Виховна година "Небезпечний зв'язок"

Про матеріал

У методичній розробці «Небезпечний зв'язок» подано приклад застосування ігрового методу з використанням ІКТ в навчально – виховному процесі, що дає можливість зацікавити учнів, включити їх в активну пізнавальну діяльність для вирішення поставленої проблеми.

Представлення інформації засобами мультимедійної презентації дозволяє переконливо подати ту важливість існуючої проблеми, що гостро постала перед сучасним світом, а саме – нерозумне використання мобільних телефонів, що спричиняє небажаний вплив електромагнітного випромінювання на організм людини, наслідки якого можуть бути непередбачувані.

Дана розробка може бути використана для проведення виховної години. В ній розглянуто негативний вплив електромагнітного поля на організм людини.

Перегляд файлу

Анотація

У методичній розробці «Небезпечний зв'язок» подано приклад застосування ігрового методу з використанням ІКТ в навчально – виховному процесі, що дає можливість зацікавити учнів, включити їх в активну пізнавальну діяльність для вирішення поставленої проблеми.

Представлення інформації засобами мультимедійної презентації дозволяє переконливо подати ту важливість існуючої проблеми, що гостро постала перед сучасним світом, а саме – нерозумне використання мобільних телефонів, що спричиняє небажаний вплив електромагнітного випромінювання на організм людини, наслідки якого можуть бути непередбачувані.

Дана розробка може бути використана для проведення виховної години. В ній розглянуто негативний вплив електромагнітного поля на організм людини. 

 

 

 

 

            Викладач                                              Ю. М. Хайчіна

 

Дата 20.12.11.                          Час проведення 1405

Місце проведення каб.32 Групи: Е-12, БО-21 (2-га підгрупа)

Тип позаурочного заходу: виховна година

Тема: « Н е б е з п е ч н и й з в ' я з о к »

Мета заходу:

висвітлити проблему нерозумного використання мобільного телефону, розглянути наслідки електромагнітного впливу на організм людини з метою застереження молоді від невиправних помилок.

Методична мета:

показ можливості використання ІКТ та ігрових методів при організації навчально – виховного процесу для активізації пізнавальної діяльності учнів та створення емоційного фону.

Форми, методи, прийоми:

розповідь, бесіда, рольова гра, дискусія, дебати, пошук істини, демонстрація презентації, відеодоказ- подорож у світ науки, метод малюнку, тестування, дебрифінг.

Методичне, дидактичне та технічне забезпечення:

відеопроектор, ноутбук, білий екран, магнітна дошка, магніти, листки білого аркушу, маркери, презентація, тести, буклети, інструкції для користувача мобільним телефоном, гарнітура.

Міжпредметні зв`язки:

біологія, фізика, електротехніка, філософія, психологія.

Епіграф:

Нет у человечества худшей зависимости, чем зависимость от своих потребностей.

Leonid S. Sukhorukov

ПЛАН ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

І. Організаційний момент 1.1. Привітання.

1.2. Знайомство

1.3. Оголошення правил проведення заходу ІІ. Цільова установка аудиторії

2.1. Постановка проблемного питання: «Як ви вважаєте, від чого у людини взагалі може виникнути залежність?»

2.2. Створення проблемної ситуації: «Намалюйте своє бачення залежності» ІІІ. Мотивація

3.1. Повідомлення теми і мети виховної години

3.2. Вступне слово організатора виховної години

3.3. Постановка проблемного запитання

3.4. Розповідь ведучого «Що таке залежність?» 3.5. Постановка проблемного запитання

3.6. Розповідь ведучого за планом:

3.6.1. Залежність від задоволення

3.6.2. Ген залежності (перегляд відеоролика «Ген залежності»)

3.6.3. Моє бачення залежності (обговорення)

3.6.4. Тест «Я чи телефон?»

ІV. Основна частина

4.1. Перегляд відеофрагмента

4.2. Розповідь за планом:

4.2.1. Реальна небезпека

4.2.2. Закон, що захищає 4.2.3. SAR – це небезпечно!

4.2.4. Поглянь на свій телефон

4.2.5. Панацея від опромінення (розповідь з демонстрацією відеофрагмента)

4.2.6. Вплив магнітного поля на організм людини (розповідь з демонстрацією відеофрагмента) 4.2.7. Фахівці рекомендують

V. Підведення підсумків

5.1. Вердикт (висновок)

5.2. Дебрифінг

Сценарій виховної години « Н е б е з п е ч н и й з в ' я з о к »

І. О р г а н і з а ц і й н и й м о м е н т

Методичний коментар На початку виховної години тримається інтрига. Тема та її суть невідома аудиторії. Захід розпочинається «здалеку», розглядається                 психологічний     аспект визначеної            проблеми (проблему знає викладач, але аудиторії вона не відома).

Привітання, представлення учасників.

Викладач повідомляє правила проведення заходу.

Нашу з вами зустріч ми побудуємо у формі активних дебатів. Кожен має право висловити свою думку на питання існуючої проблеми, але ніхто не має права перебивати співрозмовників або критикувати думку інших.

ІІ. Ц і л ь о в а у с т а н о в к а а у д и т о р і ї

Людина завжди від чогось або від когось залежить, будь то обставини чи інші люди. Але у людини також може виникнути залежність від своєї підсвідомості, від своїх фантазій, думок, почуттів.

Питання до присутніх в залі

Як ви вважаєте, від чого у людини взагалі може виникнути залежність? Учні висловлюють свої думки. Методичний коментар Метод дискусії дозволяє учням висловити свою незалежну думку, що сприяє розвитку логічного мислення, впевненості в своєму особистому «Я», вміння слухати та поважати думку інших (толерантність).

Свої почуття, переживання, емоції, події, що відбуваються навколо нас ми можемо передати на папері за допомогою кольору, форм, знаків.

Коли ми в гарному настрої, ми можемо намалювати сонце, смайлик, квітку тощо.

Завдання для присутніх

Намалюйте своє бачення залежності (у широкому розумінні цього поняття).

Учні виконують завдання, віддають свої роботи організатору, а той, в свою чергу, розміщує малюнки на магнітній дошці, але з іншої сторони (щоб їх не було видно). Методичний коментар Застосування ігрового методу асоціацій «Моє бачення» сприяє активній праці, зацікавленості учнів, дає їм можливість виразити власне бачення проблеми через малюнок.

Доречи, ці малюнки надалі можна передати практичному психологу з метою раннього виявлення різних якостей особистості, що в свою чергу допоможе майстру у співпраці з групою.

ІІІ. М о т и в а ц і я

Тема нашої зустрічі «Небезпечний зв'язок». Причому «зв'язок» у самому прямому розумінні – мобільний.

Останнім часом мобільна мережа почала стрімко розвиватися. Розповсюдження мобільних телефонів швидко пішло в гору. I це проявляється не тільки на Заході, але й у нас на Україні, де мобільний зв’язок, нарешті, перейшов у категорію «товарів народного споживання».

Число мобільних телефонів стало більшим за число домашніх. Звісно, стала з’являтися загроза здоров’ю зі сторони радіовипромінюючих приладів.

Все це сприяло визначенню теми нашої виховної години. Перед нами постала проблема визначення степені впливу електромагнітного опромінення від мобільного телефону на організм людини та пошук методів захисту від цього явища.

На сьогоднішній день проблема впливу ЕМП мобільного телефону хвилює весь світ. Ø Як ви вважаєте, чи існує самостійна мобільна залежність?

Учні висловлюють свої думки.

Ø Хто найбільш схильний до психологічної залежності від мобільного телефону?

Учні висловлюють свої думки.

Нашу з вами розмову мені хотілось би розпочати з цитати: «Когда-то человек, приручив собаку, потерял нюх. Теперь человек приручил телефон и начинает терять мозг».

Люди індивідуальні і тому кожен шукає свій спосіб отримати задоволення. Різні види задоволення реалізуються за допомогою одного і того ж механізму: при задоволенні основних потреб в організмі виробляються речовини, що активують в мозку зони задоволення.

Питання до учнів

А навіщо взагалі потрібні задоволення?

Учні висловлюють свої думки.

Відчуття благополуччя і щастя і, з іншого боку, горя, - дві сторони однієї медалі, два знаки, що показують організму, чи правильно він існує, що допомагає вижити, зробити вибір.

Людина не завжди щаслива або страждає. Вона, в принципі, знаходиться у відносній рівновазі. Але ця рівновага для різних людей різна. 

По своїй суті, людина, натура цілеспрямована: їй необхідно отримати відразу все та побільше.

Так задоволення перетворюється в залежність, або мовою медицини - адикцію.

Вчені та лікарі довели, що ген залежності існує.

Давайте переглянемо невеликий відеоролик, що відображає ще один варіант бачення проблеми залежності.

Переглядається відеоролик «Ген залежності». Методичний коментар Метод відеодемонстрації допомогає глибше розкрити сутність проблеми, а надання можливості учням самостійно розкрити сенс побаченого сприяє розвитку їх фантазії, логічного мислення та аналізу. А тепер ми з вами поглянемо на ваше бачення явища залежності.

На цьому етапі розглядаються малюнки учнів та аналізується їх бачення, можна запропонувати метод опонента (учні коментують малюнки свої товаришів, а господарі цих малюнків висловлюють свою думку по питанню цього аналізу). Викладач також представляє своє бачення залежності (додаток 2).

Організатор підводить підсумки, формулюючи основні види залежності.

Залежність

                                 Хімічна                                                             Психологічна

-   алкоголь;        - ігроманія; 

-   нікотин;          - шопінг; 

-   наркотики;     - інтернет -залежність;

-   кава;    - ризиск;

-   ліки     - залежність від ідеї;

-   залежність від мобільного телефону

Давайте перевіримо, на скільки ми залежні від користування мобільним телефоном. У кожного з вас є тест, вам необхідно відмітити відповіді на запропоновані вам запитання.

Оцініть, наскільки вірні для вас наступні твердження. Словом “ЦЕ” названо «користування послугами мобільного телефону».

На етапі «Перевір себе» організатор пропонує учням пройти тест «Я чи телефон?».

Відповіді на питання аналізуються самими учнями, результати тестування не оголошуються.

Тест

1.  Це допомагає мені підняти настрій, здолати емоційний або фізичний дискомфорт.

2.  Якщо я відмовлюся від цього, то незабаром мені стане його бракувати.

3.  Це приносить мені величезне задоволення.

4.  Я розумію, що рано чи пізно це погіршить моє положення (здоров'я, щастя, фінансове положення, стосунки з оточуючими, кар'єру).

5.  Я випробовую непереборну тягу робити це.

6.  Я не в змозі контролювати цей потяг довгий час.

7.  Інколи я переживаю почуття провини і намагаюся приховати цей потяг.

8.  Я намагався припинити це багато раз, але безуспішно. Методичний коментар Метод тестування допоможе учням розібратися в своєму внутрішньому        світі,     виявити                персональну         наявність залежності в самому собі. Залучення психолога до цього етапу допоможе виявити залежність у конкретної дитини та надасть можливість скорегувати ситуацію.

Якщо ви чесно відповіли позитивно більш, ніж на п'ять запитань, - це означає, ви, можливо, є жертвою залежності від мобільного телефону.

Зверніть увагу!

Позитивні відповіді на питання 4, 6, 8 вказують на те, що ця ситуація стає для вас небезпечною.

І V . О с н о в н а ч а с т и н а

Проаналізувавши багато інформаційних джерел з точки зору медицини та науки, ми прийшли до висновку, що все таки нерозумне використання мобільного телефону небезпечне для нашого здоров’я.

Перегляньте, будь ласка відеофрагмент – виступ російсько академіка Юрія Анікіна Переглядається відеролик.

У чому ж реальна небезпека від мобільного телефону?

Система стільникового зв’язку сьогодні працює в діапазоні електромагнітних хвиль 450 — 2100 МГц. Біологічний ефект дії ЕМП формується в залежності від:

Æ  відстані абонента до базової станції;

Æ  довготривалості дії (частоти і тривалості телефонної розмови);

Æ  вихідного стану об’єкту дії (вік, стать, стан здоров’я, індивідуальна чутливість і т.д.);

Æ  розподілу енергії в біологічних тканинах (вид тканин, глибина проникнення ЕМП в організм тощо).

Отже, на розвиток безпосередньої реакції організму, на її напрямок, на наслідки (виникнення патології чи компенсації негативного впливу за рахунок внутрішніх резервів організму) впливає ряд чинників. 

Чи слідкує хтось в Україні за нормами електромагнітного випромінювання, чи є норми, що регламентують ці показники?

Формально в Україні існують два санітарно-гігієнічні нормативи з електромагнітної безпеки людини:

Æ  гігієнічні висновки до розміщення і експлуатації передаючих радіотехнічних об’єктів (СанПін 2.1.8/2.2.4.1190-03);

Æ  санітарні норми допустимих рівнів фізичних факторів при використанні товарів народного споживання в побутових умовах.

Не зважаючи на це, стільникові телефони спричиняють велику шкоду здоров’ю через техногенне електромагнітне поле, яке вони випромінюють. Це випромінювання не лише впливає на споживача мобільного телефону, а й на все живе на землі (людей, тварин, рослин).

Але ж від чого залежить ціна мобільного телефону?

Купуючи ту чи іншу модель мобільного телефону, інколи ми дивуємося, чому два дуже гарні по дизайну, майже з однаковим пакетом додаткових функцій та об’ємом пам’яті телефони різняться у своїй ціні на декілька сотень.

Учні висловлюють свої думки.

Все залежить від питомого коефіцієнта поглинання - SAR.

SAR - рівень випромінювання, який визначає енергію електромагнітного поля, що виділяється в тканинах тіла людини за одну секунду. Даним показником вимірюють величину шкідливої дії мобільних телефонів на людину. Одиницею виміру SAR є ват на кілограм. Залежно від стандарту телефону, передача ведеться в діапазоні частот 453 – 1800 мГц.

Потужність випромінювання є змінною величиною, в значній мірі залежній від стану каналу зв'язку «мобільний телефон – базова станція», тобто чим вище рівень сигналу базової станції в місці прийому, тим менше потужність випромінювання стільникового телефону.

Величина SAR для України знаходиться у межах 0,125-1,0 Вт/кг.

Скажіть, будь ласка, хоч хтось звертав на це увагу при покупці телефону?

Розглянемо деякі моделі мобільних телефонів.

1.  Samsung SGH-E790

2.  Nokia 2700 classik

3.  Nokia 3220

4.  Samsung SGH-X480

Їх ціни знаходяться у межах 1800-300 грн. Чому?

Провівши детальний аналіз Інструкцій користувача мобільним телефоном, ми з’ясували, що:

Модель телефону

Рік, ціна

Коефіцієнт SAR для даної моделі

Інформація про діапазон вихідного стандарту

Samsung SGH-E790

2006 р., 1800 грн.

0, 876 Вт/кг

Інформація відсутня

Nokia 2700 classik

2010 р., 800 грн.

1,16 Вт/кг

ЕSGМ 850, 900, 1800, 1900 МГц

Nokia 3220

2006 р., 750 грн.

0,78 Вт/кг

ЕSGМ 900, 1800, 1900 МГц

Samsung SGH-X480

2004 р, 800грн.

0, 679 Вт/кг

ЕSGМ 900, 1800, 1900 МГц

Всі телефони     «відповідають вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями» (цитата з інструкції). Але обмеження SAR, рекомендоване радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг. Хотілось би звернути вашу увагу, що межі цього коефіцієнта для різних країн різні. Коефіцієнт SAR для України знаходиться у межах 0,125-1,0 Вт/кг.

Загальноприйнята наступна градація величин SAR для мобільних телефонів, що використовуються в Україні:

Ø  дуже низька опромінююча здатність SAR < 0.2 Вт/кг;

Ø  низька опромінююча здатність SAR від 0.2 до 0.5 Вт/кг; Ø середня опромінююча здатність SAR від 0.5 до 1.0 Вт/кг; Ø висока опромінююча здатність SAR > 1.0 Вт/кг.

Тож що ж робити, адже ми не можемо відмовитися від такої комфортної речі, як мобільний телефон?!.

Вихід є.

Найбільш поширеним ефективним захистом в Україні є екрануючий чохол, так званий

"Protector“.

На рисунках зліва схематично зображено екраніруючий ефект чохлів "Protector".

Знизу дані по їх ефективності.

Давайте поглянемо, як вирішують проблему електромагнітного випромінювання від мобільного телефону в сусідній нам Росії.

Демонструється відеоролик.

Як же впливає ЕМП на організм людини, до яких змін може привести нерозумне використання телефону? Зверніть увагу на екран.

Демонструється відеоролик.

Готуючись до проведення виховної години, я запропонувала невеликій групі учнівдослідників проаналізувати, як же впливає електромагнітне випромінювання від мобільного телефону на організм людини.

Хотілось би навести лиш деякі приклади досліджень вчених та лікарів, що шокують своїми результатами.

Виступають учні.

1.                        У дослідженнях професора Ю.А. Холодова було встановлено пряму дію ЕМП на мозок, на мембрани нейронів, на пам’ять, на умовно-рефлекторну діяльність. Також можливий вплив слабких ЕМП на процеси синтезу в нервових клітинах. Отримані значні зміни імпульсації коркових нейронів, що призводить до порушення інформації, яка приймається, у більш складні структури мозку. При впливі ЕМП може розвинутися порушення короткотривалої пам’яті та схильність до розвитку стресових реакцій

2.                        Чим ближче до нас розміщена базова станція, тим сильніше вона впливає на нашу психіку, можуть розвинутися галюцинації.

3.                        У наш час накопичено достатньо даних, які вказують на те, що при впливі ЕМП порушуються процеси імуногенезу. Встановлено, що у тих, хто отримує дозу випромінювання ЕМП, змінюється характер інфекційного процесу. Є порушення білкового обміну, спостерігається зниження вмісту альбумінів і підвищення гама - глобулінів у крові. Необхідно брати до уваги те, що ЕМП можуть виступати у якості алергену, викликаючи тяжкі реакції у хворих алергиків.

4.                        Ефекти випромінювання, за думкою вчених, включають:

Æ  зниження функції сперматогенезу;

Æ  порушення коефіцієнту народжуваності хлопчиків та дівчаток; Æ сповільнення ембріонального розвитку. 

5.                        З боку серцево-судинної системи виявляються гіпотонія, болі в серці, нестабільність пульсу. У людей, що знаходяться (в основному, за службовим обов'язком) у зоні опромінення безперервно, виникають зміни в структурі кісткового мозку у бік збільшення швидкості регенерації.

Викладач

Вчені провели ряд досліджень в лабораторних умовах і прийшли до наступних висновків.

Виступають учні.

6.                        Професор Генрі Лей з Вашингтонського університету встановив зв'язок між електромагнітним випромінюванням і погіршенням пам'яті у щурів. У експерименті брали участь дві групи щурів, одну з яких протягом години піддавали електромагнітному випромінюванню в 2450 МГц. Потім щури повинні були проплисти по водному лабіринту і знайти дорогу до берега. Щури, які піддавалися електромагнітному опроміненню, знаходили дорогу значно повільніше. 

У щурів, у результаті опромінення , порушувалася просторова пам'ять, вони втрачали орієнтацію, так як під впливом високочастотного електромагнітного випромінювання знижується вироблення в мозку ацетилхоліну - білка, відповідального за механізми пам'яті.

7.                        Згідно з результатами експериментів, проведених у московському Інституті біофізики, при опроміненні серця жаби високочастотним електромагнітним полем протягом 5-10 хвилин, навіть при дуже низькій інтенсивності сигналу, удавалося зупинити кожне друге серце, а у зразків, що залишилися, знижувалася частота скорочень.

Електромагнітні хвилі підсмажують навіть дощових черв'яків.

8.                        У Московському інституті біофізики професор Юрій Грігорьєв зробив два інкубатори. У кожен поклав по 63 курячих яйця. Над одним «пташиним будиночком» на висоті 10 см підвісив мобільний телефон стандарту GSM. Телефон працював в такому режимі: 1,5 хвилини включений, півхвилини вимкнений. Порушення ембріонального розвитку почалося на третій день. Вилупилося лише 16 пташок, які «слухали» телефон! Але і вони виявилися нежиттєздатними. Для порівняння: у інкубаторі, де яйця не дошкуляли дзвінками, без проблем з'явилося на світ 52 пташеняти.

9.                        Певні структури головного мозку мають підвищену чутливість до ЕМП. Особливу високу чутливість до ЕМП проявляє нервова система ембріона. Наявність контакту вагітної жінки з електромагнітним випромінюванням може привести до передчасних пологів, вплинути на розвиток плоду і, нарешті, збільшити ризик розвитку природженої потворності.

10.                    Алан Пріс, голова відділення біофізики Брістольського онкологічного центру, на півгодини дав телефони дітям 10-11 років. У половини вони працювали в режимі розмови, в інших - були відключені. А потім провів нейрофізіологічні тести. В тих, кому дісталися включені мобільні телефони, всі реакції виявилися сповільненими.

Інший експеримент показав, що навіть після двохвилинної бесіди у підлітків 11-13 років міняється біоелектрична активність мозку. У норму вона приходить лише через дві години. Що це означає? У дитини міняється настрій, вона гірше сприймає матеріал на уроці, якщо під час перерви базікала по стільниковому.

11.                    А російський професор Ігор Бєляєв, який працює в Стокгольмському університеті, включав телефон поряд із пробірками з людською кров'ю. За годину кров у декількох пробірках «закипіла»! «Ні, вона не нагрівалася, - пояснює дослідник. - Але клітки крові, лімфоцити, поводилися, начебто у людини був дуже сильний жар - 44 градуси». Ефект «теплового шоку» зберігався 72 години.

Викладач.

Так, все це дуже жахливо…Від себе хотілось би доповнити, що при носінні стільникового телефону в кишенях, поясній сумці і на шнурку на шиї, електромагнітне випромінювання діє сильніше, оскільки печінка, серце, нирки і репродуктивні органи мають більшу провідність, ніж кістки і череп. Недарма японці кажуть: «Тримай мобільний телефон біля того органу, який тобі не потрібен».

Крім того, мобільник - справжній розсадник зарази, тому що при розмові на пластикову поверхню з крапельками слини потрапляють мікроби, які на поверхні телефону починають розмножуватися. Під час заряджання телефон нагрівається, що для мікробів аналогічно годівлі гормонами.

І, нарешті, мало хто з нас дотримується елементарних правил гігієни при поводженні з мобільником. За оцінкою лікарів-гігієністів, телефон потребує повної санітарної обробки мало не раз на два дні.

То що ж робити?

Які б рекомендації могли б ви сформулювати по використанню мобільних телефонів?

Учні висловлюють свої думки.

Ось що рекомендують спеціалісти.

1.      Утримуватися від дзвінків вагітним.

2.      Не використовувати особам, страждаючим епілепсією, неврастенією, психопатією, психастенією, неврозами, зниженням пам'яті, розладами сну.

3.      Обмежити тривалість розмов (однократного – до 3 хв.), максимально збільшити період між двома розмовами (мінімально рекомендований – 15 хв.).

4.      Не допускати, щоб мобільнім телефоном користувалися маленькі діти.

5.      Використовувати телефон лише з безпровідною гарнітурою. Дротяні навушники направляють випромінювання прямо у вушну раковину, а також залучають електромагнітні поля .

6.      Якщо ви використовуєте стільниковий телефон без безпровідної гарнітури, дочекатися, доки апарат встановить з'єднання з абонентом, лише після цього підносити телефон до вуха.

7.      Не класти стільниковий телефон до кишені або не вішати на пояс – нижня частина тіла є найбільш незахищеною.

8.      Не використовувати телефон у замкнутих просторах, особливо в ліфті або в машині – «металеві коробки» сприяють більшому рівню випромінювання.

9.      Не використовувати телефон, коли лінія прийому показує лише одне ділення – через це апарату доведеться працювати на максимумі, що позначиться і на рівні випромінювання.

10.  Купувати телефон з найнижчим рівнем SAR. Детальну інформацію про це можна дізнатися при покупці телефону з інструкції, що додається до нього.

V . П і д в е д е н н я п і д с у м к і в

Ми з вами дослідили питання, що цікавить весь світ. І проблема не в тому, щоб довести, що нерозумне використання мобільного телефону – це загроза для людського організму, а в тому, щоб виділити основні правила, що допоможуть нам у збереженні свого здоров’я.

Підводячи підсумок, хочеться ще раз нагадати старе відоме прислів'я: «Все добре в міру». Якщо у вас відмінне здоров'я, то дуже вже турбуватися про шкідливість телефону не варто – це шкідливо для психічного здоров'я. Але все таки дотримання елементарних правил піде вам лише на користь. А ось всім тим, хто не може похвалитися ідеальним здоров'ям (похилий вік, спадковість, природжені схильності), а також дітям і їх батькам, варто уважніше прислухатися до порад. Живучи у великому місті, людина, сама того не підозрюючи, піддається дії самих різних випромінювань (це у тому числі сигнали базових станцій, ліній електропередач і так далі), не варто посилювати ситуацію власним телефоном.  Тому користуйтеся, але не забувайте про можливі наслідки!

Роздаються буклети.

Я сподіваюся, що ви переглянете ці буклети і знайдете там корисну для себе інформацію. Всім присутнім пропонується метод дебрифінгу. Методичний коментар Під         час          проведення     дебрифінгу           учні        мають змогу проаналізувати та обговорити результати своєї роботи; структурувати набутий досвід; виявити та оцінити рівень розуміння матеріалу, переваг та недоліків запропонованого методу; налагодити позитивний зворотний зв’язок, який спонукає учнів на подальше підвищення творчої активності, аналізу досвіду, вмінь та навичок, порівняння особистісних досягнень, планування подальшої діяльності.

Пропонується усна форма дебрифінгу «НЕЗАВЕРШЕНЕ РЕЧЕННЯ»

Закінчить наступні речення:

1.  Під час проведення заходу мені сподобалося … 

2.  Під час проведення заходу мені не сподобалося… 

3.  З отриманої інформації я вже знав, що… 4. Сьогодні я дізнався багато нового, а саме...

На завершальному етапі всім присутнім пропонується взяти участь в одноденному марафоні «Один день без мобільного телефону». Необхідно відключити свій мобільний телефон і не включати на протязі дня. Методичний коментар Метод самотренінгу дозволить кожному учаснику перевірити свою силу волі, а також степінь власної залежності від засобів прогресу.

 

Список використаних джерел

1.           Акімов А.О. „Вигляд фізики і технології на початку ХХІ століття". Москва „Шарк"

2.           Барсуков В.С. „Персональний енергозахист" . Москва „Ашрита-Русь"

3.           Демш А.К. „Електромагнітне забруднення середовища і здоров'я населення". Москва

4.           Денисов С.Г. „Увага! Електромагнітна небезпека і захист людини" Москва. МГУ

5.           Єгоров Є.М. Електромагнітні поля та життя". „Дельфіс" №4

6.           Кондратенко В. М. „ Коли патологія випереджає біологію"

7.           Малахов Г. „ Електромагнітне випромінювання і ваше здоров'я"

8.           http:///wwwМедНовости./ru 

9.           http://www.WebMob./ru 

10.       http://www.cnews./ru

11.       http://www.prioritetno./ru

12.       http://forum.siemens-club

13.       http://www.news.webparel./ru

14.       http://www.mobile.infostore

15.       http://www.mobilas.kiev.ua/forum.egi

16.       http://www.pole.com.ru

17.       http://sarvalues.com

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Залежність моїми очима Як ви вважаєте, від чого у людини може виникнути залежність? Намалюйте своє бачення залежності.

Номер слайду 2

Проект підготувала: викладач Ю.М. Хайчіна

Номер слайду 3

Чи існує самостійна мобільна залежність? В чому вона проявляється? Хто найбільш схильний до психологічної залежності від мобільного телефону? Питання, що хвилюють світ

Номер слайду 4

«Когда-то человек, приручив собаку, потерял нюх. Теперь человек приручил телефон и начинает терять мозг».

Номер слайду 5

Люди індивідуальні і тому кожен шукає свій спосіб отримати задоволення. Різні види задоволення реалізуються за допомогою одного і того ж механізму: при задоволенні основних потреб в організмі виробляються речовини, що активують в мозку зони задоволення. А навіщо взагалі потрібні задоволення? Залежність від задоволення Відчуття благополуччя і щастя і, з іншого боку, горя, - дві сторони однієї медалі, два знаки, що показують організму, чи правильно він існує, що допомагає вижити, зробити вибір. Людина не завжди щаслива або страждає. Вона, в принципі, знаходиться у відносній рівновазі. Але ця рівновага для різних людей різна. По своїй суті, людина-натура цілеспрямована, їй необхідно отримати відразу все та побільше. Так задоволення перетворюється в залежність, або мовою медицини - адикцію.

Номер слайду 6

Ген залежності Існує ген залежності. Як дізнатися, чи є цей ген у вас? Люди - носії гена залежності, трохи депресивні - у них виробляється менше "гормонів щастя" (ендогенних опіатів). І тому вони в групі ризику: коли їх організм знаходить речовини, що підвищують настрій і змінюють свідомість, може початися хвороба, може виникнути патологічний потяг. Людина стає залежною. Вона втрачає одночасно і здоров'я, і свободу.

Номер слайду 7

Моє бачення залежності Звернемо увагу на дошку відображення нашого бачення проблеми. Психологічна ігроманія; шопінг; інтернет -залежність; ризиск; залежність від ідеї; залежність від мобільного телефону Хімічна алкоголь; нікотин; наркотики; кава; ліки Залежність

Номер слайду 8

Я чи телефон? 1. Це допомагає мені підняти настрій, здолати емоційний або фізичний дискомфорт. 2. Якщо я відмовлюся від цього, то незабаром мені стане його бракувати. 3. Це приносить мені величезне задоволення. 4. Я розумію, що рано чи пізно це погіршить моє положення (здоров'я, щастя, фінансове положення, стосунки з оточуючими, кар'єру). 5. Я відчуваю непереборну тягу робити це. 6. Я не в змозі контролювати цей потяг довгий час. 7. Інколи я переживаю почуття провини і намагаюся приховати цей потяг. 8. Я намагався припинити це багато раз, але безуспішно. Оцініть, наскільки вірні для вас наступні твердження. Словом “ЦЕ” названо «користування послугами мобільного телефону»:

Номер слайду 9

Якщо ви чесно відповіли позитивно більш, ніж на п'ять питань, - це означає, ви, цілком імовірно, є жертвою залежності від мобільного телефону. Перевір себе Позитивні відповіді на питання 4, 6, 8 вказують на те, що ця ситуація стає для вас небезпечною.

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Реальна небезпека       Система стільникового зв’язку сьогодні працює в діапазоні електромагнітних хвиль 450 — 2100 МГц . Біологічний ефект дії ЕМП формується в залежності від відстані абонента до базової станції і довготривалості дії (частоти і тривалості телефонної розмови); вихідного стану об’єкта дії (вік, стать, стан здоров’я, індивідуальна чутливість і т.д.); розподілу енергії в біологічних тканинах (вид тканин, глибина проникнення ЕМП в організм тощо). Отже, на розвиток безпосередньої реакції організму, на її напрямок, на наслідки (виникнення патології чи компенсації негативного впливу за рахунок внутрішніх резервів організму) впливає ряд чинників.

Номер слайду 12

Закон, що захищає Формально в Україні існують два санітарно-гігієнічні нормативи з електромагнітної безпеки людини: гігієнічні висновки до розміщення і експлуатації передаючих радіотехнічних об’єктів (СанПін 2.1.8/2.2.4.1190-03) і санітарні норми допустимих рівнів фізичних факторів при використанні товарів народного споживання в побутових умовах. Не зважаючи на це, стільникові телефони спричиняють велику шкоду здоров’ю через техногенне електромагнітне поле, яке вони випромінюють. Це випромінювання не лише впливає на споживача мобільного телефону, а й вливає на все живе на землі (людей, тварин, рослин).

Номер слайду 13

SAR (англ. Specific Absorption Rates-питомий коефіцієнт поглинання)-рівень випромінювання, який визначає енергію електромагнітного поля, що виділяється в тканинах тіла людини за одну секунду. Даним показником вимірюють величину шкідливої дії мобільних телефонів на людину. Одиницею виміру SAR є ват на кілограм. Залежно від стандарту телефону, передача ведеться в діапазоні частот 453 – 1800 МГц. Потужність випромінювання є змінною величиною, в значній мірі залежній від стану каналу зв'язку "мобільний телефон – базова станція", тобто чим вище рівень сигналу базової станції в місці прийому, тим менше потужність випромінювання стільникового телефону. Величина SAR знаходиться у межах SAR – це небезпечно !

Номер слайду 14

Поглянь на свій телефон Загальноприйнята наступна градація величин SAR для мобільних телефонів: Дуже низька опромінююча здатність SAR: < 0.2 Вт/кг Низька опромінююча здатність SAR: 0.2 - 0.5 Вт/кг Середня опромінююча здатність SAR: 0.5 - 1.0 Вт/кг Висока опромінююча здатність SAR: > 1.0 Вт/кг Провівши детальний аналіз Інструкцій користувача мобільним телефоном, ми з'ясували, що: Модель телефону Рік, ціна SAR для даної моделі Samsung SGH-E790 2006 р., 1800 грн. 0, 876 Вт/кг Nokia 2680 2010 р., 800 грн. 1,16 Вт/кг Nokia 3220 2006 р., 750 грн. 0,78 Вт/кг Samsung SGH-X480 2004 р, 800грн. 0, 679 Вт/кг Samsung SGH-E790 Samsung SGH-X480 Nokia 2680 Nokia 3220

Номер слайду 15

Панацея від опромінення Найбільш поширеним ефективним захистом в Україні є екрануючий чохол, так званий "Protector“. На рисунках зліва схематично зображено екраніруючий ефект чохлів "Protector". Знизу дані по їх ефективності. Дані вимірювання екрануючого ефекту чохла мобільного телефону Без "Protector“ - ліва рука - права рука З "Protector“ - ліва рука - права рука

Номер слайду 16

Вплив магнітного поля на організм людини

Номер слайду 17

Нервова система У дослідженнях професора Ю.А. Холодова було встановлено пряму дію ЕМП на мозок, на мембрани нейронів, на пам’ять, на умовно-рефлекторну діяльність. Також можливий вплив слабких ЕМП на процеси синтезу в нервових клітинах. Отримані значні зміни імпульсації коркових нейронів, що призводить до порушення інформації, що приймається у більш складні структури мозку. При впливі ЕМП може розвинутися порушення короткотривалої пам’яті та схильність до розвитку стресових реакцій.

Номер слайду 18

Галюцинації Чим ближче до нас розміщена базова станція, тим сильніше вона впливає на нашу психіку.

Номер слайду 19

Імунна система У наш час накопичено достатньо даних, які вказують на те, що при впливі ЕМП порушуються процеси імуногенезу. Встановлено, що у тих, хто отримує дозу випромінювання ЕМП, змінюється характер інфекційного процесу. Є порушення білкового обміну, спостерігається зниження вмісту альбумінів і підвищення гама - глобулінів у крові. Необхідно брати до уваги те, що ЕМП можуть виступати у якості алергену, викликаючи тяжкі реакції у хворих алергиків.

Номер слайду 20

Статева система Ефекти випромінювання, за думкою вчених, включають: зниження функції сперматогенезу; порушення коефіцієнту народжуваності хлопчиків та дівчаток; сповільнення ембріонального розвитку.

Номер слайду 21

З боку серцево-судинної системи виявляються: гіпотонія, болі в серці, нестабільність пульсу. У людей, що знаходяться (в основному, за службовим обов'язком) в зоні опромінення безперервно, виникають зміни в структурі кісткового мозку у бік збільшення швидкості регенерації. Серцево-судинна система

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Погіршується пам’ять у щурів Професор Генрі Лей з Вашингтонського університету встановив зв'язок між електромагнітним випромінюванням і погіршенням пам'яті у щурів. У експерименті брали участь дві групи щурів, одну з яких протягом години піддавали електромагнітному опроміненню в 2450 МГц. Потім щури повинні були проплисти по водному лабіринту і знайти дорогу до берега. Щури, які піддавалися електромагнітному опроміненню, знаходили дорогу значно повільніше. У щурів, в результаті опромінення, порушувалася просторова пам'ять, вони втрачали орієнтацію, так як під впливом високочастотного електромагнітного випромінювання знижується вироблення в мозку ацетилхоліну - білка, відповідального за механізми пам'яті.

Номер слайду 24

Зупиняється серце у жаби Згідно з результатами експериментів, проведених у московському Інституті біофізики, при опроміненні серця жаби високочастотним електромагнітним полем протягом 5-10 хвилин, навіть при дуже низькій інтенсивності сигналу удавалося зупинити кожне друге серце, а в зразків, що залишилися, знижувалася частота скорочень. Електромагнітні хвилі підсмажують навіть дощових черв'яків.

Номер слайду 25

Ембріони помирають У Московському інституті біофізики професор Юрій Грігорьєв зробив два інкубатори. У кожен поклав по 63 курячих яйця. Над одним «пташиним будиночком» на висоті 10 см підвісив мобільний телефон стандарту GSM. Телефон працював у такому режимі: 1,5 хвилини включений, півхвилини вимкнений. Порушення ембріонального розвитку почалися на третій день. Вилупилися лише 16 пташок, які «слухали» телефон! Але і вони виявилися нежиттєздатні. Для порівняння: в інкубаторі, де яйця не дошкуляли дзвінками, без проблем з'явилося на світ 52 пташеняти.

Номер слайду 26

Подбай про нащадків! Певні структури головного мозку мають підвищену чутливість до ЕМП. Особливу високу чутливість до ЕМП проявляє нервова система ембріона. Наявність контакту вагітної жінки з електромагнітним випромінюванням може привести до передчасних пологів, вплинути на розвиток плоду і, нарешті, збільшити ризик розвитку природженої потворності.

Номер слайду 27

Гальмують діти… Алан Пріс, голова відділення біофізики Брістольського онкологічного центру, на півгодини дав телефони дітям 10-11 років. У половини вони працювали в режимі розмови, в інших- були відключені. А потім провів нейрофізіологічні тести. В тих, кому дісталися включені мобільні телефони, всі реакції виявилися сповільненими. Інший експеримент показав, що навіть після двохвилинної бесіди у підлітків 11-13 років міняється біоелектрична активність мозку. У норму вона приходить лише через дві години. Що це означає? У дитини міняється настрій, вона гірше сприймає матеріал на уроці, якщо під час перерви базікала по стільниковому.

Номер слайду 28

…а у дорослих закипає кров! А російський професор Ігор Бєляєв, що працює в Стокгольмському університеті, включав телефон поряд з пробірками з людською кров'ю. За годину кров у декількох пробірках «закипіла»! «Ні, вона не нагрівалася, - пояснює дослідник. - Але клітки крові, лімфоцити поводилися, начебто у людини був дуже сильний жар - 44 градуси». Ефект «теплового шоку» зберігався 72 години.

Номер слайду 29

Тримай мобільний телефон біля того органа, який тобі не потрібен… Печінка, серце, нирки і репродуктивні органи мають більшу провідність, ніж кістки і череп. Мобільник - справжній розсадник зарази, тому що при розмові на пластикову поверхню з крапельками слини потрапляють мікроби, які на поверхні телефону починають розмножуватися. Під час заряджання телефон нагрівається, що для мікробів аналогічно годівлі гормонами. За оцінкою лікарів-гігієністів, телефон потребує повної санітарної обробки мало не раз на два дні.

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Утримуватися від дзвінків вагітним. Не використовувати особам, страждаючим епілепсією, неврастенією, психопатією, психастенією, неврозами, зниженням пам'яті, розладами сну. Обмежити тривалість розмов (однократного – до 3 хв.), максимально збільшити період між двома розмовами (мінімально рекомендований – 15 хв.). Не допускати, щоб мобільнім телефоном користувалися маленькі діти. Фахівці рекомендують Використовувати телефон лише з безпровідною гарнітурою. Дротяні навушники направляють випромінювання прямо у вушну раковину, а також притягують електромагнітні поля .

Номер слайду 32

Якщо ви використовуєте стільниковий телефон без безпровідної гарнітури, дочекатися доки апарат встановить з'єднання з абонентом, лише після цього підносити телефон до вуха. Не класти стільниковий телефон до кишені або не вішати на пояс – нижня частина тіла є найбільш незахищеною. Не використовувати телефон у замкнутих просторах, особливо в ліфті або в машині – «металеві коробки» сприяють більшому рівню випромінювання. Не використовувати телефон, коли лінія прийому показує лише одне ділення – через це апарату доведеться працювати на максимумі, що позначиться і на рівні випромінювання. Купувати телефон з найнижчим рівнем SAR. Детальну інформацію про це можна дізнатися при покупці телефону з інструкції, що додається до нього. Фахівці рекомендують

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Попереджений – означає захищений Підводячи підсумок, хочеться ще раз нагадати старе відоме прислів'я: «Все добре в міру». Якщо у вас відмінне здоров'я, то дуже вже турбуватися про шкідливість телефону не варто – це шкідливо для психічного здоров'я. Але все таки дотримання елементарних правил піде вам лише на користь. А ось всім тим, хто не може похвалитися ідеальним здоров'ям (похилий вік, спадковість, природжені схильності), а також дітям і їх батькам, варто уважніше прислухатися до порад. Живучи у великому місті, людина, сама того не підозрюючи, піддається дії самих різних випромінювань (це у тому числі сигнали базових станцій, ліній електропередач і так далі), не варто посилювати ситуацію власним телефоном. Тому користуйтеся, але не забувайте про можливі наслідки!

Номер слайду 35

Дебрифінг Закінчить наступні речення: 1. Під час проведення заходу мені сподобалося … 2. Під час проведення заходу мені не сподобалося… 3. З отриманої інформації я вже знав, що… 4. Сьогодні я дізнався багато нового, а саме...

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Використані джерела Денисов С.Г. “Увага! Електромагнітна небезпека і захист людини“ Москва. МГУ 2002р. Єгоров Є.М. Електромагнітні поля та життя "Дельфіс" №4. Кондратенко В. М. „ Коли патологія випереджає біологію” Малахов Г. “Електромагнітне випромінювання і ваше здоров'я” http://www.WebMob./ru http://www.prioritetno./ru http://forum.siemens-club http://www.news.webparel./ru http://www.mobile.infostore./org http://www.mobilas.kiev.ua/forum.egi

zip
Додано
11 липня 2018
Переглядів
3145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку