ВИКОРИСТАННЯ ГРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ТА СТІЙКОГО ІНТЕРЕСУ ДО АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.

Про матеріал

У статті висвітлено доцільність застосування ігрових методів навчання в освітньому процесі з іноземної мови в початковій школі та наведені приклади лексичних ігор на уроках англійської мови

Перегляд файлу

ВИКОРИСТАННЯ ГРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ТА СТІЙКОГО ІНТЕРЕСУ ДО АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.

В період європейської інтеграції, коли розширюються зв’язки України з іншими країнами, інтерес до вивчення англійської мови невпинно зростає. Тому, щоб підвищити мотивацію до вивчення англійської мови, вчителю потрібно ретельно та доцільно добирати методи, засоби та прийоми викладання. В початковій школі це питання особливо актуальне, оскільки мова тільки починає вивчатися, також індивідуальні особливості шестирічної дитини потребують пильної уваги. На мою думку, одним із найефективніших засобів розвитку інтересу до вивчення англійської мови, поряд з іншими методами і прийомами, які використовуються на уроках у початковій              школі, є гра.

Використання ігрових моментів на уроках англійської мови впливає на розумовий розвиток дітей, удосконалює їхнє мислення, увагу, творчі здібності, забезпечуючи навчання у співпраці. Гра дає можливість уникнути перенавантаження молодших школярів і сприяє стійкому засвоєнню мовного матеріалу в умовах, максимально наближених до природних, створює навчальні мовні ситуації, у яких ураховуються вже сформовані мовні навички. Ігрові технології на уроках у початковій школі не є другорядним видом діяльності, це – необхідна, всеосяжна частина вивчення іноземної мови.

 

Ігри на урокаханглійської мови

 

 1. D:\Desktop\домино\i have who has игрушки(2).jpgI have? who has?”

Діти отримують картку, на якій зображено два малюнка. перша дитина говорить: «I have а …» і називає перший малюнок, потам запитує «who has a …?» і називає другий малюнок. Та дитина, у якої є те, про що запитали, встає та говорить: «I have а …»«who has a...?». гра продовжується доти, доки останній учасник не запитає у першого.

 

 1. Гра в антоніми

По класу швидко передають м’яч чи м’яку іграшку. Вчитель промовляє слово і каже: «Стоп!» Учень, у чиїх руках у той момент була іграшка, називає антонім до слова. За правильну відповідь гравець отримує бал. Гра триває. Перемагає гравець, який набрав найбільше балів.

Наприклад:

Hot – cold; light – dark; up – down; high – low; strong – weak; old – young; wide – narrow; friend – enemy; lose – find; live – die; open – close; good – evil.

 

 1. Утвори нові слова

На дошці написане слово. З його літер учням упродовж 3 – 4 хв. Потрібно утворити якомога більше слів, або записати найдовше слово. Перемагає той, хто утворив найбільше слів і хто склав найдовше слово.

Приклади слів: rainbow, adventure, profession, knowledge.

Приклади виконаного завдання: planetarium (plan, plane, plate, planet, eat, lane, net, run, pan, pen, pet, petal, ten).

 

 1. "Професор ABC"

Один учень – «професор ABC» – кидає м'яч одному з учнів і каже: «А». Учень, зловивши м'яч, кидає його назад, каже: «В». Учень – «професор ABC» – знову кидає м'яч і каже: «С». Таким чином гравці називають усі літери англійського алфавіту.

 

 1. По-порядку

У вчителя – два набори карток із літерами алфавіту. Клас ділиться на дві команди, кожна з яких отримує один набір карток. Учні стають групами у протилежному від дошки боці класу. Коли вчитель вимовляє слово, наприклад, «pencil», діти з відповідними буквами йдуть до дошки і витворюють це слово. Команда, що склала слово першою, отримує кількість балів, що дорівнює кількості букв у слові.

 

 1. Що там?

Вчитель умовно кладе якусь річ у портфель. Учні по черзі мають відгадувати, що там, ставлячи запитання. Учень, який правильно назве річ, заховану в портфелі, стає ведучим.

 Наприклад:

 Is there a pan?                                No, it isn’t.

 Is there a pencil?                             No, it isn’t.

 Is there a pencil-box?                      No, it isn’t.

 

 1. Лото

Для гри в лото вчитель заздалегідь готує чисті картки та картки з малюнками. Приклад картки для гри в лото:

 

sandwich

 

 

 

meat

 

 

 

   milk

 

cheese

 

ice-cream

 

sausage

 

 

chicken

 

potatoes

 

 

egg

 

 

bread

http://images.clipartpanda.com/butter-clipart-butter2.gif 

http://photos.gograph.com/thumbs/CSP/CSP991/k12510937.jpg 

 

 

http://www.cliparthut.com/clip-arts/1209/sausage-clip-art-1209973.jpg 

 

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkoCWB7MTHFHQOMvxKpEGRZyG6X0QUvIJ0U7hWxEqP3uSITDOq 

http://p7.storage.canalblog.com/73/53/624677/97658756_o.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/_oNMyXKFEdO8/S0kdBmSVOjI/AAAAAAAAVj8/2JsgisgA0EM/s320/ARTfood_clipart_cheese-758241.gif 

http://images.clipartpanda.com/salad-clip-art-salad.jpg 

http://www.clker.com/cliparts/p/c/U/g/x/r/pitcher-md.png 

http://png.clipart.me/previews/219/ice-cream-cone-2-scoop-clip-art-42768.jpg 

 

http://images.clipartpanda.com/juice-clipart-orange-juice-md.png 

http://kawaiiclipart.com/wp-content/uploads/2014/07/mashed-potatoes.jpg 

 

http://www.clipartlord.com/wp-content/uploads/2014/07/egg6.png 

http://images.clipartpanda.com/fancy-teacup-clip-art-teacup-contour-image-cap-hot-tea-34892204.jpg 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Kk36r9aQ838/VA2v-1GySdI/AAAAAAAAAXM/mHDDUy3b9CQ/s1600/MeatArt02.png 

 

http://previews.123rf.com/images/marina99/marina991311/marina99131100178/23350248-Cartoon-fish-on-a-plate-Stock-Vector.jpg 

 

 

 

 

 

Ведучий тягне з коробки або мішечка картку й англійською мовою називає слово. Учасники, котрі мають картки з такими словами, накривають їх чистими картками. Перемагає той, хто першим закриє всі слова.

 

 1. Snowball – одна з найпоширеніших видів лексичної гри, її перевага в тому, що ця гра може використовуватися під час вивчення будь-якої теми. Гра покликана активізувати словниковий запас учнів за вивченою темою, добре тренує пам’ять і сприяє розвитку уваги. Учитель говорить: “I have a grandmother” і просить першого учня повторити сказане учителем слово і додати своє: “I have a grandmother and an uncle”. Гра триває доки кожен її учасник не відтворить встановлений ланцюжок слів.

 

 1. “Word-search grid” – гра для розвитку уважності, спостережливості і активізації активного словникового запасу. На дошці намальоване поле у вигляді з сітки клітин, в кожній з яких написана буква алфавіту. Серед літер зашифровані слова з певної теми. Завдання учнів - самостійно відшукати серед літер дані слова, спираючись на список внизу сторінки.

 

 

 1. Up and down – різновид лексичної гри, яку також можна використовувати у вигляді другої фіз. хвилинки. Ця гра забезпечую концентрацію уваги на вивчених словах і дозволяє дітям трохи порухатись. Учитель роздає по 3-4 картки зі словами. Учитель показує малюнок – учень, у якого є відповідне слово, повинен встати, назвати і показати слово. Бажано малюнки показувати швидко, щоб підвищити активність і уважність учнів.

 

 1. Missing vowels - легка у підготовці і проведенні, цікава гра на відпрацювання вивчених лексичних одиниць. Завдання можна записати як на дошці так і використовуючи роздаткові картки (дод.2). Завдання учнів вставити у слова пропущені голосні літери.

 

 1. “Memory game” – гра призначена розвивати пам’ять у дітей. Учитель розвішує на дошці 10 карток за вивченою темою, усі хором називають слова. Коли учитель просить усіх заплющити очі, він прибирає одну з карток. Учні мають здогадатися, яка картка пропущена і назвати весь ряд з 10 слів. Гра триває доти, доки на дошці не залишиться жодного малюнку, а учні назвуть їх всі по пам’яті.

 

 1. Гра «Хрестики – нулики»

Мета: активізація лексики з певної теми.

Учитель ділить клас на дві команди – «хрестики» і «нулики». На дошці зображено квадрат, який поділено на 9 менших квадратиків. В кожному квадраті написана назва теми-категорії, наприклад: animals, seasons, food, weather, professions, clothes і т. д. Кожна команда вибирає собі категорію, а вчитель читає запитання до цієї категорії. Якщо гравці відповідають на запитання, то вчитель замість категорії ставить значок команди, що дала відповідь: хрестик або нулик. Перемагає ко-манда, що має три хрестика чи нулика підряд. Запитанняможуть бути такі:

     

Animals: It lives in the forest; it’s brown and fat and has a short tail. (A bear)

Seasons: Children don’t go to school in … (Summer)

Food: What vegetables do you need to cook vegetable salad?

Weather: What can we see in the sky at day when there are no clouds?(The sun)

Professions: People of this profession sell things. (A seller) і т. д.

 

 1. Гра «Їстівне – неїстівне»

Мета: активізація лексики з різних тем.

Гра проводиться з м’ячем. Учитель або учень кидає м’яча іншому учневі, називаючи певне слово. Якщо слово означає їстівний предмет, дитина ловить м’яча, якщо ж неїстівний – відкидає його.

 

 1. Гра «Лотерея»

Мета: активізація структури  there is/there are … у загальних питаннях і відповідях.

Учитель приносить у клас коробку чи сумку, де є багато предметів, назви яких відомі учням. Учні по черзі ставлять запитання: Is there a … in the box (bag)? Учи-тель дістає відгаданий предмет. До нього прив’язаний папірець з надписом, скільки очок заробив учень. Часто вживані предмети (олівець, ручка, зошит, кни-жка) можуть «коштувати» одне очко, предмети, наявність яких у класі є несподі-ванкою (квітка, чашка, іграшковий собачка тощо), можуть оцінюватись більшою кількістю очок. Виграє той, хто відгадає предметів на більшу кількість очок.

 

 1. Гра «Скажи наступне слово»

Мета: засвоєння та повторення назв днів тижнів, місяців, дат, числівників.

Учитель називає день тижня, місяць, дату або числівник. Учні по черзі швидко називають наступний день, місяць, дату або числівник. За кожне правильне слово учень дістає очко.

Цю гру можна проводити на командну чи особисту першість.

 

 1. «Перевір себе»

Учням пропонують тему (school, animals, clothes, weather, character and appearance), з якої вони повинні упродовж 1,5 – 2 хв. написати якомога більше слів. Учні по черзі зачитують слова. Якщо слово повторюється, то його викреслюють. Перемагає той, у кого залишиться більше слів.

 

 1. «Вінегрет»
  На дошці написані слова, літери в яких перемішані. Учні повинні розпізнати слова та записати їх у зошити. Перемагає той, хто правильно запише всі слова. Для спрощення завдання вчитель указує тему, до якої можна віднести слова.
   
 2. «Познайом мене зі своїми друзями»

Тема: Учень та його оточення.

Учні стають у коло. Кожен повинен відрекомендувати сусіда праворуч і ліворуч: „His name is...". (Його ім'я....). „Her name is...". (її ім'я...).

 

 1. «Вгадай задуманий предмет»

Учень виходить із класу. Діти задумують предмет. Учень входить до класу і запитує: „Is it a book?" (Це книга?). Клас хором відповідає: „Yes (no). It's (not) a book" (так або ні). Учню дозволяють поставити не більше трьох запитань. Якщо після третього запитання він не вгадав предмет, діти називають його хором.

 

 1. «Світлофор»

 Учитель каже, що він називатиме предмети, які учні звичайно кладуть у портфель, коли йдуть до школи. Якщо це відповідає дійсності, учні показують зелений колір „світлофора", якщо ні, то червоний. Гра проводиться англійською мовою в швидкому темпі. Діти, які правильно і швидко відповідають, нагороджуються призами (вирізані різнокольорові предмети, фігурки, іграшки та ін.).

 

 1. «Біла ворона»

Вчитель показує дітям 5 карток, на яких зображені знайомі предмети.4 предмети з п’яти мають належати до однієї категорії, а один - до іншої.

Наприклад: a pen, a rule, a book, a pencil, а саt. Діти визначають зайвий предмет, та пояснюють чому.

 

Вчитель англійської мови комунальної

організації (установи, закладу)

«Шосткинська спеціалізована школа I

ступеня №13 Шосткинської міської ради

Сумської області» 

Чийпеш Ірина Миколаївна

docx
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
1600
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку