Використання музично - дидактичних ігор, загадок, ребусів, вікторин на уроках музичного мистецтва

Про матеріал
У збірнику вміщено музично-дидактичні ігри, загадки, ребуси, вікторини, які використовуються на уроках музичного мистецтва в процесі співу, допомагають вчити дітей співати виразно, не примушено, вчать брати дихання між музичними фразами, втримувати його до кінця фрази.
Перегляд файлу

http://cv01.twirpx.net/0392/0392445.jpg 

http://solgorodok.ru/wp-content/uploads/2013/12/275114_html_m6631b079.png

 

http://www.playcast.ru/uploads/2013/08/02/5802053.png

    Використання музично -     

 дидактичних ігор, загадок,

ребусів, вікторин на уроках 

      музичного мистецтва

http://www.tonika.co.il/RU/wp-content/uploads/Depositphotos_6856981_XXL_2-300x204.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dnz46.edu.vn.ua/wp-content/uploads/2013/02/0_42a71_db0f6a2b_XL.jpg 

 

 

 

 

 

 

У збірнику вміщено музично-дидактичні ігри, загадки, ребуси, вікторини, які використовуються на уроках музичного мистецтва в процесі співу, допомагають  вчити дітей співати виразно, не примушено, вчать брати дихання між музичними фразами, втримувати його до кінця фрази. Використання музично-дидактичних ігор як особливого виду ігрової діяльності молодших школярів на уроках музичного мистецтва допоможе розвинути їхні музичні здібності, музичну та загальну культуру. У процесі навчально-музичних ігор школярі, виконуючи роль дорослих, засвоюють потрібні знання, набувають умінь і навичок. У грі вони краще пізнають один одного, вільніше почуваються, дорослішають, це пожвавлює спілкування учнів і в позаурочний час; діти стають самостійнішими й незалежнішими, формують власну думку і вміння її доводити.

Адресовано для впровадження в роботу вчителів музичного мистецтва.

 

http://dnz_104.dnepredu.com/uploads/editor/2492/97855/sitepage_27/images/ocuklar_i_n_14_800x600_mid.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      І. Вступ

         Теоретичні основи використання  музично - дидактичних ігор, 

         загадок, ребусів, вікторин на  уроках музичного мистецтва................4    

      ІІ. Система музично - дидактичних ігор на уроках

           музичного мистецтва

 

         1. Ігри на розвиток чуття метру та ритму..............................................7

 

        2. Ігри на розвиток динаміки та звуковисотного

            відчуття ..........................................................................................9

 

 3. Ігри на розвиток ладового відчуття та чуття

     багатоголосся...............................................................................11

 

         4. Ігри на розвиток пам'яті та голосу  .................................................13

 

         5. Гра на музичних інструментах ........................................................15

 

         6. Музично - рухові ігри.......................................................................16

 

      III. Музичні загадки..............................................................................26

 

      ІV. Музичні ребуси................................................................................32

      

      V. Музичні вікторини

 

       1. Вікторина " Біомузика".....................................................................37     

 

       2. Музично- інструментальна вікторина ............................................40

      

      3. Вікторина " У світі музики".........................................................49

     VІ. Висновки............................................................................... .........50         

     VІІ.Список  використаної  літератури..............................................51                            

                                         

                                            Вступ

        На сучасному етапі розвитку освіти одним із стратегічних завдань визначено необхідність формування активної, творчої особистості. Становлення її духовної сфери визначається впливом мистецтва. Тому важливою складовою всебічного розвитку підростаючого покоління є музично-естетичне виховання, формування художніх уявлень. На розвиток музичних здібностей дитини великий вплив має ігровий момент. Педагоги та психологи вважають гру своєрідною формою співвідношень між навко- лишнім світом та життєвими подіями. Вона є одним із видів дитячої діяльності. Проблема використання гри в навчальному процесі відбита в багатьох дослідженнях.

      Ряд дослідників розглядають дидактичну гру як один із засобів навчання й виховання на уроках музики. Аналіз теоретичних напрацювань і педагогічної практики показують, що питання використання дидактичної гри у музичному вихованні школярів вивчено ще недостатньо. В Українському педагогічному словнику розкривається зміст поняття "гра" – форма вільного самовияву людини, яка передбачає реальну відкритість світові можливого й розгортається або у вигляді змагання, або у вигляді зображення .

       Гра – найбільш доступна й природна форма діяльності учнів, яка створює особливу атмосферу довір’я, інтересу, емоційного піднесення. Дитяча гра – джерело і засіб розвитку, метод музично-естетичного виховання школярів. В умовах гри діти краще засвоюють, легше запам’ятовують навчальний матеріал. Але щоб гра захоплювала учнів, вчителю слід визначити, чим діти цікавляться, продумати зміст гри, правила, виготовити атрибути, наочність. Щоб гра проходила вдало й цікаво, вчитель повинен уміло її організувати: підготувати, провести, проаналізувати. У процесі гри вчитель мусить виявляти максимум уваги, такту, доброзичливості до учнів, щоб недоречним зауваженням не вплинути на активність та ініціативу дітей.

         Недопустимо в процесі гри давати багато зауважень дисциплінарного характеру, адже діти почувають себе вільно, невимушено, вони задоволені своєю самостійністю й повноцінністю. Учитель підбадьорює дітей до пошуків відповіді на питання ігрового завдання. Велике значення має і вмілий підсумковий аналіз. Помилки учнів треба аналізувати не в ході гри, а наприкінці її, щоб не порушувати враження від самої гри. Слід звертати увагу на активність, кмітливість, на тактовне поводження під час гри. Бажано, щоб школярі брали участь у підведенні підсумків гри, самостійно приймали рішення разом з учителем. Це дозволяє виробити навички самоконтролю та самооцінки. Результати гри треба оцінювати. Гра спрямована у майбутнє, бо в ній моделюються життєві ситуації, розвиваються якості особистості, вміння та навички, які стануть необхідними для виконання соціальних функцій. Тому правильно організована й керована гра – дійовий спосіб формування художніх інтересів молодших школярів. У грі всі її учасники постійно взаємодіють, спілкуються між собою, що потребує дотримання певних правил і норм. Загальновідомо, що в дитинстві домінуючою діяльністю є гра. При вступі дитини до школи провідною діяльністю стає навчальна, а гра виступає сполучним елементом, який забезпечує успішне виконання та засвоєння знань, умінь і навичок. На уроках музики гра – це не сама мета. Д. Кабалевський наголошував, що гра повинна звучати в самій музиці.

        Музична гра – це серйозна діяльність для дітей, яка змушує їх уважно вслухатися в музику. На уроках музики одним із провідних методів навчання й виховання є дидактичні ігри. Вони позитивно впливають на пізнавальну діяльність учнів. Основне призначення музично-дидактичних ігор – розвивати емоційно-почуттєву сферу молодших школярів, формувати у дітей музичні здібності, в доступній ігровій формі допомогти їм розібратися і якісно засвоїти програмовий матеріал, пробуджувати інтерес до самостійних дій з використанням набутих на уроках музики знань. У результаті їх систематичного використання в навчальному процесі у дітей розвиваються основні процеси мислення: порівняння, увага, аналіз та ін. Музично-дидактичні ігри збагачують дітей новими враженнями, розвивають у них ініціативу, самостійність, здатність до сприйняття. Розвиткові музичного інтересу в дітей сприяють ігрові ситуації, що часто застосовуються в роботі з молодшими школярами. Ігрові ситуації допомагають підтримувати інтерес дітей до уроку, забезпечити емоційне розвантаження, запобігти емоційній перевтомі, сприяють розвиткові музичних здібностей молодших школярів. Гра допомагає активізувати увагу дітей, швидко залучити всіх учнів до діяльності. Вона веселить, приносить радість, викликає емоційний настрій. У процесі вибору гри важливо враховувати вікові особливості дітей, рівень їхнього музичного розвитку та знань. Навчання слід починати з простих ігор, які доступні всім дітям. Вони повинні бути цікаві й привабливі. Музично-дидактичні ігри, загадки, ребуси, вікторини  сприяють розвиткові творчого потенціалу школярів. Вони застосовуються не на кожному уроці.

      Музично-дидактичні ігри, загадки, ребуси, вікторини,  різноманітні за завданням і змістом, сприяють формуванню у дітей вміння слухати музику, розрізняти висоту звуків, тембр і силу, тривалість звуків, розвивати ритмічний, тембровий і динамічний слух. Тому на уроках музики використовуються музично-дидактичні ігри, загадки, ребуси, вікторини  для розвитку у дітей звуковисотного слуху, почуття ритму, тембрового та динамічного слуху, співацького голосу, творчих здібностей, вивчення матеріалу в різних ігрових ситуаціях.

 

                

http://talica.info/d/63656/d/rosie_metronome.gif            

 

1.Музично-дидактична гра «Скільки долей у такті?»

а) Вчитель плескає  пульс твору, виділяючи наголосом початок кожного такту.

б) Учні, порахувавши кількість ударів, мовчки показують пальцями отримане число.

Гру можна ускладнити, вклинивши поміж такти  з пульсуванням долей    такти з довільними ритмами.

      2.  Музично-дидактична гра «Повтори ритм»

а) Вчитель проплескує коротенькi ритмiчнi формулки.

б) Учні (за помахом руки вчителя) повторюють їх.

Гру ускладнюємо, додаючи пiсля плескань [для розвитку зорової уваги] жартiвливi рухи (наприклад, – розводимо руки вбiк, торкаємося вух, стискаємо пальцi в кулак, розчепiрюємо пальцi та повертаємо руки долонями до учнів тощо).

      3.  Музично-дидактична гра «Дай вiдповiдь»

а) Вчитель проплескує коротеньку ритмiчну формулку-запитання.

б) Клас повторює  питання (окрім учня, який вiдповiдатиме).

в) Учень, двічі послухавши музичне запитання, плескає-iмпровiзує ритм-вiдповiдь.

г) Учень ставить своє музичне питання сусідові [гра продовжується по колу].

Пам’ятаймо:  музична вiдповiдь може бути довшою або коротшою від запитання. Можна змiнювати темп, розмiр тощо.

      4.  Музично-дидактична гра «Ритмічний диктант»

а) Вчитель проплескує нескладнi ритмiчнi формулки.

б) Учні розшифровують їх складами ритму.

Якщо дiти не можуть впоратися iз завданням, то нагадайте їм про зв’язок складiв ритму iз ходою хлопчика, качечки i коника.  Так, наприклад, про ритмiчну формулку можна сказати: Спочатку йшов хлопчик (та ), потiм кривуляла качечка (тi тi ), за нею бiг коник (тукутуку),  а за коником знову йшов хлопчик (та).

     5.  Музично-дидактична гра «Читаємо ритми»

Намалювати на дошцi чотири квадрати із чверткою, із двома вісімками, із чотирма шістнадцятками та вісімковою тріоллю. Написати під ними назви складів ритму. Утворювати iз записаних тривалостей ланцюжки ритмiв.

а)  Вчитель по черзi показує указкою на один iз квадратiв.

 

 

                

                            та      ті ті  тукутуку  три ноти (в тріолі)

 

б) Учні вголос [у стриманому темпi] прочитують його складами ритму.

Щоб дiти встигали зорiєнтуватися, переводьте указку iз квадрата на квадрат iз невеликим випередженням.

Коли дiти вже вiльно читатимуть показанi ритми, переходьте до засвоєння складніших ритмоформул:

чвертка-дві вісімки [та    ті ті ],   чвертка з крапкою-вісімка [та   і ті ],

вісімка-чвертка-вісімка [ті та    ті],  вісімка-чвертка з крапкою [ті та   і],

вісімка-дві шістнадцятки [ті туку],  дві шістнадцятки-вісімка [тукуті ],

вісімка з крапкою-шістнадцятка [ті-ўку],  шістнадцятка-вісімка з крапкою [тукі-ў].

 

      6. Музично-дидактична гра «Годинникова майстерня»

Вчитель ділить клас на три групи.  Кожна група iмiтує голосом хiд одного з годинникiв: великого  (вiн iде чвертками — та  та  ),   середнього  (йде вiсiмками — тi тi тi тi ) та маленького  (вiн iде шiстнадцятками — тукутуку тукутуку).

Годинникар (вчитель або хтось iз дiтей) перевiряє годинники – запускає їх хiд та зупиняє.  Годинники цокають-йдуть усi разом, по одному, по два.

Гру можна ускладнити.  Подiливши клас на шiсть груп, годинникар перевiряє правильнiсть ходу годинникiв, включає та виключає годинниковi дзвiночки. Стежить за єдиним темпом, єдиним пульсом для усiх годинникiв своєї майстернi.

Великий годинник   [1-ша та 2-га група дiтей]

"ходить" i дзвонить чвертками   (та   та   //  бам   бам  ).

Середнiй   [3-тя та 4-та групи] — вiсiмками  (тi  тi  тi  тi //  дзiнь дзiнь дзiнь дзiнь ).

Маленький  [5-та та 6-та групи] — ходить шiстнадцятками  (тукутуку тукутуку), дзвонить-дзиньчить одним довгим звуком  (дзззззззз...).

 

 

http://u.jimdo.com/www400/o/s11971af781654224/img/ia2d623fac9b325a6/1380647473/std/image.gif

 

 

http://www.artleo.com/large/201108/4796.jpg

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Dynamics.svg/1024px-Dynamics.svg.png         1.  Музично-дидактична гра «Відлуння»

Учитель співає короткі мелодії та окремі звуки. Учні, імітуючи відлуння, повторюють їх.

        2.  Музично-дидактична гра «Гiрські вiдлуння»

Кожен ряд учнів повторює мовлене вчителем слово iз поступовим, але добре вiдчутним спадом динамiки. Слова можна повторювати одне за одним одразу, а можна робити мiж повторенням слiв зупинки. Другий варiант промовляння слiв дає змогу краще вiдчути-уявити гiрське безмежжя, простiр, далечiнь.

Вчитель  I ряд дiтей II ряд дiтей   III ряд дiтей

Добрий,  добрий, добрий,   добрий...

початок,  початок, початок,   початок...

половина,         половина, половина,   половина...

дiла,         дiла,  дiла,    дiла...

http://kak.znate.ru/pars_docs/refs/87/86804/86804_html_55baf135.jpgСпробуйте поговорити iз гiрським вiдлунням:

Що у лiсi? Клин,      клин,  клин...

Що за лiсом?    Полин,      полин, полин...

Що у водi?       Лин,      лин,       лин...

Що над водою?  Млин,      млин, млин...

  ff          mf        p   ppp

 

            3.  Музично-дидактична гра «Куди бiжать нотки?»

Варіант А. Вчитель грає коротенькi мелодичнi ходи висхiдного та низхiдного напрямкiв. Заплющивши очi, учні уважно слухають. Виставленою уперед рукою одразу реагують на змiни напряму руху ноток (пiднiмають руки вгору або опускають вниз). Пiсля кожної заграної групки звукiв учитель повiдомляє куди бiгли нотки. Починати гру доцiльно вiд звуку Ля першої октави (почувши кiлькаразове повторення цього звуку, учні ставлять праву руку у вихiдне положення – перед собою на рiвнi грудей).

Варіант Б. Нагадати учням, що на фортепiано та ксилофонi високi нотки знаходяться справа, а низькi – злiва. Ще раз провести гру «Куди бiжать нотки», попросивши дiтей показувати висхiдний рух звукiв вiдведенням руки вправо-вгору, низхiдний рух звукiв – вiдведенням руки влiво-вниз.

    

http://luzan.ucoz.ru/animes/notki1.gif

 

  4.  Музично-дидактична гра «Слуховий диктант»

а) Вчитель грає на iнструментi два-три сусiднi звуки (пощаблево вгору або вниз [без перестрибування через звук!]). Повiдомляє назву першого звуку.

б) Дiти, уяснивши напрям мелодичного руху, спiвають-називають заграну групку звуків.

в) Учитель грає наступну групку (починаючи від кінцевого звуку попередньої).

Вчитель  || до   ре             | ре мi фа мi фа         | фа  фа  cоль          ||

Діти  ||        до   ре       |      ре мi фа мi фа   |           фа  фа соль     ||

      5.  Музично-дидактична гра «Заспівай лінію»

Нагадати учням, що нотки можуть звучати на одному рiвнi. Можуть пощаблево пiднiматися вгору та збiгати вниз (гамоподiбний рух мелодiї). Можуть перескакувати через щаблi (рух мелодiї по тонах акорду).  Можуть погойдуватися вгору та вниз як морські хвильки (хвилеподiбний рух мелодії) тощо.

а) Намалювати на дошцi хвильку та чотири рисочки.  Із їхньою допомогою навчитися спiвати дві щедрівки  («Щедрик», «Щедрiвочка щедрувала»).

б) За допомогою хвильок-двотактів вивчити пiсню «Коломийки заспiвати».

 

 

       6. Музично-дидактична гра «Промовляй скорочено»

 а) Сольфеджуючи з учнями мелодії, вживаймо скороченi форми назв нот (із двох літер):

до   ді    ре   рі   мі   фа   фі   зо (соль)  зі   ля   лі   сі   до2,

до2  сі   су   ля   лу   зо (соль)  зу   фа   мі   му   ре   ру  до.

       7.  Музично-дидактична гра «Співаємо з нот»

Написати на дошцi лiтери   Д  Р  М  Ф  З  Л  С  Д  – скорочений запис назв нот

 до  ре  мі  фа  зо (соль)  ля  сі  до2.

http://dnz24.edukit.kherson.ua/files2/images/image.gif?size=11Переводячи указку iз літери на літеру, спiвати з учнями нескладнi мелодiї. Якщо дiти не попадають одразу на потрiбну висоту, то навчити їх “перебiгати” тихенько голосом (по щабельках гами) вiд однiєї заданої ноти до iншої.

    

                              

http://arthall13.ucoz.ua/_si/0/03075770.png     

                1. Музично-дидактична гра «Вкажiть     

                    правильне  закiнчення»

Вчитель грає учням знайомi мелодiї, та закiнчує їх не тонiкою, а будь-яким iншим звуком. Наприклад, До-мажорну мелодiю закiнчує спочатку Фа-дiєзом, за другим разом — Ля-бемолем, за третiм — Мi-бемолем  тощо.  Тiльки за четвертим-п’ятим разом грає правильну ноту.

Дiти, заплющивши очi, показують рукою яка iз кiнцевих ноток найкраще пiдходить до даної мелодiї. Похитування пiднятою рукою з розчепiреними пальцями є сигналом, що заграна нотка не годиться, щоб нею закiнчували мелодiю. Пальці стиснутi в кулак сигналiзують, що кiнцеву нотку взято правильно.

    2. Музично-дидактична гра «Ми в мажорі чи в мінорі?»

Подiливши клас на двi групи, заспiвати слова Це мажор це мінор на два голоси iз запiзненням (як відлуння). Слова Нахил добре чуємо ми – на один голос, разом, в унісон. За допомогою цієї гри з’ясовувати ладовий нахил інших мелодій.

1.Це мажор, ------------    Це мiнор, -----------    Нахил добре чуємо ми.

2.-------------  це мажор.  -----------  це мiнор.    Нахил добре чуємо ми.

ре мі фі            ре мі фі          ре мі фа       ре мі фа           фа фа  ре ре      фі ляля ре

 

   3.  Музично-дидактична гра «Скiльки чуєш звукiв?»

а) Вчитель грає на фортепiано 1-4 звуки (поодинокi звуки та спiвзвуччя — гармонiчнi iнтервали, тризвуки, септакорди).

б) Учнi, заплющивши очi та виставивши перед собою руку, показують пальцями кiлькiсть заграних звукiв.

в) Учитель, витримавши паузу, називає правильну кiлькiсть звукiв.

Щоб уникнути зайвих помилок, учитель грає спiвзвуччя iз трьох-чотирьох звукiв [тризвуки та септакорди]  почерговими ударами пальцiв  (iз форшлагом).

 

4. Музично-дидактична гра «Спів зовнішній та внутрішній»

Навчившись співати пісню (голосом, зовнішньо), учні вчаться співати її подумки. Щоб пе-ревірити уміння дітей внутрішньо уявляти музику, вчитель показує однією рукою пульсацію долей, а іншою переводить учнів зі співу зовнішнього на спів внутрішній (і навпаки).

Пальці вчителя зібрані в кулак – сигнал, що співаємо в думці, внутрішнім слухом.

Розкрита рука – що співаємо уголос. Сигналізувати про спосіб співу можна й за допомогою “семафорної палички” із зеленим та червоним кружечками.

 

  5. Музично-дидактична гра «Прицiлювання вухом»

Увесь клас напружено вслухається у заграний вчителем звук. Пiсля його завершення дiти намагаються продовжити заграний звук в уявi (внутрiшнiм слухом). За поданим знаком дiти тихенько вiдтворюють почутий звук, намагаючись заспiвати його iнтонацiйно якнайточнiше.

 

6. Музично-дидактична гра «Імпровізуємо супровід»

Супроводжувати спiв пісень [наприклад, забавлянки «Тосi, тосi»] виплескуванням найрiзноманiтнiших ритмiв (кому як вдасться). Навчити використовувати для імпровізації супроводів бубон, трикутник, дзвіночки тощо.

7.  Музично-дидактична гра «Ритмізуємо та інструментуємо  

     тексти»

Зі слова народжується спiв. Вчiмо учнів правильно вимовляти слова.  Вчiмо мiняти темп та ритм промовляння слiв. Вчiмо “iнструментувати” свою мову, тобто вiдтворювати слова в най-рiзноманiтнiших вiдтiнках тембру (легко, свiтло, прозоро, гулко, в’язко тощо). Навчiмо дiтей ставити в мовi логiчний (смисловий) наголос, тобто видiляти найважливiшi щодо смислу слова пiдвищенням iнтонацiї, змiною динамiки, сповiльненням темпу, паузою тощо.

НАщо хлопець купив шапку?   — Щоб носити.

Нащо хлОпець купив шапку?   — Бо хусток хлопцi не носять.

Нащо хлопець купИв шапку?   — Бо задурно не дають.

Ритмо-декламацiйнi вправи повиннi розковувати учнів; будити творчу уяву, фантазiю; приносити дiтям радiсть, утiху вiд створених, зiмпровiзованих просто на уроцi нових ритмiв та iнтонацiй.

http://alternativenine.com/images/55e15adfd4b9a.jpg 

 

 

 

 

http://cs7055.vk.me/c7002/v7002068/ae0a/UOcKt_rwavs.jpghttp://cs7055.vk.me/c7002/v7002068/ae0a/UOcKt_rwavs.jpg

 

 

 

          1. Музично-дидактична гра «Співаємо носиком»

а). Вiдчути роботу свого голосового апарату. Співати на пiанiссiмо довгі тривалості, почергово спрямовуючи струмiнь повiтря то через рот (у-у-у-у), то через нiс (м-м-м-м).

б) Згадати з дітьми найперші промовлені ними слова (діді, тятя, дай, гам). Заспівати на одній висоті вправу  Там-м-м-м-м-м  мама, баба, тато, няня.

в) Грати на уявних дзвонах (на одній висоті) та одночасно співати слова  бам, бом, бім, бум; сам, сом, сім, сум. Пiд час спiву кiнцевих лiтер  м, н  постаратися вiдчути резонування  вокальної маски  [вiбрацiю твердих частин лицевого кiстяка i резонаторних порожнин голосового апарату].

       2.  Музично-дидактична гра «Вчимося артикулювати голосні»

Протяжно промовляючи звуки  вокальної азбуки  У, О, А, Е, И, I  (у-у-у-у, о-о-о-o, а-а-а-а, е-е-е-е, и-и-и-и, i-i-i-i), формувати навички їх правильної вимови.

У — губи складено “трубочкою”;

О розташування губ схоже на букву  О;

А — рот широко вiдкритий, видовжений вниз;

Е — губи трохи розтягнутi на боки й притиснутi до зубiв.

  Вiдстань мiж зубами менша, нiж пiд час вимовляння звуку 

И — губи “усмiхаються”;

 I — губи ще бiльш розтягуємо в посмiшцi;  видно напiввiдкритi  

       зуби.

      3.  Музично-дидактична гра «Фізкультхвилинка для язика»

Запропонувати дiтям, заплющивши очi, внутрiшньо відчути роботу язика пiд час промовляння звуків.  Сказати, що той учень гарнiше й правильнiше вимовляє звуки, у кого слухнянiший язичок.

а) Виставивши язика, скрутити його трубочкою, розiгнути в жолобок, розпрямити як лопатку, зробити чашечку  (загнути вгору кiнчик та край язика).

б) Загнути язик на верхню губу,  на верхнi рiзцi з зовнiшнього боку (мiж губою i зубами),  на верхнi рiзцi з внутрiшнього боку.

в) Облизати кiнчиком язика верхню губу (рот напiввiдкритий); облизати ясна iз зовнiшнього боку, iз  внутрiшнього боку,  облизати кiнчиком язика пiднебiння.

4.  Музично-дидактична гра «Вчимося артикулювати приголосні»

Приголосний Л.   Притиснути до верхнiх зубiв кiнчик язика;  притиснути до зубiв широкий язик-лопатку.  Промовити:  Лу-ул, ло-ол, ла-ал, ле-ел, ли-ил, лi-iл.

Яблуня, слива, вiльха, клен.  Конвалiя, лiлея, кульбаба, тюльпан.

Приголосний С.  При його вимовi — губи в усмiшцi; зуби зближенi до 1 мм; кiнчик язика впирається в нижнi зуби-рiзцi; спинка язика вигнута, посерединi спинки язика утворено рiвчачок, по якому спрямовуємо струмiнь повiтря.

Закрiпити вимову звуку  С  за допомогою розспівування наступних складiв та слiв:

 

 

 

Приголосний З.  Нагадати учням, що ми говоримо та спiваємо “на видиху” — видихаючи з грудей повiтря. Нагадати, що наш голос утворюється завдяки вiбруванню (дрижанню) голосових зв’язок. Навчити дiтей правильно прикладати руку до гортанi, щоб вiдчути вiбрацiю пiд час звукотворення.

Закривши вуха долонями, i вимовляючи звуки  с-с-с-с, з-з-з-з,  вiдчути рiзницю у роботi го-лосового апарату  (-пiд час вимови звуку  з-з-з-з  дрижать-вiбрують голосовi зв’язки).

 

    5. Музично-дидактичні ігри «Повтори мелодiю» (а), «Повтори  

        мелодію навпаки» (б)

Вчитель спiває ряд звукiв i одночасно показує рукою висоту їх звучання.

а) Учнi повторюють заспiване вчителем:

Вчитель        Учнi

 До-ре-мi         До-ре-мi,

Раз-два-три        Раз-два-три...

б) Учнi повторюють заспiване у дзеркальнiй послiдовностi:

 

Вчитель         Учнi

Мi-фа-соль     Соль-фа-мi,

Три-чо-п’ять       П’ять-чо-три...

      6. Музично-дидактична гра «Співаємо ланцюжком»

У повільному темпі учні співають добре знану пісню по черзі, – кожен по одному звукові. Варіант: співають по одному звукові  рядами.

http://vorob.lvivedu.com/uploads/editor/7195/534606/sitepage_25/images/hor_ditey_3_.png     

                 

       

http://www.maardu.info/wp-content/uploads/2015/03/muz_instrumenty-1024x638.jpg

              1.  Музично-дидактична гра «Музичний гребінець»

Прикласти до гребінця смужку тонесенького паперу. Навчити учнів грати (точніше наспівувати) мелодiї на “музичному гребiнчику”. Нагадати їм, що гребiнець завжди повинен бути чистим; що гребiнець не можна нікому позичати (нi для причiсування, нi для гри на ньому).

        2.  Музично-дидактична гра «Граємо на дзвонах»

Уявити, що тримаємо в руці паличку для великого барабана. Грати нею на уявних дзвонах мелодiї пісень та одночасно співати їх числовими позначеннями щаблів ладу (назвами нот, словами).

       3.  Музично-дидактична гра «Граємо дзьобиком горобчика»

“Дзьобиком горобчика” (-склавши разом вказiвний та великий пальці правої руки; три iншi — в кулачок) грати мелодії на німій клавіатурі фортепіано. Послiдовнiсть виконавських рухiв рук така ж, як i при грi на уявних дзвонах.

      4.  Музично-дидактична гра «Вчимося грати двома руками»

За допомогою “рухiв ведмедика” навчити учнів грати мелодії з двох звуків, наприклад, «Ходить котик» на уявних дзвонах, фортепiано, ксилофонi.

а) Вчитель повертається плечима до класу i, похитуючись як ведмедик (вправо-влiво), показує iз якого боку беремо нотки пiснi на уявних дзвонах.

б) Учні, похитуючись разом iз вчителем, вдаряють долонями по уявних дзвонах.

в) Звужують рухи. Грають мелодiю вказiвними пальцями (“двома дзьобиками горобчикiв”) на німій клавіатурі фортепіано  (на двох чорних клавішах).

г) Учнiв, якi найкраще справилися iз завданням, учитель запрошує заграти мелодію пiсні на справжньому фортепiано.

      5.  Музично-дидактична гра «Граємо на том-томі»

Грати на барабанчику–том-томі ритми вивчених пiсень. Вдаряти по уявній мембрані том-тома слiд кiнчиками усiх п’яти пальців (зiбравши-заокругливши їх як при грi на фортепiано). Грати ритми однією рукою [лівою, правою], почерговими ударами  лiвої та правої рук.

Щоб досягти необхiдної швидкостi, хай учні рухають лише кистю, пiднiмаючи кiнчики пальцiв не вище одного сантиметра над уявною мембраною том-тома (поверхнею стола, парти).

http://kampot.org.ua/ua_kazku/uploads/imag/02/clip_image062.jpg

                                    

Music_by_Hallucination_Walker                    


ігра з музикоюhttp://www.stihi.ru/pics/2011/01/08/2437.gifмузична грабарабанщики        Барабанщики

 

 

Діти стоять у колі одне за одним.
На муз. супровід №1 чітким, бадьорим кроком усі йдуть по колу. На закінчення музики – зупиняються і повертаються обличчям до центру кола.
На муз. супровід №2 – імітують гру на барабані.
На муз. супровід №3 – «відпочивають»: присідають навпочіпки, підкладаючи долоні під щоку.

гра                        Віночок

Я віночок сплету,
Я віночок сплету.
А кому я цей віночок
На голівоньку вдягну?
(Тетянці, Оксанці…)

http://ru2.anyfad.com/items/t1@1e6b44ac-acc9-4f6d-9082-0517df4182b5/Ukranskiy-vinok-prikrasa-chi-oberig.jpg     Діти стоять у колі спиною до середини. Дівчинка з віночком у витягнутих руках іде, співаючи, повз них. Закінчивши співати, зупиняється і, якщо напроти неї дівчинка, називає її ім’я і вдягає на голову віночок. Якщо хлопчик – дає йому віночок у руки. На повторення музичного супроводу обоє виходять на середину кола й кружляють, узявшись під руки. Діти в колі плескають у долоні.

http://skachat-kartinki.ru/img/picture/Nov/21/1d2f933819727e2b53c1468aa253a5a5/mini_5.jpgЗайці та ведмідь

Муз. Т. Потапенко

 

музични ігри з нотами для малят зайці та ведмідь

музична гра для дитячого садка зайці та ведмідь 


 

Правила гри: Одна дитина зображає ведмедя, інші – зайців. «Зайці» ховаються в «нірках» (присідають позаду стільчиків), а «ведмідь» - в «барлозі» (меж присідає за стільчиком).
     На музичний супровід №1 «зайці» вибігають із своїх «нірок» і плигають по всій кімнаті. На музичний супровід №2 «ведмідь» виходить з свого «барлога» і намагається зловити «зайців».

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/96/461/96461288_medved2.png 

музичная гра чобіткиЧобітки


 

Діти стоять парами, тримаючись за руки. Вільні руки кладуть на талію.

     На музику А пари спокійно ходять по кімнаті. На музику Б діти повертаються обличчям до своєї пари, обидві руки кладуть на талію і швидко притупують ногами.


 

http://www.veselicherevychky.info/images/vch.gif
 


 

 

 

Гра з гномом

Муз. і сл. Поляченко Віри

 

гра з гномом

 

Гном не вміє сумувати,
Вас навчу я чаклувати,
Запалю я ліхтарі,
Та запрошую до гри.
Всі сховались? Я іду
І з ліхтариком знайду!

http://file.mobilmusic.ru/a4/34/fc/867949.gifПравила гри
Стоїть декілька великих капелюхів з пап’є-маше, або фанерних ялинок. Можливо використовувати будь-які атрибути. Гном співає пісню, діти тим часом танцюють за руки хоровод. Дітей менш на 1 людину, ніж капелюхів. Після слів: «…І з ліхтариком знайду!» - гном повертається до дітей, які сховались під капелюхи або за ялинки. Хто не встиг – виходить із ігри. Один капелюх забирають. Гра повторюється.

 

 

Хто перший?

Муз. Д. Шостаковича

 

хто перший? ноти музичної гри
 


 

Діти стоять шеренгою під стіною. Біля протилежної стіни стоять стільчики, на які кладуть 3-4 прапорці.
     На музику із шеренги виходять 3-4 дитини і, пролізши під дугами, біжать до стільчиків. Вони беруть прапорці, піднімають їх угору, а потім кладуть на місце.
     Виграє той, хто першим підняв прапорець. Потім діти повертаються на свої місця.
     Гра закінчується тоді, коли всі діти візьмуть у ній участь.

http://365psd.com/images/premium/thumbs/865/illustration-featuring-dancing-kids-124350.jpg

 

 

 

 

 

 

                

 

http://savepic.ru/1468024m.gif               Дожени свою пару

                                                     Муз. А. Островського


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://multiurok.ru/uploads/8/6/5/865de6d492c838068fdcbdadbefd1b953eecb061/kartinka.jpg
Діти шикується у дві шеренги і стають парами обличчям одне до одного.
На музику вступу всі розбігаються по кімнаті.
Потім діти першої шеренги повинні спіймати своїх друзів з другої шеренги, з якими вони стояли у парі.
При повторенні гри діти міняються ролями. Вчитель відзначає, хто перший наздогнав свого партнера.
 

 

 

 

                                                         Жмурки

http://savepic.ru/1473144m.gif

Правила гри:

Діти стоять вільно по всій кімнаті. З початком музики – танцюють, використовуючи знайомі танцювальні рухи. На закінчення музичного супроводу діти «ховаються», повертаючись спиною до вчителя, яка робить вигляд, що шукає дітей.
Варіант. Діти танцюють з кольоровими хусточками. На закінчення музики присідають і ховають обличчя за хусточку, тримаючи її обома руками.

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000019/pic/000091.jpg

 

Для фотошопа - 200 рамок png. Обсуждение на LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников 

 

 

 

 

 

Моя музыка - Сайт учителя русского языка и литературы Гриневой Елены Ивановны 

 

 

Ноты. - Музыка - Клипарты PNG - Клипарты у Анны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сім сестричок дуже дружних,

Кожній пісні дуже потрібних.

Музику не складеш,

Якщо їх не запросиш. (Ноти)

 

Цю пісню нам співала мама,

Коли колиска качала. (Колискова пісня)

 

Бали... бали... і музика грає,

Даму На танець кавалери запрошують.

Французький танець рухає силует,

А танець називаємо... (менует)

 

Запис нот об'єднує

Інструментів голоси,

Що в оркестрі грають:

Пташка - флейта, вовк - труба.

Запис нот у такий текстурі

Називають... (партитурою)

 

Всі герої вистави на сцені танцюють -

Не співають, не грають і не малюють...

Прекрасніше вистави в театрах немає,

А називається він просто - ... (балет)

 

У театрі дуже цікаво,

Коли у виставі всі співають.

І музику грав оркестр.

Вистава як же назвуть? (Опера)

 

Інструмент кличемо роялем,

Я з працею на ньому граю.

Голосніше, тихіше, гучніше, тихіше -

Усі гру мою почують.

Б'ю по клавішах я завзято,

Інструмент мій - ... (фортепіано)

 

На нотний запис дивлюся так дивлюся,

Все розумію і кажу:

«Мелодію ділимо на відрізки, ось так!

І бачимо, що кожен відрізок - ... (такт»)

 Писали ноти, між ними

Межу весь час проводили.

Вертикальна паличка та -

Це... (тактова риска)

 

Пари танцюють. Кроки «раз-два-три».

Що то за танець? Дізнався? Говори! (Вальс)

 

Вставимо диск ми в грамофон,

Заспіває в мить він.

Диск і дірка в серединці,

Він зветься... (грампластинкой)

 

Цей музичний лад

З октави ні ногою.

Звукоряд визначає,

А назва всі знають.

Ви запитайте у хлопців,

Що це таке? (Лад)

 

Гармонь, гітара, балалайка.

Їх загальним словом називай-ка! (Інструменти)

 

Разом, в ногу, раз, два, три!

Як крокують, подивися!

Не співають і не танцюють,

Строєм дружно... (марширують)

 

Музикантам махає він

Палочкою,... (диригент)

 

Чується пісня. Красиво звучить,

Вона про російських святих говорить.

В їх честь пісні звуки пролито,

І всі дізнаються: ця пісня - ... (молитва)

 

Три струни, грає дзвінко

Інструмент той - «треуголка».

Скоріше дізнавайся-ка,

Що ж це? (Балалайка)

 

За обідом суп їдять,

До вечора «заговорять»

Дерев'яні дівчата,

Музичні сестрички.

Пограй і ти трошки

На гарних яскравих... (ложках)

 

 

Вийшов в поле пастушок,

Заграв його... (ріжок)

 

Беремося За руки дружно,

Кругом встанемо - це потрібно.

Танцювати пішли, і ось -

Закружляв... (хоровод)

 

Якщо всі разом співають,

Це... назвуть. (хором)

 

Цей закінчений епізод

Грає оркестр, один співає. (Арія)

 

У перекладі з німецької це «ріг».

З голосним схожа, вам скаже народ.

Духовий інструмент, без сумнівів, безперечно,

А зветься красиво він - це... (валторна)

 

Інструмент грає весело.

Є хутра, клавіатури у нього.

Якщо пограє хоч трошки,

Всі дізнаються інструмент - ... (гармошка)

 

Якщо спів, інструментальне,

То сонатою зветься,

А коли воно вокальне,

Голосом одним співається,

Буде зватися не соната,

Називається... (кантата)

 

Це набір клавіш,

Звук при кожному ударі.

Навіть акордеон

Їм забезпечений, є в роялі. (Клавіатура)

 

Музичний інструмент,

Він духовий,

З тростиною він одинарною,

Гарний такий.

І витонченіше його,

Видно, в музиці немає.

Всім зрозуміло, про що я?

Це... (кларнет)

 

Ми на сцені виступали,

Ми грали на роялі,

Третій клас нам танцював,

П'ятий клас марширував.

Пісні співали і танцювали;

Нам виставляли оцінки

З журі потім експерти.

Любимо шкільні... (концерти)

 

Танець будинку, в коридорі,

Репетирувала я.

Всі рухи з танцю

Вивчила вся сім'я.

Знає навіть кішка Мурка,

Як танцюється... (мазурка)

 

Під музику танці,

Під музику струс

Зветься зрозуміло всім, просто.

... (Танець)

 

На балах він танцевался

І урочистим вважався.

Хто не знав, той не ліз.

Ну а танець - ... (полонез)

 

Куплет один красиво заспівавши,

Я почав співати простий... (приспів)

 

Ми дружно співаємо,

І нас співучої немає...

Коли нас четверо,

Вийде... (квартет)

 

Ця ноти висота

Щодо проста.

І не треба бути магістром,

Щоб визначити... (регістр)

 

Забарвлення звуку так звуть.

З ним висота і гучність тут.

І поруч тривалість йде.

Хто ознака перший назве? (Тембр)

 

 

Колектив музикантів, що разом грають,

І музику разом вони виконують.

Буває він струнний і духовий,

Естрадний, народний і всякий інший. (Оркестр)

 

Ах, у танці швидкості-то скільки!

Зветься просто танець - ... (полька)

 

Пісню заспіваємо всі разом,

Зазвучить по школі пісня.

Гарно, злагоджено і дружно.

Разом співати, хлопці, треба.

Піснею повний коридор -

Так старається наш... (хор)

 

Я співаю, мій голос чистий,

Я один, і я - ... (соліст)

 

 

В хаті опинилася,

Була німа і нежива

Тепер говорить і співа.

У лісі родилася,

В майстерні робилася,

А на руках плаче.

(Скрипка)

Хоч не знає слів,

Тугу людям розганяє

Многострунний спів.

У похід її з собою

Брав козак Мамай,

Мов ясну леліяв зброю.

Хто вона: вгадай? (Бандура)

Ой же гарно вона грає,

Кожне слово вимовляє.

Хоч і має три струни,

Та співочі всі вони.

Запитаймо у всезнайка:

  •                   Хто це? Що це?

(Балалайка)

 

Сім доріжок в неї є

Кожна голос подає,

Як гравець торкне всі сім,

Стане весело усім. (Гітара)

Голосок тоненький має,

Всіх маляток звеселяє,

Ви на ній всі граєте,

Хто вона – впізнаєте?

Ду-ду-ду, віть-віть-віть!

Ви моє ім’я назвіть.

Не паличка, не гілочка,

Звуть мене ... (Сопілочка)

Ще недавно бузиною
я росла попід горою.
Відрізали гілочку,
зробили …

(сопілочку)

За лісом, за пралісом

Сірі воли ревуть.   (Трембіта)

Як промінь – яскравим,

Привітним, як сонця тепло золотаве.

Буває він грізним, як той ураган.

Він – флейти нащадок,

Славетний - ... (Орган)

Тра-та-та, тра-та-та,

Зверху шкіра, знизу теж

Всередині – пустота. (Барабан)

Сам пустий, голос густий,

Цьому інструментові мідному

Є місце на столі обідньому

                                                                                  (тарілки)

Сам у церкві не буває,

А інших туди зазиває.  (Дзвін)

Барабан йому за брата,

В танці любить він кружляти:

Відбиває ритм, дзвенить

І красиво бубонить.

(Бубен)

 

Клавіатури чорно-білий ряд,

Педалі жовтим золотом горять…

Мене з собою не внесеш у футлярі.

З могутнім форте, ласкавим піано,

І тому є той надзвичайно правий,

Хто називає нас…

(фортепіано)

 

http://dk-sherstyanik.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2014/09/FLON-723x1024.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ped-kopilka.ru/upload/blogs/28863_dea3218b9af19236ae445fab4327b7d6.jpg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allforchildren.ru/rebus/rebus7/7-006.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fs00.infourok.ru/images/doc/26/33815/hello_html_m13d720d6.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fullref.ru/files/76/d391177d054e87638c7e0f3cc75aa5d7.html_files/rId7.png

 

http://vasilisa.com.ua/images/stories/rebusi/rebus18.jpg

 

http://fs00.infourok.ru/images/doc/11/15031/hello_html_161cbc94.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allforchildren.ru/rebus/rebus17/17-006.gifhttp://fs00.infourok.ru/images/doc/11/15031/hello_html_10264b07.gif

 

http://zagadki.org.ua/images/rules/ua/rules11.png

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vasilisa.com.ua/images/stories/rebusi/rebus52.jpg

 

 

 

http://vasilisa.com.ua/images/stories/rebusi/rebus20.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allforchildren.com.ua/7-011.gif

 

http://s52.radikal.ru/i136/1301/8f/08dc275ad822.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://okhtyrka-strumochok.sumy.sch.in.ua/files2/images/30258460_27700019_13454426_insekt38.gif?size=11ВІКТОРИНА «БІОМУЗИКА»

 

Комарі, роблячи до 600 помахів крил за секунду, видають писк. На яку ноту?

(Фа-дієз.)

Джміль, роблячи 120-140 помахів крил за секунду, видає низьке гудіння. На яку ноту?

(До або до-дієз.)

Назвіть російську народну плясовую імені комахи.

(«Комаринська» або «Камаринская».)

 

Яка пташка в'ється «між небом і землею» в знаменитому романсі М. І. Глінки на слова Н.В. Лялькаря?

(Жайворонок.)

 

Назва який нелетающей австралійської птиці складається з двох музичних нот?

(Додо.)

 

Який механічний музичний інструмент спочатку призначався для навчання півчих птахів і називався «чижівка» або «дроздівка»?

(Шарманка.)

Яку пташку називають «лісовий флейтою»?

 (Іволгу.)

Який французький композитор створив фантазію для інструментального ансамблю «Карнавал тварин»?

(Каміль Сен-Санс.)

Як називається відомий балет Чайковського П. І., присвячений найпрекраснішим птахам?

(«Лебедине озеро».)

Яка птиця присутня в назві однієї з опер Россіні?

(Сорока - «Сорока-злодійка».)

Якогось звірка, любителя поспати, оспівав Людвіг ван Бетховен?

   (Бабака.)

Яке знамените тварина у пушкінській казці напевало свою улюблену пісеньку «Во саду ли в огороде»?

(Білка.)

 

Назвіть «музичне» хвойне дерево, з деревини якого роблять скрипки, піаніно?

(Ялина.)

З якого дерева роблять флейти, кларнети?

(З клена.)

Назвіть дерево, з якого, судячи з назви, роблять кастаньєти.

(Каштан.)

Який музичний інструмент нагадує гігантське крило метелика?

(Арфа.)

Волосся якої тварини використовують для виготовлення скрипкового смичка?

(Коня.)

Розповідають, що італійські скрипалі в XVIII столітті в футлярах своїх скрипок тримали жаб, а перед концертами їх виймали і гладили. Для чого вони це робили?

(Щоб руки не потіли під час гри.)

Який твір Сергія Прокоф'єва в Америці вважали пропагандою екологічного насильства і відмовилися виконувати?

(Симфонічна казка «Петя і вовк».)

Який ягоді група «Бітлз» присвятила свою пісню?

(Суниці. «Суничні галявини назавжди» - «Strawberry Fields Forever».)

Як називається сучасна білоруська народна плясовая пісня, імені улюбленого народом овоча?

(«Бульба» - по-білоруськи картопля.)

 

Які красногрудые пташки дали ім'я звукозаписної компанії Олега Нестерова - лідера групи «Мегаполіс»?

(«Снігурі».)

Яке зоологічне назва дали відомому бродвейскому мюзиклу?

(«Кішки»-«Cats».)

Хто з російської естрадної сцени називав себе порожнім московським бамбуком?

(Співак Буйнов.)

Бразильські індіанці називали цей фрукт так, як назвав свою групу Барі Алібасов. А як ми його називаємо?

(«Нана» - «На-на» - ананас.)

Яка інфузорія наймузичніша?

(Інфузорія-трубач.)

Хвости яких тварин нагадують старовинний музичний струнний інструмент?

(Інструмент - ліра. Птах лірохвіст, яка здатна імітувати голоси птахів та інших тварин. Риба лірохвіст з сімейства карпозубообразных.)

Які сурмачі живуть тільки під водою?

(Морські молюски. Їх великі раковини у давнину застосовувалися як сигнальні раковини, звідси і їх назва.)

Який духовий музичний інструмент носять на голові багато тварин?

(Ріг.)

Хто не ловиться і який горіх росте на острові Невезіння?

(«Крокодил не ловиться, не росте кокос».)

Якщо крокодил-діл-діл пливе, то цей звір іде. Хто він?

(Носоріг-ріг-ріг.)

http://metodichka.com.ua/Gusli.gifМУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА  

           ВІКТОРИНА

 

 

♫ Це зброя, на думку істориків, служило нашим далеким предкам нехитрим музичним інструментом. Що це за ручна зброя?
(Цибуля.)

♫ Грою на якому золотом інструменті тішив слух богів-олімпійців золотокудрий Аполлон?
(Золота кіфара.)

♫ Грою на якому щипковом інструменті супроводжували свій спів сказителі билин?
(На гуслях.)

♫ За часів Олексія Михайловича в цілях викорінення язичництва був виданий указ «Про боротьбу з славянством». Який музичний інструмент вилучався і спалювався з цього указу?
(Гуслі.)

♫ Який музичний інструмент названий по імені легендарного давньоруського співця-оповідача?
(Баян - один з найбільш досконалих і поширених видів хроматичної гармоні. Названий по імені Баяна, або Бояна.)
 ♫ Ім'я билинного співака Баяна, в честь якого названий музичний інструмент, іноді пишеться через «О» - Боян. А як пишеться назва інструменту?
(Завжди тільки через «А» - баян.)
 ♫ Який давньоруський струнний щипковий музичний інструмент в 16-17 ст. використовувався скоморохами?
(Домра.)
 ♫ Найдавніший у світі музичний інструмент був знайдений на території Росії. Як називається цей інструмент і який його вік?
(Сопілка, якій близько 34 тисяч років.)
 ♫ Який з музичних інструментів до XVIII століття був поздовжнім, а пізніше став поперечним?
(Сопілка.)

♫ Назвіть власницю самого високого голосу в симфонічному оркестрі.
(Поперечна флейта.)

♫ Назва якогось музичного інструменту, оспіваного Моцартом, відбулося від латинського слова, що в перекладі на російську означає «подих»?
(Сопілка.)

♫ Який прусський король віртуозно грав на флейті і складав музику?
(Фрідріх Великий. Він написав 121 сонату, 4 концерту для флейти, кілька симфоній і арій для опер. Жоден концерт в його часи не обходився без виконання його творів, і жоден бал - без його виступи.)

♫ З яким музичним інструментом зображений Пан (бог лісів і полів) на однойменній картині М. А. Врубеля?
(З багатоствольною флейтою, яку так і називають «флейта пана».)

♫ Назвіть народного поета Білорусі, автора збірок «Жалейка» і «Гусляр».
(Янка Купала.)

♫ До якої групи музичних інструментів відноситься жалейка?
(Духові.)

♫ Завдяки кому або чому дістала свою назву руська гармонь черепашка?
(Місту Череповцу, де її роблять, а зовсім не черепасі!)

♫ Який «самотній» музичний інструмент «бродить на вулиці» однойменної пісні з кінофільму «Справа була в Пеньково»?
(Гармонь.)

♫ Назвіть музичний інструмент, назва якого походить від слова «акорд»?
(Акордеон. Інші інструменти мучаться, поки по звуках акорду зберуть, а у нього акорди під боком готовенькие - які хочете. Натиснув кнопку - акорд, іншу - ще акорд.)

♫ Хто створив акордеон?
(Вправний майстер Деміан в 1828 році в Празі.)

♫ Що в Росії в старовину називали «ямській гармонією»?
(«Ямській гармонією» називали в давнину трійку коней. Ніде в світі, крім Росії, не було такої чудової упряжки - стрімке транспорт та «музичний інструмент» одночасно. Всякий ямщик «грав» на ній по-своєму. Кожен ремінець, кожен елемент збруї прикрашався набором різних дзвіночків, бряжчав і колокольцев. Передзвін попереджав станційного доглядача про наближення трійки. Під дугою могло бути від одного до п'яти валдайских дзвіночків, дзвінкий голос яких чувся за кілька кілометрів. Найдорожчі збруї розшивалися посрібленими бубонцями. Тому кожна трійка мала своє, притаманне тільки їй, звучання.)

♫ Фісгармонія - це клавішний або струнний інструмент?
(Клавішний.)

♫ Violino, violon, Geige - це італійське, французьке і німецьке назва одного музичного інструменту. Напишіть його назву по-російськи.
(Скрипка.)

♫ Як називається дерев'яний стрижень, службовець для натягу струн у скрипки?
(Колок.)

♫ Більш низький звук видає альт або віолончель?
(Віолончель.)

♫ Назва яких струнних смичкових інструментів нагадує про красивих квіти?
(Віолончель, віола. У італійців віола - це фіалка, братки.)

♫ Цимбали - це клавішний або струнний музичний інструмент?
(Струнний.)

♫ Висота якого струнного смичкового інструменту становить приблизно два метри?
(Контрабас.)

♫ Яка частина корпусу струнного інструменту служить для відображення і посилення звуку?
(Дека.)

♫ Скільки струн має музичний інструмент альт?
(4.)

♫ Який музичний інструмент буває концертним, салонним і кабінетним?
(Рояль.)

♫ Як називається фортепіано з горизонтально розташованими струнами?
(Рояль.)

♫ Що Ф. Лист називав королем інструментів?
(Рояль. Але не тільки він, адже «рояль» у перекладі з французької означає «королівський».)

♫ Будь клавіш у рояля більше: чорних чи білих?
(Білих.)

♫ З якого музичного інструменту, згідно назві фільму режисера Грамматикова, йшла собака?
(По роялю. «Йшла собака по роялю».)

♫ Як називається ножний важіль в автомобілі і музичних інструментах?
(Педаль.)

♫ Скільки педалей у більшості концертних роялів?
(Троє.)

♫ Назва якогось музичного інструмента у перекладі з італійської означає «голосно-тихо»?
(Фортепіано.)

♫ Коли і ким було сконструйовано фортепіано?
(У 1709 році італійцем Бортоломео Крістофорі. Спочатку цей інструмент отримав назву «клавесин з тихим і гучним звуком».)

♫ Для якого інструменту написана Місячна соната Бетховена?
(Фортепіано.)

♫ Назвіть попередника фортепіано.
(Клавесин)

♫ Різновидом якого інструменту є верджінел?
(Клавесина.)

♫ Фортепіано чи клавесин має молоточковую механіку?
(Фортепіано.)

♫ Права або ліва педаль фортепіано служить для зменшення сили звуку?
(Ліва.)

♫ У рояля або піаніно рама, на яку натягнуті струни, вертикальна?
(У піаніно, рояля рама горизонтальна.)

♫ Для якого інструменту Клод Дебюссі написав сюїту «Дитячий куточок»?
(Фортепіано.)

♫ На якому музичному інструменті віртуозно грали Шопен, Ліст і Рахманінов?
(Фортепіано.)

♫ Каструлі відомі дуже давно, і зараз використовуються алюмінієві, сталеві, емальовані та інші. А в XVIII столітті з'явилися так звані буржуазні каструлі, які існують до цих пір, хоча так їх вже ніхто не називає. Так що ж це були за каструлі і що в них можна було приготувати?
(Так у XVIII столітті називали фортепіано. Ці інструменти були поширені, головним чином, серед буржуа, а у порівнянні зі своїм предком - клавесином - видавали гучний і різкий звук, звідси назва - «буржуазна каструля». А приготувати з допомогою такої «каструлі» можна музику.)

♫ Чембало - це італійська назва... Чого?
(Клавесина.)

♫ Який російський поет, який мріяв стати композитором, писав у вірші «Імпровізація»: «Я клавішею зграю годував з руки»?
(Борис Пастернак. Свій неабиякий талант він віддав віршам. Зате його рядки певучи, як віолончель, і гармонійні, як оркестр.)

♫ Який ударний інструмент використовується для подачі сигналу про початок і закінчення боксерської раунду?
(Гонг.)

♫ Скільки звуків натурального звукоряду може зробити горн?
(Лише п'ять. Використовується для сигнальних фанфар.)

♫ Назва якогось інструменту походить від італійського слова «небесна»?
(Челеста - ударно-клавішний музичний інструмент. По виду вона схожа на піаніно. А звук у неї на диво чистий і ніжний, як ніби кришталеві дзвіночки дзвенять. Чарівна музика «Лускунчика» багатьом зобов'язана саме челесті.)

♫ У челести такі ж, як у піаніно, клавіші, але всередині у неї замість струн... Що ж?
(Металеві пластинки. А іноді ці пластинки бувають скляними. Молоточки б'ють по них, і платівки дзвенять прозоро і тоненько.)

♫ В 17-18 століттях багато музичні п'єси призначалися для клавіру. Це що за такий інструмент?
(Клавесин, клавікорди, клавицитерум - всі вони в 17-18 століттях називалися однаково: клавір. Мало того, перекладення партитури опери для співу під фортепіано теж скорочено називали клавіром. Хоча на самому насправді це клавираусцуг.)

♫ Хвилі Мартено - це музичний інструмент або фізичний прилад?
(Музичний інструмент - электрофон - з клавіатурою фортепіанного типу. Відтворює тільки одноголосні мелодії. Сконструйований в 1920-х рр. М. Мартено. Використаний в ряді творів французьких композиторів.)

♫ Цей бельгійський майстер створив не один духовий інструмент, названий в його честь. Назвіть його.
(У 1846 році Адольф Сакс винайшов і запатентував саксофон. Але не побажав зупинитися на досягнутому, а створив ще ціле сімейство «рогів Сакса» - саксогорнов. Напевно, передбачав, що саксофон запанує «всього лише» на естраді, а саксогорны увійдуть до поважний духовий оркестр.)

♫ Який нехитрий музичний інструмент став емблемою пошти?
(Ріжок.)

♫ На якому інструменті грають пальцями, долонями, ліктями, паличками та навіть калаталами?
(На барабані.)

♫ Назвіть найпопулярніший інструмент на Чорному континенті?
(Барабан.)

♫ Який музичний інструмент ще зовсім недавно заміняв нігерійцям радіо, телефон і телеграф?
(Барабан. До недавнього часу Нігерія не знала писемності. З допомогою барабанів нігерійці передавали свої повідомлення на далекі відстані. Від моря до столиці звістка доходила всього за кілька годин.)

♫ У Гвінеї хлопчиків з ранніх років навчають грі на різних музичних інструментах і в особливості його мови. Що ж це за мова?
(Мова барабана.)

♫ На традиційних човнових змаганнях у Китаї в кожному човні знаходиться за 40 веслярів, рульовий і цей величезний музичний інструмент. Який?
(Барабан, він задає ритм веслярам.)

♫ Який ударний музичний інструмент формою нагадує котел: тамбурин або литаври?
(Литаври.)

♫ Які маленькі дерев'яні ударні інструменти іспанські танцівниці надягають на пальці обох рук?
(Кастаньєти.)

♫ Назва якогось ударного музичного інструменту в перекладі з іспанської означає «маленькі каштани»?
(Кастаньєти.)

♫ З якого природного матеріалу виготовлені звучать брусочки ксилофона?
(Дерева.)

♫ На якому інструменті зазвичай грають стоячи: на віолончелі або на контрабасі?
(На контрабасі.)

♫ Який музичний інструмент в «Горі від розуму» Грибоєдов нагородив не дуже схвальними синонімами - «хрипун» і «удавленник»?
(Фагот. Але це, мабуть, занадто сильно сказано. Просто у фагота своєрідний колоритний тембр «з хрипотою», відмінно що доповнює інші звукові барви оркестру.)

♫ До якої групи народних інструментів відносяться ложки?
(Ударні.)

♫ Який мідний духовий інструмент є найнижчим за звучанням?
(Туба.)

♫ Один з наймолодших і найбільш поширених духових музичних інструментів винайшов у 1821 році 16-річний берлінець Бушман. А як ми його називаємо?
(Губна гармошка.)

♫ До інструментів якої групи відносяться мундштучные інструменти?
(Духові.)

♫ Як називають музиканта, який грає на фанфаре: фанфарон або фанфарист?
(Фанфарист. А фанфарон - це хвалько.)

♫ Назва якогось механічного музичного інструменту походить від початкового рядка німецької пісеньки «Чарівна Катаріна» - «Scharmante Katharine...»?
(Шарманка.)

♫ Який музичний інструмент не має клавіатури: шарманка або челеста?
(Шарманка.)

♫ Скільки струн було у скрипок, створених Страдіварі?
(Чотири.)

♫ З яких інструментів складається струнне тріо в камерній музиці?
(Альт, скрипка, віолончель.)

♫ Яка байка допоможе легко запам'ятати складу струнного квартету?
(«Квартет» В. Крилова. «Дістали нот, баса, альта, дві скрипки...». Басом тоді називали віолончель.)

♫ Назвіть найвищий за діапазоном звучання струнний смичковий інструмент симфонічного оркестру.
(Скрипка.)

♫ Що не потрібно при виконанні піццикато (виконується на скрипці)?
(Смичок.)

♫ Як називається смола, що використовується скрипалями?
(Каніфоль.)

♫ Каніфоллю натирають смичок або струни скрипки?
(Смичок.)

♫ Тростина лук виготовляється з дерева або металу?
(Дерева.)

♫ У духових або струнних інструментів сурдіна являє собою своєрідний гребінець-затискач?
(У струнних, надівається на підставку.)

♫ Яка група інструментів симфонічного оркестру найчисленніша?
(Струнні.)

♫ Яка група інструментів розташована ближче всього до диригента?
(Смичкові.)

♫ На яких інструментах грали комарики в казці Сергія Козлова «Їжачок в тумані»?
(На скрипках.)
♫ Інструменти якої групи традиційно виготовлялися в Кремоні?
(Струнних.)

♫ Меморіальна напис на площі святого Доменіка в цьому місті говорить: «Тут стояв будинок Антоніо Страдіварі, вознесшего скрипку на вищу ступінь досконалості». Назвіть місто.
(Кремона.)

♫ Майже всі скрипки Страдіварі отримали імена. Яке ім'я у скрипки, яка була придбана у майстрів будинку Страдіварі за указом Єлизавети Петрівни?
(«Імператриця Росії».)

♫ У 1997 році група спонсорів у складчину придбала і піднесла Володимиру Співакову цей воістину дорогоцінний подарунок вартістю не один мільйон доларів. Що це за подарунок?
(Скрипка Страдіварі.)

♫ Яке прізвище об'єднує італійських скрипкових майстрів Андреа, Джіроламо і Ніколо?
(Аматі.)

♫ Сама маленька скрипочка на Землі - пошетта - довжиною всього 35 сантиметрів. Її назва походить від французького pocheter, що означає «носити в кишені». Цю скрипочку в давні часи завжди брав з собою на урок вчитель танців, тому вона має ще одну назву. Яке?
(«Танцмейстерская».)

♫ Назвіть перший музичний інструмент, на якому навчився грати Йоганн Себастьян Бах.
(Скрипочка. Потім йому підкорилися клавесин, альт, орган.)

♫ На якому музичному інструменті, крім рояля, грав фізик Ейнштейн?
(Скрипка. Почавши вчитися в шість років, він продовжував грати все життя, іноді в ансамблі з іншими фізиками.)

♫ На якому музичному інструменті любив грати Шерлок Холмс?
(На скрипці.)

♫ Яким словом називають і струнний інструмент, схожий на скрипку, і духовий інструмент, споріднений трубі, і людський голос - низький жіночий або дитячий?
(Альт)

♫ Оркестр з яких струнних музичних інструментів називають неаполітанським?
(З мандолін, іноді з гітарами. Мандоліна винайдена в Італії, відома з 17-го століття. А оркестри називаються неаполітанськими, оскільки саме неаполітанські мандоліни за своїм виконавським можливостям перевершували флорентійські, падуанские і генуезькі.)

♫ Як називається найбільший духовий клавішний музичний інструмент?
(Орган.)

♫ У будь клавішному-духового інструменту є клавіатура для ніг?
(Орган.)

♫ Який музичний інструмент здатний замінити цілий оркестр?
(Орган.)

♫ Який унікальний інструмент з церкви в передмісті Маніли створений з 959 бамбукових трубок?
(Орган.)

♫ Де встановлено найбільший орган в Росії?
(Цар-орган встановлено в залі Московського Светлановском міжнародного будинку музики в кінці 2004 року. Він складається з 84 регістрів, 4 ручних і 1 педальній клавіатури. Його висота-14 метрів, ширина - 10 м, глибина - 3,6 м. Вага - 30 тонн. Створений консорціумом німецьких органостроителей - знаменитими фірмами «Клайс» і «Глаттер-Гец».)

♫ У концертному залі якогось театру встановлений найбільший в світі механічний орган?
(У Сіднейському оперному театрі. У ньому 10500 труб.)

♫ До якого класу музичних інструментів відноситься трембіта?
(Аерофони.)

♫ Який багатострунний щипковий інструмент найбільший в симфонічному оркестрі?
(Арфа.)

♫ Скільки струн у арфи?
(46.)

♫ На якому струнно-смичковому інструменті грають тільки сидячи?
(Віолончель.)

♫ Який музичний назва мали прості ресорні дрожки в дореволюційній Москві?
(Гітара.)

♫ Який музичний інструмент в Росії звуть «подругою семиструнній»?
(Гітару.)

♫ Назвіть прабабку гітари.
(Давньогрецька кіфара. На ній було від 7 до 12 струн.)

♫ Скільки дек має корпус гітари?
(Дві.)

♫ Який музичний інструмент зазвичай використовують сучасні барди?
(Гітару.)

♫ Самий похідний музичний інструмент - це... Що?
(Гітара.)

♫ Як називається 4-струнна електрогітара найнижчого звучання?
(Бас-гітара.)

♫ З-за якоїсь особливості бас-гітару Полу Маккартні ніколи не сплутаєш з більшістю інших бас-гітар?
(Для лівші Пола Маккартні довелося перетягти струни так, щоб брати акорди лівою рукою.)

♫ Яким латинським словом називають «посередника» між музикантом і інструментом?
(Медіатор - тонка пластинка з загостреним кінцем. А «грецький» плектр - тонка пластинка, зігнута в незамкнутого колечко.)

♫ Яким струнним інструментом віртуозно володіє Віктор Зінчук?
(Гітарою.)

♫ Форма якогось інструменту додана плавучій сцені на Грушинском фестивалі на Волзі?
(На цьому фестивалі самодіяльної пісні плавучій сцені за традицією додана форма гітари.)

♫ Назва якогось російського музичного інструменту походить від татарського слова «дитя»?
(Це «самий російський музичний інструмент балалайка, від «балу» - «дитя». Споріднені слова - «пустощі», «язиката хвеська», «балакати».)

♫ Який палець руки не використовується при грі на балалайці?
(Великий.)
♫ Завдяки яким інструментам музиканти Великоруського оркестру Василя Андрєєва отримали від колег прізвисько «пузочесы»?
(Балалайки. Руху рук при грі на балалайці нагадують руху при почесывании живота.)

♫ Як називається інструмент симфонічного оркестру у вигляді великого гонгу?
(Тамтам.)

♫ До якої групи музичних інструментів відноситься церковний дзвін?
(Ударні.)

♫ Звук яких нетрадиційних для опери інструментів прикрасив музику «Золотого півника» Римського-Корсакова?
(Дзвіночків.)

♫ Який інструмент винайшов у 1920 році російський фізик і музикант Лев Сергійович Термен?
(Терменвокс - перший вітчизняний комбінації інструмент. Висота звуку в ньому змінюється в залежності від відстані правої руки виконавця до однієї з антен, гучність - від відстані до лівої руки інший антени.)

♫ Грою на якому музичному інструменті прославився Луї Армстронг?
(Труба.)

♫ Яка група музичних інструментів має мундштук?
(Духові.)

♫ Який музичний інструмент перекреслений на дорожньому знаку, що забороняє подачу звукового сигналу?
(Ріжок.)

♫ Чим відрізняється східний там-там симфонічного оркестру, від африканського там-таму?
(Східний там-там - це не барабан, а металевий гонг.)
♫ Який ударний інструмент з калаталом використовують в ритуалах сибірські шамани?
(Бубон.)

http://cvety-flower.pp.ua/foto/1/image_7011.jpg

 

 

 

 

 

http://dnz46.edu.vn.ua/wp-content/uploads/2013/03/166569.jpg  Вікторина „У світі музики”

 1. Який музичний інструмент з емблемою музики?

2. Які музичні інструменти відомі з найдавніших часів?

3. Який народний музичний інструмент носить ім'я давньоруського співця-оповідача?

4. Як називається багатострунний український народний щипковий інструмент?

5. Як називається український народний духовий музичний інструмент, який має форму довгої труби і виготовляється з кори дерева?

6. Який струнний ударний музичний інструмент входить до складу народних оркестрів Угорщини, Польщі, Румунії, а також України, Білорусії, Молдови?

7. Назва якого струнного ударно - клавішного музичного інструмента складається з двох протилежних за значенням слів?

8. Як називається найбільший за розміром і найнижчий за звучанням музичний інструмент із сімейства скрипок?

9. Який музичний інструмент має назву геометричної фігури?

10. Які властивості мають музичні звуки?

11. Яку назву має прилад, що служить для настроювання музичних інструментів?

12. Як називається найвищий дитячий голос?

13. Які ви знаєте жіночі голоси?

14. Які ви знаєте чоловічі голоси?

http://ryht.lvivedu.com/uploads/editor/7194/469033/sitepage_25/images/56664.jpg15. Назвіть три основні музичні жанри, які Д. Кабалевський образно назвав "трьома китами".

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                   Висновки

         Механізм творчого розвитку учнів залежить від впровадження інноваційних методів у навчально-виховний процес. Художньо - творчі здібності, які розвиваються під час ігрової творчої діяльності, відбиваються на результатах навчання і виховання в цілому. Тому постають завдання застосовувати такі засоби і методи навчання, при яких творчі здібності формуються на найвищому рівні. Музичні здібності формуються і розвиваються у взаємозв'язку і взаємозумовленості з іншими творчими здібностями .

       Отже, формування глибоких і міцних знань, умінь і навичок шляхом загальної естетизації та інтелектуалізації комплексних уроків можна вирішувати гармонізацію творчого розвитку школярів застосуванням ігрової діяльності.

      Результати творчої реалізації учнів великою мірою залежать від наявності продуманої системи відповідних творчих завдань, емоційної налаштованості на спільну співтворчість учнів і вчителя у різних видах художньої діяльності.

      Творчий досвід школярів накопичується поступово, поетапно. Протягом навчальних років підвищуються  знання з музичної грамоти, самостійність виконання творчих завдань, проявляється  емоційна чутливість, що є важливим показником естетичної культури особистості учня.

      У процесі практичної діяльності: співу, малювання, гри, інсценізації, танців - розвиток відбувається від наслідувальних дій до виникнення пошуку виразно-зображальних засобів, до появи спроб самостійного перенесення набутого художнього досвіду у своє повсякденне життя, творчу ініціативу.

     Інсценування народних пісень композиторів - класиків та сучасних авторів різних жанрів - ліричних, календарних, жартівливих, побутових відіграє важливу роль у вихованні культури школярів, формуванні естетичних та моральних рис характеру, застосування яких доцільне на різних етапах уроків.

    Творча ігрова діяльність посилює вплив міжпредметних зв'язків музики з літературою, живописом, історією, етнографією, хореографією, театралізованим дійством. Це підвищує ефективність вивчення предметів гуманітарного циклу в цілому, розширює кругозір школярів, посилює емоційно-естетичне сприймання матеріалу з інших предметів, поглиблює знання, про реальну дійсність та мистецтво.

 

 

                     Список використаної   літератури

1. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. - М., 1968. - с. 90.

 

2. 3іміна А.М. Основи музичного виховання і розвитку дітей молодшого віку:

   Підручник для педвузів. - М., 1993.

 

3. Амлінська Р. С. Музичні ігри. – К.: Музична Україна, 1981. – 60 с.

4. Жорник О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі               спільної  ігрової діяльності // Рідна школа. – 2000. - №1. – С. 26-28.

 

5. Агеєва І. Д. Цікаві матеріали по музиці, театру, кіно.- М.: ТЦ СФЕРА, 2004

    240 с.

 

6. Демчак О. А. Що за диво-дивина. Загадки. Ребуси. Кросворди. К.:  

    Підручники і посібники. 2007. с. 50

 

7. Свєшнікова Н. В. Жанрова палітра музичного мистецтва.  Методична   

    розробка. Фастів - 2011.

 

8. Дидактичні ігри на уроках: [Досвід вчителів різних предметів] // Все   для вчителя. – 2003.-№9 (березень).С. 9-24.

 

9. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К., 2003. -  

    192 с.

 

10.Печерська Е.П. Уроки музики в початковій школі. – К.: Либідь, 2001. –

     С.147-149.

 

1

 

docx
Додано
19 травня 2020
Переглядів
626
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку