18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Виховна година-тренінг "Я - європеєць, я -українець"

Про матеріал
Виховна година-тренінг для учнів 8 класу "Я- європеєць, я- українець" допоможе класним керівникам в організації та проведенні виховної години у формі тренінгу
Перегляд файлу

 

 Виховна година-тренінг

 « Я – українець, я -  європеєць»

 

 

Мета:  формування загальнолюдських  принципів і норм життєдіяльності людини, суспільства й держави.

 • навчити учнів розуміти грані особистості; розрізняти ознаки самоповаги, власної гідності; усвідомлювати роль цінностей в житті людини;
 • сприяти становленню адекватної самооцінки учня (розуміння себе як цінності, людини з правами, свободами, інтересами);
 • виховувати патріотизм,  формувати гордість за досягнення своєї держави.

Ключові слова: європейські цінності, ціннісне ставлення особистості,  ціннісні орієнтації,  життєві цінності, самореалізація людини

Матеріали та обладнання: папір і маркери,  дошка і крейда, роздатковий матеріал.

 

 

 

 

 

Учитель.

-Дорогі діти! Ось і пролетіли     канікули на крилах теплого і ласкавого літа. І знову вересень, і шкільний дзвоник кличе вас до праці. Кожен наступний клас – це нова сторінка великої Книги знань і нова сходинка вашого зростання. І тільки завдяки вашій наполегливій праці ви будете підійматись все вище і вище,   наповнювати цю книгу новим змістом, уміннями, навичками.  Тож вітаючи вас, уже восьмикласників, із початком навчального року, я щиро бажаю, щоб ця праця приносила      вам задоволення від пізнання чогось нового, радість від спілкування  один з одним,  вчителями, батьками, друзями. І звичайно ж -  високі результати.

- Скажіть, будь ласка, а до чого ви прагнете у наш такий незвичайний і складний час?  Яку мету ставите перед собою?

 

 

 

Діти відповідають на питання чи продовжують речення (прийом «мікрофон», або прийом «закінчи речення» - « Я мрію  стати …»)

Висновок: З ваших відповідей, я зрозуміла, що головна мета для кожного з вас -   стати справжньою людиною, особистістю.

 •     А що це значить стати  справжньою людиною, особистістю? Які цінності повинна мати така людина?

 

На дошці- Ці́нністьбудь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе.

 

 

Діти працюють в групах -  на листочках створюють модель ЛЮДИНИ-ОСОБИСТОСТІ (прикріплюють на дошці, коментуючи «для нас справжня людина, особистість та, яка….»), а потім  проводять

Презентацію свого друга (у групі)

  Крок за кроком ви йдете до своєї мети, ви все більше розумієте у чому суть справді людського. І що цікаво: чим більше людина знає і розуміє, тим більше питань ставить перед нею життя. А перед нами, українцями, життя сьогодні ставить складні, але цікаві питання, бо ми живемо в країні з великими можливостями та з високим призначенням.

Країні, яка зветься «Україна».

Вірш Л. Костенко (читає вчитель):

Буває часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво?

Оці степи, це небо, ці ліси, - усе так гарно, чисто, незрадливо!

Усе, як є – дорога, явори усе моє, все зветься Україна.

Така краса, висока і нетління, що хоч зупинись і з Богом говори!

 

А яка Країна у Європі найбільша за площею?

 

 

Діти : Найбільша за площею  країна Європи - Україна!

Учениця

Європа - наш спільний дім,

Європа - колиска усіх країн!

Шляхом єдиним  прямуй до мети,

Європа - це дім, де живем я і ти!

Усі ми різні, бо ми народ!

Усі ми рівні, шукай, знаходь!

Хай буде мир на всій землі,

Країни різні, а ми одні!

 • Так, Україна є частиною Європи.
 •         Що таке “Європа”? Які асоціації у Вас виникають зі словом “Європа”?

Вправа «Асоціативний кущ»

Кожна дитина відповідає на питання:

Перегляд відеоролика  «Європа починається с тебе» https://www.youtube.com/watch?v=I3AWPeLgqOg)

 • Які цінності ви побачили?
 •   Це Європа чи Україна?
 • А чи можемо ми так чинити? Що для цього треба зробити?

Діти відповідають

Ми повинні все робити, аби

прискорити вхід у європейську

співдружність. А це можливо лише

 за умови, що разом будемо збагачу

вати Україну, дбати про її авторитет,

підвищувати добробут громадян і 

орієнтуватися на високі національні

і загальнолюдські цінності.

ЯКІ ЦЕ – ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ?

 

На дошці - Європейські цінності – це загальнолюдські принципи і норми життєдіяльності людини, суспільства й держави.

Вчитель

Процес становлення незалежної демократичної України з її праг­ненням стати повноправним членом європейської спільноти перед­бачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому кожен з вас повинен мати  не тільки  необхідні компетенції,  ґрунтовні знання з різних предметів, а  й бути гідним громадянином, патріотом своєї держави; інтелектуально розвиненою, духовно і морально зрілою особистістю, яка  готова протистояти викликам глобалізації життя.

У глобальному світовому суспільстві молодь не повинна втра­чати свою індивідуальність, глибоке відчуття єдності з українським народом, повагу до його духовних, моральних і культурних над­бань.

 

 

На дошці –   Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосві­домості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній актив­ності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюб­ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності про­щати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості.

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологіч­ного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою;  здійснення природоохоронної діяльності з власної ініціативи

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі есте­тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецт­вом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

 Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підпри­ємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конку­рентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зрос­таючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

 

Вправа «Ціннісні орієнтації»

Кожна група отримує  список термінальних  та інструментальних цінностей.

Кожної цінності приписується порядковий номер. Мінімум – 1, а максимум – 5. Одиницею відзначаються цінності, що не мають ніякого значення. Двійкою - ті, які, в принципі, можуть бути важливі. Трійкою - цінності з певним, конкретним значенням. Четвіркою - важливі твердження. І п'ятіркою - те, що людина ставить понад усе.

Питання для обговорення

 

 •   Що ви відчували, коли вас просили оцінити цінності?
 •   Чи легко було розставатися з вашими цінностями? Чому?
 •    Які труднощі виникли в ході групової роботи?
 •    Чи задоволені ви цінностями, що за­лишилися?
 •    Чи важко було вибирати цінності й віддавати їх?
 •    Яке у вас було відчуття, коли залиши­лись дані цінності?

 

Висновок

   Молодь будь-якої країни творить її майбутнє: мріє, забігає наперед, будує грандіозні плани і проекти. Саме в лавах теперішньої молоді перебувають ті, хто завтра стане біля керма держави. Вам належить будувати сучасну Україну та керувати нею. Зараз у кожного з вас є можливість активно працюють у громадському русі, ви майбутня еліта нашого суспільства, повинні формувати лідерські здібності, щоб  ефективно працювати в обраній сфері суспільного життя.

Кожна група презентує свої цінності, які людина ставить понад усе

 

Вправа «Що дані цінності означають для мене»

Життєві цінності можна визначити, використовуючи такий принцип:

• Складіть список того, що робить вас щасливим.

• Проаналізуйте, наскільки кожен пункт для вас життєво важливий? Якщо ви спокійно або зі скрипом можете прожити без цього - викреслюйте.

• Періодично повертайтеся до списку, проводячи його аудит, поки не залишиться п’ять  пунктів.

Це і будуть ті життєві цінності, які визначають ваше життя. Найімовірніше, вони будуть відображати ваш світогляд, який сформувався під впливом оточуючих вас людей і життєвого досвіду.

Діти отримують картки за якими працюють

Питання для обговорення

 •                   Яку інформацію для роздумів ви отримали, виконуючи цю вправу?
 •                   Чому важливо в житті мати особисті цінності?
 •                   Як ви вважаєте, під впливом чого формуються цінності? (Відповідь: сім'я, релігія, культура, друзі, засоби масової інформації тощо.)
 •                   Чи змінюються з часом цінності? (Деякі цінності є базовими, центральними;  вони практично не змінюються упродовж життя, інші ж цінності будуть трансформуватися.

 

Висновок

 Тільки справжня людина, особистість  може самореалізуватися,    розкрити свій життєвий потенціал,  бути  корисною для сучасного інноваційного суспільства. 

    Гідно самореалізована людина є щасливою — і в професії, і в родині, і в соціальному громадянському просторі. Така людина вступає у відносини, здатні створювати відкрите демократичне суспільство, яке не знищує свободу в обмін на "щастя", а робить економічну, політичну, духовну свободу особистості умовою свого розвитку.

 

 

Діти отримують шаблони долоньок, на яких пишуть відповідь на запитання «Що я можу запропонувати європейцям?».

Підсумок 

Учень

Будуймо Вкраїну Квітучу, співочу,

І з небом блакитним, Мов очі дівочі.

Будуймо найкращу свою Батьківщину,

Щоб щастя вселилось у кожну родину!

 

 

docx
Додано
27 січня 2019
Переглядів
805
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку