9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Узагальнюючий урок з теми «Форма» Тема: «Тематична композиція «Квіти рідної землі».

Про матеріал
Узагальнюючий урок з теми «Форма» Тема: «Тематична композиція «Квіти рідної землі».
Перегляд файлу

Узагальнюючий урок з теми «Форма»


Тема: «Тематична композиція «Квіти рідної землі».

 

Мета: визначити рівень засво­єння знань із теми «Форма»; за­кріпити знання, уміння і навички з композиції під час виконання на­тюрморту; розвивати творчі здіб­ності, формувати самостійність і вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, доходити виснов­ків під час виконання тестових за­вдань; виховувати естетичне став­лення до творів мистецтва.

 

Тип уроку — перевірка й оці­нювання знань, умінь і навичок.

 

Обладнання: ілюстративний і демонстраційний матеріал (зразки натюрмортів), альбом, фарби, пен­злі.

Хід уроку

І. Організаційна частина

П. Актуалізація опорних знань

1, Колективна робота над за­вданням.

 

Пропоную учням за ко­роткий проміжок часу сформува­ти засвоєні раніше знання з теми «Натюрморт», застосувавши ме­тод побудови асоціативного куща.

 

 

 

Натюрморт

Реалістичний

Декоративний

Абстрактний

Речі говорять насамперед про свого власника

Речі говорять лише про себе

Інтер'єр

Жанр образотворчого мистецтва

Екстер'єр

Натюрморт (від фр. «мертва природа») — це жанр образотворчо­го мистецтва, твори із зображенням неживих предметів (посуд, овочі, фрукти, квіти, предмети побуту).

2. Повідомлення учнів-мистецтвознавців про історію ви­никнення натюрморту.

 Натюрморт як самостій­ний жанр виник у XVII ст. в Голландії та Іспанії. До цього він розвивався як частина або елемент картини.

Знамениті натюрморти голланд­ських майстрів передають радість життя, різноманітність і красу світу, в якому кожен предмет має непо­вторні властивості і гідний, щоб його відобразили на полотні Це прагнен­ня втілилося у віртуозній передачі фактури тендітного прозорого скла, рум'яних булочок, запітнілих вино­градин тощо.

В історії мистецтва є два основних види натюрморту. В одно­му — речі говорять насамперед не про себе, а про свого власника. Лю­дина незримо присутня на полотні, ніби вона тільки-но відійшла і зараз повернеться. Композиція речей тут природна, життєва,

У другому виді натюрморту речі зображуються як щось самоцінне. Вони говорять насамперед про себе, наче пропонують помилуватися їх красою. Композиція тут начебто ви­ставочна, декоративно організована і чітко продумана. Через зображення речей, оточуючих людину, майстер завжди виражає характерні риси пев­ної історичної епохи.

Ш. Мотивація навчальної ді­яльності

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Організація сприймання творів-мистецтва.

Демонструю учням відео ряд натюрмортів на моніторі комп’ютера. На цьому етапі використовуються інтерактивні методи («мозковий штурм»).

3. Створення проблемної ситу­ації.

Пропоную учням порів­няти декоративний і реалістичний на­тюрморти. Думки учнів записуються на дошці. Учитель їх доповнює, уточнює, разом з учнями системати­зує інформацію щодо реалістичного та декоративного натюрмортів у ви­гляді таблиці довільної форми, якою учні зможуть користуватися під час роботи над малюнком.

«Ніде таємничі ритми природи не зображено так яскраво і зримо, яку квітах». — писав автор «Синього птаха» Моріс Метерлінк. Ця думка звучить і у словах чудової української художниці, яку називали Царицею квітів: «Не кажіть мені, що незадоволені моєю роботою за те, що я, начебто, пишу лише тіль­ки квіти. Як же їх не ткати, коли вони такі вродливі? Як прийде весна, зазеленіють трави, а згодом і квіти зацвітають ой, боже ти мій! Як подивитися навкруги ця гарна, а та ще краща, а ось та це диво з див! І наче вони тягнуться до мене, немов зі словами: «Хто ж нас буде писати, коли ти покинеш?».

Хто цей художник? (Катерина Білокур.)

4. Робота в групах.

Об’єдную учнів у три ко­манди. Команда обирають капітана, критика-експерта, казкаря.

4.1. Конкурс капітанів. Капітани пропонують відгадати символи своїх команд.

Капітан команди «Юний ху­дожник». Жодного малюнка не мож­на виконати без цього інструмента. Він символізує нашу команду.

Дерев’яний і верткий,

Має хвостик хутряний,

На папері походив —

Кольоровий слід лишив. (пензлик)

Капітан команди «Кераміка». Символ нашої команди — корисна річ у людському побуті.

Із землі зробився,

На крижалі вертівся,

На вогні пікся,

На базарі бував,

Людей годував,

Як упав, то й пропав —

І ніхто не поховав. (Глечик.)

Капітан команди «Спектр». Нашу команду символізує красиве явище природи, яке стосується жи­вопису.

Поясок ясний зіткала,

Небеса обперезала.

Після дощику з’явилась,

Різнобарвно заіскрилась. (Ве­селка.)

4.2. Конкурс казкарів – Складання казки про квітку.

Де жила квітка?

Що її оточувало?

Які пригоди на неї чекали?

Яким кольором можна передати характер квітки, її почуття?

Якими деталями можна переда­ти, що квітка чарівна?

5. Практична діяльність учнів.
Учні виконують композиції на тему «Квіти рідної землі».

Команда 1 — у теплих кольорах (соняшники, маки).

Команда 2 — у холодних кольо­рах (волошки, барвінок).

Команда 3 — декоративний (сти­лізовані квіти, ягоди, листя).

Послідовність виконання;

а) композиційне вирішення на ар­куші паперу;

б) виконання ескізу простим олівцем;

в) промальовка олівцем деталей;

г) виконання малюнка в кольорі.
(Звучить легка музика)

6. Підбиття підсумків уроку.

6.1. Учні демонструють свої ро­боти, розповідають легенди та загад­ки про квіти.

6.2. Розгадування кросворда «Квіти».

1. На сонечко я схожий і сонце я люблю,

До сонця повертаю голівоньку свою.

Стою стрункий, високий в зеле­них штанях я,

І золотом убрана голівонька моя.

  1.      Блакитна квітка з народних пі­сень.
  2.      Перша квітка весни.
  3.      Квітка, що цвіте восени.
  4.      Кущ — символ України.

1

 

 

 

 

 

 

К

 

 

2

 

 

В

 

 

 

 

 

 

3

І

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Т

 

 

 

5

 

 

И

 

 

 

Відповіді: 1- Соняшник. 2. Бар­вінок. -3. Підсніжник. 4. Айстра. 5. Калина.

63. Тести за темою «Форма».

1. Зовнішній контур предмета —
це:

а) жанр;

б) форма;

в) візерунок.

2. Створення живописного обра­зу, що правдиво відтворює предмети та явища природи:

а) декоративне зображення;

б) абстрактне зображення;

в) реалістичне зображення.

3. Метод, за якого форму предме­та намагаються штучно спростити:

а) спрощення;

б) декор;

в) об’єм.

4. Виготовлення зображень спо­собом вирізання з різних матеріалів:

а) витинанка;

б) монотипія;
      в)  гратографія.

5. Гризайль — це вид живопису, твори якого виконуються:

 

   а) кількома кольорами;

б)  однією фарбою (переважно сірою) в багатьох відтінках;

в) хроматичними кольорами.

6. Найвідоміші представники українського народного малярства:

а) К Білокур, М. Приймаченко;

б) А. Куїнджі;

в) І. Релін.

7. Найбільшому весняному свя­ту — Великодню — присвячений вид мистецтва:

а)  витинанка;

б) розпис;

в) писанкарство.

 

8. Хто з українських письменни­ків був відомим художником:

а) Леся Українка;

б) Іван Франко;

в) Тарас Шевченко.

9. Автор   картини   «Дев’ятий вал»:

а) А. Куїнджі;

б) І. Айвазовський;

в) І. Репін.

10. Визначте   жанр   картини Т. Шевченка «Катерина»:

а) батальний;

б) історичний;

в) побутовий.

11. Швидкий малюнок, яким пе­редаються лише основні, характерні риси предмета:

а) силует;

б) етюд;

в) начерк.

12. Що таке форма:

а) колір, контраст, нюанс;

б) зовнішні межі, обриси, контур;

в) декор, орнамент, мотив.

IV. Домашнє завдання


Спостерігати за змінами в природі.

Обговорення і аналіз учнівських робіт.

doc
Додано
27 березня 2019
Переглядів
802
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку