29 липня о 18:00Вебінар: Формування та розвиток лідерських якостей сучасних учнів

Відносна молекулярна маса речовини. Масові частки елементів. Фізичні й хімічні явища

Про матеріал
Самостійна робота містиь 4 варіанти різнорівневих завдань з вибором правильної відповіді та відкритих.Містяться також творчі завдання.
Перегляд файлу

Самостійна робота

з теми «Відносна молекулярна маса речовини. Масові частки елементів.

Фізичні й хімічні явища»

Варіант І

 

Початковий  рівень (3 бали)

У тестових завданнях одна правильна відповідь

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки неметалічних елементів:

а) К, О, С;

Описание: Похожее изображениеб) S, Cu, Cl;

в) B, P, I;

г) Si, Ag, He.

2. Вкажіть елемент, що має найвищу валентність VI:

а) As;

б) O;

в) Mn;

г) S.

3. Вкажіть формулу вищого оксиду Мангану:

а) MnО;

б) MnO2;

в) MnO3;

г) Mn2O7.

Описание: Картинки по запросу нітроген 3 оксид4. Яка з нижченаведених сполук має у формулі таку саму кількість атомів, як і молекула N2O3 ?

а) CO2;

б) SO3;

в) HPO3;

г) P2O5.

5. Хімічним явищем є:

а) випаровування води з чайника під час кипіння;

б) виділення солі під час висихання мокрого взуття;

в) нагрівання повітря від гарячої батареї;

Описание: Картинки по запросу фізичні явища навколо насг) позеленіння мідних монет.

6. Фізичним явищем є:

а) утворення попелу з паперу;

б) зростання пиріжків на дріжджах;

в) горіння свічки;

г) притягання заліза магнітом.

 

Середній  рівень (3 бали)

7. Обчисліть відносні молекулярні маси й масові частки всіх елементів у сполуках:

P2O3 , НPO3 .

 

Достатній  рівень (3 бали)

8. Складіть формули двох речовин, якщо відомо, що молекула першої речовини містить 2 атоми Нітрогену, 1 атом Оксигену, а молекула другої — 2 атоми Нітрогену, 3 атоми Оксигену.

У якої речовини відносна молекулярна маса більше? У скільки разів?

 У якій сполуці масова частка Оксигену більша? У скільки разів?

 Визначте валентності Нітрогену в цих сполуках. Складіть формули ще двох сполук Нітрогену з Оксигеном, якщо відомо, що валентність Нітрогену в одній речовині дорівнює ІІ, а в другій — ІV.

 

Творчий  рівень (3 бали)

9. Складіть формулу сульфур оксиду SxOy , що є легкокиплячою рідиною, якщо маси елементів S і О відносяться як 2:3. Обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки елементів у сполуці. Визначте валентності елементів і запропонуйте структурну формулу сполуки.

Описание: Картинки по запросу оксиди сульфуру 

 

 

 

Варіант ІІ

 

Початковий рівень (3 бали)

У тестових завданнях одна правильна відповідь.

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки металічних елементів:

Описание: Картинки по запросу кристалічна граткаа) Na, О, Si;

б) S, Cа, N;

в) Be, O, I;

г) K, Ag, Cu.

2. Вкажіть елемент, що має найвищу валентність VII:

а) As;

б) He;

в) І;

г) S.

3. Вкажіть формулу вищого оксиду Брому:

а) Br2O3 ;

б) Br2O5 ;

в) Br2O7 ;

г) Br2O .

4. Яка з нижченаведених сполук має у формулі таку саму кількість атомів, як і молекула NO2?

а) N2;

б) H2CO3 ;

в) N2O ;

Описание: Картинки по запросу хімічні явищаг) PH3.

5. Фізичним явищем є:

а) видавлювання олії з насіння;

б) підсмажування м’яса;

в) горіння сірника;

г) гасіння соди оцтом.

 

 

6. Допоможіть учням молодших класів визначити хімічне явище:

Описание: Картинки по запросу малюнки хімічних явища) утворення льоду на калюжах;

б) плавлення свічки;

в) світіння електричної лампочки;

г) обвуглювання деревини.

 

Середній рівень (3 бали)

7. Обчисліть відносні молекулярні маси й масові частки всіх елементів у сполуках: H3PO4 , P2O5 .

 

Достатній рівень (3 бали)

8. Складіть формули двох речовин, якщо відомо, що молекула першої речовини містить 2 атоми Брому, атом Оксигену, молекула другої — 2 атоми Брому, 3 атоми Оксигену.

У якої речовини відносна молекулярна маса більше? У скільки разів?

У якій сполуці масова частка Оксигену більша? У скільки разів?

Визначте   валентності   Брому в  цих  сполуках.  Складіть  формули  ще   двох сполук Брому з Оксигеном, якщо відомо, що валентність Брому в одній речовині дорівнює V, а в другій — VII.

 

Творчий рівень (3 бали)

Описание: Картинки по запросу оксиди нітрогену9. Складіть формулу нітроген оксиду NxOy , що є блакитною рідиною, якщо маси елементів N і О відносяться як 7:12. Обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки елементів у сполуці. Визначте валентності елементів і запропонуйте структурну формулу сполуки.

 

 

 

 

 

Варіант ІІІ

 

Початковий рівень (3 бали)

У тестових завданнях одна правильна відповідь.

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки неметалічних елементів:

а) Са, О, Н;

б) F, Zn, Cl;

в) C, S, Br;

г) K, Hg, He.

Описание: Картинки по запросу неметалічні елементи2. Вкажіть елемент, що має найвищу валентність V:

а) P;

б) O;

в) Mn;

г) S.

3. Вкажіть формулу вищого оксиду Хлору:

а) Cl2О;

б) Cl2O3;

в) Cl2O5;

г) Cl2O7.

4. Яка з нижченаведених сполук має у формулі таку саму кількість атомів, як і молекула N2O ?

а) CO2;

б) SO3;

Описание: Картинки по запросу явищав) HPO3;

г) P2O3.

5. Хімічним явищем є:

а) танення льоду;

б) виділення солі під час випарювання розчину;

в) підігрівання їжі;

г) почорніння срібних монет.

 

Описание: Похожее изображение6. Перелічуючи фізичні явища, учень назвав:

а) скисання молока;

б) горіння дров;

в) пожовтіння листя на дереві;

г) танення криги на річці.

 

Середній рівень (3 бали)

7. Обчисліть відносні молекулярні маси й масові частки всіх елементів у сполуках: СО2 , Н2СО3.

 

Достатній рівень (3 бали)

8. Складіть формули двох речовин, якщо відомо, що молекула першої речовини містить 2 атоми Йоду, 1 атом Оксигену, а молекула другої — 2 атоми Йоду, 3 атоми Оксигену.

 У якої речовини відносна молекулярна маса більше? У скільки разів?

 У якій сполуці масова частка Оксигену більша? У скільки разів?

 Визначте  валентності  Йоду  в  цих  сполуках.  Складіть  формули  ще  двох     сполук       Йоду з Оксигеном, якщо відомо, що валентність Йоду в одній речовині дорівнює V, а в другій — VІІ.

 

Творчий рівень (3 бали)

Описание: Картинки по запросу оксиди сульфуру9. Складіть формулу сульфур оксиду SxOy , що є отруйним газом, якщо маси елементів S і О відносяться як 3:4. Обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки елементів у сполуці. Визначте валентності елементів і запропонуйте структурну формулу сполуки.

 

 

 

 

 

Варіант ІV

 

Початковий рівень (3 бали)

У тестових завданнях одна правильна відповідь.

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки металічних елементів:

Описание: Картинки по запросу металічні елементиа) Fe, C, S;

б) Si, Mg, N;

в) P, O, F;

г) K, Li, Cu.

2. Вкажіть елемент, що має найвищу валентність IV:

а) As;

б) Si;

в) І;

г) S.

3. Вкажіть формулу вищого оксиду Нітрогену:

а) N2O;

б) NO;

в) NO2;

г) N2O5 .

4. Яка з нижченаведених сполук має у формулі таку саму кількість атомів, як і молекула CH4?

а) P2O5;

б) HNO3;

Описание: Картинки по запросу явищав) NO ;

г) NH3.

5. Фізичним явищем є:

а) лудіння консервної бляшанки;

б) смаження картоплі;

в) горіння свічки;

г) бродіння виноградного соку.

 

Описание: Похожее изображение6. Допоможіть учням молодших класів визначити хімічне явище:

а) утворення інею на деревах;

б) появу крижаних візерунків на віконній шибці;

в) подрібнення цукру-піску на цукрову пудру;

г) утворення зеленого нальоту на мідному виробі.

 

Середній рівень (3 бали)

7. Обчисліть відносні молекулярні маси й масові частки всіх елементів у сполуках: SO2, H2SO3.

 

Достатній рівень (3 бали)

8. Складіть формули двох речовин, якщо відомо, що молекула першої речовини містить 2 атоми Хлору, атом Оксигену, молекула другої — 2 атоми Хлору, 3 атоми Оксигену.

 У якої речовини відносна молекулярна маса більше? У скільки разів?

У якій сполуці масова частка Оксигену більша? У скільки разів?

 Визначте  валентності  Хлору  в  цих  сполуках.  Складіть  формули  ще  двох  сполук  Хлору з Оксигеном, якщо відомо, що валентність Хлору в одній речовині дорівнює V, а в другій — VII.

 

Творчий рівень (3 бали)

9. Складіть формулу нітроген оксиду Nx Oy , що є бурим отруйним газом, якщо маси елементів N і О відносяться як 7:16. Обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки елементів у сполуці. Визначте валентності елементів і запропонуйте структурну формулу сполуки.

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Матеріали до уроків
Додано
30 травня
Переглядів
62
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку