ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»

Про матеріал
Важливість громадянської освіти старшокласників/старшокласниць зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю нашої держави в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах.
Перегляд файлу

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»

Важливість громадянської освіти старшокласників/старшокласниць зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю нашої держави в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Якісне формування громадянської ідентичності, здатність і готовність молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активна участь в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства – складові освітнього процесу для демократичного громадянства. Зміст громадянської освіти передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань та орієнтацію на розв’язання практичних проблем, а також  інтегративних громадянознавчих знань. Отже, звідси випливає завдання вчителя – сформувати основні поняття, необхідні для подальшого озброєння здобувачів освіти навичками громадянських компетентностей, необхідних для участі в житті суспільства на всіх рівнях. А це передбачає, насамперед, здатність реалізовувати свої права й свободи, поважаючи при цьому права й свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей. Надзвичайно важливо сформувати в молодих громадян України повагу до прав людини, плюралізму та демократії, верховенства закону, виховати в них неприйняття насильства, ксенофобії, расизму, агресії, нетерпимості.

Програмою з громадянської освіти не передбачені уроки узагальнення і тематичного контролю. Тому вчитель на свій розсуд може планувати такі уроки.

На сучасному етапі існують різноманітні способи визначення рівня навченості та підготовки учнів. Найчастіше використовуються усні та письмові опитування. В таких опитуваннях є свої переваги, але є і недоліки: при усному опитуванні — велика затрата часу уроку, але невелика кількість виставлених оцінок, при письмовому  — кількість оцінок збільшується, але часу на уроці займає досить багато. Також не можна виключати в цих випадках  і суб’єктивності  оцінювання знань учнів. Тому саме тестування, як ефективний спосіб контролю за рівнем засвоєння учнями навчального матеріалу, знаходить  в школі все  більше застосування. Багаторічний досвід розвинених країн, а також власний український досвід використання тестування для зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень школярів свідчить про те, що тестування є одним із надійних і об’єктивних інструментів оцінювання.  У додатку наведено приклади тестових робіт з різних тем інтегрованого курсу «Громадянська освіта», при складанні яких були використані матеріали підручників та посібників.

В своїй роботі вчитель найчастіше користується такими видами контролю як поточний та підсумковий. Обидва ці види дають можливість використання тестових технологій. Разом з тим, дедалі більше поширюються технології підсумкового тестування з використанням комп'ютерів, і спеціалізованих програм. Впровадження комп’ютерного тестування є перспективним напрямом сучасного освітнього процесу.

Найважливішою функцією поточного контролю є функція зворотного зв'язку. Зворотній зв'язок дозволяє вчителеві отримувати інформацію про хід процесу засвоєння матеріалу кожним учнем. Поточний контроль необхідний для діагностування ходу дидактичного процесу, виявлення динаміки останнього, зіставлення між реально досягнутими на окремих етапах результатами та очікуваними.  Крім того, поточний контроль обліку знань, умінь стимулює навчальний процес учнів, сприяє своєчасному виявленню прогалин в засвоєнні матеріалу, підвищенню загальної продуктивності навчального процесу. Після проведення тесту обов’язково аналізуються допущені помилки.

Підсумкове тестування організовується по закінченню теми, або іншого чітко визначеного фрагменту навчального етапу, наприклад, семестру, модулю, або по закінченні навчального року.

 

doc
Додано
20 листопада 2020
Переглядів
467
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку