’язувати розрахункові задачі;

розвивати пам’ять, логічне мислення, уміння аналізувати, узагальнювати та робити висновки;

виховувати творчий підхід до навчання, науковий світогляд, вміння брати відповідальність за прийняте рішення , колективізм.

Очікувані результати: учень дає визначення понять «розчин», «розчинник», «розчинена речовина», «електроліт», «неелектроліт», «електролітична дисоціація», кислота, основа, сіль з погляду електролітичної дисоціації; називає складові розчину; наводить приклади електролітів та неелектролітів, прогнозує реакції обміну, що відбуваються до кінця; складає рівняння електролітичної дисоціації кислот, лугів, солей, реакції обміну в молекулярній повній та скороченій формах; обчислює масову частку та масу розчиненої речовини в розчині.

Базові поняття й терміни: розчин, електроліт, неелектроліт, електролітична дисоціація, реакція йонного обміну, ступінь дисоціації, масова частка.

Обладнання:мультимедійна презентація, таблиця розчинності, картки-інструкції, листки оцінювання

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань

Перебіг уроку

І. Організація класу. Емоційне налаштування

Наша радість і щастя складаються з маленьких успіхів, перемог або просто усмішок, які дарують нам близькі. Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів. Подаруйте усмішки нашим гостям. Давайте попрацюємо так, щоб наприкінці, прислухавшись до стану своєї душі, ви почули її спів.

Доброго дня, сідайте.

 

ІІ. Повідомлення теми та мети  уроку, мотивація навчальної діяльності

Всі ми  протягом життя намагаємося щось збудувати: стосунки з іншими, особисте життя, своє житло, своє майбутнє. Навчаючись в школі ви будуєте особливий будинок - будинок  знань, який необхідний для подальшого життя, в якому вам затишно та зручно.  

Вміння виділяти спільні та відмінні ознаки досліджуваних об’єктів допомагають пізнати світ. Такі вміння можна розвивати, виконуючи спеціальні вправи.

Знайдіть загальне закінчення, яке містить три літери для всіх перерахованих слів:

 

В

И

В

Ч

*

*

*

 

М

І

Р

К

У

В

*

*

*

А

Н

А

Л

І

З

У

В

*

*

*

 

 

 

 

(Відповідь: вивчати, міркувати, аналізувати.)

Уміння знаходити загальне та помічати відмінності нам знадобиться, адже на сьогоднішньому уроці, ми спробуємо побудувати будинок знань з теми, яку вивчали протягом останніх уроків.

Підкажіть, що за тема? ( Розчини)

  Так, дійсно. Протягом вивчення теми ми ознайомилися з багатьма поняттями.

З якими? (розчин, емульсія, піна, суспензія, електролітична дисоціація, електроліт, неелектроліт, реакція йонного обміну тощо).

Навчилися писати рівняння реакцій електролітичної дисоціації, йонного обміну, розв’язувати задачі. Сьогодні ми завершуємо  вивчення теми. Отже, мета нашого уроку буде: повторити основні поняття, удосконалити вміння писати рівняння електролітичної дисоціації та реакції йонного обміну узагальнити та систематизувати знання.

Учні розгортають  зошити, записують дату, тему.

ІІІ. Повторення й узагальнення окремих фактів, явищ.

Під  час виконання вправ ми будемо поступово заповнювати опорну схему нашого будинку. (Схема заповнюється поступово під час виконання завдань)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 етап: підготовка будмайданчика - прибирання всього зайвого.

Мозковий штурм

Під  час виконання цієї вправи ми перевіримо знання основних понять із теми.

 1. Назвіть компоненти розчину. (Розчинник, розчинена речовина)
 2. Суміш двох рідин, які не розчиняються одна в одній.(Емульсія)
 3. Розчин, у якому певна речовина за певної температури  й тиску більше не

     розчиняється. ( Насичений)

 1. В яких  агрегатних станах можуть перебувати розчини. (твердому, рідкому, газоподібному)
 2. Дисперсна система, у якій часточки розчиненої речовини не помітні неозброєним оком, але яку можна побачити з допомогою приладів.

     ( Колоїдний розчин)

 1. Реакція взаємодії між розчинами кислот і основ. (Нейтралізація)
 2.  Розчин з малим вмістом розчиненої речовини. (Розведений)
 3.  Розчин з великим вмістом розчиненої речовини. (Концентрований)
 4.  Зависі, які характеризуються тим, що  частинки речовини  в розчині мають досить великі розміри, які можна розрізнити  оком.  ( Грубодисперсні    розчини)
 5.  За розчинністю речовини поділяються на : …(добре розчинні, дуже добре розчинні, малорозчинні і практично нерозчинні )

 

ІV. Повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної системи знань

2 етап: Будуємо ”Фундамент, каркас”- теоретичні знання.

 Прийом  «Так чи ні ?»

     У вас на парті лежать сигнальні картки червоного та зеленого кольору. Я зачитаю твердження, а ви повинні погодитися з ним,  чи спростувати. Якщо так– зелена картка, ні - червона картка.             

 1. Сполуки, водні розчини і розплави яких проводять електричний струм, називають електролітами. Так
 2. До електролітів належать усі речовини. Ні (Усі йонні речовини — луги, солі, основні й амфотерні оксиди, а також частина молекулярних речовин — кислоти (вони проводять струм лише у водному розчині).
 3. Речовини, розчини і розплави яких не проводять струму, — називають неелектроліти. Так
 4. До неелектролітів належать більшість органічних сполук, а також речовини, в молекулах яких є тільки ковалентні неполярні або малополярні зв’язки. Так
 5. Ступінь дисоціації — це відношення загальної кількості його молекул перед дисоціацією до кількості молекул електроліту, які розпалися на йони. Ні ( Це відношення числа молекул, які розпалися на йони, до загального числа молекул розчиненої речовини)
 6. Електроліти залежно від ступеня дисоціації поділяються на слабкі та сильні. Так

Вправа «Знайди місце»

Робота в групах

Завдання: розділити речовини на електроліти і неелектроліти. І група називає електроліти, ІІ група – неелектроліти.  Електроліти – на слабкі і сильні.

H2SO4, O2, цукор, KOH,  H2CO3,  NaCl, НСl,  етиловий спирт, KNO3, Н2

Відповідь: сильні електроліти - H2SO4,  KOH, NaCl, НСl, KNO3

слабкі електроліти -   H2CO3.

неелектроліти -  O2, цукор, етиловий спирт, Н2

 

3 етап: «Стіни» - складання рівнянь дисоціації. 

Вправа 1. Складіть рівняння дисоціації: KOH, NaCl, H2SO4.

Додаткові запитання:

 1. Що таке електролітична дисоціація? (Розпад речовини на йони під час її розчинення або плавлення називають електролітичною дисоціацією)
 2. Дайте визначення солі, лугу і кислоти як електролітів.

Солі — електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах на катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків.

Основи — електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах з утворенням аніонів одного типу — гідроксид-іонів ОН .

Кислоти — електроліти, які дисоціюють у водних розчинах зутворенням катіонів одного типу — йонів Гідроген.

Відповідь:

NaCl     Na+  +  Cl-

KOH    K+  +   OH-

H2SO4   H + + НSO4-

НSO4-   H + + SO42-

H2SO4   2H + + SO42-

Вправа  2. «Морський бій»

Учні отримують ігрове поле, на якому написані пари йонів.

Завдання: вказати, які пари йонів не можуть одночасно існувати в розчині й пояснити чому.   

 

А

Б

В

1

Mg2+іCl

Fe3+і OH

Ag+іCl

2

Mg2+і NO3

K+і OH

H+і CO32─

3

Ba2+і OH

Ba2+і PO43─

H+іCl

Відповідь: 1Б, 1В, 3Б.

Звернувшись до таблиці розчинності перевіряємо розчинна чи нерозчинна речовина. Якщо розчинна, то у розчині у вигляді йонів, якщо нерозчинна то на йони не дисоціює.

 

4 етап:  «Дах» - розв’язування експериментальних задач.

Понад 2400 років тому мудрий Конфуцій висловив таку думку, яка є актуальною і сьогодні:

Те, що я чую, - я забуваю,

Те, що я бачу, - я трохи пам’ятаю,

Те, що я роблю, - я розумію.

Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю,

Я набуваю знань і навичок,

А якщо я передаю знання іншим –

Стаю майстром.

А тепер реалізуємо слова Конфуція і попрацюємо в групах над розв’язуванням експериментальної задачі.

Але кожний дослід вимагає дотримання правил техніки безпеки. Яких правил техніки безпеки ми повинні дотримуватись?

 1.                   Досліди проводити в лотках.
 2.                   Економно витрачати реактиви.
 3.                   Під час роботи з кислотами й лугами бути обережними, не допускати потрапляння їх на руки, одяг, зошити.
 4.                   У випадку необережного поводження з кислотами чи лугами повідомити вчителя і вжити необхідних заходів.
 5.                   Робоче місце зберігати в належному стані.

Відкрийте таблиці « Розчинності кислот, основ і солей у воді» та  «Якісні реакції на катіони та аніони». Ними ви можете користуватись для розв’язування ваших завдань.

Задача: Ви маєте розкрити «мокру справу», що відбулась у країні  Розчинів. Злочинці з іменами Барій Хлорид, Натрій Сульфат, Купрум (ІІ) Хлорид та Калій Гідроксид, які працювали парами, заперечують свою причетність до «мокрої справи», стверджуючи, що у них є алібі. Ваше завдання провести відповідні досліди й написати рівняння в молекулярному та іонному вигляді.  (Учням видаються відповідні розчини.)

Додаткові запитання:

1.Назвіть умови перебігу реакцій йонного обміну. (Утворення осаду, води, виділення газу)

 

V. Повторення й систематизація основних теоретичних положень.

5 етап: ”Вікна” - творчі завдання

     Вправа 3. «А чи зможемо ми? »

     У кабінеті  хімії відмінник пояснював учневі, який пропустив кілька уроків через хворобу, як писати рівняння у молекулярному та іонному вигляді. Недбалий учень вирішив зашкодити їм і стер майже всі записи. На дошці залишились такі написи:

А)    Fe3+ + 3OH-   Fe(OH)3  ;

Б)     2H+ + CO32- H2O + CO2 .

Допоможіть відновити хімічні рівняння.

 

VІ. Підбиття підсумків.

Сьогодні на уроці ми повторили основні положення теорії  електролітичної дисоціації, застосували знання про електролітичну дисоціацію солей, кислот, основ для складання повних та скорочених іонних рівнянь реакцій ; навчились практично застосовувати ці знання для розв’язування експериментальних; повторили правила техніки безпеки під час проведення хімічного експерименту. Таким чином, ми побудували наш будинок знань, який має  вигляд:

NaCl     Na+  +  Cl-                                                           Осад

            KOH    K+  +   OH-                                                              Газ

 H2SO4   2H + + SO42-                                                         Вода

 

 

 

 

 

                   Луги                                                                                                          

                Солі                                                                                                        

              Кислоти     Цукор

Кисень

 

КОН, NaCl, H2SO4            Н2СО3

6 етап: ”Введення в експлуатацію” – виконання тестових завдань

Це дуже важливий етап -  завершальним . А тепер давайте перевіримо,який же будинок ми збудували,  чи міцний він,   виконаючи тестові завдання. Відповіді на запропоновані тести ви повинні занести позначками до таблички.

               питання   

відповідь

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання

І варіант

1. Виберіть ряд, в якому є лише формули електролітів

а) HCl, NaOH, KNO3, CaCl2

б) NaOH, CaO, H2O, H3PO4

в) NaOH, H2SO4, O2, CO2

г) CO, HCl, KOH, Na2SO4

2. Серед запропонованих формул виберіть формулу кристалогідрату:

            а) Na2SO4;                б) Na2SO4 10H2O;          

             в) H2O. ;                    г) 7H2O.

3. Як називається процес взаємодії частинок розчинюваної речовини і молекул води?

а) гідратація                в) гідрування

б) гідроліз                   г) кристалізація

4.Між розчинами яких речовин можлива взаємодія?

  а) K2SO4  і   H2SO4 ;                    б)  Na2SO4  і HCl ; 

  в) Al2(SO4)3  і  Ba(NO3)2 ;           

5. В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише катіони:

 а) К+, Сl¯, Mg2+, H+;

 б) ОН¯, SO42¯, Cl¯, PO43¯;

 в) Аl3+, Na+, Ca2+, Zn2+.

6.Установіть відповідність між електролітом та зарядом йонів, на які він дисоціює:

 1. натрій сульфат                             А.  +1 та -2  
 2. калій ортофосфат                      Б. +2 та -1   
 3. магній сульфат                             В.  +1 та -3   
 4. кальцій хлорид                       Г. +2 та -2  

7. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами.

         Умови перебігу реакцій                     Реагенти

                              йонного обміну до кінця

 1. Випадання осаду                  а. СuSO4 + KOH                     

 2. Виділення газу і води          б. LiOH + H2SO4                   

 3. Утворення води                    в. К2СО3 + НСl

                                                             г.  Al2 (SO4)2   + NaCl →             

ІІ варіант

1. Речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм, називаються:

А. електроліти                   Б. неелектроліти

В. аніони                             Г. катіони

2. Для яких систем характерним є ефект Тіндаля?

а) суспензії                   в) золі

б) емульсії                    г) істинні розчини

3. Хто є автором теорії електролітичної дисоціації

 a) Д.І. Менделєєв                    в) М.Фарадей

 б) С.А.Арреніус                      г) Г.Деві

4.У результаті взаємодії яких речовин утвориться осад?                                       

   а)   KNO3 і   Na3PO4 ;              б)   CuSO4  і NaOH ;______________                                                                            

   в)   KOH  і  Ba(NO3)2;      

5. В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише аніони:

 а) К+, Сl¯, Mg2+, H+;

 б) ОН¯, SO42¯, Cl¯, PO43¯;

 в) Аl3+, Na+, Ca2+, Zn2+.

6. Установіть відповідність між назвою речовини та її характеристикою:

 1. натрій хлорид                      А.слабкий електроліт
 2. оцтова кислота                   Б.електроліт середньої сили   
 3. ортофосфатна кислота             В.сильний електроліт  
 4. цукор                                       Г. неелектроліт  

7. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами.

                    Умови перебігу реакцій              Реагенти                              

                        йонного обміну до кінця

1. Випадання осаду   a. FeSO4 + KOH              

2. Виділення газу і води  б. Al2(SO4)3 + NaCl

3. Утворення води   в. Na2СО3 + НСl

               г. KOH + H2SO4

А тепер виконаємо взаємоперевірку своїх робіт (учні обмінюються картками і підраховують кількість правильних відповідей)

І варіант

               питання   

відповідь

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ  варіант

               питання   

відповідь

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підніміть руки ті учні, які отримали 10-12б; 7-9б; 4-6б; 1-3б.

 

 Враховуючи вашу роботу на різних етапах уроку я ставлю такі оцінки….

Значно краще, ніж завжди, сьогодні на уроці працювали  …………

 

VІІ. Домашнє завдання.

Повторити зміст §§1-15.

docx
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
26 листопада 2020
Переглядів
80
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку