19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Узагальнюючий конспект уроку з теми “All about my friends” 1 семестр 5 клас до підручника О.Карпюк

Про матеріал

Даний конспект уроку стане у пригоді для проведення узагальнення по темі “All about my friends" 1 сесместр (5 клас до підручника Карпюк). Цей узагальнюючий урок можна провести як в усній, так і в письмовій формах.

Перегляд файлу

THE PLAN OF THE LESSON

  27                                                                                        О. КАРПЮК            __5__ form

Aim: Узагальненні вивченого матеріалу. Test 2.

Objectives: Перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції учнів за темою.

Teaching aids and teaching materials: Підручник, робочий зошит, зошит для тематичного оцінювання, Test 2. V 1-2.

The procedure of the lesson:

  1. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1.Aim

- T: Good morning, dear pupils. Take your seats. I’m glad to see you. How are you today? Is anybody absent? Thank you. Well, let’s start our lesson. We have a test today. Today we'll write a test to check your skills on this theme.

 

2.Warm-up

Прослуховування і виконання завдань аудіо запису «Adjectives».

3.Check on hometask

WB.Ex. 11, p.31.

 

  1. Основна частина уроку

1. Grammar and vocabulary revision

Повторення лексико-граматичного матеріалу.

Учитель називає слова укр.мовою, а учні їх перекладають на англ.мову.

2.Instructions

Інструкція щодо виконання контрольної роботи та її оцінювання за 12-бальною шкалою.

- Зараз ви напишете контрольну роботу і продемонструєте свої навички читання й письма. Контрольна робота складається з 5 завдань. За кожне правильно виконане завдання ви отримуєте 2-3 бали.

3.Test

Виконання контрольної роботи. Тест 2, V-1-2.

 

III.Заключна частина уроку

1.Homework

Words.

2.Summarizing

Бесіда в режимі T-Р123.

Was the test difficult for you? Do you have any questions about the test?

 

All of you were active today, so your marks are…

Thank you for the lesson!

Good-bye!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TEST № 2              “All about my friends”.      Term I              V-1     Date:

Name ___________          Surname ____________                              5- __  

1.Put the necessary letter:                                                                       2 points


1. w _ tc _ TV

2. co _ lect   _ hings

3. pl _ y  ten_ is

4. do p_ zz _ es

5. r _ _ d a book

6. build  mo_ _ ls

7. pla _  ca _ ds

8. play wi _ h  tr _ ins


 

2.Complete the questions. Use am / is / are.                                   2 points


1. I  _____ a taxi driver.  

2.It  _____  cool in spring . 

3.Mr. Beek  _____  our English teacher.

4. It  _____  a cute cat. 

5.We _____    good friends. 

6.David  _____  our family doctor.


 

3. Complete the sentences using Present Simple.                           2 points

1. I'm an English teacher and I _____________ (work) at school.

2. Tom ____________ (like) football very much and he  _____________  (play) it very often.

3. They're English and they  _____________  (live) in London.

4. It  __________  (rain) a lot here and I  ____________  (hate) this weather.

 

4.Fill in the table with the names of hobbies.                                      3 points

 

Learning things

Making things

Daily things

Collecting things

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Answer the questions.                                                    3 points

1. What are your favourite hobbies?

___________________________________________

2. Are you good in swimming?

___________________________________________

3. Do you like reading books?

___________________________________________

   TEST № 2              “All about my friends”.      Term I              V-2     Date:

Name ___________          Surname ____________                              5- __  

1.Put the necessary letter:                                                                       2 points


1. p _ ay with d _ lls

2. ju _ p  rop _

3. fl _ a ki _ e

4. play f _ _ tball

5. pa _ nt pic _ures

6. read a b _ _ k

7. play vol _ ey  b _ ll

8. coll _ct st _ mps


 

2.Complete the questions. Use am / is / are.                                   2 points


1.She   _____  your music teacher.  

2.They  _____  at school today. 

3. I  _____  in U.S.A now.

4.This   _____  my new car. 

5.My grandparents   _____   old. 

6. I and Ben     _____     happy.


 

3. Complete the sentences using Present Simple.                           2 points

1. I learn English and I  _____________  (speak) English perfectly.

2. We often  __________  (swim) and my mum   __________  (cook) every day.

3. She usually  _____________  (go) to work by car because it's the fastest way to get there.

4. I never  __________  (eat) breakfast. I  ________ (prefer) to wait until lunch.

 

4.Fill in the table with the names of hobbies.                                      3 points

Learning things

Making things

Daily things

Collecting things

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Answer the questions.                                                    3 points

1. Do you like painting pictures?

___________________________________________

2. What hobbies do you know?

___________________________________________

3. Are you good in volleyball?

___________________________________________

doc
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
13 січня 2018
Переглядів
1198
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку