Узагальнення з теми „Кров”

Про матеріал

Узагальнення з теми „Кров"

Мета уроку: активізувати розумову діяльність учнів, перевірити знання з теми „Кров"; розвивати в учнів уміння порівнювати, узагальнювати, логічно мислити, робити висновки; розвивати пізнавальний інтерес; формувати культуру спілкування під час змагання.

Обладнання: ноутбук, проектор.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань

Форма уроку: урок-вікторина

І. Мотивація навчальної діяльності

Сократ любив повторювати: „Я знаю тільки те, що нічого не знаю". Це афоризм людей, які не зупиняються на досягнутому. Ми вивчили тему „Кров" в межах шкільного курсу, а це - лише невеличка часточка знань. Пригадайте, яка наука вивчає кров; які найважливіші досягнення науки гематології; яке першочергове завдання стоїть перед наукою імунологією; чи можна знайти засоби боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом?

ІІ. Узагальнення й систематизація знань

В ході вікторини кожен учень одержує бонуси за правильні відповіді. Чим більша кількість бонусів, тим краща оцінка за урок.

Запитання вікторини

1.До якого типу тканин належить кров? (сполучна)

2.Підтримання сталого складу внутрішнього середовища (гомеостаз)

3.Основна функція тромбоцитів (зсідання крові)

4.Вода становить у плазмі крові (90%)

5.Хімічна речовина, яка здатна утворювати нестійкі сполуки з киснем (гемоглобін)

6.Основна функція еритроцитів (дихальна)

7.Основна функція лейкоцитів (захисна)

8.Клітини крові, які мають форму диска (еритроцити)

9.Клітини крові, які мають несталу форму і здатні до амебоїдного руху (лейкоцити)

10.Руйнування клітин крові (гемоліз)

11.Місце утворення еритроцитів (червоний кістковий мозок)

12.Людина, яка дає свою кров для іншої людини (донор)

13.Вітамін, який приймає участь у зсіданні крові (вітамін К)

14.Запасний білок плазми (глобулін)

15.Водний розчин солей, концентрація якого становить 0,9% (фізіологічний)

16.Людина, яка приймає кров іншої людини (реципієнт)

17.Місцем зберігання еритроцитів є (селезінка)

18.Білок плазми, який забезпечує зсідання крові (фібриноген)

19.Дефібринована плазма (сироватка)

20.Імунітет, який виробляється при введенні в організм лікувальної сироватки (штучний, пасивний)

21.Клітини крові, які продукують антитіла (лімфоцити)

22.Наука про кров (гематологія)

23.Імунітет, з яким народжується людина (природжений)

24.Процес поглинання та перетравлення мікроорганізмів (фагоцитоз)

25.Розщеплення структури мікроорганізмів на прості речовини за допомогою травних ферментів лейкоцитів (лізис)

26.Чужорідні для організму хімічні речовини (антигени)

27.Введення в організм вакцини (ослабленої або убитої культури мікроорганізмів) 9щеплення)

28.Речовини білкової природи, які спричинюють алергічні реакції в організмі (алергени)

29.Хвороба, яка руйнує імунну систему (СНІД)

30.Складний процес взаємодії збудника й організму (патогенез)

31.Стан підвищеної чутливості організму у відповідь на дію алергенів (алергія)

32.Речовина, яка містить готові антитіла (лікувальна сироватка) 33.Імунітет, який виробляється в процесі життя після перенесення інфекційних захворювань (набутий, природний)

34.Білки крові (антитіла, інтерферон) забезпечують (гуморальний імунітет)

35.Збільшення лейкоцитів понад фізіологічну норму називають (лейкоцитозом)

Створіть логічні пари

1.Кров

2.Алергени

3.Патогенез

4.Лікувальна сироватка

5.Лізис

А.Розщеплення структури мікроорганізмів на прості речовини.

Б.Готові антитіла, одержані з плазми крові.

В.Речовини білкової природи, які спричинюють алергічні реакції в організмі.

Г.Рідка сполучна тканина.

Д.Складний процес взаємодії збудника й організму.

Вірні відповіді:

1 – Г.

2 – В

3 – Д

4 – Б

5 - А

Знайдіть біологічну помилку

1.Утворення еритроцитів відбувається у компактній речовині кісток (у губчастій речовині).

Місцем зберігання еритроцитів є нирки (селезінка).

3.Гіпоксія – це підвищений вміст кисню в організмі або окремих органах (знижений вміст)

4.Еритробласти – це проміжна форма в розвитку лейкоцитів (проміжна форма розвитку еритроцитів).

5.Клітинний імунітет (фагоцитоз) відкрив У.Гарвей (І.І.Мечников)

6.У І групу крові можна вливати кров будь-якої групи (тільки І).

Поясніть терміни

1.Аглютиніни 2.Аглютиногени

3.Гемофілія 4.Резус-фактор

5.Резус-конфлікт 6.Гепарин

7.Венозна кров 8.Кров'яні клітини

Після проведеної вікторини підбиваються підсумки і визначаються кращі знавці „Гематологи".

ІІІ. Домашнє завдання: переглянути ще раз текст підручника з теми „Кров"

Перегляд файлу

Узагальнення з теми „Кров”

 

Мета уроку:  активізувати розумову діяльність учнів, перевірити знання з теми „Кров”; розвивати в учнів уміння порівнювати, узагальнювати, логічно мислити, робити висновки; розвивати пізнавальний інтерес; формувати культуру спілкування під час змагання.

Обладнання: ноутбук, проектор.

 

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань

Форма уроку: урок-вікторина

 

І. Мотивація навчальної діяльності

 Сократ любив повторювати: „Я знаю тільки те, що нічого не знаю”. Це афоризм людей, які не зупиняються на досягнутому. Ми вивчили тему „Кров” в межах шкільного курсу, а це -  лише невеличка часточка знань. Пригадайте, яка наука вивчає кров; які найважливіші досягнення науки гематології; яке першочергове завдання стоїть перед наукою імунологією; чи можна знайти засоби боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом?

 

ІІ. Узагальнення й систематизація знань

В ході вікторини кожен учень одержує бонуси за правильні відповіді. Чим більша кількість бонусів, тим краща оцінка за урок.

 

Запитання вікторини

1.До якого типу тканин належить кров? (сполучна)

2.Підтримання сталого складу внутрішнього середовища (гомеостаз)

3.Основна функція тромбоцитів (зсідання крові)

4.Вода становить у плазмі крові (90%)

5.Хімічна речовина, яка здатна утворювати  нестійкі сполуки з киснем (гемоглобін)

6.Основна функція еритроцитів (дихальна)

7.Основна функція лейкоцитів (захисна)

8.Клітини крові, які мають форму диска (еритроцити)

9.Клітини крові,  які мають несталу форму і здатні до амебоїдного руху (лейкоцити)

10.Руйнування клітин крові (гемоліз)

11.Місце утворення еритроцитів (червоний кістковий мозок)

12.Людина, яка дає свою кров для іншої людини (донор)

13.Вітамін, який приймає участь у зсіданні крові (вітамін К)

14.Запасний білок плазми (глобулін)

15.Водний розчин солей, концентрація якого становить 0,9% (фізіологічний)

16.Людина, яка приймає кров іншої людини (реципієнт)

17.Місцем зберігання еритроцитів є (селезінка)

18.Білок плазми, який забезпечує зсідання крові (фібриноген)

19.Дефібринована плазма (сироватка)

20.Імунітет, який виробляється при введенні в організм лікувальної сироватки (штучний, пасивний)

21.Клітини крові, які продукують антитіла (лімфоцити)

22.Наука про кров (гематологія)

23.Імунітет, з яким народжується людина (природжений)

24.Процес поглинання та перетравлення мікроорганізмів (фагоцитоз)

25.Розщеплення структури мікроорганізмів на прості речовини за допомогою травних ферментів лейкоцитів (лізис)

26.Чужорідні для організму хімічні речовини (антигени)

27.Введення в організм вакцини (ослабленої або убитої культури мікроорганізмів) 9щеплення)

28.Речовини білкової природи, які спричинюють алергічні реакції в організмі (алергени)

29.Хвороба, яка руйнує імунну систему (СНІД)

30.Складний процес взаємодії збудника й організму (патогенез)

31.Стан підвищеної чутливості організму у відповідь на дію алергенів (алергія)

32.Речовина, яка містить готові антитіла (лікувальна сироватка) 33.Імунітет, який виробляється в процесі життя після перенесення інфекційних захворювань (набутий, природний)

34.Білки крові (антитіла, інтерферон) забезпечують (гуморальний імунітет)

35.Збільшення лейкоцитів понад фізіологічну норму називають (лейкоцитозом)

 

Створіть логічні пари

1.Кров

2.Алергени

3.Патогенез

4.Лікувальна сироватка

5.Лізис

 

А.Розщеплення структури мікроорганізмів на прості речовини.

Б.Готові антитіла, одержані з плазми крові.

В.Речовини білкової природи, які спричинюють алергічні реакції в організмі.

Г.Рідка сполучна тканина.

Д.Складний процес взаємодії збудника й організму.

Вірні відповіді:

1 – Г.

2 – В

3 – Д

4 – Б

5 - А

 

Знайдіть біологічну помилку

1.Утворення еритроцитів відбувається у компактній речовині кісток (у губчастій речовині).

Місцем зберігання еритроцитів є нирки (селезінка).

3.Гіпоксія – це підвищений вміст кисню в організмі або окремих органах (знижений вміст)

4.Еритробласти – це проміжна форма в розвитку лейкоцитів (проміжна форма розвитку еритроцитів).

5.Клітинний імунітет (фагоцитоз)  відкрив У.Гарвей (І.І.Мечников)

6.У І групу крові можна вливати кров будь-якої групи (тільки І).

 

Поясніть терміни

1.Аглютиніни                                        2.Аглютиногени

3.Гемофілія                                            4.Резус-фактор

5.Резус-конфлікт                                   6.Гепарин 

 7.Венозна кров                                      8.Кровяні клітини

 

Після проведеної вікторини підбиваються підсумки і визначаються кращі знавці „Гематологи”.

ІІІ. Домашнє завдання: переглянути ще раз текст підручника з теми  „Кров”                       

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
7 серпня 2018
Переглядів
333
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку