18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Виховний захід з дисципліни "Сільськогосподарські машини"

Про матеріал
Виховний захід з дисципліни "Сільськогосподарські машини" призначений для студентів спеціальності 208 "Агроінженерія"
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

 

ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ УМЕНІ С.А.КОВПАКА СУМСЬКОГО АГРАРНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ

Виховний захід для студентів аграрних ВНЗ І-ІІ рівня акредитації спеціальність  208 «Агроінженерія»

 

 

1706977_w640_h640_gs14.jpg1706979_w640_h640_gs14valk.jpg

 

 

                                                                          Номінація: обмін досвідом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Укладач: Рева Світлана Валеріївна викладач спеціальних дисциплін

 

 

Рецензент: Шульга Тетяна Юріївна заступник директора з виховної

                     роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виховний захід з дисципліни “Сільськогосподарські машини” призначений для проведення виховної години студентам відділення механізація сільського господарства.

Використання  виховного заходу в навчальному процесі сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і навичок під час вивчення дисципліни, вихованню любові до праці, бережне ставлення до техніки, вміння студента систематизувати та аналізувати літературу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Сучасне сільське господарство ґрунтується на механізованих технологіях, тому його ефективність значною мірою залежить від технічної оснащеності та рівня використання технічного потенціалу господарства.

На етапі становлення ринкової економіки і нових виробничих відносин актуальним є забезпечення системної єдності техніки, зниження негативних наслідків використання машинних технологій, цілеспрямована впровадження ресурсоощадних екологічно безпечних механізованих процесів.

Складність проблем, що стоять перед сільським господарством нині і передбачаються  в майбутньому, потребують формування нового рівня інженерного мислення при розробленні та впровадженні науково обґрунтованої системи  машин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Сільськогосподарські машини

 

Мета: Виховати любов до праці, бережне ставлення до техніки, поважати працю  інших людей.

Місце проведення: аудиторія

Зміст.

Вступ.

 1. Умови проведення вікторини.
 2. І Етап: Теоретичний.
 3. ІІ Етап: Практичний
 4. Підведення підсумків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрий день дорогі друзі !

Сьогодні Вашій увазі пропонується вікторина на тему : „Сільськогосподарські машини „

 

Визначимо умови проведення вікторини.

 Всі присутні діляться на дві команди.

 Перша команда займає місця ліворуч в аудиторії, а друга праворуч. Кожна з команд обирає по 10 чоловік,  для зручності ведення вікторини, кожна команда має свою назву ( "ракета", "паровоз"). На питання, які будуть звучати, відповідає та команда , яка знає правильну відповідь. Якщо обидві команди не мають правильної відповіді, вони звертаються за допомогою до своїх болільників, але кількість балів буде знижена.

 

І Етап: Теоретичний.

 Студентам даються питання по сільськогосподарським машинам. Питання задаються почергово кожній команді. На кожне питання дається 1-2 хв. За кожну правильну відповідь 5 балів. Сума всіх балів 125

 

Питання для конкурсу

1. Які машини і знаряддя використовують для землерийних робіт?

   бульдозерів, скреперів, грейдерів, катків, екскаваторів

 

2. Робоче обладнання універсального екскаватора.

 Універсальний одно­ківшевий екскаватор Е-1252  на гусеничному ходу скла­дається з трьох основних частин: ходової, поворот­ної платформи з механіз­мами і кузовом та змін­ного робочого обладнан­ня. Ходова частина — гусеничний хід  жорст­кого типу — є опорою всього екскаватора. На ходовій рамі кріпиться поворотний вінець. По­воротна платформа  призначена для розмі­щення механізмів екска­ватора, кузова , кабіни і робочого обладнання. Поворот робочого облад­нання екскаватора здій­снюється при обертанні поворотної платформи відносно ходової части­ни. На поворотній плат­формі розміщені силова установка (двигун), ре­дуктори, головна транс­місія, лебідка для приведення в дію канатних барабанів та інших механізмів, стрілопідйомний меха­нізм та інші вузли. У передній частині на поворотній платформі закріплена стріла  і встановлена кабіна  для машиніста.

 

3. Яка будова бульдозера?

 Основні вузли бульдозера : відвал з ножами, штовхальна рама, передній стояк і канатно – блокове керування з однобарабанною лебідкою ( у бульдозерів з канатно – блоковим керуванням), або гідравлічна система керування ( у гідравлічних бульдозерів). До нижнього ребра відвала болтами прикріплені один середній і два бокових ножа, які у разі спрацювання можна переставляти. У боковинах відвала є отвори для кріплення подовжувачів і планувальників укосів, які встановлюються під кутом 30 0 до різальної кромки ножів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Для чого призначений скрепер і як він працює?

 Скрепери призначені для виймання, транспортування і ущільнення ґрун­ту, утворення насипів, планування майданчиків. Дальність транспортування не повинна перевищувати 200... 1000 м (залежно від місткості ковша).

 

5. Які регулювання має відвал грейдера?

 Кут нахилу а вказує на поперечний нахил відвала до поверхні землі. Під час роботи грейдера цей кут також слід змінювати залежно від умов роботи. При зрізуванні ґрунту він не повинен перевищувати 15...20°, а при розрівню­ванні — 10°. Кут різання при зрізуванні ґрунту має бути до 40°. Під час пла­нувальних робіт цей кут можна збільшувати до 55°.

 

6. Будова та принцип роботи СПС4.2 А

Загальна будова. Навантажувач СПС-4,2А складається з енергетичного засобу — трактора МТЗ-80/80Л, який встановлений на рамі навантажувачі навантажувально-очисної системи. Із трактора, який обладнують ходозменшувачем ГХУ-04, попередньо знімають ведучі колеса, передній міст керованих коліс і начіпний механізм. Навантажувальна система складається   з   двох підгрібальних  щитків, кулачкового живильника, активного бітерного вала , приймального шнекового  очисного конвеєра  , двох гладеньких циліндричних вальців, бітерних валів  і , поздовжнього конвеєра , за яким встановлено двостадійний очисний пристрій, виконаний у вигляді шнекового конвеєра-розподільника  і шнекового конвеєра-доочисника,    вивантажувального елеватора, механізму приводу робочих органів, гідросистеми і системи автоматизованого контролю і сигналізації основних робочих органів УСАК-бВМ.

 

7. Будова та процес роботи капустозбирального комбайна МСК-1.

Капустозбиральний комбайн МСК-1  призначений для су­цільного збирання середніх і пізніх сортів головчастої капусти, посадженої з шириною міжрядь 70 см на рівній і гребеневій поверхнях, з доведенням її до товарного вигляду, а також для збирання капусти із зеленим листом та наван­таження у транспорт, що рухається поряд. Машина напівначіпна, агрегату­ється з тракторами МТЗ-80/82.

         Комбайн МСК-1 складається із зрізувального апарату, приймального кон­веєра, листовідокремлювача, перебирального стола, вивантажувального елеватора, механізму приводу від вала відбору потужності трактора та площадки для робітників  Рама машини зварної конструкції має причіпний пристрій з балансирним брусом. Вона спирається на два пневматичних ходо­вих колеса з гідравлічним керуванням.

 

8. Основні техно­логічні регулювання цибулекопача ЛКГ-1,4.

         Цибулекопач ЛКГ-1,4 призначений для викопування цибулі з рядків з укладанням їх у валок, збирання після просушування із валка та наванта­ження в кузов транспортного засобу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основними вузлами та механізмами копача  є рама, два опор­них металевих колеса, дворешітний грохот з підкопувальним лемішем, грудкоподрібнювач, вібраційний грохот, відкидний елеватор, виванта­жувальний конвеєр, пневматичні колеса  та механізм приводу.

 

9. Який технологічний про­цес роботи томатозбирального комбайна типу СКТ-2?

     Самохідний комбайн СКТ-2 призначений для одноразового суцільного збирання машинних сортів томатів, що достигають одночасно і використову­ються для промислової переробки. Комбайн СКТ-2  складається із жаткоприймальної частини, плодовідокремлювальної групи, системи для збирання зелених плодів, перебирального та сортувального столів, шасі ком­байна СК-5 «Нива», двигуна СМД-17К, силової передачі, гідравлічної системи та електрообладнання.

 

10. З яких основних вузлів і механізмів складається кукурудзозбиральний комбайн ППК - 4?

           Пристрій ППК-4 до зернозбиральних комбайнів «Нива» і «Енисей» призначений для збирання чотирьох рядків кукурудзи повної стиглості, сіяної восьмирядними сівалками з міжряддям 70 см, з обмолотом качанів  й одночасним подрібненням листостеблової маси та завантаженням І транспортні засоби.

Загальна будова. Чотирирусловий пристрій начіплюється на комо-замість жатки.

11. Будова і процес роботи качаноочисника і молотарки качанів кукурудзи.

Очисники качанів кукурудзи призначені для їх очищення від обгорток. І поділяють на пересувні та стаціонарні. Пересувні качаноочисники переміщуються і приводяться в дію від ВВП трактора, обладнаного ходозменшувачем, а стаціонарні від електродвигуна. Очисник качанів кукурудзи ОП-І випускається в двох варіантах.

    Очисник качанів ОП-15П. Пересувний качаноочисник можна використовувати як навантажувач качанів кукурудзи, а при заміні підбирача —  навантаження зерна з бурта в транспортні засоби. Агрегатується з тракторами    тягового   класу   1,4;   робоча   швидкість  0,3...0,6   км/год;   продуктивність 10... 12 т качанів за годину.

     Загальна будова. Очисник качанів ОП-15П складається з : збирача, який жорстко закріплений на каркасі завантажувального конвеєр , бункера-нагромаджувача качанів  качаноочисного апарата  з ритиним пристроєм 6, конвеєра обгорток, ексгаустера вивантаження обгорток: проміжного  і вивантажувального  конвеєрів очищених качанів.

          Підбирач вилчастого типу має робочі органи — вила, які здійснюють вальний  рух  через   крившипно- шатунний механізм: Бункер-нагромаджувач  зварний. Ліва частина   бункера   розкладається   і  закриває  очисний апарат.   Дно   виконано вигляді скребкового коєра   з  регульованою   дошкою подачі качанів на очисний апарат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ Етап: Практичний.

        По одному студенту від кожної групи дається завдання: пояснити будову та принцип дії машини чи агрегату за допомогою макетів та плакатів. Оцінюється швидкість та змістовність відповіді. За повну відповідь команда отримує 10 балів.

 

 1.Пояснити функціональна схема роботи пристрою ППК-4 в агрегаті з комбайном СК-5 «Нива»:

 

 

 

 

 

 

Функціональна схема роботи пристрою ППК-4 в агрегаті з комбайном   СК-5 «Нива»:

1 — мис; 2 протягувальні вальці; З — відривні пластини;                 4 подавальні ланцюги; 5 — шнек качанів; 6 — похила камера; 7труба подрібнювача; 5— бітер; 9— бункер; 10— відбійний бітер; 11— соломотряс; 12— копнувач; 13— колосовий шнек;              14— решета; 15— вентилятор; 16— молотильний барабан;      17— дека; 18подрібнювач; 19— приймальний бітер; 20 шнек стебел; 21 роторний різальний апарат.

Оскільки маса  строю  більша за   зернової    жатки    комбайна, для її піднімання    встановлюють    додатковий гідроциліндр, а   для   зернового  комбайна — баласти: ящик  з   піском  мас: 600 кг на корпусі молотарки.

2.Пояснити будову грейдера і грейдера-елеватора:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грейдер і грейдер-елеватор:

а — схема роботи грейдерів: 1 — зрізування відвала;                     2 — переміщення ґрунту; 3 — розрівню­вання ґрунту;

бположення відвала грейдера: 1 відвал; 2 ходова частина; 3 рама;

в — конструктивна схема автогрейдера: 1 — киркувальник; 2 і 5 гідроциліндри; 3 і 12 — кардан­ні вали; 4 — основна рама; 6 — вал керування колесами; 7 кабіна; 8 двигун; 9 — радіатор; 10 — задній міст; 11 зчіпка; 13 коробка передач; 14 — відвал; 15 поворотний круг; 16 рама поворотного круга; 17цапфа переднього моста; 18передній міст;

г конструктивна схема напівпричіпного грейдера-елеватора: 1 — трактор-тягач; 2 — генератор; 3 — траверса: 4— рама; 5 — планувальник; 6 балка; 7 конвеєр; 8 дисковий ніж;

д — самохідний грейдер-елеватор: 1 одновісний тягач; 2 — генератор; 3— плужна рама; 4 дисковий плуг: 5 кабіна; 6 — двигун приводу конвеєра; 7 — гідроциліндр піднімання плужної рами і кон­веєра

 

Підведення підсумків

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Довгоброд Любов Василівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
12 вересня 2019
Переглядів
480
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку