Використання інтерактивних технологій навчання на уроках інформатики в початковій школі

Про матеріал

Серед великої кількості інноваційних технологій більшість учителів сьогодні визначають перевагу роботи в режимі інтерактиву. В інтерактивному навчанні змінюється взаємодія вчителя та учня: активність учителя поступається місцем активності учня, а метою вчителя стає створення умов для ініціативи школярів. Інтерактивне навчання забезпечує взаєморозуміння, взаємодію, взаємозбагачення. Принципово змінюється схема взаємодії між учасниками навчального процесу. У такому контакті з учителем та однокласниками кожний учень відчуває себе комфортніше, впевненіше. Пропоную декілька інтерактивних методів роботи на уроках інформатики у початковій школі.

Перегляд файлу

Використання інтерактивних технологій навчання на уроках інформатики в початковій школі

 

Серед великої кількості інноваційних технологій більшість учителів сьогодні визначають перевагу роботи в режимі інтерактиву.

 В інтерактивному навчанні змінюється взаємодія вчителя та учня: активність учителя поступається місцем активності учня, а метою вчителя стає створення умов для ініціативи школярів. Інтерактивне навчання забезпечує взаєморозуміння, взаємодію, взаємозбагачення. Принципово змінюється схема взаємодії між учасниками навчального процесу.

У такому контакті з учителем та однокласниками кожний учень відчуває себе комфортніше, впевненіше.

Результат пошуку зображень за запитом "кольорові поля" "Кольорові поля"

Методичний прийом "Кольорові поля" відноситься до прийомів інтерактивного навчання і призначений для розвитку навичок самоперевірки та самостійної роботи з написаним текстом. Найчастіше він використовується на уроках математики,  мови та літератури. Хоча цілком прийнятний і для інших предметів, де використовується такий вид діяльності, як самостійна письмова робота. Одна з найважливіших переваг прийому "Кольорові поля" полягає в тому, що він допомагає створенню психологічно комфортної обстановки на уроці. Учень не боїться перевірки, так як сам визначає ступінь її строгості, вчиться визначати й ступінь своєї підготовки та рівень засвоєних знань

Алгоритм роботи з прийомом

1. Учень пише письмову роботу (тест, твір, виклад, диктант, контрольну, роботу над помилками, самостійну, лабораторну і т.д.).

2. На полях  він робить позначки різними кольорами. При цьому ці позначки - це звернення до вчителя. Наприклад:

 •                     червона позначка - "перевірте і виправте всі помилки";
 •                     зелена позначка - "підкресліть всі помилки, я сам їх виправлю";
 •                     синя позначка - "вкажіть кількість помилок, я сам їх знайду і виправлю";
 •                     чорна позначка - " я не  серйозно  віднісся до роботи і робив її недбало".

Значення кольорів та їх кількість може варіюватися в залежності від завдання, від складності теми, від мети уроку. Наприклад, під час розв’язання рівнянь учень може попросити про перевірку одного з компонентів: алгоритму розв’язку,   наявності помилок в обчислення і т.д.

Порада: значення кожного кольору попередньо обговорюються і бажано написати ці значення на дошці або на окремому плакаті, щоб зразок завжди був перед очима.

 

 

«Кубик Блума» - прийом технології критичного мислення.

http://matin16kab.klasna.com/uploads/editor/9252/555234/sitepage_686/images/bloom_benjamin.jpgСучасна освіта будується на принцип "вчити не науці, а вчити вчитися". А як розвивати в дитині навички критичного мислення?  Один із популярних прийомів технології критичного мислення був розроблений американським вченим і психологом Бенджаміном Блумом. Прийом називається "Кубик Блума".

 

Бенджамін Блум відомий як автор унікальної системи алгоритмів педагогічної діяльності. Запропонована ним теорія, або "таксономія", розділяє освітні задачі на три блоки: когнітивну, психомоторну і афективну. Простіше кажучи, кожну мету можна позначити блоками "Знаю", "Творю" і "Вмію". Тобто, дитині пропонують не готове знання, а проблему. А вона, використовуючи свій досвід і знання, повинна знайти шляхи вирішення цієї проблеми.

«Кубик Блума»: методика використання

1. Знадобитися звичайний паперовий куб, на гранях якого написано:

• Назви.

• Чому.

• Поясни.

• Запропонуй.

• Придумай.

• Поділися.

2. Формулюється тема уроку. Тобто тема повинна визначити коло питань, на які доведеться відповідати.

3. Учитель кидає кубик. Грань, що випала, вказує на те, з якого типу питання слід задати. Зручніше орієнтуватися за словом на грані кубика - з нього і повинно починатися питання.

Класифікація питань

Прийом розвитку критичного мислення "Кубик Блума" унікальний тим, що дозволяє формулювати питання різного характеру.

• Назви. Передбачає відтворення знань. Це найпростіші питання. Учневі пропонується просто назвати предмет, явище, термін і т.д.

Наприклад.

Назвіть головних героїв поеми О. С. Пушкіна" Євгеній Онєгін ".

Назвіть види чотирикутника.

Що таке похідна?

Даний блок можна урізноманітнити варіативними завданнями, які допомагають перевірити загальні знання з цієї теми. Наприклад, використовуючи Кубик Блума на уроках геометрії, в блок "Назви" можна включати завдання на знання означень, властивостей чи теорем. Або запропонуйте учням прочитати текст і заповнити таблицю "Так-Ні" за текстом підручника.

• Чому. Це блок питань дозволяє сформулювати причинно-наслідкові зв'язки, тобто описати процеси, які відбуваються із зазначеним предметом, явищем.

Наприклад.

Чому математику називають "царицею наук"?

Чому Петро Перший був прозваний Великим?

Чому ти відносиш Печоріна до "зайвим людям"?

Чому квадрат має властивості прямокутника і ромба?

• Поясни. Це питання уточнюючі. Вони допомагають побачити проблему в різних аспектах і сфокусувати увагу на всіх сторонах заданої проблеми.

Додаткові фрази, які допоможуть сформулювати питання цього блоку:

         Ти дійсно думаєш, що ...

         Ти впевнений, що ...

Наприклад/

Ти справді думаєш, що діагоналі паралелограма у точці перетину діляться навпіл?

Ти впевнений, що у всіх цих випадках пишеться апостроф?

Ти впевнений, що саме цей графік відповідає даній функції?

• Запропонуй. Учень повинен запропонувати свою задачу, яка дозволяє застосувати те чи інше правило. Або запропонувати своє бачення проблеми, свої ідеї. Тобто, учень повинен пояснити, як використовувати ті чи інші знання на практиці   для розв’язання конкретних ситуацій.

Наприклад.

Запропонуй, де і як можна використовувати таблицю простих чисел?

Для чого тобі може знадобитися число «пі»?

• Придумай - це питання творчі, які містять в собі елемент припущення, вигадки.

Наприклад.

Придумай, як використовувалася б ця властивість у побуті?

Придумай, що буде, якщо на Землі зникнуть всі джерела прісної води.

Придумай рими до цього слова (на уроках англійської, російської мови чи літератури).

• Поділися - питання цього блоку призначені для активації розумової діяльності учнів, вчать їх аналізувати, виділяти факти та наслідки, оцінювати значимість отриманих відомостей, акцентувати увагу на їх оцінці.

Питанням цього блоку бажано додавати емоційне забарвлення. Тобто, сконцентрувати увагу на відчуттях і почуттях учня, його емоціях, які викликані названої темою.

Наприклад.

Поділися, що ти відчуваєш, коли чуєш музику Моцарта?

Чому ти вибрав саме цю тему для доповіді?

Варіанти використання "Кубика Блума" на уроках

Прийом критичного мислення "Кубик Блума" універсальний. Його може використовувати не тільки будь-який вчитель-предметник, а й викладачі ВНЗ, психологи, соціологи.

Можливі два варіанти:

• Питання формулює сам учитель. Це більш легкий спосіб і його використовують на початковій стадії  освоєння методики - коли необхідно показати учням приклади, способи роботи з кубиком.

• Питання формулюють самі учні. Це варіант вимагає значною підготовки від дітей, так як придумати питання репродуктивного характеру легко, а ось питання-завдання вимагають певного досвіду.

У старших класах «кубик Блума»  можна подати у вигляді таблиці. Учням пропонують заповнити таблицю питаннями відповідного типу. Потім на занятті вони обмінюються складеними таблицями та аналізують відповіді однокласників.

У  початкових класах замість стандартних запитань можна використовувати наступні:

 Опиши. Форму, розмір, колір, смак і т.д.

• Порівняй. Тобто, порівняй даний предмет або явище зі схожими, вкажи подібності та відмінності.

 Назви асоціацію. З чим асоціюється у тебе даний предмет, явище?

 Зроби аналіз. Тобто, розкажи, з чого це складається, як зроблено тощо.

 Застосуй. Приведи приклади використання або покажи застосування.

 Оціни. Тобто, вкажи всі "плюси" і "мінуси".

Порада. Питання на гранях кубика можна варіювати за своїм бажанням. Важливо тільки, щоб вони охоплювали усі сторони заданої теми.

Використання прийому "Кубик Блума" тільки на перший погляд здається важким. Але практика показує, що прийом дуже подобається учням, вони швидко освоюють техніку його використання. А вчителю цей прийом допомагає розвивати навички критичного мислення і в активній та цікавій формі перевіряти знання й вміння учнів.

 

D:\Новая папка\Куб Блума кольоровий.png

 

 

 

 

 

 

Гра «Світлофор»

Світлофор – це довга смужка картону, яка з одного боку червона, а з іншого зелена. Працює «світлофор» так: під-час проведення усного  опитування учні сигналізують  учителеві, чи знають вони відповідь на дане запитання (зелений бік – так, червоний – ні).

Через 5 хвилин  в учителя є чітке уявлення, що із запропонованого на попередньому уроці учні засвоїли добре, а що потрібно повторити ще раз.

 

 

 

Гра «Снігова лавина»

 Один учень називає, наприклад, інструмент з програми Paint, другий учень – його призначення, третій – додаткові параметри цього інструмента, четвертий – алгоритм використання цього інструмента.  За декілька хвилин можна охарактеризувати декілька інструментів.

 

Гра «Так» - «Ні»

Питання читається один раз, перепитувати не можна, за час читання питання необхідно записати відповідь «так» чи «ні». Головне тут - долучити навіть самих пасивних до навчання.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Роєва Наталя Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
9 березня 2018
Переглядів
2553
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку