Узагальнення знань з теми Гриби

Про матеріал
Тестові завдання, що дозволяють учням систематизувати знання з теми Гриби та оцінити власні знання за допомогою самоперевірки
Перегляд файлу

1. «Експрес-тести»

1. До складу клітинної оболонки грибів входить вуглевод:

А) хітин;          Б) крохмаль;              В) глікоген;                  Г) целюлоза.

2. Гриби за способом живлення – це:

А) автотрофи;               Б) гетеротрофи;               В) змішаний тип живлення.

3. Тіло багатоклітинних грибів складається з ниткоподібних утворів, які називаються:

А) гіфи;                  Б) міцелій;                   В) коріння;             Г) грибниця;

4. До якої групи відносять гриби, які псують харчові продукти, спричиняють харчові отруєння та виділяють токсичні речовини:

А) їстівні;                    Б) отруйні;                  В) цвілеві.

5. Зазначте, де розташовані клітини водоростей у складі лишайнику:

А) у верхньому коровому шарі;                Б) у нижньому коровому шарі;

В) у серцевині;                                            Г) під нижнім коровим шаром.

6. Укажіть середовище, для визначення стану якого використовують лишайники:

А) організм людини;          Б) водойм;               В) грунт;            Г) повітря.

7. Укажіть гриби, які можуть паразитувати на деяких зернових культурах:

А) мукор;              Б) трутовик;                   В) ріжки;            Г) мухомор.

8. Назвіть гриб, з якого почали виготовляти антибіотики:

А) сажка;               Б) пеніцилін;                В) трутовик;                 Г) чага.

9. Назвіть гриб, який є паразитом тварин:

А) мухомор;             Б) печериця;             В) опеньок;          Г) трихофітон.

10. Сукупність гіфів грибів називають:

А) гіфи;                       Б) міцелій;                             В) коріння;            

2. «Біологічний диктант»  

1. Як називаються організми, які споживають органічні речовини решток рослин і тварин  _________________________________________________

2. Наука, яка займається вивченням грибів – це ________________________

3. гіфи гриба обплутують корені рослин і можуть проникати всередину кореня, утворюючи ____________________________________________

4. Метод визначення стану навколишнього середовища за складом живих організмів певної місцевості має назву ____________________________

 

3. «Знайди пару» .

Учень повинен правильно об’єднати термін та його визначення

1

2

3

4

 

 

 

 

1. Вірусологія

2. Мікологія

3. Цитологія

4. Ботаніка

А) наука яка вивчає гриби;

Б) наука яка вивчає віруси;

В) наука яка вивчає рослини;

Г) наука яка вивчає будову й життєдіяльність клітин.

Учень повинен правильно об’єднати назву і вид гриба

 1

 2

 3

 4

 

 

 

 

1. Аспіргіл

2. Аспіцилія

3. бліда поганка

4. сажка

А) лишайник;

Б) шапинковий гриб;

В) цвілевий гриб;

Г) паразитичний гриб.

 

4. «Спіймай помилку»

1. Наука про гриби – це іхтіологія ___________________________

2. Дріжджі розмножуються статевим способом з утворенням зиготи

____________________________________________________________________

3. Гриб фітофтора відноситься до їстівних грибів _______________________

__________________________________________________________________

4. Тіло накипних лишайників нагадує щільну листкові пластинки з розсіченими чи лопатевими краями ______________________________________

________________________________________________________________

 

 

5. «Знайди зайве»

1. Лисички, печериця звичайна, пухирчаста сажка, маслюк звичайний,  опеньок лучний ___________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Сапрофіти, сапротрофи, гетеротрофи, автотрофи ____________________

_________________________________________________________________

3. Будова тіла лишайника: верхній коровий шар, нижній коровий шар, камбій, серцевина ____________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Шапинка, ніжка, грибниця, корінь, покривало, пластинки ____________

_____________________________________________________________________

 

6. «Пропущене слово»

1. Лишайники розмножуються ____________________і статевим способом.

2. За зовнішньою будовою лишайники поділяються на __________________ листувати та накипні.

3. Призначення плодових тіл шапинкових грибів – це __________________________ якому передує статевий процес.

4. Плодове тіло шапинкового гриба складається з _______________________ та шапинки.

 

7. «Кросворд»

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Форма взаємовідносин при яких обидва організми отримують користь

2. Інша назва чорного березового гриба

3. Що знаходиться у нижній частині шапинки трубчастого гриба

4. Гриб з якого був отриманий перший у світі антибіотик

5. Земляний гриб

6. Захворювання людини спричинені паразитичними грибами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка сомооцінювання

Назва завдання

Максимальний бал
за правильну відповідь

Мій бал

1. «Експрес-тести»

2 бали

 

2. «Біологічний диктант»     

1 бал

 

3. «Знайди пару»

2 бали

 

4. «Спіймай помилку»

2 бали

 

5. «Знайди зайве»

2 бали

 

6. «Пропущене слово»

1 бал

 

7. «Кросворд»

2 бали

 

Загальна сума балів

12 балів

 

 

Картка сомооцінювання

Назва завдання

Максимальний бал
за правильну відповідь

Мій бал

1. «Експрес-тести»

2 бали

 

2. «Біологічний диктант»     

1 бал

 

3. «Знайди пару»

2 бали

 

4. «Спіймай помилку»

2 бали

 

5. «Знайди зайве»

2 бали

 

6. «Пропущене слово»

1 бал

 

7. «Кросворд»

2 бали

 

Загальна сума балів

12 балів

 

 

Картка сомооцінювання

Назва завдання

Максимальний бал
за правильну відповідь

Мій бал

1. «Експрес-тести»

2 бали

 

2. «Біологічний диктант»     

1 бал

 

3. «Знайди пару»

2 бали

 

4. «Спіймай помилку»

2 бали

 

5. «Знайди зайве»

2 бали

 

6. «Пропущене слово»

1 бал

 

7. «Кросворд»

2 бали

 

Загальна сума балів

12 балів