Узагальнення з теми "Київська Держава у другій половині ХІ - першій половині ХІІІ ст."

Про матеріал

Узагальнення проходить у два етапи - перший, це у ігровій формі повторити вивчений матеріал по всій Київській Державі, А другий - це письмова контрольна робота у вигляд теств та спіідношенні термінів і подій.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Узагальнення з теми

«Київська Держава у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.»

 

 

Історія України 7 клас

 

 

                                                                Підготувала:

                                                                   учитель історії

                                                                                    Гайворонської філії №1

  Гайворонського НВО №2

                                                                                        Семко Н.Г.

 

 

 

 

 

 

 

2018 р.

 

 

 

УРОК  Історія України в 7 класі

Тема: Узагальнення з теми «Київська Держава у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.»

Мета: узагальнити й систематизувати знання за темою; розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, давати характеристику історичним діячам, розкривати їх місце і значення в історичному процесі, визначити рівень засвоєння учнями знань за темою; розвивати вміння давати письмові відповіді, самостійно працювати, виховувати повагу до історії України.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: підручник – «Історія України» В.А. Смолій, В.С. Степанков, 2007 рік, видавництво «Генеза», тестові завдання;

Хід уроку

І.  Організаційний момент

Учитель повідомляє тему та мету уроку. Роз’яснює умови виконання роботи. Відповідає на запитання, які виникли в учнів стосовно правил виконання роботи.

ІІ.  Виконання завдань.

 

Тест №3 (Історія України  7 клас)

Узагальнення з теми

«Київська Русь у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.»

 

Дата _______________________  Прізвище, ім’я _______________________

І завдання (0,5 бала)

 

1. Тріумвірат Ярославовичів виник ?

а) 1068 р.                    б) 1054 р. 

в) 1097 р.                    г) 1025 р.

2. Коли було прийнято «Правду Ярославовичів»?

а) у 1072 р.                 б) у 1073 р.

в) у 1100 р.                 г) у 1103 р.

3.  Назвіть роки князювання Володимира Мономаха:

а) 1125-1132 рр.              б) 1054-1073 рр.   

в) 1201-1225 рр.               г) 1113-1125 рр.

4. Андрій Боголюбський розгромив Київ:

а) 1110 р.                  б)1202 р.

в) 1169 р.                  г) 1302 р.

5. Коли було укладено перший літописний звід :

а) 996 р.    б) 1000 р.    в)1100 р.    г)1121 р.

6.Хто такий Алімпій?

а) художник                б) літописець

в) лікар                        г)князь

 

 1.  Установіть відповідність між історичними діячами та фактами

їхньої біографій. (Правильна відповідь 1-4 – 2 бали, 1-2 – 1 бал, 1 – 0,5)

1) Згідно з батьківським заповітом, після смерті Ярослава Мудрого посів Київський престол.

А)  Всеволод Ярославович

2)  Батько Володимира Мономаха.

Б)  Мстислав Великий

3)  Зійшов на престол у 60 річному віці (народився у 1053 році).

В)  Володимир Мономах

4)  Після смерті Володимира Мономаха влада перейшла до його сина, який як і батько був рішучий і мудрий діяч.

Г)  Ізяслав Ярославич

1- ____     2- ____ 3- ____  4- ____    

Оцінка____________

1) Б   2) А   3)Г   4) В   5) А   6) В          2) 1-Г   2-А   3 – В   4- Б

 

 1. Колективна робота за кожну правильну відповідь отримуєте додатковий бал.

 

«Розгадайте історичний кросворд»

 

 

1.

К

и

й

 

2.

щ

И

т

 

 3. 

м

о

з

а

Ї

к

а

 

4.

В

і

щ

и

й

5.

Я

р

о

С

л

а

в

 

 

6.

А

с

к

о

л

Ь

д

 

7.

с

К

р

и

п

т

о

р

і

й

8.

3

л

А

т

н

и

к

и

9.

д

Р

е

в

л

я

н

и

10.

У

р

о

к

и

 

11.

д

е

С

я

т

и

н

н

а

12. 

Ц

а

р

Ь

г

о

р

о

д

 

 

 

 

1.Назвіть полянського князя засновника міста Києва.

2.Що прибив на воротах Константинополя князь Олег.

3.Малюнок із шматочків смальти, яким прикрашали стіни і підлогу у церквах.

4.Нестор-літописець називав в  літописі князя Олега …..

5.Засновник першого збірника законів «Руська правда»

6.Князь, який загинув від меча Олега.

7.Майстерня для переписування книжок.

8.Монети князя Володимира

9.Слов’янське плем’я, яке підняло повстання проти князя Ігоря.

10.Розмір данини за княгині Ольги

11.Перша християнська церква Київської Русі

12.Як русичі називали столицю Візантії.

 

 1. Робота в групах «Хто швидше» ( по 1 балу)

За кольором обираємо членів двох  команд.

 

Учасники груп отримують картки з іменами князів Київської Русі (перемішані лежать у конвертах). За сигналом кожна команда намагається якомога швидше вишикуватися, тримаючи картки в руках, розташувавши їх у хронологічній послідовності правління князів.

 

Аскольд

Олег

Ігор

Ольга

Святослав

Володимир Великий

Ярослав Мудрий

Володимир Мономах

 

 «Бліц опитування»  Команда  1.

1.Князь, якого називали Віщим.

2.Автор «Руської правди».

3.Він ввів християнство на Русі.

4.Центральне місто Волинського князівства.

5.Ким доводився Володимир Мономах Ярославу Мудрому?

6. Припинив набіги печенігів на Русь.

7. Кому належать слова «Це буде матір городам руським…»

8. Князь, що збирав данину – полюддя.

9. Церква, яку збудував Володимир Великий.

10. Зїзд князів 1097 року відбувся в місті…

11. Землеволодіння, що передавалося у спадок…

12. За його правління почали карбувати перші монети.

 «Бліц опитування»  Команда 2.

1.Його називали Великий, Святий, Ясне сонечко.

2.Столиця Візантійської імперії.

3. Тесть, свекор усієї Європи…

4. Провів п’ять вдалих походів проти половців.

5. Написав «Повчання дітям».

6. Князь, який загинув під час повстання деревлян.

7. Назвіть батька та матір князя  Святослава.

8. Ввела погости та уроки замість полюддя.

9. Церковна споруда, збудована на честь перемоги над печенігами.

10. Цей князь більшу частину життя провів у походах та війнах. Був героїчним воїном, найбільше в житті цінував добру зброю.

11.Автор «Слова о полку Ігоровім».

12. Вільні селяни Київської Русі.

 

 Фізкультхвилинка гра « мім» або релаксація (по часу)

         Один із учасників команди намагається зобразити те слово, що йому скаже вчитель за допомогою міміки та жестів. Команда  має право на три підказки, але  тоді за правильну  відповідь отримає лише 1 бал.

Зобразити  слово «Фреска».

Підказка 1.Це слово відноситься до культури Київської Русі.(2 бали)

Підказка 2. Це витвір мистецтва.(1 бал)

Підказка 3. Малюнок фарбами по сирій штукатурці (0 балів)

Зобразити  слово «Кирилиця».

Підказка 1.Це слово відноситься до освіти  Київської Русі .(2 бали)

Підказка 2. Це створили два візантійські філософи. (1 бал)

Підказка 3. Давньослов’янська азбука. (0 балів)

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Закріплення вивченого Гра   «Аукціон»

Відібрати із запропонованої інформації ту, яка стосується правління князя Святослава. Плескаємо в долоні - потрібна інформація, тупочімо ногами – інформація не стосується правління Святослава.

 1. Про нього літописець сказав: «Чужого шукаючи -  своє загубив»
 2. Він охрестив Русь
 3. Йому належать слова «Іду на ви»
 4. Збирав полюддя з древлян
 5. Прибив щит на воротях  Царгороду.
 6. Розбив Хозарський каганат
 7. Збудував Десятинну церкву
 8. Йому належать слова : «Хай се буде матір’ю городам руським»
 9.  Перед битвою він сказав : «Так не зганьбимо ж землі Руської, а ляжемо кістьми…
 10.  Розбив печенігів
 11.  Приєднав племена в’ятичів, уличів, тиверців.
 12.  Помер за пророцтвом від свого коня
 13.  Він син князя Ігоря
 14.  Помстився за смерть батька древлянам
 15. «Сам  був хоробрий і легкий. Ходячи, яко пардус, багато воєн він чинив…»

 

 

 Інформація, що стосується правління князя Святослава – 1, 3, 6, 9, 11, 13, 15.)

 

ІV. Домашнє завдання

  Підготувати повідомлення з теми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест №3 (Історія України  7 клас)

Узагальнення з теми

«Київська Русь у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.»

Дата _______________________  Прізвище, ім’я _______________________

 

І завдання (0,5 бала)

1. Тріумвірат Ярославовичів виник ?

а) 1068 р.                    б) 1054 р. 

в) 1097 р.                    г) 1025 р.

2. Коли було прийнято «Правду Ярославовичів»?

а) у 1072 р.                 б) у 1073 р.

в) у 1100 р.                 г) у 1103 р.

3.  Назвіть роки князювання Володимира Мономаха:

а) 1125-1132 рр.              б) 1054-1073 рр.   

в) 1201-1225 рр.               г) 1113-1125 рр.

4. Андрій Боголюбський розгромив Київ:

а) 1110 р.                  б)1202 р.

в) 1169 р.                  г) 1302 р.

5. Коли було укладено перший літописний звід :

а) 996 р.    б) 1000 р.    в)1100 р.    г)1121 р.

6.Хто такий Алімпій?

а) художник                б) літописець

в) лікар                        г)князь

 

2. Установіть відповідність між історичними діячами та фактами

їхньої біографій. (Правильна відповідь 1-4 – 2 бали, 1-2 – 1 бал, 1 – 0,5)

1) Згідно з батьківським заповітом, після смерті Ярослава Мудрого посів Київський престол.

А)  Всеволод Ярославович

2)  Батько Володимира Мономаха.

Б)  Мстислав Великий

3)  Зійшов на престол у 60 річному віці (народився у 1053 році).

В)  Володимир Мономах

4)  Після смерті Володимира Мономаха влада перейшла до його сина, який як і батько був рішучий і мудрий діяч.

Г)  Ізяслав Ярославич

1- ____     2- ____ 3- ____  4- ____    

Оцінка____________

 

 

Кросворд

Бліц-опитування

Аукціон

Загальна кількість

 

 

 

 

Оцінка____________

 

 

 

Тест №3 (Історія України  7 клас)

Узагальнення з теми

«Київська Русь у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.»

Дата _______________________  Прізвище, ім’я _______________________

 

І завдання (0,5 бала)

1. Тріумвірат Ярославовичів виник ?

а) 1068 р.                    б) 1054 р. 

в) 1097 р.                    г) 1025 р.

2. Коли було прийнято «Правду Ярославовичів»?

а) у 1072 р.                 б) у 1073 р.

в) у 1100 р.                 г) у 1103 р.

3.  Назвіть роки князювання Володимира Мономаха:

а) 1125-1132 рр.              б) 1054-1073 рр.   

в) 1201-1225 рр.               г) 1113-1125 рр.

4. Андрій Боголюбський розгромив Київ:

а) 1110 р.                  б)1202 р.

в) 1169 р.                  г) 1302 р.

5. Коли було укладено перший літописний звід :

а) 996 р.    б) 1000 р.    в)1100 р.    г)1121 р.

6.Хто такий Алімпій?

а) художник                б) літописець

в) лікар                        г)князь

 

2. Установіть відповідність між історичними діячами та фактами

їхньої біографій. (Правильна відповідь 1-4 – 2 бали, 1-2 – 1 бал, 1 – 0,5)

1) Згідно з батьківським заповітом, після смерті Ярослава Мудрого посів Київський престол.

А)  Всеволод Ярославович

2)  Батько Володимира Мономаха.

Б)  Мстислав Великий

3)  Зійшов на престол у 60 річному віці (народився у 1053 році).

В)  Володимир Мономах

4)  Після смерті Володимира Мономаха влада перейшла до його сина, який як і батько був рішучий і мудрий діяч.

Г)  Ізяслав Ярославич

1- ____     2- ____ 3- ____  4- ____    

Оцінка____________

 

 

Кросворд

Бліц-опитування

Аукціон

Загальна кількість

 

 

 

 

Оцінка____________

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Мыкская Леся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Леськів Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Волошина Альона Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Історія України 7 клас (Гупан Н.М., Смагін І.І., Пометун О.І.)
Додано
10 лютого 2018
Переглядів
11546
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку