24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Узагальнюючий урок - вистава

Про матеріал
Даний захід допоможе здобувачам освіти виховати бережливе ставлення до тварин та до навколишнього середовища.
Перегляд файлу

Сем ш)убський аграрний        i .ЗОШ '-II ступенЈв

ТДготувала вчитель початкових kTaciB Лђчна Т.Й.Тема: У CBiTi Тварин„

Мета; удосконаляти знання про тварин, ознайомити з тваринами минулих част, привити леобов до тварин, розвивати усне мовлення.

Обладнання: книга ”Книга знань”, (леострацй“, музика,

ХЈд уроку

1 „ класу.

сьогодн( урок — це урок  ycix тих знань, як: ви здобули за веС6 час, [„цо ви назчились з 4 класж Д(тки, леред вами гра '*Лото”, саме вена допоможе нам з'ясувати тему нашо,ео уроку.

(Звучить музика, а ддти пращтоють з

  51ki звјрятха зас вјтають

  Яким одним словом ножна об'еднати цих

  Це Тварини!

Вчитель; Так це тварини„ Отож, ми будемо подорожувати у CBiT тварин. А подорож ця буде незвичаЙНОIО, адже зона проходити.ме у стјнах звичного вам класу, але  що ви багато про що дјзнастесь. p03t10BicTe caMi, адже аро тварин ми говорили з вами насто, ачили  малюналя мњлюнки, вчались загадки та намагалися складати Тх самй чому саме про тварин ми поведемо

Вчитель; А тому; ще тварини оточуютг, нас всљоди, Бо нони живуть i на i у i землею. Вони дуже :queHbki i дуже Без тварини людине не може уязяти свое житгя„ Як ви гадаете 'Лому?

  Тзарини годують людину,

  3aci6 для аересування людини,  Допомагас обробляти землго,

  Одягае людину.

I не тому. але й тому що недбале ставлення до навколишнього середовища може привести до того, що на початок наступного стол(ття ми втратимо близько 30% ycix  вид\з тварин. А як недбало може ставитися людина до природи, идо загрожуе  щороку зникас один вид тварин. Протягом останього на YxpaiHi зникли тварини vaki як: k0Hi, украђ'нськкй степовий сайгак, тур, на rpaHi зникнення: вовк, норка, тхђр. Тому тнарини  охороняти, а щоб охороняти 'ifx треба добре знати, Саме тому ми i 3aBiTatM0 у rocTi до дитячоТ телепрограми “У CBiTi тварин". А як ни гадаете дитяча то яка?

 ведучими  приколами.

Ото ж, закрийте на хзильку oqi i що ми на  в)цправляемось на 0CTPiB Тварин де i будемо лереглядати телепередачу,

(Д(ти закривають

       Та             погляньте, хго це нас

9

           ”Ау”, Чун я чув, що у вас мае бути дуже               урок, все про тварин та

Jlic. Дозвольте зас послухати, та дечому вас навчити i самомЈ навчитися.

Вчитель„ ДАУ“, а ти не бажасш бути ведучим телепрограми ДУ C3iTi тварин"?

“'Ау”, — А я впораюсь?


• Ати будеш не один, ми будемо разом,

Ну холи так, то гаразд„ Ого ж розпочинаемо нашу конкурсну програму CBiTi тварин”

А ось перед нами команди, будуть змагатися i показувати сват знання„ Перша команда це ”Мур-мяу", а друга

I перше конкурсне завдання„ Прошу без витукјв, за допомогою лише гарних ”MiJJ0k хитрощв”.

(Читаю загадки)

В мене шубка з колючок, В мене cipa спинка.

Hic, як чорний п'ятачок, 0qi намистинки. ажан)

Be:IHki вуха, косий 3ip,

Як називаеться цей звф? (Заець)

Прийшла вона з дозгим вјником

На 6eciny з нашим пјвником,

Скопила л\вня на

Та й замела мЈтлою слйц„

(Лисиця) Пухова руденька шубка 13 сосни стриба на дуба.

XBicT у нет, як MiT3a,

А сама на 3PiCT малаз

0Hi СЯК)ТЬ, ЯК намисто,

                         Мов       цяточки

В нет хата гарна, тиха,

Взимку повненька ropixiB,

В                 любить зона жити, хто це,

5,                                        на'{даеться,

-1                            Зимою висипа€ться„

-1                  6, В е кравець чудовий,

Шие зв(рам вјн обнови,

Для ведмедя — кожушок,

Для лисички — поясок,

Для куницј — рукавички,

                А для             — спйшички,

Зайцю — валянки на лапки,

А для вовка — теплу шапку.

I c06i пошив

Хто кравець такий?

(Тжак) 7, Червонясту шубку мае, По гЈмках вона страбае

Хоч мала сама на 3PiCT,

Та великий мае XBiCT,

Як намисто оченята„ Хто це? Спробуй

8, Вона руденька,

Ще й хитренька,

Не велика,

Й не маленька„

Вона —

Возчику сестричка

Здогадайтесь — хго

(Лисичка)

То чи влравно          мот загадки? отримують         бали)

               Вчигель.        то де живуть yci Ti тварини 1110 ви назива.ли?

*          А як ми називаемо ycix тих тварин, що живуть у

*          Де 0kPiM загадок ми можемо       цих тварин?

(У казках, мультиках).

*          НазвЈть казки, ви дуже люби се, героями яких е тварини,

('*Рукавичка”, “Колобок”. ”Король лев”, ”Цал та баран”, ”Коза-дереза”, “'Солом'яний бичок”)

*          Дјти, а чим  kQ3k0Bi тварини   тик,   HacnpaBAi живуть у J1ici?

(Мовою, жестами, ловед(нкою).

а яка  мова тварин?

          —             Ау, розкажи яка е                  мова тварин?

20. З самого народження кожна тварина звуками — це i е  тзарин, Так; заешь — стукотить лапами, косуля — свистить, — зубами, — фиркають, кабани — хрюкають, — гавкають„ Е.хню мону перекласти на людську то вони означаЕО'1“Ь ”стережись”, (ди геть”,

                                 0i,-pi.M свож 3BYkiB тварини  i звуки                      тварин?

т2к. зони p03YMi10Tb звуки iHI.wrx гварин i мову — сороки, Ось аха вона мова Тварин!

Вчитель. То яка насправдј мова тварин?

Д(ти. Це мова певних звуьбв„

Вчителе,. 1, на хвильку погляньте у BikH0, яка пора року володарюе зараз природою?

2, А 11.10 у C3iTi тварин з настанням oceHi?

L!liTI4. — готують на зиму xapHi;  нагулюють жир;  готують свою барлогу;  нарощуготь густе хутро;  м(няють забарвлення хутра,

Вчитель, Це все ми говорили про диких тварин, а         е тварини: корови, кози, котики.

                 Це              тварини.

Вчитель, А чому ми “ix так називаемо?

ДЈти. СвЈйськЈ —  слова ”свое?', “домашне", Ti мешкають людейг Перша тварина, яку приручила людина, була корова — [000 P0kiB до нашоТ ери людина приручила вовка, який став для людини собакою. Ау. — Хто випасаг k0PiB, коней?  А хто полюе на тварин?

Отож наступний конкурс


“Пастухи i

З кожног команди я пропоную вийти по два учасника. Ви 2 —  а ви пастухи. Я буду ноивати тварин i диких, а ви хлопати у долонй холи свјй — ластухи, а коли —

Ау. Тож будьте уважними, (Вовк, Собака, Корова, Зубр, Косуля, Коза, Олень,

Лисица, Свиня, Бобер, Bi:txa, Ласка, Лось,

*                     Ми дякуемо гравиям,

*                     А у цьому k0Hky•pci пережцем стае команда i отримуе„.. Вчитель. А чи завжди меню тварин таке, яке зони бажають? знову вас чекае новий конкурс,

розпочати конкурс, я запрошу зайнятя

А коли ”Ау” дасть вам конверти з конкурсним задданням, ланцюги жизлення,

        (Доки          складаготь,                 готуються до ново: рубрики, ”Новинки

Галинки", звучитъ музика)

1)    зерно — миш — i;xak — лисиця;

2)    трава — косуля — вовк — тигр,

(Дјти. коли  локазують CBii ланцюг

        Вчитель„ А зараз нас чекають у рубриц( “Новинки          Галинки”. (Звучить

Д(вчинка 1,   малята! Д(вчинка 2. Ми    вас.

      д!ђнчинка 3- У              ”Новинки      Галинки”.

Д[вчинка 1 „ Сьогодн( наша тема звучить незвично.

         Дћвчинка                     i

А приготували ми з книгою ”Книга знань".

 

1,

рокјв тому на панували Taki тварини як — динозаври, про це свЈдчать рещтки, ща знаходять Тх археологи, Динозаври — найб(льщј наземнј тварини, 5lki колись жили на 3eMIii.  були — зауролоди, Вони мали не;мчезне  ши: i хвости, а голова була дуже маленька,

 

2,

Але 0kPiM ще були так1 тварини, як мамонти. lx називали слонами. Мамонти були завзишки днопозерхоного автобуса, Вони мали великЈ i довгий хобот, а хутро було донге i густее Мамонтя були здобиччю — шаблезубого тијрад:вчинка 3. Так, тварини живуть не •г[льки на чи чемлею, i у Mopi. До морських тварин ми морських котикЈв„

      Вони як риби плавають, але вигодовують          молоком.

      Д(вчинка 1 „ Наш        завершуегься,

Д(вчинка 2 Чекаемо нових, цЈкавих запитань.

      Д(вчинкд 3, До               у рубриц( !овинки вђд Галинки”,

      Вчитель„ Дякуемо, а вас          чекае конкурс,

За допомогою геометричних намалюдати улюблену тварину, конкурс на ШВИДУЈСТЬ. (A1ta.J1i3 конкурсу), ми вели мозу про  i диких тварин, про це наступний конкурс,

свос „

3 кожноТ команди я ПРОШУ зийти по одному учаснику,

Завдання: 3i6paT'4 1 команда ycix тварин, 2 команда — ycix диких тварин. Конкурс на (Шти збирають хто  Ана.гйз конкурсу).

Я лригадую, що для кожно: команди бу.ло дане завдання.

“Наш коник“,

Я прощу з кожно: команди по одному учаснику приготуватися„ А вас, пригадати, що нового       нро тварин i про •јхне життя. про сво:х улюблених     тварин„

6

 , В мене шубка

В мене сфа спинка, як чорний п'ятзчок„ намистинкн.

джакј

Е3елнк' ауха, хгсдй 3ip.

Як називаетьгя иејз 3Bip? (Заешь)

3.       [Лрийшла вока з довгим з(ником

На беелду з наш;им пјаниь:ом,

Схопила п[дая па обд

'[а й јамела МЈТЛОЮ

(Лисицяј

4.       Пухова руденьха шубка 13 сосни стриба на дуба Ха[ст у нет, ях MiT1ta.

А сама на зр'ст мюла,

                                         03ii            ЯК намнсте,

Мов            ;лнточки вогнист(В пет хата гарназ тиха.

Взимку повненыка З ,люЙдты дона жити, З[дгадайтс, хто цез дгти? 15(лка} 5, Л'том на'[дагться.

Зимаю

(Велм(дь) 6  е кравець чуданий. обнови,

Длх ведмелж — кожущок, ДЛЕ ЛИСИЧКИ — ЛОЯГОК„

                                         Длх            — рукавички.

А дл;           — сј[јлндчкд, Зайцго —   нд лап;и,

                                         А                 — •геј:лу идалку.

1 c06i пошив кравець такий?

(Тжах) Червоннсту шубку маг, ] lu глмках вона стрибае Хон мала сама зрјст.

Та нелакий МВЕ кв(ст.

Як намнс•го оченята-..

.ХТЈ це'? Слробуй '“дгадати,

(Ылха)

S Вона руденька,  й хитренька.

Нс иеллка„

[1 не мтленьха.

Вона —

Вовчаку сестричка

Здогадайтесь — кто

{.Лисичка}

”Ау”, Ну й дива, хочеться„

            Вчитель„       давай 3actliBaeM разом,

Лиш прийдете в лјс мщлята

Там 3ycTpiHY“Tb нас звфята I розка;куть нам yciM

Про прекрасний сз\т тварин.

I розкажуть нам малята

Люб( хлопчики й дЈвчатка

Про прекрасний св(т тварин про те ж, вони,

Про те, як живуть тут зайчата,

Про те. як Гдять б(лчинята,

Про те, якай хитрий тут лис,

Про те, що даруе нам


як багато вони знають. аж засл\зазм

pdf
Додав(-ла)
Лічна Тетяна
Пов’язані теми
Природознавство, 4 клас, Сценарії
НУШ
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
306
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку