12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Використання ігрових технологій на уроках математики

Про матеріал

Мій девіз : «Учитель і учень ростуть разом». Ігрові форми уроку дозволяють рости як учням, так і вчителю. Технологія ігрових форм навчання легко сприймається. Наприклад, досить популярні народжені на телебачені інтелектуальні ігри, на зразок «Колесо історії», «Брейн-ринг», КВК»

Пошук нових форм і прийомів вивчення математики в наш час – явище не тільки закономірне, але й необхідне. І це зрозуміло: у вільній школі, до якої ми йдемо, кожний не тільки може, а й повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості особистості. В умовах гуманізації освіти реальна теорія і технологія масового навчання напрямлена на формування сильної особистості, здатної жити й працювати у світі.

У школі особливе місце відводиться таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведені уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності. Ці завдання школярів можна успішно розв'язувати завдяки технології ігрових форм навчання.

Ігрові форми навчання дозволяють використовувати всі рівні засвоєння знань: від відтворювальної діяльності через перетворювальну до головної мети – творчо-пошукову діяльність. Творча-пошукова діяльність, виявляється більш ефективно, якщо їй передує відтворювальна й перетворювальна, в результаті чого учні опановують прийоми навчання.

1.Гра є самостійним видом розвивальної діяльності дітей різного віку.

2.Гра дітей – найбільш вільна форма їхньої діяльності, в якій усвідомлюється, вивчається навколишній світ, відкривається простір для особистої творчості, активності самопізнання і самовираження.

3.Гра – перший ступінь діяльності дошкільника, початкова школа його поведінки, нормативна й рівноправна діяльність молодших школярів, підлітків, юнаків, які змінюють свої цілі, залежно від віку.

4.Гра – практика розвитку. Діти грають, оскільки розвиваються, і розвиваються, тому що грають.

5.Гра – вільне саморозкриття, саморозвиток з опорою на підсвідомість, розум і творчість.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

«Використання ігрових технологій на уроках математики»

 

 

 

 

Підготувала

Вчитель математики

 (5,7, 10,11 клас)

Стрілковецького НВК

Гатлан Світлана Петрівна

2018

Мій девіз : «Учитель і учень ростуть разом». Ігрові форми уроку дозволяють рости як учням, так і вчителю. Технологія ігрових форм навчання легко сприймається. Наприклад, досить популярні народжені на телебачені інтелектуальні ігри,  на зразок «Колесо історії», «Брейн-ринг», КВК»

Пошук нових форм і прийомів вивчення математики в наш час – явище не тільки закономірне, але й необхідне. І це зрозуміло: у вільній школі, до якої ми йдемо, кожний не тільки може, а й повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості особистості. В умовах гуманізації освіти реальна теорія і технологія масового навчання напрямлена на формування сильної особистості, здатної жити й працювати у світі.

У школі особливе місце відводиться таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведені уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності. Ці завдання школярів можна успішно розв'язувати завдяки технології ігрових форм навчання.

Ігрові форми навчання дозволяють використовувати всі рівні засвоєння знань: від відтворювальної діяльності через перетворювальну до головної мети – творчо-пошукову діяльність. Творча-пошукова діяльність, виявляється більш ефективно, якщо їй передує відтворювальна й перетворювальна, в результаті чого учні опановують прийоми навчання.

 1.                   Гра є самостійним видом розвивальної діяльності дітей різного віку.
 2.                   Гра дітей – найбільш вільна форма їхньої діяльності, в якій  усвідомлюється, вивчається навколишній світ, відкривається простір для особистої творчості, активності самопізнання і самовираження.
 3.                   Гра – перший ступінь діяльності дошкільника, початкова школа його поведінки, нормативна й рівноправна діяльність молодших школярів, підлітків, юнаків, які змінюють свої цілі, залежно від віку.
 4.                   Гра – практика розвитку. Діти грають, оскільки розвиваються, і розвиваються, тому що грають.
 5.                   Гра – вільне саморозкриття, саморозвиток з опорою на підсвідомість, розум і творчість.
 6.                   Гра – головна сфера спілкування дітей, у ній вирішуються проблеми міжособистісних стосунків, набувається досвід спілкування між людьми.

Цілі й завдання гри

 

Згідно з концептуальними положеннями, мета застосування технології ігрових форм навчання – розвиток стійкого пізнавального інтересу в учнів через різноманітні ігрові форми навчання.

Цілі:

Освітні:

 •     Сприяти міцному засвоєнню учнями навчального матеріалу;
 •     Здатність розширювати кругозір учнів через використання додаткових джерел.

Розвивальні:

 •     Розвивати в учнів творче мислення;
 •     Сприяти практичному застосуванню вмінь і навичок, набутих на уроці.

Виховні:

 •     Виховувати моральні погляди й переконання;
 •     Сприяти вихованню особистості, здатної  саморозвиватися і самореалізовуваться.

 

Працюючи над технологією ігрових форм навчання, використовую різноманітні засоби навчання:

 •     Робота з підручником;
 •     Використання апарату підручника;
 •     Схеми;
 •     Навчальні фільми, діафільми, діапозитиви;

Творча робота самих учнів – програми, презентації, реферати, моделі.

 

Вибір гри

У першу він залежить від того, якою є дитина, що їй необхідно, які виховні завдання вимагають вирішення. Якщо гра колективна, необхідно добре знати склад гравців, їхній інтелектуальний розвиток, фізичну підготовленість, вікові особливості, інтереси, рівень спілкування і сумісності тощо. Вибір гри залежить від часу її проведення, тривалості світового дня і місця її проведення, наявності ігрових аксесуарів. Мета гри знаходиться за межами ігрової ситуації, результат гри може виражатися  у вигляді зовнішніх предметів та усіляких виробів (моделі, макети, іграшки, конструктори, ляльки тощо), «продуктів» художньої творчості, нових знань .

Основні принципи організації гри

 1.                   Відсутність примусовості в будь-якій формі під час залучення дітей до гри.
 2.                   Розвиток ігрової динаміки
 3.                   Підтримання ігрової атмосфери (підтримання реальних почуттів дітей).
 4.                   Важливим є перенесення основного сенсу ігрових дій у реальній життєвий досвід дітей).
 5.                   Перехід від найпростішої гри до складних ігрових форм.

Безумовно, виховна, освітня, цінність інтелектуальних ігор залежить від участі в ній педагогів, вихователів.

 Дотримуюсь таких правил проведення уроку в ігровій формі.

 1.                   Попередня підготовка. Необхідно обговорити коло питань і форму проведення, завчасно розподілити ролі. Це стимулює пізнавальну діяльність.
 2.                   Обов'язкові атрибути гри: оформлення, відповідна перестановка меблів, що створює новизну, ефект несподіванки – сприятимуть підвищенню емоційного фону уроку.
 3.                   Обов'язкова констатація результатів гри.
 4.                   Обов'язкові ігрові моменти не навчального характеру з метою переключення уваги й знаття напруженості.

Головне – повага до особистості учня, не згасити інтересу до роботи, а навпаки, прагнути розвивати його, не залишати місця почуття тривоги й невпевненості у своїх силах.

Конспект уроку з алгебри у 7 класі.(Урок –гра)

Тема. Степінь з натуральним показником та властивості степеня з натуральним показником.

Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання учнів про означення та властивості степені числа з натуральним показником; вміти застосовувати набуті знання під час розв'язування завдань; у ході уроку-гри виховувати інтерес та любов до математики, почуття солідарності, чесності,  поваги до однокласників.

Девіз уроку: Гра – шлях дітей до пізна    ння світу, в якому вони живуть і який вони повинні зрозуміти.

Обладнання уроку: програвач, секундомір, пісочний годинник, дидактичний матеріал,картки, мікрокалькулятори.

 

ХІД УРОКУ

I . Організаційний етап.

Починаю вступну бесіду: про порядок гри, оцінювання учнівських відповідей, бажаюуспіхів учням.

II. Перевірка домашнього завдання.

Конкурс «Розминка».

(Кожен учень одержує картку із завданням, вписує прізвище на картці).

На завдання відводиться  ____ хвилин


Картка №1

1. Знайдіть значення виразу:

1) ;

2) .

2. Подайте у вигляді степеня з основою 3:

 1.   27;
 2.   (93)2.

Бажаю успіхів!!!

 

Картка №1

1. Знайдіть значення виразу:

1) ;

2) .

2. Подайте у вигляді степеня з основою 3:

 1.   27;
 2.   (93)2.

Бажаю успіхів!!!

 

III Актуалізація опорних знань


Конкурс «Бліцтурнір». (Усне обчислення)

Картка

У цих вправах можливі допущені помилки. Якщо це так, то в яких завданнях і яких правил або яких властивостей не знає учень, що виконав ці вправи?

1) 5*5*5*5=45;

2) 23*27=410;

3) 00 =1;

4) 230/210=23;

5) (2х)3 = 2х3

Бажаю успіхів!!!

На завдання відводиться  ____ хвилин

Відзначаю тих учнів, які правильно виконали завдання, і тих, у чиїх роботах допущені помилки.

IV Мотивація навчальної діяльності.

VУдосконалення вмінь і навичок.

Конкурс «Дуель»

КАРТКА

 1.     Обчисліть: ;
 2.     Порівняйте: 2525 і 250*350

VI Підсумки уроку.

РЕФЛЕКСІЯ

 •     Які завдання були незрозумілими?
 •     Які завдання викликають сумнів?

VIIДомашнє завдання.

Скласти задачу про своє село ,із використанням вивченого матеріалу.


 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 7 клас, Інші матеріали
Додано
12 грудня 2018
Переглядів
1313
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку