Використання можливостей табличного редактора Microsoft EXCEL

Про матеріал
Дана тема розглядається під час вивчення розділу «Електронні таблиці та їх призначення» на ІІ-му курсі предмету «Інформатика» за програмою «Інформатика» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Під час вивчення теми учень повинен знати способи введення даних різних форматів в електронну таблицю, правила запису та редагування формул, способи навігації аркушем і книгою, здійснювати аналіз даних у середовищі табличного процесора, оволодіти навиками роботи з діаграмами, а саме: визначати та змінювати тип, задавати діапазон вхідних даних, налаштовувати параметри відображення. При вивченні теми «Табличний редактор Microsoft EXCEL» на уроках інформатики може використовуватися будь-яка числова інформація, яка може зацікавити учнів. Проведення нетрадиційних уроків дає можливість доповнити і поглибити знання учнів, розвинути інтерес до предмету, формувати у них компетенції, яких потребує сучасне життя. У ході проведення уроку залучено інноваційні технології: комп’ютер, програмне забезпечення для демонстрації презентації, що покращують сприйняття інформації.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала:

викладач математики, інформатики

Тристан Олеся Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: «Інформатика»

Тема програми: «Електронні таблиці та їх призначення»

Тема уроку:  «Використання можливостей  табличного редактора

                        Microsoft EXCEL»

 

Мета  уроку: 

 

 • Навчальна: практичне закріплення учнями теоретичних знань з теми «Електронні таблиці Microsoft EXCEL»,  формування знань і навичок створення,  редагування, форматування електронних таблиць і  виконання в них математичних і статистичних розрахунків, використання отриманих знань для рішення інших практичних завдань.
 • Розвиваюча: розвивати уміння працювати з електронними таблицями та програмою для обробки електронних таблиць, цілеспрямованість. Логічне мислення, пам’ять.
 • Виховна: виховання уважності, посидючості й працьовитості учнів вміння учнів самостійно виконувати поставлені завдання  і їх оцінювати.

Міжпредметні зв’язки: Обробка текстової та графічної інформації, українська мова, виробниче навчання.

 

Тип уроку: Формування практичних вмінь і навичок

 

Матеріально – дидактичне оснащення уроку:

 

 1.               Персональні комп'ютери
 2.               ОС WINDOWS, пакет офісних програм
 3.               Картки – завдання для практичної роботи
 4.               Бланки самооцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План уроку:

 

 

І. Організаційна частина:

Оголошення учням теми й мети уроку

ІІ.  Актуалізація опорних знань:

Відповіді учнів на теоретичні питання по даній темі

ІІІ.  Практична робота на ПК по картках - завданнях

IV.  Самоаналіз і самооцінювання учнями своєї роботи

V.  Підведення підсумків уроку й виставлення оцінок за урок

Підведення підсумку уроку. Виставлення та мотивація оцінок

VI. Домашнє завдання

 

Хід уроку:

 

І.  Організаційна частина

1.1 Перевірка присутності учнів на уроці.

1.2. Перевірка учнів до готовності уроку.

 

ІІ.   Актуалізація опорних знань

 

Фронтальне опитування:

 

 1. Що таке електронні таблиці?
 2. Як здійснюється запуск ET?
 3. Чи можна в ET скласти таблицю розрахунку зарплати?
 4. Чи можна в ET будувати діаграми, графіки функцій?
 5. Охарактеризувати елементи ET (робоча книга, аркуш, комірка, діапазон комірок ).
 6.  Як в ET іменуються комірки, діапазон комірок?
 7.  Як вносити дані в комірку?
 8. Чи можна до комірки ET записати число, формулу, слово?
 9.  Як змінити формат даних в ET?
 10.  Як позначаються арифметичні операції в ET?
 11.  Які правила запису формул в ET?
 12.  Правила використання вбудованих функцій у формулах.

 

ІІІ. Лабораторно - практична  робота на ПК     по картках

Завданнях в малих групах

 

 

ЗАВДАННЯ №1

 

Введення, редагування та форматування табличних даних.

 

ХІД РОБОТИ

 1.         Увімкніть комп’ютер, завантажте табличний процесор Excel.
 2.         Для заданої таблиці (табл.1), створіть електронну таблицю, відредагуйте та відформатуйте її.

              Таблиця 1

Шумові характеристики деяких

джерел шуму

Джерело шуму

Відстань

до джерела, м

Рівень звукового

тиску, дБ

Шелест листя,

тихий шепіт

1

10-15

Цокання будильника

1

30

Струміння води з крану

1

40-45

Друкарська машинка

1

50

Телевізор

4

80-95

Вантажівка, що їде вулицею

7

90-95

Крик підлітка

1

100-105

Відбійний молоток

1

110-120

Двигун гелікоптера

10

110

Постріл з гармати, старт ракети

100

120-150

 

 1.         Переконайтеся, що в таблиці немає помилок.
 2.         Внесіть до створеної таблиці такий рядок:

 

Реактивний двигун

10

130

 

 1.         Замість «Постріл з гармати,старт ракети» внесіть «Постріл з гармати, старт космічної ракети».
 2.         Відформатуйте числові значення другого стовпчику у

       форматі  #,##

 

 

 

ЗАВДАННЯ № 2

 

Опрацювання табличної інформації за допомогою формул та операцій ЕТ

 

ХІД РОБОТИ

 

 1.    Для таблиць, які наведенні нижче, створіть електронні таблиці,виконайте їх редагування і, використовуючи формули, заповніть порожні комірки таблиць.
 2.    Таблицю 2 розмістити на аркуші 2.
 3.    Таблицю 3 розмістити на аркуші 3.

 

           Таблиця 2

Маса деяких органів дорослої людини

 

Назва органу

Відносна маса органу, відсоток до маси тіла

Маса людини,

кг

 

 

65

75

90

Мускулатура

44

 

 

 

Скелет

17

 

 

 

Шкіра

18

 

 

 

Головний мозок

2,2

 

 

 

Серце

0,5

 

 

 

Очі

0,02

 

 

 

Легені

1,5

 

 

 

Печінка

2,8

 

 

 

Нирки

0,5

 

 

 

Кров

7

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Хімічний склад тіла людини

 

Маса людини,кг

12

40

55

70

Вода (60%)

 

 

 

 

Білки (19%)

 

 

 

 

Жири (17%)

 

 

 

 

Вуглеводи (17%)

 

 

 

 

Зола (3%)

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ № 3

 

Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій та операцій електронних таблиць

 

ХІД РОБОТИ

 

 1. Для таблиць, які наведенні нижче, створіть електронні таблиці,виконайте їх редагування і, використовуючи майстер функцій (а саме математичні та статистичні функції), заповніть порожні комірки таблиць.
 2. Таблицю 4 розмістити на аркуші 4.

                                                                           Таблиця 4

Тривалість життя тварин

 

Тварина

Тривалість

життя, роки

Щуки

300

Сардини

100

Лящі

95

Коропи

150

Середня тривалість життя риб

 

Черепахи

175

Жаби

16

Змії

30

Чайки

44

Папуги

90

Ворони

70

Дикі гуси

80

Страуси

40

Шуліки

115

Орли

104

Сороки

162

Середня тривалість життя птахів

 

Максимальна тривалість життя птахів

 

Мінімальна тривалість життя птахів

 

Коні

25

Бики

27

Вівці

13

Кози

23

Собаки

21

Коти

11

Середня тривалість життя домашніх тварин

 

Максимальна тривалість життя домашніх тварин

 

Мінімальна тривалість життя домашніх тварин

 

ЗАВДАННЯ № 4

 

Побудова діаграм і графіків під час роботи з ЕТ

 

ХІД РОБОТИ

 1. Створіть електронну таблицю, зміст якої наведено нижче, та побудуйте до неї стовпчикову й кругову діаграми.
 2. Таблицю 5 розмістити на аркуші 5,  діаграми – на аркушах 6,7.
 3. Таблицю 6 розмістити на аркуші 8,  діаграми – на аркушах 9,10.

 

Таблиця 5

Відносна частка типів угідь в Україні

(І ст.н.е. та наприкінці ХХст.)

 

Тип угідь

І ст.н.е., %

кінець ХХст., %

Ліси

51

14

Степи

32

0,5

Луки

0,5

11

Болота

3

1

Водні угіддя

4

2

Солончаки та солонці

2,5

1,5

Орні землі, техногенні ландшафти й поселення

7

70

 

 

Ви маєте отримати такі діаграми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6

Підвищення температури атмосфери

Землі за рахунок збільшення концентрації

СО2, СН4, N2O та фреонів

Роки

Температура збільшується на

1860

1

1880

0,8

1900

1,1

1920

0,6

1940

1,2

1960

0,6

1980

1

2000

1,5

2020

2

2040

4

 

              Ви маєте отримати таку діаграму:

 

 

 1. Покажіть таблиці викладачу, збережіть цю Книгу у файл Tabl.xls.
 2. Закрийте вікно табличного процесора Excel.
 3. З дозволу вчителя вимкніть комп’ютер.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Відносна частка типів угідь в Україні

(І ст.н.е. та наприкінці ХХст.)

Тип угідь

І ст.н.е., %

кінець ХХст., %

Ліси

51

14

Степи

32

0,5

Луки

0,5

11

Болота

3

1

Водні угіддя

4

2

Солончаки та солонці

2,5

1,5

Орні землі, техногенні ландшафти й поселення

7

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Підвищення температури атмосфери

Землі за рахунок збільшення концентрації

СО2, СН4, N2O та фреонів

 

Роки

Температура збільшується на

1860

1

1880

0,8

1900

1,1

1920

0,6

1940

1,2

1960

0,6

1980

1

2000

1,5

2020

2

2040

4

 

             

 

 

 

 

 

 

 1. Самоаналіз і самооцінювання учнями своєї роботи

 

 1.        Заповнення бланку самооцінювання
 2.        Перевірка викладачем бланків самооцінювання

 

 

Бланк самооцінювання

 

Група №___

 

Прізвище та ім’я ____________________

 

Теоретичні запитання

Практична

робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова оцінка за урок ______

 

 

 Підпис викладача _____

 

 

 1. Домашнє завдання: І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)  ст. 5-28 прочитати. Конспект вивчити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

 

Робота учнів на уроці оцінюється викладачем в підсумковій частині уроку, після отримання бланків самооцінювання учнів, де учні виставляли собі «плюс» за кожну правильну відповідь на теоретичні запитання і бали за практичну роботу.

За практичну роботу учні виставляють собі оцінку по дванадцятибальній системі, обсудивши це зі своєю групою.

Оцінку високого рівня (9 – 12 балів) отримають учні, відповівши на всі теоретичні запитання без помилок і виконавши практичну роботу на оцінку від десяти до дванадцяти балів.

Оцінку достатнього рівня (7 – 9 балів) отримають учні, відповівши на більш чим сім теоретичних запитань без помилок і виконавши практичну роботу на оцінку від сіми до дев’яти балів.

Оцінку середнього рівня (4 – 6 балів) отримають учні, відповівши на більш чим чотири теоретичних запитань без помилок і виконавши практичну роботу на оцінку від чотирьох до шости балів.

Оцінку навчального рівня (1 – 3 бали) отримають учні, не відповівши, або відповівши на одне - три  теоретичні запитання без помилок і виконавши практичну роботу на оцінку від одного до трьох балів.

У випадку, якщо дані критерії не виконуються, викладач виставляє оцінку учню на свій розсуд, об’єктивно оцінюючи роботу учня на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
10 лютого
Переглядів
317
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку