17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Веб-квест «Безпека в Інтернеті» використовується як підсумкове заняття до теми «Глобальна мережа Інтернет» розрахований на 11 клас."

Про матеріал

Веб-квест «Безпека в Інтернеті» використовується як підсумкове заняття до теми «Глобальна мережа Інтернет» розрахований на 11 клас

Тип веб-квесту: короткочасний.(до 4 занять, як результат проводиться обговорення)

Перш ніж розділити учнів на групи, увесь клас знайомиться із загальними відомостями по темі, що вивчається, тим самим занурюється в проблему майбутнього проекту. Учитель відбирає ресурси мережі Інтернет і класифікує їх так, щоб кожна група ознайомилася лише з одним проблемним аспектом теми. Після вивчення, обговорення і повного розуміння конкретної проблеми в кожній первинній групі учні перегруповуються так, щоб в знову створених групах було по одному представникові з кожної первинної групи. В процесі обговорення усі учні дізнаються один від одного вже усі аспекти обговорюваної проблеми. При такому обговоренні учні повинні висловлювати свою власну думку, робити висновки, прогнозувати подальший можливий хід дії (якщо це прийнятно). В ході рішення веб-квесту через вивчення матеріалу і його обговорення ті, що навчаються повинні відповісти на одне загальне питання дискусійного характеру.

Перегляд файлу

Інформатика 11 клас

Веб-квест «Безпека в Інтернеті» використовується як підсумкове заняття до теми «Глобальна мережа Інтернет» розрахований на 11 клас.

Мета:

узагальнення і систематизація знань учнів щодо безпеки в Інтернеті;

формування навичок та вмінь з пошуку інформації в Інтернеті, правильного використання інтернет-ресурсів для підтримки навчального процесу;

формування основ орієнтованої діяльності учнів, розвиток навичок самостійної роботи;

розвиток навичок та вмінь аналізувати, систематизувати знайдену інформацію та робити висновки;

виховати відповідальне ставлення до виконання поставлених завдань та вміння співпрацювати.

Після проходження веб-квесту учні повинні:

мати уявлення про послуги, які надає будь-якому користувачу всесвітня мережа Інтернет;

знати правила етикет-спілкування;

знати про небезпеки, що їх очікують в Інтернеті;

ознайомитися з антивірусним, антиспамовим та анти шпигунським програмним забезпеченням;

знати, що призводить до інтернет-залежності і як з цим боротися;

що потрібно робити, щоб уникнути негативного впливу мережі на психіку людини;

знати, що таке плагіат, про відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності тощо.

Тип веб-квесту: короткочасний.(до 4 занять, як результат проводиться обговорення)

Перш ніж розділити учнів на групи, увесь клас знайомиться із загальними відомостями по темі, що вивчається, тим самим занурюється в проблему майбутнього проекту. Учитель відбирає ресурси мережі Інтернет і класифікує їх так, щоб кожна група ознайомилася лише з одним проблемним аспектом теми. Після вивчення, обговорення і повного розуміння конкретної проблеми в кожній первинній групі учні перегруповуються так, щоб в знову створених групах було по одному представникові з кожної первинної групи. В процесі обговорення усі учні дізнаються один від одного вже усі аспекти обговорюваної проблеми. При такому обговоренні учні повинні висловлювати свою власну думку, робити висновки, прогнозувати подальший можливий хід дії (якщо це прийнятно). В ході рішення веб-квесту через вивчення матеріалу і його обговорення ті, що навчаються повинні відповісти на одне загальне питання дискусійного характеру.

Обладнання: Мережа Інтернет, комп’ютери класу, картки з завданнями.

Хід веб-квесту

І. Організаційний момент.

Повторення правил техніки безпеки.

ІІ. Мотивація веб-квесту.

Інтернет — дуже потужний ресурс, який значно полегшує життя та відкриває майже необмежені можливості для самореалізації та саморозвитку кожного, спілкування, навчання, дозвілля. Але разом із тим в Інтернеті приховано досить багато небезпек як для дітей та і для дорослих. Знання цих небезпек дозволить їх уникнути.

Мета веб-квесту — розглянути найпоширеніші сервіси мережі Інтернет, інтернет-небезпеки, які підстерігають кожного користувача, а також психологічні небезпеки, яким може піддаватися школяр в мережі та дізнатися про сучасні засоби антивірусного, антиспамового програмного забезпечення. Крім того ознайомитися з відповідальністю за порушення прав інтелектуальної власності.

Вам необхідно виступити в одній із ролей:

Роль 1. Користувач мережі.

Роль 2. Консультант з програмного забезпечення.

Роль 3. Юрист.

Роль 4. Психолог.

Кожна мінігрупа після проходження веб-квесту повинна відповісти на головне питання веб-квесту: «Як зробити світ Інтернету безпечним для себе і свого комп’ютера».

ІІ. Організація роботи у веб-квесті. Створення міні-груп. Розподіл ролей.

Для проходження веб-квесту клас необхідно розбити на команди по 3 людини і вибрати для кожної команди відповідну роль. Всі члени команди повинні допомагати один одному. У кожній ролі є свої завдання, які буде необхідно виконати і підготувати звіт про виконану роботу у вказаному в завданнях вигляді. Завдання веб-квесту є окремими блоками питань, в яких є перелічені інтернет-ресурси, де можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, що при перегляді сайту учень був вимушений робити підбір матеріалу, виділивши головне з тієї інформації, яку він знаходить. Після завершення роботи над квестом проводиться захист робіт (звіт) у вигляді поданому до кожної ролі. З кожної команди виступатимуть по одному учасникові. Основні критерії звіту: розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, творчий підхід.

(Кожен учасник веб-квесту отримує пам’ятку — алгоритм роботи у веб-квесті, яка допоможе йому організувати свою роботу)

Пам’ятка для учасників веб-квесту

Познайомтеся з темою і проблемою квесту.

Виберіть одну із запропонованих ролей.

Познайомтеся із завданнями своєї ролі.

Вивчіть список ресурсів.

Складіть план пошуку інформації згідно своєї ролі.

Досліджуйте інформаційні ресурси згідно своєї ролі.

Оформіть звіт у вигляді мультимедійної презентації, веб-сторінки, веб-сайту, буклету чи в іншій запропонованій формі.

Познайомтеся з критеріями оцінки вашого звіту.

Обговоріть результати роботи в мікрогрупі.

Підготуйтеся до захисту веб-квесту.

Роль 1. Користувач мережі

Завдання

До обов’язків користувачів мережі входить описати, які послуги надає будь-якому користувачу всесвітня мережа Інтернет, чи потрібно дотримуватися правил мережевого етикету. Провести дослідження та представити їх і вигляді діаграмВам потрібно буде відповісти на такі запитання:

Якими послугами мережі Інтернет ви користуєтеся?

Сформулювати правила мережевого етикету.

Чи обов’язково дотримуватися цих правил?

Що буде, якщо не дотримуватися правил мережевого етикету?

Чи можна надавати особисту інформацію на різних сайтах? До чого це може призвести?

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://www.onlandia.org.ua — Портал «Онляндія — безпека дітей в Інтернеті»

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Правила онлайн-безпеки

http://www.chl.kiev.ua — Правила інтернет-безпеки та інтернет етики для дітей і підлітків

http://www.etika.ru — Про етикет в Інтернеті

http://www.youtube.com/watch?v=MfTGJJmDP50&feature=related — відео про інтернет-безпеку

http://www.viruslist.com — Портал інтернет-безпеки

Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

Роль 2. Консультант з програмного забезпечення

Завдання

До обов’язків консультанта з програмного забезпечення входить користуючись даними джерелами охарактеризувати найпоширеніші класи комп’ютерних вірусів, описати сучасні засоби антивірусного захисту та порівняти можливості декількох програм. Крім того розглянути і інше програмне забезпечення, яке дозволить убезпечити комп’ютер від інших інтернет-небезпек.

Вам потрібно буде відповісти на такі запитання:

Описати основні джерела вірусів та ознаки зараження комп’ютера ними.

Чи одразу всі ознаки проявляються у разі зараження?

Порівняти можливості декількох антивірусних програм, вказати їх переваги та недоліки.

Що являє собою антиспамове програмне забезпечення?

Як убезпечитися від мережевих атак?

Які правила треба знати та виконувати, щоб не наражати комп’ютер на небезпеку зараження комп’ютерними вірусами.

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://www.kaspersky.ru — Сайт антивірусної програми Лабораторії Касперського

http://bezpeka.ho.ua — Правила безпечного використання інтернет ресурсів для учнів, про інтернет фільтри та антивірусні програми

http://www.avast.com — Антивірусна програма Avast!

http://www.drweb.com — Сайт антивірусної програми Dr. Web

http://www.lavasoft.com — Сайт виробника анти шпигунської програми Ad-Aware

http://www.nospamtoday.com — Антиспамова програма No Spam Today

http://www.viruslist.com — Портал інтернет-безпеки

http://www.onlandia.org.ua — Портал «Онляндія — безпека дітей в Інтернеті»

http://www.chl.kiev.ua — Правила інтернет-безпеки та інтернет етики для дітей і підлітків

Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

Роль 3. Юрист

Ви юрист, який займається вивченням інформаційного права і інформаційної безпеки.

Завдання

Завдання юриста — це розглянути правові аспекти інтернет-піратства, порушення авторського права та як правильно розміщувати інформацію в мережі, щоб потім не зіткнутися з плагіатом.

Вам потрібно буде відповісти на такі запитання:

Чи можна на своєму сайті розміщувати викачані з мережі картинки, тексти, музику?

Що таке плагіат?

Що таке інтернет-піратство?

Що буде, якщо користуватися неліцензійними програмами, викачаними з Інтернету?

Які наслідки може призвести порушення авторських прав?

Ресурси для роботи:

http://www.patent.net.ua — Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

http://uk.wikipedia.org — Порушення авторського права

http://udau.edu.ua — Комп’ютерне піратство: методи і засоби боротьби

http://zakon1.rada.gov.ua — Конвенція про кіберзлочинність

http://zakon.rada.gov.ua — Про захист суспільної моралі

http://www.google.com/intl/uk/goodtoknow — Поради щодо контролю даних в Інтернеті

Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

Роль 4. Психолог

Ви — психолог, який займається вивченням інформаційно-психологічної безпеки особи і впливу комп'ютерних технологій на психіку людини.

Завдання:

Психолог повинен знати у чому виявляється інтернет-залежність, чим небезпечна недостовірна інформація в мережі, та що собою представляє кібернасилля.

Вам потрібно буде відповісти на такі запитання:

Які симптоми інтернет-залежності?

Що робить Інтернет притягальним як засіб "відходу” від реальності?

Що потрібно робити, щоб уникнути негативного впливу мережі на психіку людини?

Що таке кібер-хуліганство?

Що таке кібер-булінг?

Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://www.onlandia.org.ua — Портал «Онляндія — безпека дітей в інтернеті»

http://uk.wikipedia.org — енциклопедія

http://tsn.ua — всі новини про інтернет-залежність

http://it-tehnolog.com — про інтернет-залежність

http://netiquette4uth.blogspot.com — про веб-спілкування

http://psiholog.com.ua — про кібер-буллінг

http://bezpeka.kyivstar.ua — безпечний інтернет

Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

ІІІ. Робота учасників веб-квесту над обраними завданнями з використанням ресурсів мережі Інтернет.

IV. Представлення результатів роботи.

Виступ учнів з кожної групи. Представлення звіту.

V. Підведення підсумків. Оцінювання учнів.

Обговорення кожного виступу. Самооцінка та взаємооцінка результатів роботи.

1

 

docx
Додано
2 вересня 2018
Переглядів
484
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку