12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Виховний захід "Їжа, корисна для здоров'я""(Healthy Food)

Про матеріал

Мета:

• Познайомити школярів з правилами здорового харчування;
• Сформувати уявлення дітей про значення правильного харчування в житті людини;
• Виявити залежність правильного харчування та вплив його на здоров'я людини;
• Навчити учнів відповідально ставитись до свого здоров'я.
Перегляд файлу

Переклад українською мовою

Виховний захід

Тема

«Їжа, корисна для здоров’я».

 

Мета:

• Познайомити школярів з правилами здорового харчування;
• Сформувати уявлення дітей про значення правильного харчування в житті людини;
• Виявити залежність правильного харчування та вплив його на здоров’я людини;
• Навчити учнів відповідально ставитись до свого здоров’я.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Проблемна ситуація.

 • Уявіть собі, що ви пішли шукати скарб і заблукали в густому лісі. І ось перед вами з’явилися три дороги. Кожна може вивести вас із лісу за певних умов. Праворуч підеш – велике багатство знайдеш, але здоров’я втратиш. Ліворуч підеш – половину багатства знайдеш і половину здоров’я втратиш. Прямо підеш – нічого не знайдеш, але здоров’я збережеш.
 • Подумайте і скажіть, яку дорогу ви оберете і чому?

 

2. Огляд лікаря Айболита
Лікар Айболить. Стривайте,стривайте!
Я повинен вас оглянути,
Чи готові ви до заняття.
Попрошу всіх встати і виконати мої команди:
Всі вдихайте…(вдих через ніс)
Видихайте… (видих ротом)
Все в порядку спочивайте…
Дружно руки піднімайте…(піднімають)
Все прекрасно…(опускають)
Нахиліться, розігніться…(нахиляються,розгинаються)
Станьте прямо, усміхніться…
Я вас огляну…(під загальний сміх міряє
учню температуру великим термометром) -36,6˚.
-Так, я оглядом задоволений,
Бо і ніхто з дітей не хворий.
Всі веселі. Всі здорові. До заняття всі готові?!

3. Вчитель. Дякую вам , Лікарю Айболить. А ми продовжуємо!

 Їжа є неодмінною умовою для вашого життя. Без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо живильні речовини, необхідні для роботи мозку, серця, легенів, м'язів.

Ваше здоров'я залежить від того, яку їжу ви їсте. Харчування надає організму енергію, що міститься в їжі.

Мабуть кожен з вас розуміє, що тільки людина, яка має міцне здоров’я, легко долає труднощі та спроможна ефективно працювати, відпочивати, і з такою людиною приємно спілкуватися. А щоб забезпечити гарне здоров’я, ви повинні навчитися правильно харчуватися та вживати тільки здорову їжу.

(Video 1.Healthy Food Vs Junk Food Song!  https://www.youtube.com/watch?v=fE8lezHs19s)

4.Гра «Так чи ні?».

Хто отримує маркер (або інший предмет), той відповідає.

 1.              Корисно об'їдатися цукерками та тістечками. Так чи ні?
 2.              Ви повинні їсти 16 разів на день. Так чи ні?
 3.              Ви повинні вживати корисну та свіжу їжу, яка зберігає ваше здоров'я. Так чи ні?
 4.              Ви повинні їсти різноманітні продукти — м'ясо, рибу, молоко. Так чи ні?
 5.              Вам корисно їсти тільки макарони. Так чи ні?
 6.              Ви повинні їсти більше овочів та фруктів, тому що в них багато вітамінів. Так чи ні?
 7.              Корисно їсти смажену масну їжу. Так чи ні?

5. Вчитель.  А тепер давайте поговоримо про шкідливу їжу. Увага на екран!

(Презентація)

А тепер з’ясуємо наскільки  добре ви зрозуміли побачене

6.Гра «Завжди, іноді, ніколи».

На столі стоїть кошик. У ньому цукерка, йогурт, ли­мон, яблуко, квасоля в банці, рідина для миття посуду, плавлений сирок, хліб, засіб для чищення, шпроти в бан­ці, картопля, капуста, апельсин, булочка, цвітна капуста, ліки, цибуля, банан, груша, морква, горіхи тощо. Учні по черзі виходять і беруть із кошика будь-який предмет та показують його іншим учням класу, які за допомогою жестів закінчують речення: «Цей продукт можна їсти...». (Завжди — великий палець правої руки піднімають угору, іноді — відводять убік, ніколи — опускають униз.)

 

7. Психологічна хвилинка. Сміхотерапія
Вчитель. Кожен овоч має свій колір. Уявіть кожен себе овочем або фруктом. Який ви вибрали б колір? Чому?

8. Вчитель. А тепер давайте пограємо у вікторину «Здорова та нездорова їжа». Увага на екран!

(Video 2.Healthy Unhealthy Food Quiz    https://www.youtube.com/watch?v=GnfTHsdTodA)

 

 1.               І наприкінці нашого заняття я б хотіла  побажати вам піклуватися про своє здоровя , адже

його не можна купити ніза які гроші. Тому бережіть його. Ваше здоров’я у ваших руках. Нехай ваше життя проходить під гаслом: «Бути здоровим – це модно!»

Здоров’я – це сила!

Здоров’я – це клас!

Хай буде здоров’я

У вас і у нас!

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Food and Teenager’s Health

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Nutritional supplements are substances that are added to products for technological reasons, so that they do not break in, have not changed the color and consistency. Are denoted by the letter "E". Unhealthy Food

Номер слайду 6

Chewing candies, pasta, "chupa-chups" Chips, both corn and potatoes. Sweet carbonated drinks. Chocolate bars Sausages and sausages Mayonnaise and ketchup. Different sauces and refills. Instant noodles10 most harmful food products

Номер слайду 7

Practical work. Collect the basket For holiday For every day

Номер слайду 8

So take the motto of life:"Before I sit down at the table. I will think that it is better to eat "

Номер слайду 9

You choose ... Do you keep your health, or ruin it before a teenager?Choice for you …

Перегляд файлу

Educational event

Topic

"Food is good for health"

 

 

Aim:

• Introducing schoolchildren with healthy eating habits;

• To form a representation of children about the importance of proper nutrition in human life;

• Detect the dependence of proper nutrition and its impact on human health;

• Teach students to take responsibility for their health.

 

 

COURSE

 

1.Problem situation.

Imagine that you went to look for a treasure and get lost in a dense forest. And, behold, there appeared three ways before you. Everyone can take you out of the forest under certain conditions. You will go to the right - you will find great wealth, but you will lose health. You will go to the left - you will find half of the wealth and lose half of your health. Go straight - you will not find anything, but you will save your health.

Think and say what kind of path you choose and why?

( Children’s  answers)

 

2. Review of the Doctor Aibolit

Doctor Aibolit. Waiting! Waiting!

                           I have to look around

                          Are you ready for the event?

                          I will ask everyone to stand up and execute my commands:

                          Everyone inhale ... (breathing through the nose)

                          Exhilarate ... (exhaling)

                          Rest in order ...

                          Mutually raise your arms ... (raise)

                          Everything is fine ... (lowered)

                          Bend, bend, bend ... (bend, bend)

                          Stand right, smile ...

                          I'll see you ... (measured by laughter learn the temperature with a                      

                           large thermometer) -36.6˚.

 -Yes, I'm glad to see you because neither of the children is sick.

 Everyone is healthy. You  are ready for the event!

 

3.Teacher

- Thank you, Doctor  Aibolit! And we continue.

Food is an indispensable condition for your life. Without food, a person can not live. With food we get the nutrients necessary for the work of the brain, heart, lungs, muscles.

Your health depends on what food you eat. Food provides our body with energy,

which is contained in food.

 Perhaps each of you understands that only a person who has good health, easily overcomes difficulties and is able to work efficiently, have a rest, and enjoy such a person with pleasure. And to ensure good health, you have to learn to eat properly and eat only healthy food.

(Video 1.Healthy Food Vs Junk Food Song!  https://www.youtube.com/watch?v=fE8lezHs19s)

 

4.Game "Yes or No?"

 Who gets a marker (or other item), he answers.

1. It is useful to eat sweets and pastries. Yes or no?

2. You must eat 16 times a day. Yes or no?

3. You must use a healthy and fresh food that preserves your health. Yes or no?

4. You must eat a variety of foods - meat, fish, milk. Yes or no?

5. It is useful for you to eat only pasta. Yes or no?

6. You should eat more vegetables and fruits, because they have a lot of vitamins. Yes or no?

7. It is good to eat fried food. Yes or no?

 

5.Teacher.

 • And it’s time to speak about junk food. Look at the monitor

(Presentation)

 

And now let’s check how you understanding.

 

6. Game "Always, sometimes, never."

 There is a basket on the table. It contains candy, yoghurt, lemon, apple, beans in a jar, dishwashing liquid, melted cheese, bread, cleaning agent, sprouts in a pan, potatoes, cabbage, orange, bun, cauliflower, medicines, onions , banana, pear, carrots, nuts, etc. Students turn out in turn and take from the basket any item and show it to other class students who, using the gestures, finish the sentence: "This product can be eaten ...". (Always - lift the thumb of the right hand, sometimes - lead to the side, never - lower down.)

 

7.Psychological Moment. Laughter therapy

Teacher. Each vegetable has its own color. Imagine everyone with vegetables or fruits. What color would you choose? Why?

 

 

8. Teacher.

- And now let’s play “Healthy Unhealthy Food Quiz”. Look at the monitor.

(Video 2.Healthy Unhealthy Food Quiz    https://www.youtube.com/watch?v=GnfTHsdTodA)

 

 

9.Teacher

And at the end of our event I would like to wish you to take care of your health. Because your health can not buy for any money. So keep it. Your health is in your hands. Let your life go under the slogan:

 "Being healthy is fashionable!"

Health is a force!

Health is  cool!

Let it be healthier

You and we have!

zip
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
3005
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку