31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Величини. Їх типи та властивості

Про матеріал
Які розрізняють величини за типами? Числові величини – це величини, які можуть набувати значень з деяких числових множин. Логічні величини можуть набувати тільки одного із двох значень: True (істина) або False (хибність). Величини з текстовими значеннями можуть мати символьні або рядкові типи. Символьні величини можуть набувати значень із деякої множини символів, і кожне значення може містити лише один символ. Рядкові величини – це величини, що можуть набувати значень із деякої множини послідовностей символів, зокрема, слів або наборів слів. Тип величини – це сукупність множини допустимих значень і операцій, які дозволяється виконувати над цими значеннями. Тип величини визначає обсяг пам’яті, необхідний для змерігання її значень, а також структуру даних. Тип величини характеризує як постійні, так і змінні величини.
Перегляд файлу

Величини. Їх типи та властивості

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з поняттям величини, їх типами, навчити описувати змінні величини числового типу;

 •               розвиваюча: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 •               виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

ХІД УРОКУ.

І. Організація класу до уроку

1) Привітання із класом

2) Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення

 1.                Як пов’язані інформація, повідомлення та дані?
 2.                Які існують типи даних?
 3.                Які пристрої використовує людина для роботи із даними?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації (використовується проектор, та матеріал підручника)

Що таке величина та які властивості вона має?

Величини поділяють на змінні та постійні (константи).

Величина, яка має одне й те саме значення в будь-які моменти часу, називається постійною, або константою.

Для опису констант мовою програмування Free Pascal використовують службове слово Const. У мові програмування Python константи задаються у тексті програми.

Існують константи, до значень яких можна звертатися в програмі без попереднього запису.


Величина, яка в різні моменти часу може набувати різних значень, називається змінною.

Під час виконання програми в кожний момент часу величина, як правило, має деяке значення, яка називається поточним значенням. При цьому змінна величина може мати лише одне значення або не мати жодного. У процесі виконання програми величині може бути не надано ніякого конкретного значення. Тоді величина називається невизначеною.

Які розрізняють величини за типами?

Числові величини – це величини, які можуть набувати значень з деяких числових множин.

Логічні величини можуть набувати тільки одного із двох значень: True (істина) або False (хибність).

Величини з текстовими значеннями можуть мати символьні або рядкові типи.

Символьні величини можуть набувати значень із деякої множини символів, і кожне значення може містити лише один символ.

Рядкові величини – це величини, що можуть набувати значень із деякої множини послідовностей символів, зокрема, слів або наборів слів.

Тип величини – це сукупність множини допустимих значень і операцій, які дозволяється виконувати над цими значеннями.

Тип величини визначає обсяг пам’яті, необхідний для змерігання її значень, а також структуру даних.

Тип величини характеризує як постійні, так і змінні величини.

Як описують величини числового типу мовами програмування?

У середовищі Lazarus кожна змінна має бути обов’язково описана у відповідному місці програми. Для цього після заголовка процедури перед тілом процедури, яке обмежується службовими словами begin та end, розміщують розділ оголошення змінних, що розпочинається службовим словом var:

var ім’я_змінної: тип_змінної;

Якщо описується декілька змінних одного типу, то їх імена записуються через кому.

var змінна_1, … , змінна_N: тип_змінних;

Якщо програма містить змінні різних типів, то службове слово var записується один раз, а перелік змінних кожного іншого типу записують у новому рядку.

 

Як забезпечити введення даних користувачем під час виконання програми?

У середовищі Lazarus для введення даних користувачем використовують функцію InputBox(), значення якої надають змінній відповідного типу. У результаті виконання команди присвоювання, що містить таку функцію, на екран буде виводитися вікно введення.

Значення заголовка вікна, підказки для введення даних та значення за замовчуванням є аргументами функції InputBox():

Змінна := InputBox(‘Заголовок’, ‘Підказка’, ‘Значення за замовчуванням’);

Якщо необхідно перетворити значення рядкового типу в числове або навпаки, використовують функції, подані в таблиці

 1.             Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Туристична агенція

Завдання. У середовищі програмування Lazarus розробіть для туристичної агенції проект реєстраційної форми на подорож містами Європи, у якій турист може вказати такі відомості:

 •               персональний код клієнта;
 •               орієнтовний місяць запланованої подорожі;
 •               кількість днів подорожі;
 •               кількість осіб, що подорожуватимуть разом із ним;
 •               тип харчування: 0,5 – сніданок або вечеря; 1,0 – триразове харчування; 1,5 – п’ятиразове харчування.

Після введення даних на екрані має з’явитися підтвердження введених даних. Формою реєстрації можна управляти за допомогою кнопок: Почати реєстрацію, яка викликає вікна введення даних, Надіслати форму, що закриває вікно головної форми.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 136 підручника

Завдання 2. Працюємо в парах

Запропонуйте одне одному приклади числових величин, значення яких міститься в діапазонах, описаних у таблиці 20.2. Один називає опис типу величини мовою програмування, інший – приклад.

Завдання на с. 140 підручника

Завдання 3. Працюємо в парах

Пограйте у гру «Значення величини – тип величини». Один учасник називає множину значень деякої величини, а інший – відповідний тип величини. Гра продовжується до першої помилки, після цього учасники міняються ролями.

Завдання на с. 140 підручника

 1.               Підсумок уроку

Обговорюємо

 1.    Які величини ми використовуємо в повсякденному житті та чим вони відрізняються?
 2.    Як мовами програмування Free Pascal і Python описують константи та змінні величини?
 3.    Опишіть правила вибору ідентифікаторів величин. Наведіть приклади.
 4.    Чим відрізняються описи числових величин мовами програмування Free Pascal і Python?
 5.    Як у середовищі програмування Lazarus описати постійні величини, які будуть використовуватися в програмі?
 6.    Як у середовищі програмування Lazarus описати змінні величини різних типів, які будуть використовуватися в програмі?

Рефлексія

 •   Що нового сьогодні дізналися?
 •   Чого навчилися?
 •   Що сподобалось на уроці, а що ні?
 •   Чи виникали труднощі?
 1. Домашнє завдання Опрацювати параграф підручника п.20 с. 132-137

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 2

Програмування. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Що таке величина та які властивості вона має Які розрізняють величини за типами. Як описують змінні величини числового типу мовою програмування. Ти дізнаєшся:

Номер слайду 5

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Величини. Їх типи та властивості

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Пригадайте: Як пов’язані інформація, повідомлення та дані?Які існують типи даних?Які пристрої використовує людина для роботи із даними?

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Для опису об'єктів і процесів у матеріальному світі ми використовуємо величини. Приклади:відстань між будинком і школою; температура повітря. Вивчаємо. Величина

Номер слайду 8

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування довжину відрізкаплощу земельної ділянкивисоту будинку швидкість пішохода або автомобіля час обертання планети навколо Сонця Вивчаємо. Величина. За допомогою величин можна позначити:l. Shvt

Номер слайду 9

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Кожна величина характеризується певним значенням та одиницями, в яких вимірюється це значення. Швидкість. Відстань. Температура150 С700 м80 км/год. Величини. Програмування. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Поняття величини відображає можливість фіксувати різні стани деяких об'єктів, кількісну сторону проявів навколишньої дійсності. Величина має ім'я та може набувати різних значень із деякої множини допустимих значень. Тип цих значень визначає тип самої величини

Номер слайду 10

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Для посилань на величини у виразах під час створення програми використовують імена величин. Позначення імен називають також ідентифікаторами. Ідентифікатори добирають у вигляді деякого скінченного впорядкованого набору літер і цифр, який починається з літери або символу підкреслення _. Приклади: Величини. Програмування. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. АВ2 СDAT_33 XMy_program

Номер слайду 11

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Величини. Програмування. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Величини поділяються на: ЗмінніПостійні (константи)Var. Const. Величина, яка має одне й те саме значення в будь-які моменти часу, називається постійною, або константою. Величина, яка в різні моменти часу може набувати різних значень, називається змінною.

Номер слайду 12

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Величини. Програмування. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами{327 F97 BB-C833-4 FB7-BDE5-3 F7075034690}Існують константи, до значень яких можна звертатися в програмі без попереднього опису:Ідентифікатор. Значення. Опис. True. TrueІстина. False. False. Хибність. Maxint32767 Максимальне ціле

Номер слайду 13

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вивчаємо. Величини. Програмування. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. ВЕЛИЧИНИ ПостійніЗмінні ЧисловіСимвольніРядковіЛогічніТипи величин

Номер слайду 14

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмування Числові величини — це величини, які можуть набувати значень з деяких числових множин. Вивчаємо. Типи величин(..., -З, -2, -1, 0,1, 2, З,...)Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Символьні величини можуть набувати значень із деякої множини символів, і кожне значення може містити лише один символ.(‘A’…’Z’)(‘a’…’b’)(‘А’…’Я’)(‘а’…’я’)(‘0’…’9’)

Номер слайду 15

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмування Рядкові величини — це величини, що можуть набувати значень із деякої множини послідовностей символів, зокрема, слів або наборів слів. Вивчаємо. Типи величин('понеділок', 'вівторок',..., 'неділя')Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Логічні величини можуть набувати тільки одного із двох значень. True (істина) або False (хибність)

Номер слайду 16

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмування Вивчаємо. Типи величин. Тип величини — це сукупність множини допустимих значень і операцій, які дозволяється виконувати над цими значеннями. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами{306799 F8-075 E-4 A3 A-A7 F6-7 FBC6576 F1 A4}Free Pascal. Тип. Опис числових величин мовою програмування. Можливе значення. Цілийbyte0..255integer-2147483648.. 2147483648smallint-32768..32767 Дійснийreal. Дійсне число

Номер слайду 17

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Для використання дуже великих чи дуже маленьких чисел їх подають у стандартному вигляді а*10n і записують у вигляді а. Еn, де позначення Еn замінює множення на 10n. Вивчаємо. Опис величин числового типу. Наприклад, число -0,0000017 можна записати у вигляді -1.7 Е-6

Номер слайду 18

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо. Опис величин числового типу. Перед тим, як використовувати змінні величини у програмі, описують ім'я та тип кожної змінної. У середовищі Lazarus кожна змінна має бути обов'язково описана у відповідному місці програми у розділі оголошення змінних, що розпочинається службовим словом var: Var ім'я змінної: тип змінної;Var змінна_1, ... ,змінна_N: тип_змінних;var a: real; b, c: integer;

Номер слайду 19

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо. Введення даних. У середовищі Lazarus для введення даних користувачем використовують функцію Input. Box(), значення якої надають змінній відповідного типу. Результатом використання цієї функції є значення рядкового типу. Можна також передбачити значення за замовчуванням, яке буде надаватися змінній, якщо користувач не введе відповідне значення з клавіатури. Значення заголовка вікна, підказки для введення даних та значення за замовчуванням є агрументами функції Input. Box (): Змінна := Input. Box(‘Заголовок’, ‘Підказка’, ‘Значення за замовчуванням’);

Номер слайду 20

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо. Введення даних. Наприклад, щоб змінна n при введенні даних користувачем із клавіатури набула цілого значення, у редакторі коду записують команду:n := Str. To. Int(Input. Box(‘Введення числа’, ‘Введіть число:’, ‘’));

Номер слайду 21

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо. Введення даних. Якщо необхідно перетворити значення рядкового типу в числове або навпаки, використовують функції:{8 A107856-5554-42 FB-B03 E-39 F5 DBC370 BA}Функція. Призначення функціїstr. Tolnt(значення рядкового типу)Перетворення значення рядкового типу в значення цілочисельного типуstr. To. Float(значення рядкового типу)Перетворення значення рядкового типу в значення дійсного типу. Float. To. Str(значення дійсного типу)Перетворення значення дійсного типу в значення рядкового типуint. To. Str(значення цілого типу)Перетворення значення цілого типу в значення рядкового типу

Номер слайду 22

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити §20 с.132-137 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик. Заповнити словничок Величина, ідентифікатор, постійна величина, змінна величина, типи величин, функції величин

Номер слайду 23

Розгадайребус. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 24

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Розгадай ребус. ВЕЛИЧИНА

Номер слайду 25

Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вправа 1. Туристична агенція

Номер слайду 26

Працюємо за комп’ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Європа.jpg
zip
Додано
5 січня
Переглядів
557
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку